Co to jest transkrypcja?

Mikrofon, słuchawki i laptop wyświetlający przebiegi audio, podkreślający proces transkrypcji.
Od słów mówionych do formatu pisanego: sztuka transkrypcji.

Transkriptor 2021-09-17

Można zapytać: co to jest transkrypcja? Transkrypcja to dosłowne przeniesienie słowa mówionego na formę pisemną. Słowo transkrypcja pochodzi z języka łacińskiego i wywodzi się od „transcribere”, co oznacza „przepisywać”. Wykorzystywany jest w wielu różnych dziedzinach, ale przede wszystkim w badaniach naukowych i lingwistyce. Transkrypcja jest również często niezbędna w pracy dziennikarskiej , a mianowicie wtedy, gdy trzeba spisać wywiady, podcasty, nagrania wideo i filmy.

Ogólnie rzecz biorąc, dziedzina transkrypcji jest często niedoceniana. Jest to odrębna gałąź językoznawstwa i wymaga wysokiego poziomu rozumienia ze słuchu, ponieważ słowo mówione musi być najpierw zrozumiane. Jest to również bardzo czasochłonny proces, którego nikt nie robi po prostu na boku. Nie na darmo całe biura poświęcone są wyłącznie przepisywaniu.

Czym jest transkrypcja i jej odmiany?

Prawdopodobnie najprostszą formą przepisywania jest dyktowanie, gdyż jest ono stosowane w wielu firmach od dziesięcioleci. Ta forma transkrypcji jest jednak mało naukowa i ogranicza się do rozumienia ze słuchu osoby piszącej do swoich przełożonych. Transkrypcja wykracza daleko poza ten zakres.

Dostęp do funkcji konwersji dźwięku na tekst w programie OneNote
Obraz przedstawiający proces importowania lub wybierania pliku audio w programie OneNote, podświetlający określony plik lub nagranie, które ma zostać przekonwertowane na tekst.

Istnieją dwie podstawowe formy transkrypcji – jedna to transkrypcja verbatim, a druga to transkrypcja poprawiona. Każda z tych transkrypcji ma swoje obszary zastosowania, a nawet różne tła.

Czym jest dosłowna transkrypcja

Transkrypcja verbatim to rzeczywista transkrypcja słowa mówionego. Błędy gramatyczne nie są podrasowane, słowa wypełniacze, jąkacze, powtórzenia czy urwane słowa nie są usuwane ani poprawiane.

Kiedy należy stosować transkrypcję verbatim?

Podłoże tego typu transkrypcji jest oczywiste: chodzi nie tylko o to, co zostało powiedziane, ale także jak coś zostało powiedziane. W badaniach można bardzo dobrze opracować np. wady wymowy, momenty stresu czy zaburzenia kojarzenia słów. Każde „Uh” czy „Hm” jest wbudowane w transkrypcję, na przykład po to, by zilustrować pewne zachowania podczas zdenerwowania.

Dlaczego stosowanie transkrypcji dosłownej jest trudne?

Redagowanie transkrypcji verbatim wymaga wiele dodatkowego wysiłku, ponieważ w rzeczywistości tylko nieliczni posługują się językiem pisanym. Czytanie takiej transkrypcji nie tylko trwa dłużej, ale jest też bardzo żmudne.

Gdzie stosuje się transkrypcję dosłowną?

Badania jakościowe zazwyczaj wymagają jedynie transkrypcji verbatim, ponieważ oprócz tego, co się mówi, chodzi również o to, jak się mówi. Skupia się tutaj na sposobie wypowiadania słowa. Transkrypcja verbatim jest również niezbędna w badaniach psychologicznych, ponieważ wiele zaburzeń lub zjawisk psychologicznych wiąże się z upośledzeniem lub przynajmniej wpływem na język mówiony. W przypadku transkrypcji kontekstów prawnych należy również dokonać dosłownej transkrypcji, ponieważ każda interpretacja byłaby subiektywna i mogłaby zaciemnić rzeczywistą wypowiedź np. rozmówcy.

Czym jest czysta transkrypcja

Transkrypcja adaptacyjna nazywana jest również transkrypcją płynną. Ten rodzaj transkrypcji polega na zanotowaniu słowa mówionego w sposób zrozumiały. Wszystkie zacięcia, przerwy w zdaniach lub słowach są czyszczone, a słowa wypełniacze są nawet całkowicie ignorowane.

Kiedy należy stosować czystą transkrypcję?

Czysta transkrypcja skupia się na treści tego, co zostało powiedziane. Stosuje się go zawsze, gdy trzeba stworzyć konteksty, w których nie każde słowo należy do transkrypcji.

Jak korzystać z czystej transkrypcji?

Tak dostosowana transkrypcja jest łatwiejsza do odczytania niż transkrypcja dosłowna. Jest to język bezpośrednio pisany, który jest luźny i łatwy do odczytania.

Gdzie stosuje się czystą transkrypcję?

Czysta transkrypcja może być często wykorzystywana w dziedzinie dziennikarstwa i wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są wywiady. Tonalność nagrania może być luźna, ale tylko treść tego, co zostało powiedziane, znajduje odzwierciedlenie w transkrypcji. W badaniach jakościowych stosuje się czystą transkrypcję tylko wtedy, gdy chodzi o to, co, a nie tyle o to, jak się mówi. Protokoły z zebrań są również zazwyczaj poprawiane w transkrypcji, gdyż błędy w mowie uczestników nie mają znaczenia dla zrozumienia wydarzenia. Ci, którzy dyktują sobie notatki, również tylko zgrabnie włączą je do transkrypcji, bo nagranie w tym przypadku ma być tylko przypomnieniem.

Jak zacząć korzystać z transkrypcji?

Czy powinieneś tworzyć własne transkrypcje czy zlecać je na zewnątrz?

Oczywiście istnieje możliwość samodzielnego wykonania transkrypcji. Kto jednak dysponuje odpowiednim sprzętem? Przepisywanie z maszyny dyktującej, najlepiej bez słuchawek i z ręczną pauzą, może trwać bardzo długo. Jedyną zaletą tej techniki jest to, że z wypowiedziami trzeba się zmierzyć jeszcze raz i jeszcze raz, a więc zagłębić się bardzo głęboko w sprawę.
Outsourcing transkrypcji wiąże się z kosztami. W rzeczywistości, nie należy lekceważyć samego czasu wymaganego do ręcznego przepisywania. Przy jednej godzinie materiału audio należy zaplanować około pięciu do sześciu godzin pracy na przepisywanie. Jeśli dodać do tego takie aspekty jak dialekt czy poważne zaburzenia mowy, może to trwać jeszcze dłużej.

Zalety outsourcingu transkrypcji

Oszczędzasz dużo czasu na outsourcingu, a Twoje przepisywanie będzie wykonane profesjonalnie. Poziomy błędów są zazwyczaj znacznie niższe, ponieważ stosowane jest wyłącznie oprogramowanie wysokiej jakości. W rezultacie otrzymujemy plik tekstowy, który można łatwo poddać dalszej obróbce.

Wybierz naszą transkrypcję z kompleksową AI (sztuczną inteligencją). Ma to dla Ciebie tę zaletę, że musisz jedynie skorygować wynik przepisywania , co oszczędza Ci wiele czasu.

Teraz masz wiedzę, aby rozpocząć pracę z techniką transkrypcji. Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na Twoje pytania i wyjaśnił najważniejsze pojęcia dotyczące transkrypcji.

Udostępnij post

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst