Melyek az interjú átírásának irányelvei

Férfi fejhallgatóval és mikrofonnal, digitális interfészt bemutató laptop, kiemelve az interjú átiratát.
Ismerje meg az interjúk átírásának művészetét iránymutatásaink segítségével.

Transkriptor 2023-01-15

Hogyan készüljünk fel egy interjú átírására?

 1. Készüljön fel azáltal, hogy meghatározza, mit vár el az interjú átírásától .
 2. Határozza meg, hogy mit szeretne az átirattól, és vegye figyelembe, hogy ez hogyan befolyásolhatja a folyamatot.
 3. Válassza ki az átírási követelményeket: Kezdje az átírási igényeinek kiválasztásával, és tekintse meg a legmagasabb szintű pontosságot garantáló szolgáltatásokat.

Milyen eszközök szükségesek egy interjú átírásához?

Szükséged lesz rá:

 • Zajszűrő fejhallgató: A háttérzaj károsítja az átírás pontosságát. A zajszűrő fejhallgató segíthet abban, hogy jobban tudjon a hangra koncentrálni.
 • A számítógép: A hang szöveggé alakításához nincs szükség nagy teljesítményű számítógépre. Elég, ha elegendő feldolgozási teljesítmény áll rendelkezésre a késleltetés csökkentéséhez (különösen, ha olyan webes szövegszerkesztőt használ, mint a Google Docs). Ne feledje, hogy az átírás háromszor-négyszer annyi időt vehet igénybe, mint maga a hangfájl.
 • Átíró szoftver: A dedikált szoftver használatával a programok közötti váltás nélkül gépelheti és ellenőrizheti a felvételt.

Mennyi részletre van szüksége egy interjú átiratából?

Amint azt korábban említettük, az átírás célja határozza meg a szükséges részletesség szintjét. Több lehetőség is a rendelkezésére áll, többek között:

 • Teljes szó szerinti átirat : Az interjú a legnyersebb formában, beleértve a „umm”-okat, „ah”-okat, szüneteket, félrekezdeményezéseket és egyéb verbális tikokat.
 • Intelligens szó szerinti szövegezés : Ez a teljes szó szerinti szkript egy kissé csiszoltabb változata, amely a könnyebb olvashatóság érdekében minden extrát eltávolít.
 • Részletes megjegyzések : Az interjú egy sor részletes jegyzetre redukálódik, amelyek gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak a szükséges információkhoz anélkül, hogy nagy szövegdarabokat kellene elemeznie.

Milyen lépések szükségesek egy interjú átiratának elkészítéséhez?

 1. Hallgassa meg a teljes felvételt, mielőtt átírja
 2. Az első nyers vázlat átírása
 3. Használjon átírószoftvert vagy online eszközöket
 4. Az átirat felülvizsgálata és szerkesztése
 5. Az átirat formázása az Ön igényei szerint

1. lépés: Hallgassa meg a teljes felvételt, mielőtt átírja a szöveget.

Miközben hallgatja, jegyzeteljen. Határozza meg a hangszórókat. Készítsen egy listát azokról a szavakról vagy kifejezésekről, amelyeket meg kell tanulnia (például a szakzsargonról vagy a szlengről).

Itt az ideje meghatározni, hogy a hanganyag milyen típusú átírásra alkalmas: teljes szó szerinti, szó szerinti vagy részletes jegyzetelésre.

2. lépés: Az első vázlat átírása

A következő lépés az lesz, hogy megpróbáljuk átírni a nyers vázlatot. Ez különösen akkor bölcs dolog, ha nem bízik a gépelési sebességében. Szükség esetén mindenképpen tartson szünetet, de kerülje a felvétel visszatekerését.

Használja például a „bc”-t a „because” rövidítéseként. Ezeket később megváltoztathatja a „keresés és csere” funkcióval, vagy használhatja a szövegszerkesztő automatikus javítás funkcióját, hogy menet közben javítsa őket.

3. lépés: Használjon átírószoftvert vagy online eszközöket

Számos átíró szoftver és online eszköz létezik, amelyek megkönnyíthetik az átírási folyamatot. Ezek az eszközök olyan funkciókat tartalmaznak, mint az automatikus időbélyegző, a felvétel különböző sebességgel történő lejátszásának lehetősége, valamint a hangszóróazonosító címkék beillesztésének lehetősége.

4. lépés: Az átirat felülvizsgálata és szerkesztése

Most már van egy olvasható átirat, amelyből dolgozhat. Már csak csiszolni kell rajta, és készen kell állnia a nyilvános fogyasztásra. Bár a nyers vázlat olvasható lesz, lesznek benne hibák, például elgépelések, amelyeket ki kell javítania.

5. lépés: Formázza meg az átiratot az igényeinek megfelelően

Állítsa be a betűtípust és a betűméretet, hogy könnyen olvasható legyen, még gyors hivatkozás céljából történő beolvasáskor is. Az alcímeket, címeket, bekezdéseket és oldalszámokat mind használni kell.

Mik azok az átírási szimbólumok?

Az átírásban számos szimbólumot használnak a beszélt nyelv különböző aspektusainak jelölésére.

 • vessző (, ): A gondolatmenet vagy a mondatszerkezet kisebb megszakításainak jelölésére szolgál. A vessző egy rövid, 1-3 másodperces szünetet jelez.
 • Ellipszisek (…) : A mondat elején hosszabb szünetet (3+ másodperc) tartanak, és kihagyást fejeznek ki.
 • Em kötőjel (- ) : Ugyanannak a szónak az ismétlése, vagy hirtelen nyelvváltás. A hiányos mondatot eredményező függő mondatot is jelöli.
 • Aláhúzás (__ ) : Bizonyos szavak kiemelésére szolgál.
 • Szögletes zárójelek [] : Az interjúalany által nem említett, az átirathoz hozzáadott szavak jelölésére, bizonyos rövidítések magyarázatára, vagy egy más nyelvű szó angolra fordítására.
 • Vágójelek (//) : A résztvevő és a kérdezőbiztos egyidejűleg beszélt egymással.
 • Idézőjelek (” „) : Valaki mondandójának bemutatására szolgál.
 • Zárójelben (…) : A nem verbális hangokat vagy eseményeket zárójelben (…) és dőlt betűvel kell rögzíteni, mint például (nevet), (sír) vagy (kopogtat az ajtón).
 • Kérdőjel (?) : Akkor használatos, ha a beszéd nem érthető.

Mik a dolgok, hogy elkerüljék az interjú átírása iránymutatásokat

 • Ne használjon töltelékszavakat vagy közbeszólásokat, mint például „um”, „ah” vagy „tudja”, kivéve, ha ezek különösen fontosak az interjú tartalma szempontjából.
 • A nonverbális hangokat vagy zajokat ne vegye bele az átiratba, kivéve, ha azok a beszélgetés tartalma szempontjából relevánsak.
 • Ne írja bele saját megjegyzéseit vagy gondolatait az átiratba, kivéve, ha azokat a megkérdezett kifejezetten kijelentette.
 • Ne hagyjon ki vagy hagyjon ki egyetlen szót vagy információt sem az átiratból, kivéve, ha ez az egyértelműség vagy a koherencia érdekében szükséges.
 • Ne használjon rövidítéseket vagy betűszavakat, kivéve, ha azok egyértelműen meghatározottak és az olvasó számára érthetőek.
 • Ne használjon idézőjeleket olyan szavak vagy mondatok körül, amelyeket a megkérdezett gondol, de nem mond ki hangosan.
 • Ne változtassa meg az interjúalany kijelentéseinek szavait vagy megfogalmazását, kivéve, ha ez az egyértelműség vagy a koherencia érdekében szükséges.
 • Az átiratban ne szerepeljenek idegen információk, például a helyszín vagy a megkérdezett megjelenésének leírása.
 • Ne kezdje a mondatokat kisbetűvel, mivel minden mondat nagybetűvel kezdődik, és a megfelelő írásjelekkel kell ellátni.

Mit kell elkerülni az interjú átírásakor?

 • Hibás kezdés : A téves indítás olyan gondolat, amely elkezdődött, de soha nem fejeződik be. A téves kezdetek általában véve eltávolítandók az átiratokból.
 • Hallhatatlan és megfejthetetlen passzusok : Először hallgassa meg a hangfájlt többször, hogy megpróbálja kivenni a szavakat. Ha a szakasz továbbra is értelmezhetetlen, tegye zárójelbe a „nem hallható” szót, emelje ki sárgával, és zárójelben tüntesse fel az időbélyeget.
 • Nonverbális kommunikáció : Használjon zárójelet és dőlt betűs szöveget a nem verbális hangok, például nevetés, gesztusok stb. jelölésére.

Gyakran Ismételt Kérdések

A potenciális munkáltató (interjúztató) és a jelölt (interjúalany) közötti beszélgetés vagy beszélgetés interjú.

A betűtípus Times New Roman, 12 pontos, szabályos sarkolással. Nincs kötőjel- vagy özvegy/árva-szabályozás, és nincsenek behúzások.

Megosztás Bejegyzés

Beszéd szöveggé

img

Transkriptor

Hang- és videofájlok konvertálása szöveggé