Wat zijn de richtlijnen van interview transcriptie

Man met koptelefoon en microfoon, laptop met digitale interface, markeert transcriptie van interview.
Beheers de kunst van het transcriberen van interviews met onze richtlijnen.

Transkriptor 2023-01-15

Hoe bereid je je voor op de transcriptie van een interview?

 1. Bereid u voor door te bepalen wat u van de interviewtranscriptie verlangt.
 2. Bepaal wat u wilt met uw afschrift en bedenk hoe dit het proces kan beïnvloeden.
 3. Selecteer uw transcriptiebehoeften: Begin met het selecteren van uw transcriptiebehoeften en bekijk het hoogste niveau van nauwkeurigheid gegarandeerde diensten.

Welke hulpmiddelen zijn nodig voor het transcriberen van een interview?

Dat heb je nodig:

 • Koptelefoon met ruisonderdrukking: Achtergrondgeluid schaadt de nauwkeurigheid van de transcriptie. Met een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking kunt u zich beter concentreren op de audio.
 • Uw computer: Je hebt geen krachtige computer nodig om audio naar tekst om te zetten. Genoeg rekenkracht hebben om de vertraging te beperken (vooral als je een webgebaseerde tekstverwerker zoals Google Docs gebruikt) is voldoende. Vergeet niet dat uw transcriptie drie tot vier keer zo lang kan duren als het audiobestand zelf.
 • Transcriptie software: Met behulp van speciale software kunt u de opname typen en controleren zonder tussen programma’s te hoeven schakelen.

Hoeveel detail heb je nodig van een interview transcriptie?

Zoals eerder gezegd, is het doel van de transcriptie bepalend voor de mate van gedetailleerdheid. Je hebt een paar opties tot je beschikking, waaronder:

 • Volledige transcriptie : Het interview in zijn meest ruwe vorm, inclusief “umms”, “ahs”, pauzes, valse starts, en andere verbale tics.
 • Intelligent Verbatim : Ook bekend als verbatim,” “clean verbatim,” of “word-for-word,” dit is een iets meer gepolijste versie van het full-verbatim script dat alle extra’s verwijdert om het gemakkelijker leesbaar te maken.
 • Gedetailleerde aantekeningen : Het interview is gereduceerd tot een reeks gedetailleerde notities die snel en gemakkelijk toegang geven tot de informatie die u nodig hebt, zonder dat u grote stukken tekst hoeft te ontleden.

Wat zijn de stappen voor het maken van een interview transcriptie?

 1. Luister naar de hele opname voordat je gaat transcriberen
 2. Transcriberen van een eerste ruwe schets
 3. Gebruik transcriptiesoftware of online hulpmiddelen
 4. Het transcript opnieuw bekijken en bewerken
 5. Het transcript opmaken volgens uw behoeften

Stap 1: Luister naar de hele opname voordat u gaat transcriberen.

Maak aantekeningen terwijl je luistert. Bepaal de sprekers. Maak een lijst van woorden of zinnen die u moet leren (zoals vakjargon of jargon).

Dit is het moment om te bepalen welk type transcriptie de audio zich leent voor full-verbatim, verbatim of gedetailleerde aantekeningen.

Stap 2: Transcriberen van een eerste ruwe schets

De volgende stap is een poging tot transcriptie. Dit is vooral verstandig als je geen vertrouwen hebt in je typesnelheid. Pauzeer indien nodig, maar vermijd het terugspoelen van de opname.

Gebruik bijvoorbeeld “bc” als afkorting voor “omdat”. U kunt deze later wijzigen met de functie “zoeken en vervangen”, of u kunt de autocorrectie van uw tekstverwerker gebruiken om ze onderweg te corrigeren.

Stap 3: Gebruik transcriptiesoftware of onlinetools

Er zijn verschillende transcriptiesoftware en online hulpmiddelen die het transcriptieproces kunnen vergemakkelijken. Deze hulpmiddelen omvatten functies zoals automatische tijdstempels, de mogelijkheid om de opname op verschillende snelheden af te spelen en de mogelijkheid om identificatielabels voor de spreker in te voegen.

Stap 4: Het afschrift opnieuw bekijken en bewerken

Je hebt nu een leesbare transcriptie waarmee je kunt werken. Het is gewoon een kwestie van polijsten en het klaar maken voor publieke consumptie. Hoewel uw ruwe ontwerp leesbaar zal zijn, zullen er fouten zijn, zoals typefouten, die u moet herstellen.

Stap 5: Formatteer het transcript naar wens

Pas het lettertype en de grootte aan om het gemakkelijk leesbaar te maken, zelfs bij het scannen voor snelle referentie. Subkoppen, titels, paragrafen en paginanummers moeten allemaal worden gebruikt.

Wat zijn transcriptiesymbolen?

Bij transcriptie worden verschillende symbolen gebruikt om verschillende aspecten van de gesproken taal aan te geven.

 • Komma (, ): Wordt gebruikt om kleine onderbrekingen in de gedachtestroom of zinsbouw aan te geven. Een komma geeft een korte pauze van ongeveer 1-3 seconden aan.
 • Ellips (…) : Gebruikt om aan te geven wanneer de deelnemer afhaakt of een langere pauze heeft (3+ seconden) aan het begin van een zin en een weglating uitdrukt.
 • Em-streepje (- ) : Wordt gebruikt om een verandering in de spraak aan te geven, zoals het herhalen van hetzelfde woord, of het abrupt veranderen van taal. Het duidt ook een hangende zin aan die resulteert in een onvolledige zin.
 • Onderstrepen (__ ) : Gebruikt om bepaalde woorden te benadrukken.
 • Vierkante haken [] : Wordt gebruikt om woorden aan te geven die aan de transcriptie zijn toegevoegd en die de geïnterviewde niet heeft genoemd, om bepaalde afkortingen te verklaren of om een woord in een andere taal in het Engels te vertalen.
 • Streepjes (//) : Gebruikt om aan te tonen dat de deelnemer en de interviewer tegelijkertijd met elkaar spraken.
 • Citaten (” “) : Wordt gebruikt om aan te tonen wat iemand heeft gezegd.
 • Haakjes (…) : Niet-verbale geluiden of gebeurtenissen moeten tussen haakjes (…) worden genoteerd en cursief gedrukt, zoals (lacht), (huilt), of (klopt op de deur).
 • Vraagteken (?) : Wordt gebruikt wanneer spraak onverstaanbaar is.

Wat zijn de dingen om te vermijden voor Interview Transcriptie Richtlijnen

 • Gebruik geen opvulwoorden of tussenwerpsels zoals “um”, “ah” of “je weet wel”, tenzij ze bijzonder relevant zijn voor de inhoud van het interview.
 • Neem geen non-verbale geluiden of geluiden op in de transcriptie, tenzij ze relevant zijn voor de inhoud van het interview.
 • Neem uw eigen opmerkingen of gedachten niet op in de transcriptie, tenzij ze uitdrukkelijk door de geïnterviewde worden vermeld.
 • Laat geen woorden of informatie weg in de transcriptie, tenzij dit noodzakelijk is voor de duidelijkheid of de samenhang.
 • Gebruik geen afkortingen of acroniemen, tenzij ze duidelijk gedefinieerd en begrepen zijn door de lezer.
 • Gebruik geen aanhalingstekens rond woorden of zinnen die de ondervraagde denkt maar niet hardop zegt.
 • Verander de woorden of de formulering van de verklaringen van de ondervraagde niet, tenzij dat nodig is voor de duidelijkheid of de samenhang.
 • Neem geen vreemde informatie op in de transcriptie, zoals beschrijvingen van de omgeving of het uiterlijk van de ondervraagde.
 • Begin zinnen niet met kleine letters, want alle zinnen moeten met een hoofdletter beginnen en de juiste interpunctie hebben.

Wat moet u vermijden bij de transcriptie van interviews?

 • Valse start : Een valse start is een gedachte die wordt gestart maar nooit voltooid. Valse starts moeten worden verwijderd uit transcripties in het algemeen.
 • Onhoorbare en onleesbare passages : Luister eerst verschillende keren naar het audiobestand om te proberen de woorden te begrijpen. Als het gedeelte nog steeds onleesbaar is, zet dan haakjes rond het woord “onleesbaar”, markeer het in geel, en zet het tijdstempel tussen haakjes.
 • Non-verbale communicatie : Gebruik een haakje en cursieve tekst om niet-verbale geluiden zoals lachen, gebaren, enz. aan te geven.

Veel Gestelde Vragen

Een gesprek tussen een potentiële werkgever (interviewer) en een kandidaat (geïnterviewde) is een interview.

Het lettertype moet Times New Roman zijn, 12-punts, regelmatige kerning. Geen koppelteken of weduwe/wezen controle en geen streepjes.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst