Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny, a firmą TEXTINTEL FZE, właścicielem i dostawcą tej Witryny. TEXTINTEL FZE bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania przez nas z wszelkich Danych zebranych przez nas lub przekazanych przez użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny

Definicje i interpretacja

W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

 1. Dane– łącznie wszystkie informacje, które przesyłasz do TEXTINTEL FZE za pośrednictwem Witryny. Definicja ta obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych;
 2. Pliki cookie– mały plik tekstowy umieszczany na komputerze użytkownika przez tę Witrynę, gdy użytkownik odwiedza określone części Witryny i/lub korzysta z niektórych funkcji Witryny. Szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez tę Witrynę znajdują się w poniższej klauzuli (Pliki cookie);
 3. Przepisy o ochronie danych osobowych– wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywa 96/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub GDPR, a także wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, wykonawcze i wtórne, tak długo, jak RODO obowiązuje w Belgii;
 4. GDPR– ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, mylubnam
 6. Unijne prawo dotyczące plików cookie– rozporządzenie z 2003 r. w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) zmienione rozporządzeniem z 2011 r. w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmiana);
 7. Użytkowniklubty– każda osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez TEXTINTEL FZE i nie działa w ramach swojego zatrudnienia lub (ii) nie jest zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób nie świadczy usług na rzecz TEXTINTEL FZE i nie uzyskuje dostępu do Witryny w związku ze świadczeniem takich usług; i
 8. Strona internetowa– strona internetowa, z której aktualnie korzystasz,https://transkriptor.com/oraz wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że zostały wyraźnie wyłączone przez ich własne warunki.

W niniejszej polityce prywatności, o ile z kontekstu nie wynika inna interpretacja:

 1. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;
 2. odniesienia do podpunktów, klauzul, załączników lub załączników odnoszą się do podpunktów, klauzul, załączników lub załączników do niniejszej Polityki prywatności;
 3. odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, podmioty rządowe, fundusze powiernicze i spółki osobowe;
 4. "w tym" oznacza "w tym bez ograniczeń";
 5. odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub poprawki;
 6. Nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej Polityki prywatności.

Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do działań TEXTINTEL FZE i Użytkowników w odniesieniu do tej strony internetowej. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi wszelkich linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych.

Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych firma TEXTINTEL FZE jest "administratorem danych". Oznacza to, że TEXTINTEL FZE określa cele i sposób przetwarzania Państwa danych.

Gromadzone dane

Możemy gromadzić następujące dane, w tym dane osobowe:

 1. nazwa;
 2. nazwa stanowiska;
 3. zawód;
 4. dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;
 5. dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;
 6. adres IP (zbierany automatycznie);
 7. typ i wersja przeglądarki internetowej (zbierane automatycznie);
 8. system operacyjny (zbierane automatycznie);
 9. adres fizyczny ;
 10. dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej;
 11. zapis korespondencji, którą z nami prowadzisz;
 12. nagrania dźwiękowe spotkań (tylko spotkania, dla których użytkownik udzielił uprawnień do nagrywania)

w każdym przypadku, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane

Gromadzimy dane w następujący sposób:

 1. dane są nam przekazywane przez Ciebie;
 2. dane są otrzymywane z innych źródeł; i
 3. Dane są zbierane automatycznie.

Dane, które są nam przekazywane przez Ciebie

TEXTINTEL FZE gromadzi Państwa dane na wiele sposobów, na przykład:

 1. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonicznie, pocztą, pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób;
 2. kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto, aby otrzymywać nasze produkty/usługi;
 3. gdy wypełniasz ankiety, które wykorzystujemy do celów badawczych (chociaż nie jesteś zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi);
 4. kiedy korzystasz z naszych usług;

w każdym przypadku, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane otrzymywane od osób trzecich

TEXTINTEL FZE będzie otrzymywać Dane o użytkowniku od następujących stron trzecich:

 1. Gorący słoik;
 2. Google Analytics;
 3. Ostre;
 4. Typografia;
 5. YouTube API*
 6. Kalendarze Google

*Użytkownicy, którzy zdecydują się przesłać pliki za pomocą integracji przesyłania YouTube, wyrażają zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usługi YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), które są związane z Polityką prywatności Google (http://www.google.com/policies/privacy).

Dane, które są zbierane automatycznie

W zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny, gromadzimy jego dane automatycznie, na przykład:

 1. automatycznie zbieramy pewne informacje o Twojej wizycie na Stronie internetowej. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację w Witrynie i obejmują adres IP użytkownika, datę, godziny i częstotliwość, z jaką użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny oraz sposób, w jaki korzysta z jej treści i wchodzi z nią w interakcję.
 2. Będziemy zbierać Twoje dane automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki wykorzystujemy je w Witrynie, można znaleźć w poniższej sekcji zatytułowanej "Pliki cookie".

Wykorzystywanie przez nas danych

 1. Niektóre lub wszystkie z powyższych danych mogą być przez nas wymagane od czasu do czasu w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane z następujących powodów:
  1. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;
  2. ulepszanie naszych produktów/usług;
  3. przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą Cię zainteresować;
  4. kontakt w celu badania rynku, który może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;
 2. Możemy wykorzystywać Państwa dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo do sprzeciwu w pewnych okolicznościach (patrz sekcja zatytułowana "Twoje prawa" poniżej).
 3. W celu dostarczania Ci marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej będziemy potrzebować Twojej zgody, niezależnie od tego, czy jest to opcja opt-in, czy soft-opt-in:
  1. Zgoda typu soft opt-in to szczególny rodzaj zgody, który ma zastosowanie, gdy użytkownik wcześniej kontaktował się z nami (na przykład kontaktuje się z nami, aby poprosić nas o więcej szczegółów na temat konkretnego produktu/usługi, a my wprowadzamy na rynek podobne produkty/usługi). W przypadku zgody "soft opt-in" przyjmiemy udzieloną zgodę użytkownika, chyba że zrezygnuje.
  2. W przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania wyraźnej zgody użytkownika; Oznacza to, że wyrażając zgodę, musisz podjąć pozytywne i pozytywne działania, na przykład zaznaczając pole wyboru, które udostępnimy.
  3. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego podejścia do marketingu, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak wycofać swoją zgodę, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną "Twoje prawa" poniżej.
 4. Kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto w celu korzystania z naszych usług, podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.
 5. Gromadzone przez nas dane, w tym informacje o spotkaniu, takie jak nazwa spotkania, link do spotkania, data i godzina, wykorzystujemy w następujących celach:

   

  1. W celu świadczenia naszych usług i wypełniania naszych zobowiązań umownych.
  2. Ulepszanie i ulepszanie naszych produktów i usług, w tym optymalizacja planowania spotkań i zarządzania nimi.

Komu udostępniamy dane

 1. Możemy udostępniać dane użytkownika następującym grupom osób z następujących powodów:
  1. naszym pracownikom, agentom i/lub profesjonalnym doradcom – aby umożliwić nam angażowanie się w marketing bezpośredni (taki jak biuletyny lub e-maile marketingowe dotyczące dostarczanych przez nas produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować).;
  2. zewnętrznym dostawcom usług płatniczych, którzy przetwarzają płatności dokonywane za pośrednictwem Witryny – w celu umożliwienia zewnętrznym dostawcom usług płatniczych przetwarzania płatności i zwrotów użytkowników;
 2. Integracja z platformami innych firm:
  Łącząc platformy stron trzecich, takie jak Kalendarz Google i Apple iCal, z naszymi Usługami, użytkownik udziela nam zgody na przesyłanie określonych informacji i danych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, do tych usług stron trzecich w jego imieniu. Ma to na celu umożliwienie bezproblemowej integracji i poprawę komfortu użytkowania.

w każdym przypadku, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dbanie o bezpieczeństwo danych

 1. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych, na przykład:
  1. Dostęp do konta użytkownika jest kontrolowany za pomocą hasła i nazwy użytkownika, które są unikalne dla użytkownika.
  2. Przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach.
 2. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki mające na celu postępowanie w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych. W przypadku podejrzenia niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do swoich Danych, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail:support@transkriptor.com
 3. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat ochrony swoich informacji oraz komputerów i urządzeń przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź stronęwww.getsafeonline.org.

Przechowywanie danych

 1. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Państwa dane w naszych systemach wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia.
 2. Nawet jeśli usuniemy Twoje dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Przysługujące Państwu prawa

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego Danych:
  1. Prawo dostępu do danych– prawo do żądania (i) kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat, w dowolnym momencie lub (ii) modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które przechowujemy na Twój temat, nie obciążymy Cię za to opłatą, chyba że Twoje żądanie jest "ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne". Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, poinformujemy Cię o przyczynach.
  2. Prawo do sprostowania– prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia danych– prawo do żądania usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.
  4. Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Państwa danych– prawo do "zablokowania" nam możliwości korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.
  5. Prawo do przenoszenia danych– prawo do żądania od nas przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich Danych.
  6. Prawo do sprzeciwu– prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa Danych, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je w naszych uzasadnionych interesach.
 2. Aby złożyć zapytanie, skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych (w przypadku, gdy zgoda jest podstawą prawną przetwarzania Twoich danych), skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail:support@transkriptor.com
 3. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrujemy Twoją skargę dotyczącą Twoich Danych, możesz skierować swoją skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W przypadku Irlandii jest to Komisja Ochrony Danych (DPC). Dane kontaktowe DPC można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresemhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Ważne jest, aby Dane, które posiadamy na Twój temat, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach Państwa danych w okresie, przez który je przechowujemy.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich stron internetowych. Zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

Zmiany własności i kontroli nad przedsiębiorstwem

 1. TEXTINTEL FZE może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać swoją działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przeniesieniem kontroli nad całością lub częścią TEXTINTEL FZE. Dane dostarczone przez Użytkowników, jeśli jest to istotne dla jakiejkolwiek części naszej działalności w ten sposób przeniesionej, zostaną przekazane wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowa strona kontrolująca, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, będzie mogła wykorzystywać Dane do celów, dla których zostały nam pierwotnie dostarczone.
 2. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub dowolnej jej części.
 3. W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Pliki cookie

 1. Ta strona internetowa może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na komputerze użytkownika. TEXTINTEL FZE wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu korzystania z Witryny oraz w celu ulepszenia naszej oferty usług. Firma TEXTINTEL FZE starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia, że prywatność użytkownika jest zawsze chroniona i szanowana.
 2. Ta strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookie: Poniżej znajduje się lista plików cookie, których używamy. Staraliśmy się, aby były one kompletne i aktualne, ale jeśli uważasz, że pominęliśmy plik cookie lub wystąpiły jakiekolwiek rozbieżności, poinformuj nas o tym.
  1. Niezbędne pliki cookie – są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej, korzystanie z koszyka na zakupy lub korzystanie z usług e-fakturowania.
  2. Analityczne/wydajnościowe pliki cookie – pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie internetowej, gdy z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdą to, czego szukają.
  3. Funkcjonalne pliki cookie – służą do rozpoznania użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla użytkownika, powitać go po imieniu i zapamiętać jego preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
 1. Listę plików cookie, których używamy, można znaleźć w Harmonogramie plików cookie.
 2. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie; Użytkownik może jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.
 4. Zaleca się upewnienie się, że przeglądarka internetowa jest aktualna i skorzystanie z pomocy i wskazówek dostarczonych przez twórcę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.
 5. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym sposobu ich wyłączania, można znaleźć w aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie z komputera.
Zrzeczenie się
 
 1. Używanie przez Transkriptor i przesyłanie do dowolnej innej aplikacji informacji otrzymanych z Google interfejsów API będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług Google API, w tym z wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

Ogólne

 1. Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że nie będzie to miało wpływu na Twoje prawa.
 2. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności (lub część któregokolwiek z postanowień) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część, w wymaganym zakresie, zostanie uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności nie zostanie naruszona.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie ze strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

Dzieci poniżej 16 roku życia

 1. Serwis nie jest skierowany do dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie korzystaj z naszych usług ani nie przekazuj nam żadnych informacji za pośrednictwem Witryny. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 16 roku życia lub na jego temat, skontaktuj się z nami pod adresemsupport@transkriptor.com

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

 1. TEXTINTEL FZE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jeśli uznamy to za konieczne lub jeśli będzie to wymagane przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na Stronie internetowej i uznaje się, że użytkownik zaakceptował warunki polityki prywatności przy pierwszym skorzystaniu z Witryny po wprowadzeniu zmian.

Możesz skontaktować się z TEXTINTEL FZE za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresemsupport@transkriptor.com