Wat is transcriptie?

Een transcriptie is de letterlijke transcriptie van het gesproken woord in de geschreven vorm. Het woord transcriptie komt uit het Latijn en is afgeleid van transcribere = herschrijven. Het wordt op veel verschillende gebieden gebruikt, maar vooral in onderzoek en taalkunde. Ook in journalistiek werk is vaak een transcriptie nodig, namelijk wanneer interviews, podcasts, video’s en films moeten worden opgeschreven.

Over het algemeen wordt het gebied van transcriptie vaak onderschat. Het is een aparte tak van de taalkunde en vereist een hoog luistervermogen, omdat het gesproken woord eerst begrepen moet worden. Bovendien is het een zeer tijdrovend proces dat niemand er zomaar bij doet. Er zijn niet voor niets hele kantoren die zich uitsluitend met transcriptie bezighouden.

De vormen van transcriptie

Waarschijnlijk de eenvoudigste vorm van transcriptie is dicteren, omdat het al tientallen jaren in veel bedrijven wordt gebruikt. Deze vorm van transcriptie is echter niet erg wetenschappelijk en beperkt zich tot het luisterbegrip van de persoon die schrijft in relatie tot zijn superieuren. Een transcriptie gaat veel verder dan dit gebied.

Er zijn twee basisvormen van transcriptie – enerzijds woordelijke en anderzijds gecorrigeerde transcriptie. Elk van deze transcripties heeft zijn toepassingsgebieden en zelfs verschillende achtergronden.

Woordelijke transcriptie

Een woordelijke transcriptie is de daadwerkelijk woordelijke transcriptie van het gesproken woord. Grammaticale fouten worden niet gladgestreken, opvulwoorden, stotteraars, herhalingen of afgebroken woorden worden niet verwijderd of verbeterd.

  • Waarom letterlijke transcriptie? De achtergrond van dit type transcriptie is duidelijk: het gaat niet alleen om wat er werd gezegd, maar ook om hoe iets werd gezegd. In onderzoek zijn bijvoorbeeld spraakfouten, stressmomenten of woordvindingsstoornissen goed uit te werken. Elke “Uh” of “Hm” wordt in de transcriptie verwerkt, bijvoorbeeld om bepaalde gedragingen bij nervositeit te verduidelijken.
  • Hoe verwerk je een woordelijke transcriptie? De verwerking van een woordelijke transcriptie vergt veel extra inspanning, aangezien er in feite maar weinig mensen in geschreven taal spreken. Het lezen van zo’n transcriptie duurt niet alleen langer, het is ook erg vervelend.
  • Toepassingsgebieden van woordelijke transcriptie: Voor kwalitatief onderzoek zijn in de regel alleen woordelijke transcripties nodig, omdat het naast wat er gezegd wordt ook gaat om hoe wat gezegd wordt. De nadruk ligt hier op de manier waarop het woord wordt uitgesproken. Verbatim transcriptie is ook essentieel voor psychologisch onderzoek, omdat veel psychische stoornissen of verschijnselen geassocieerd zijn met een beperking of op zijn minst een invloed op de gesproken taal. Bij het transcriberen van juridische contexten moet ook een woordelijke transcriptie worden uitgevoerd, omdat elke interpretatie subjectief zou zijn en onder bepaalde omstandigheden de feitelijke verklaring van bijvoorbeeld een respondent zou vertroebelen.

Aangepaste transcriptie

Aangepaste transcriptie is ook bekend als gladde transcriptie. Dit type transcriptie gaat over het op een begrijpelijke manier noteren van het gesproken woord. Alle stotteraars, gebroken zinnen of woorden worden opgeruimd en opvulwoorden worden zelfs volledig genegeerd.

  • Waarom een aangepaste transcriptie? De aangepaste transcriptie richt zich op de inhoud van het gezegde. Het wordt altijd gebruikt als het gaat om het creëren van contexten waarvoor niet elk woord in de transcriptie thuishoort.
  • Hoe verwerk je een aangepaste transcriptie? Een zo aangepaste transcriptie is beter leesbaar dan de woordelijke transcriptie. Het is direct geschreven taal die los en gemakkelijk te lezen is.
  • Toepassingsgebieden van een aangepaste transcriptie: De aangepaste transcriptie is vaak te vinden in de journalistiek en overal waar interviews worden gehouden. De tonaliteit van de opname mag dan losjes zijn, alleen de inhoud van het gesprokene is terug te vinden in de transcriptie. Kwalitatief onderzoek maakt alleen gebruik van aangepaste transcriptie als het gaat om het wat en niet zozeer het hoe van wat wordt gesproken. De notulen van vergaderingen worden meestal ook gecorrigeerd in de transcriptie, omdat de spraakfouten van de deelnemers niet relevant zijn voor het begrip van het evenement. Ook degenen die notities voor zichzelf dicteren, zullen deze alleen op aangepaste wijze naar de transcriptie overzetten, aangezien de opname in dit geval slechts een herinnering zou moeten zijn.

Zelf een transcriptie maken of uitbesteden?

Natuurlijk is het mogelijk om zelf een transcriptie te doen. Maar wie heeft de benodigde apparatuur beschikbaar? Een transcriptie vanaf de dictafoon, bij voorkeur zonder koptelefoon en met handmatige pauze, kan lang duren. Het enige voordeel van deze techniek is dat men zich steeds opnieuw bezighoudt met de uitspraken en zo heel diep in de materie duikt.

Het uitbesteden van een transcriptie gaat weliswaar gepaard met kosten. In feite mag men de enorme tijd die nodig is voor handmatige transcriptie niet onderschatten. Voor een uur audiomateriaal moet u ongeveer vijf tot zes uur werk voor de transcriptie uitstaan. Als er ook aspecten zijn zoals dialect of ernstige taalstoornissen, kan het nog langer aanslepen.

Voordelen van uitbesteding

U bespaart veel tijd bij het uitbesteden en uw transcriptie professioneel wordt uitgevoerd. De foutenpercentages zijn meestal aanzienlijk lager omdat alleen hoogwaardige software wordt gebruikt. Het resultaat is een tekstbestand dat je heel gemakkelijk kunt verwerken.

Kies voor onze transcriptie met complexe AI (kunstmatige intelligentie). Dit geeft u het voordeel dat u alleen het resultaat van de transcriptie hoeft na te lezen, wat u veel tijd bespaart.

U kunt echt profiteren van onze transcriptie, vooral met een goede geluidskwaliteit.

Onze service is de transcriptie

We hebben er onze taak van gemaakt om de beslissing om de transcriptie uit te besteden zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om gratis te starten . Geef ons een kans om onze service te bewijzen.

U bent ook van harte welkom om ons rechtstreeks de transcriptie van uw gegevens toe te vertrouwen . Uw voordelen met ons systeem zijn duidelijk:

  • Nauwkeurigheid: Onze transcripties werken met een nauwkeurigheid van 80-99%, afhankelijk van het bronmateriaal.
  • Bewerken: Bij ons heb je een online transcriptie-editor. Hiermee kun je heel eenvoudig je resultaat bewerken en het bronmateriaal in verschillende formaten importeren.
  • Prijs: Wij zijn van mening dat een goede transcriptie niet duur hoeft te zijn. Onze prijs ligt 98% onder de marktprijs, maar de kwaliteit is nog steeds hoog.
  • Taalkeuze: Onze transcriptor kan veel verschillende talen in de transcriptie verwerken. Of het nu Duits, Engels, Portugees of zelfs Arabisch, Urdu of Vietnamees is en vele andere talen zijn beschikbaar.

Heeft u vragen over onze transcriptieservice? Neem dan gerust contact met ons op . We kijken uit naar jou en je project.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Wat is een transcriptie-app?

Mobiele apps hebben verschillende nuttige diensten voor ons zeer toegankelijk gemaakt. U kunt een product of dienst ontvangen door op een paar knoppen te klikken.