Čo je transkripcia?

Mikrofón, slúchadlá a prenosný počítač zobrazujúci priebeh zvuku, zvýrazňujúci proces prepisu.
Od hovoreného slova k písanému formátu: umenie prepisu.

Transkriptor 2021-09-17

Možno sa pýtate: Čo je to transkripcia? Prepis je doslovný prevod hovoreného slova do písomnej podoby. Slovo transkripcia pochádza z latinčiny a je odvodené od „transcribere“, čo znamená „prepisovať“. Používa sa v mnohých oblastiach, najmä však vo výskume a lingvistike. Prepis je často potrebný aj pri novinárskej práci , najmä keď je potrebné zapísať rozhovory, podcasty, videá a filmy.

Oblasť prepisu sa vo všeobecnosti často podceňuje. Je to samostatný odbor lingvistiky a vyžaduje si vysokú úroveň počúvania s porozumením, pretože hovorenému slovu treba najprv porozumieť. Je to tiež časovo veľmi náročný proces, ktorý nikto nerobí len tak popri zamestnaní. Nie nadarmo sa celé kancelárie venujú výlučne prepisovaniu.

Čo je transkripcia a jej varianty?

Pravdepodobne najjednoduchšou formou prepisu je diktovanie, ktoré sa v mnohých firmách používa už desaťročia. Táto forma prepisu však nie je veľmi vedecká a obmedzuje sa na počúvanie s porozumením osoby, ktorá píše svojim nadriadeným. Prepis ide oveľa ďalej.

Prístup k funkcii konverzie zvuku na text v aplikácii OneNote
Obrázok zobrazujúci proces importu alebo výberu zvukového súboru v aplikácii OneNote so zvýraznením konkrétneho súboru alebo nahrávky, ktorá sa má previesť na text.

Existujú dve základné formy prepisu – jedna je doslovný prepis a druhá je opravený prepis. Každý z týchto prepisov má svoje oblasti použitia a dokonca aj rôzne zázemie.

Čo je doslovný prepis

Doslovný prepis je skutočný prepis hovoreného slova. Gramatické chyby nie sú odstránené, výplňové slová, koktavé slová, opakovania alebo skomolené slová nie sú odstránené alebo vylepšené.

Kedy by ste mali použiť doslovný prepis?

Pozadie tohto typu prepisu je zrejmé: nejde len o to, čo bolo povedané, ale aj o to, ako bolo niečo povedané. Vo výskume sa dajú veľmi dobre rozpracovať napríklad vady reči, stresové momenty alebo poruchy hľadania slov. Každé „Uh“ alebo „Hm“ je zakomponované do prepisu, napríklad na ilustráciu určitého správania pri nervozite.

Prečo je používanie doslovného prepisu ťažké?

Úprava doslovného prepisu si vyžaduje veľa úsilia navyše, pretože v skutočnosti len málo ľudí ovláda spisovný jazyk. Čítanie takéhoto prepisu nielenže trvá dlhšie, ale je aj veľmi zdĺhavé.

Kde sa používa doslovný prepis?

Kvalitatívny výskum zvyčajne vyžaduje len doslovný prepis, pretože okrem toho, čo sa hovorí, ide aj o to, ako sa hovorí. Dôraz sa tu kladie na spôsob, akým sa slovo vyslovuje. Doslovný prepis je nevyhnutný aj pre psychologický výskum, pretože mnohé psychické poruchy alebo javy sú spojené s poruchou alebo aspoň ovplyvnením hovoreného prejavu. Pri prepise právnych súvislostí sa musí urobiť aj doslovný prepis, pretože akákoľvek interpretácia by bola subjektívna a mohla by zastierať skutočnú výpoveď napríklad vypočúvaného.

Čo je čistý prepis

Adaptovaná transkripcia sa nazýva aj hladká transkripcia. Pri tomto type prepisu ide o zrozumiteľné zaznamenanie hovoreného slova. Všetky koktavé slová, prerušenia viet alebo slov sú vyčistené a výplňové slová sú dokonca úplne ignorované.

Kedy by ste mali použiť čistý prepis?

Čistý prepis sa zameriava na obsah toho, čo bolo povedané. Používa sa vždy, keď je potrebné vytvoriť kontexty, v ktorých nie každé slovo patrí do prepisu.

Ako používate čistý prepis?

Takto upravený prepis sa číta ľahšie ako doslovný prepis. Je to priamo písaný jazyk, ktorý je voľný a ľahko čitateľný.

Kde sa používa čistý prepis?

Čistý prepis sa často používa v oblasti žurnalistiky a všade tam, kde sa vedú rozhovory. Tonalita nahrávky môže byť voľná, ale v prepise sa odráža len obsah toho, čo sa hovorí. Kvalitatívny výskum používa čistý prepis len vtedy, keď ide o to, čo sa hovorí, a nie toľko o to, ako sa hovorí. Zápisy zo stretnutí sa zvyčajne opravujú aj pri prepise, pretože chyby v reči účastníkov sú pre pochopenie udalosti nepodstatné. Tí, ktorí si diktujú poznámky, ich tiež len prehľadne začlenia do prepisu, pretože záznam má v tomto prípade slúžiť len ako pripomienka.

Ako môžem začať používať prepis?

Mali by ste si vytvoriť vlastné prepisy alebo ich zadať externému dodávateľovi?

Samozrejme, je možné si prepis urobiť aj sám. Ale kto má k dispozícii potrebné vybavenie? Prepis z diktafónu, najlepšie bez slúchadiel a s manuálnou pauzou, môže trvať veľmi dlho. Jedinou výhodou tejto techniky je, že sa výrokmi musíte zaoberať znova a znova, a tak sa do veci ponoriť veľmi hlboko.
Outsourcing prepisu je spojený s nákladmi. V skutočnosti by sa nemal podceňovať čas potrebný na manuálny prepis. Pri jednej hodine zvukového materiálu by ste si mali naplánovať približne päť až šesť hodín práce na prepis. Ak sa k tomu pridajú aspekty ako dialekt alebo závažné poruchy reči, môže to trvať ešte dlhšie.

Výhody outsourcingu prepisu

Ušetríte veľa času pri outsourcingu a váš prepis bude vykonaný profesionálne. Chybovosť je zvyčajne výrazne nižšia, pretože sa používa len vysokokvalitný softvér. Výsledkom je textový súbor, ktorý môžete jednoducho ďalej spracovať.

Vyberte si náš prepis s komplexnou umelou inteligenciou. Výhodou je, že výsledok prepisu musíte iba skontrolovať, čo vám ušetrí veľa času.

Teraz máte vedomosti, ktoré vám pomôžu začať s technológiou prepisu. Dúfame, že tento článok odpovedal na vaše otázky a vysvetlil najdôležitejšie pojmy týkajúce sa prepisu.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text