Wat is transcriptie?

Microfoon, koptelefoon en laptop die audiogolfvormen weergeeft en het transcriptieproces benadrukt.
Van gesproken woorden naar geschreven vorm: de kunst van het transcriberen.

Transkriptor 2021-09-17

U vraagt zich misschien af: Wat is transcriptie? Een transcriptie is de letterlijke omzetting van het gesproken woord in geschreven vorm. Het woord transcriptie komt uit het Latijn en is afgeleid van “transcribere”, wat “overschrijven” betekent. Het wordt op veel verschillende gebieden gebruikt, maar vooral in het onderzoek en de taalkunde. Transcriptie is ook vaak nodig bij journalistiek werk , namelijk wanneer interviews, podcasts, video’s en films moeten worden opgeschreven.

In het algemeen wordt het gebied van de transcriptie vaak onderschat. Het is een aparte tak van de linguïstiek en vereist een hoog niveau van luistervaardigheid, omdat het gesproken woord eerst moet worden begrepen. Het is ook een zeer tijdrovend proces dat niemand zomaar even ernaast doet. Het is niet voor niets dat hele kantoren zich uitsluitend bezighouden met transcriptie.

Wat is transcriptie en zijn variaties?

De eenvoudigste vorm van transcriptie is waarschijnlijk dicteren, zoals dat al tientallen jaren in veel bedrijven wordt gebruikt. Deze vorm van transcriptie is echter niet erg wetenschappelijk en beperkt zich tot het luistervaardigheid van de persoon die aan zijn superieuren schrijft. Een transcriptie gaat veel verder dan dit.

Toegang tot de conversiefunctie voor audio naar tekst in OneNote
Een afbeelding die het import- of selectieproces van audiobestanden in OneNote toont, waarbij het specifieke bestand of de opname die naar tekst moet worden geconverteerd wordt gemarkeerd.

Er zijn twee basisvormen van transcriptie – de ene is de woordelijke transcriptie en de andere is de gecorrigeerde transcriptie. Elk van deze transcripties heeft zijn toepassingsgebied en zelfs verschillende achtergronden.

Wat is letterlijke transcriptie

Een woordelijke transcriptie is de eigenlijke transcriptie van het gesproken woord. Grammaticale fouten worden niet gladgestreken, vulwoorden, stotteraars, herhalingen of gebroken woorden worden niet verwijderd of verbeterd.

Wanneer moet u verbatim transcriptie gebruiken?

De achtergrond van dit soort transcriptie is duidelijk: het gaat er niet alleen om wat er gezegd is, maar ook hoe iets gezegd is. Bij onderzoek kunnen bijvoorbeeld spraakgebreken, stressmomenten of woordvindingsstoornissen zeer goed worden uitgewerkt. Elke “Uh” of “Hm” is ingebouwd in de transcriptie, bijvoorbeeld om bepaalde gedragingen te illustreren wanneer men nerveus is.

Waarom is het gebruik van letterlijke transcriptie moeilijk?

Het redigeren van een woordelijke transcriptie vergt veel extra inspanning, omdat in feite slechts weinig mensen de geschreven taal spreken. Het lezen van zo’n transcriptie duurt niet alleen langer, maar is ook erg vervelend.

Waar wordt letterlijke transcriptie gebruikt?

Kwalitatief onderzoek vereist meestal alleen woordelijke transcripties, omdat het niet alleen gaat om wat er gezegd wordt, maar ook om hoe het gezegd wordt. De nadruk ligt hier op de manier waarop het woord wordt uitgesproken. Letterlijke transcriptie is ook van essentieel belang voor psychologisch onderzoek, aangezien veel psychologische stoornissen of verschijnselen verband houden met een stoornis of althans een beïnvloeding van de gesproken taal. Bij de transcriptie van juridische contexten moet ook een woordelijke transcriptie worden gemaakt, aangezien elke interpretatie subjectief zou zijn en mogelijk de eigenlijke verklaring van bijvoorbeeld een ondervraagde zou verdoezelen.

Wat is schone transcriptie

Aangepaste transcriptie wordt ook soepele transcriptie genoemd. Bij deze vorm van transcriptie gaat het erom het gesproken woord op een begrijpelijke manier te noteren. Alle stotteringen, zins- of woordafbrekingen worden opgeschoond en vulwoorden worden zelfs volledig genegeerd.

Wanneer moet je een schone transcriptie gebruiken?

Een zuivere transcriptie concentreert zich op de inhoud van wat er gezegd wordt. Het wordt gebruikt wanneer het nodig is om contexten te creëren waarin niet elk woord in de transcriptie thuishoort.

Hoe gebruik je schone transcriptie?

Een op deze wijze aangepaste transcriptie is gemakkelijker te lezen dan de letterlijke transcriptie. Het is een direct geschreven taal die los en gemakkelijk te lezen is.

Waar wordt schone transcriptie gebruikt?

Zuivere transcriptie kan vaak worden gebruikt in de journalistiek en overal waar interviews worden afgenomen. De tonaliteit van de opname kan los zijn, maar alleen de inhoud van wat gezegd wordt, wordt in de transcriptie weergegeven. Kwalitatief onderzoek maakt alleen gebruik van zuivere transcriptie als het gaat om het wat en niet zozeer om het hoe van wat er gezegd wordt. Notulen van vergaderingen worden meestal ook gecorrigeerd in de transcriptie, aangezien de spraakfouten van de deelnemers irrelevant zijn voor het begrip van de gebeurtenis. Wie zichzelf aantekeningen dicteert, zal deze ook slechts netjes in de transcriptie verwerken, aangezien de opname in dit geval slechts als geheugensteuntje is bedoeld.

Hoe begin ik de transcriptie te gebruiken?

Moet u uw eigen transcripties maken of ze uitbesteden?

Natuurlijk is het mogelijk om zelf een transcriptie te maken. Maar wie beschikt over de nodige uitrusting? Een transcriptie vanaf een dicteermachine, bij voorkeur zonder koptelefoon en met handmatige pauze, kan zeer veel tijd in beslag nemen. Het enige voordeel van deze techniek is dat u de verklaringen steeds opnieuw moet behandelen en dus zeer diep in de materie moet duiken.
Het uitbesteden van een transcriptie brengt kosten met zich mee. De tijd die nodig is voor handmatige transcriptie mag niet worden onderschat. Met één uur audiomateriaal moet u rekenen op vijf à zes uur werk voor de transcriptie. Als aspecten zoals dialect of ernstige spraakstoornissen worden toegevoegd, kan het nog langer duren.

Voordelen van uitbesteding van transcriptie

U bespaart veel tijd bij het uitbesteden en uw transcriptie wordt professioneel gedaan. De foutenpercentages zijn gewoonlijk aanzienlijk lager omdat alleen software van hoge kwaliteit wordt gebruikt. Het resultaat is een tekstbestand dat u gemakkelijk verder kunt verwerken.

Kies voor onze transcriptie met complexe AI (kunstmatige intelligentie). Dit heeft voor u het voordeel dat u alleen het resultaat van de transcriptie hoeft te herlezen, wat u veel tijd bespaart.

Nu heb je de kennis om met de transcriptie technologie te beginnen. Wij hopen dat dit artikel uw vragen heeft beantwoord en de belangrijkste concepten over transcriptie heeft uitgelegd.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst