Hogyan kell átírni egy interjút a kvalitatív kutatáshoz?

Egy kvalitatív kutatási interjú részletes átirata, amelyet strukturált szöveges dokumentumba alakítanak át elemzés céljából.
Elemezze a kvalitatív kutatási interjúkat átírással.

Transkriptor 2023-01-25

A beszélt nyelv átírása egy interjúból írott vagy gépelt formátumba interjú-átírásnak nevezik. A kutatók a megfelelő típusú átírásnak köszönhetően pontosan elemezhetik és értelmezhetik a kvalitatív kutatási interjúkból gyűjtött kvalitatív adatokat.

Mi a kvalitatív kutatás?

A kvalitatív kutatási projekt magában foglalja a nem számszerű adatok gyűjtését és elemzését a fogalmak, vélemények vagy tapasztalatok jobb megértése érdekében. Használható egy probléma mélyebb megismerésére vagy új kutatási ötletek generálására.

Hogyan készítsünk kvalitatív adatelemzést?

Szövegek, fényképek, videofájlok és hanganyagok mind felhasználhatók a kvalitatív kutatási adatok gyűjtésére. A kvalitatív tanulmányon és a kvalitatív vizsgálaton alapuló interjú-átiratokkal dolgozhat. A következő öt lépés közös a legtöbb típusú kvalitatív adatelemzéshez :

 • Készítse elő és rendszerezze az információkat. Ez magában foglalhatja a kutatási interjúk átírását vagy a helyszíni jegyzetek begépelését.
 • Vizsgálja meg és vizsgálja meg az adatait. Vizsgálja meg az interjúadatokat minták vagy visszatérő ötletek után az elfogultságok feltárásával.
 • Hozzon létre egy adatkódolási rendszert. Hozzon létre egy kódkészletet, amelyet az adatok kategorizálására használhat a kezdeti ötletei alapján.
 • Az adatokat kódolni kell. A kvalitatív felmérések elemzése során ez például azzal járhat, hogy minden egyes résztvevő válaszait átnézzük, és egy táblázatban kódokkal jelöljük meg őket. Új kódokat hozhat létre, amelyeket az adatok átnézése során hozzáadhat a rendszeréhez.
 • Ismétlődő témák meghatározása. A kódok összekapcsolása összefüggő, átfogó témák kialakításához.

A kvalitatív adatok elemzésére számos módszer létezik. Annak ellenére, hogy ezek a módszertanok/módszerek hasonló kutatási folyamatokat alkalmaznak, különböző fogalmakat hangsúlyoznak.

Melyek a kvalitatív kutatási módszerek?

Minden kutatási megközelítés egy vagy több adatgyűjtési módszer alkalmazását foglalja magában. A leggyakoribb kvalitatív módszerek közül néhány a következő:

 • Megfigyelések: készítsen részletes terepi feljegyzéseket arról, amit lát, hall, vagy amivel találkozik.
 • Interjúk: olyan személyes beszélgetések, amelyek során a válaszadóknak kérdéseket tesz fel.
 • Fókuszcsoportok: emberek egy csoportja, akiknek kérdéseket tesznek fel és megbeszélést folytatnak.
 • Felmérések: nyílt végű kérdéseket tartalmazó kérdőívek kiosztását foglalják magukban.
 • Másodlagos kutatás: magában foglalja a korábban összegyűjtött kvalitatív adatelemzések összegyűjtését szövegekben, képekben, hang- vagy videofelvételekben stb.
Minőségi kutatás
Minőségi kutatás

Miért válassza a kvalitatív kutatást?

A kvalitatív kutatás gyakran igyekszik megőrizni a résztvevők hangját és perspektíváját, és az új kutatási kérdések felmerülésekor kiigazítható. A kvalitatív kutatás a következőkre alkalmas:

 • Rugalmasság

Az adatgyűjtési és elemzési folyamatot ki lehet igazítani, ha új ötletek vagy minták merülnek fel. Ezek nem előre eldöntöttek.

 • Természetes környezet

Az adatgyűjtés valós környezetben vagy naturalista módon történik.

 • Értelmes meglátások

Az emberek tapasztalatainak, érzéseinek és észleléseinek részletes leírása felhasználható a rendszerek vagy termékek tervezése, tesztelése vagy javítása során.

Mi az az interjú?

Az interjú olyan kvalitatív kutatási módszer, amely az adatgyűjtés során kérdéseket tesz fel. Az interjúkban két vagy több személy vesz részt, akik közül az egyik a kérdező, aki a kérdéseket felteszi.

Hogyan készítsünk elő egy interjút a kvalitatív kutatáshoz?

Az átírás megkezdése előtt kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Mielőtt elkezdené, határozza meg, hogy mire van szüksége az interjú átírásától.
 2. Határozza meg, hogy mit szeretne az átirattól, és hogyan befolyásolja a folyamatot.
 3. Válassza ki az átírási igényeit.

Kezdje az átírási sablon igényeinek kiválasztásával, és tekintse meg a garantáltan legnagyobb pontosságú szolgáltatásokat.

 1. Használja a megfelelő eszközöket

Ha nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel, az átirat elkészítése sokkal nehezebb lesz, és sok időt vesz igénybe. A gépelési sebesség miatt időigényes. Legalább a következőkre lesz szüksége:

 • Zajszűrő fejhallgató – A háttérzaj akadályozhatja a pontos átírást. A zajszűrő fejhallgató segíthet abban, hogy jobban tudjon a hangra koncentrálni.
 • A számítógép – Nincs szükség nagy teljesítményű számítógépre a hang szöveggé alakításához. Ne feledje, hogy az átírás háromszor-négyszer annyi időt vehet igénybe, mint maga a hangfájl.
 • Átírószoftverek/átírószolgáltatások – Ha dedikált szoftveres megoldást használ, akkor programváltás nélkül gépelheti és vezérelheti a felvételt.
 1. Milyen részletességre van szüksége?

Amint azt korábban említettük, az átírás célja határozza meg a szükséges részletesség szintjét. Számos lehetőség áll az Ön rendelkezésére, többek között:

 • Teljes szó szerinti átirat – Az interjú nyers formában, beleértve a töltelékszavakat, „umm”-okat, „ah”-okat, szüneteket, félrekezdeményezéseket és egyéb verbális tikokat.
 • Intelligens szó szerinti szöveg – Más néven szó szerinti, „tiszta szó szerinti” vagy „szóról szóra”, ez a teljes szó szerinti szövegkönyv kissé csiszoltabb változata.
 • Részletes jegyzetek – Az interjú egy sor részletes jegyzetre redukálódik, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsan hozzáférjen a szükséges információkhoz anélkül, hogy nagy szövegdarabokat kellene elemeznie.

Hogyan kell átírni egy interjút a kvalitatív kutatáshoz?

Akár interjú, fókuszcsoport vagy megfigyelés átírásáról van szó, a következő lépések segítenek a kvalitatív interjú átírásában:

1. Készüljön fel az átírási folyamatra

Lásd fentebb.

2. Az interjú felvétele

Az interjú rögzítéséhez használjon jó minőségű felvevőkészüléket, például digitális hangrögzítőt vagy videokamerát. Egy dedikált hangrögzítő javítja a hangminőséget, és pontosabb átiratot készít.

3. Tartsa szem előtt a titoktartást

Ha a megkérdezett személyazonosságának titokban tartását kérte, kritikus fontosságú, hogy az átirat ne fedje fel a személyazonosságát.

4. Hallgassa meg a felvételt és kezdje el az átírást

Kezdje el az interjú átírását a felvétel meghallgatásával és a hangok gépelésével. Az interjút feltétlenül szó szerint kell átírni.

5. Átíró szoftver vagy online eszközök használata

Számos átíró szoftver és online eszköz, valamint átíró szolgáltatás létezik, amelyek megkönnyíthetik és hatékonyabbá tehetik az átírási folyamatot. Miután feltöltötte videó- vagy hangfelvételét, automatikus átírást biztosítanak.

Ezek az eszközök gyakran tartalmaznak olyan funkciókat, mint az automatikus időbélyegző, a felvétel különböző sebességgel történő lejátszásának lehetősége, valamint a hangszóróazonosító címkék beillesztésének lehetősége. Néhányan közülük kvalitatív adatelemzést/minőségi elemzést is végeznek.

6. Kövessen egy meghatározott átírási stílust

Többféle átírási stílus létezik. Fontos, hogy válasszon egy meghatározott stílust, és azt következetesen kövesse az átírási folyamat során. Használhat olyan módszereket is, mint a tartalomelemzés, a tematikus elemzés vagy a diskurzuselemzés.

7. A jegyzőkönyv lektorálása

A teljes interjú átírása után fontos, hogy az átiratot felülvizsgálja és szerkessze a pontosság és az érthetőség érdekében. Ez magában foglalhatja a felvétel újbóli meghallgatását az átírás ellenőrzése érdekében, valamint az átirat könnyen olvasható és érthető módon történő formázását.

Használjon ellipsziseket annak jelzésére, ha a résztvevő a mondat elején elmarad, vagy hosszabb szünetet tart, és kihagyást fejez ki.

8. Formázza az Ön igényei szerint

Most már egy teljesen pontos és csiszolt szöveggel kell rendelkeznie (még akkor is, ha ez időbe telt). Most már csak az a kérdés, hogy az Ön igényei szerint formázza meg, és biztosítsa, hogy a kívánt célt szolgálja. Most már van egy felvett interjúja.

Gyakran ismételt kérdések

A kvalitatív kutatással kapcsolatban különböző kérdések merülnek fel. Megpróbáltuk megválaszolni a leggyakoribbakat.

Mivel az emberi viselkedés és az azt befolyásoló tényezők megértésére törekszik, a kvalitatív kutatás alapvetően szubjektív jellegű. Továbbá, a kutatási módszer ezen formája során a kutatók hajlamosak arra, hogy szubjektíven részt vegyenek a témában.

Amikor kiválasztjuk, hogy kvalitatív vagy kvantitatív adatokat használjunk-e, jó ökölszabály a következő:

Ha valamit meg akarsz erősíteni vagy tesztelni, végezz kvantitatív kutatást (elméletet vagy hipotézist).

Ha valamiről többet akar megtudni, végezzen kvalitatív kutatást (fogalmak, gondolatok, tapasztalatok).

Tudjuk, mennyi ideig tartanak a kvalitatív kutatási interjúk, ezért percek alatt kezdje meg az átírást a Transkriptor segítségével.

Beszéd szöveggé

img

Transkriptor

Hang- és videofájlok konvertálása szöveggé