Hvad er retningslinjerne for transskription af interviews

Mand med hovedtelefoner og mikrofon, laptop med digitalt interface, der fremhæver transskribering af interview.
Behersk kunsten at transskribere interviews med vores retningslinjer.

Transkriptor 2023-01-15

Hvordan forbereder man sig på en interviewtransskription?

 1. Forbered dig ved at finde ud af, hvad du kræver af interviewets transskription
 2. Bestem, hvad du ønsker af din afskrift, og overvej, hvordan det kan påvirke processen.
 3. Vælg dine transskriptionskrav: Begynd med at vælge dine transskriberingsbehov og se det højeste niveau af garanteret nøjagtighed.

Hvilke værktøjer er nødvendige for at transskribere et interview?

Du skal bruge:

 • Hovedtelefoner med støjreduktion: Baggrundsstøj skader nøjagtigheden af transskriptionen. Hovedtelefoner med støjreduktion kan hjælpe dig med at fokusere mere på lyden.
 • Din computer: Du har ikke brug for en kraftig computer for at konvertere lyd til tekst. Det er nok at have nok processorkraft til at reducere forsinkelse (især hvis du bruger et webbaseret tekstbehandlingsprogram som Google Docs). Husk, at din transskription kan tage tre til fire gange så lang tid som selve lydfilen.
 • Transskriptionssoftware: Ved hjælp af dedikeret software kan du skrive og styre optagelsen uden at skifte mellem programmer.

Hvor detaljeret skal du have en interviewtransskription?

Som tidligere nævnt er det formålet med transskriptionen afgørende for, hvor detaljeret den skal være. Du har et par muligheder, herunder:

 • Transskription i fuld ordlyd : Interviewet i sin mest rå form, herunder “umms”, “ahs”, pauser, falske starter og andre verbale tics.
 • Intelligent Verbatim : Dette er også kendt som verbatim, “clean verbatim” eller “ordret” og er en lidt mere poleret version af det fulde verbatim-manuskript, hvor alle ekstra elementer er fjernet for at gøre det lettere at læse.
 • Detaljerede noter : Interviewet er reduceret til en række detaljerede noter, der giver hurtig og nem adgang til de oplysninger, du har brug for, uden at du skal gennemgå store tekststykker.

Hvad er trinene for at lave en interviewtransskription?

 1. Lyt til hele optagelsen, før du transskriberer
 2. Transskribere et første udkast
 3. Brug transskriptionssoftware eller online værktøjer
 4. Gense udskrift og redigere den
 5. Formater udskrift efter dine behov

Trin 1: Lyt til hele optagelsen, før du transskriberer

Tag noter, mens du lytter, mens du lytter. Bestem højttalerne. Lav en liste over de ord eller sætninger, du skal lære (f.eks. teknisk jargon eller slang).

Det er nu, du skal afgøre, hvilken type transskription af lyden der egner sig til fuld ordret gengivelse, ordret gengivelse eller detaljerede noter.

Trin 2: Transskriber et første groft udkast

Det næste skridt er at forsøge at skrive et udkast til en råskitse. Dette er især klogt, hvis du ikke er sikker på din skrivehastighed. Du må gerne holde en pause, hvis det er nødvendigt, men undgå at spole optagelsen tilbage.

Brug f.eks. “bc” som en forkortelse for “fordi”. Du kan ændre dem senere ved hjælp af funktionen “find og erstat”, eller du kan bruge dit tekstbehandlingsprograms autokorrekturfunktion til at rette dem undervejs.

Trin 3: Brug transskriptionssoftware eller onlineværktøjer

Der findes flere transskriptionsprogrammer og onlineværktøjer, som kan gøre transskriptionsprocessen lettere. Disse værktøjer omfatter funktioner som automatisk tidsstempling, mulighed for at afspille optagelsen i forskellige hastigheder og mulighed for at indsætte identifikationsmærker til taleren.

Trin 4: Gense afskrift og rediger den

Du har nu en læsbar afskrift, som du kan arbejde ud fra. Det er bare et spørgsmål om at finpudse det og gøre det klar til offentligt forbrug. Selv om dit udkast vil være læsbart, vil der være fejl som f.eks. slåfejl, som du bør rette.

Trin 5: Formater udskriften efter dine behov

Juster skrifttypen og størrelsen, så den er let at læse, selv når du scanner for hurtig reference. Underoverskrifter, titler, afsnit og sidetal skal alle anvendes.

Hvad er transskriptionssymboler?

I transskriptionen er der flere symboler, der bruges til at angive forskellige aspekter af det talte sprog.

 • Komma (, ): Anvendes til at angive mindre afbrydelser i tankestrømmen eller sætningsstrukturen. Et komma angiver en kort pause på ca. 1-3 sekunder.
 • Ellipser (…) : Bruges til at indikere, når deltageren er ved at trække ud eller har en længere pause (3+ sekunder) i begyndelsen af en sætning og udtrykker en udeladelse.
 • Em-streg (- ) : Bruges til at angive en ændring i talen, f.eks. at gentage det samme ord eller pludselig skifte sprog. Det betegner også en hængende sætning, der resulterer i en ufuldstændig sætning.
 • Understregning (__ ) : Bruges til at fremhæve bestemte ord.
 • Firkantede parenteser [] : Bruges til at angive ord, der er tilføjet til transskriptionen, som interviewpersonen ikke har nævnt, til at forklare visse forkortelser eller til at oversætte et ord på et andet sprog til engelsk.
 • Skråstreger (//) : Bruges til at vise, at deltageren og intervieweren talte med hinanden på samme tid.
 • Citater (” “) : Bruges til at vise, hvad nogen har sagt.
 • Parenteser (…) : Nonverbale lyde eller begivenheder skal registreres i parentes (.. .) og med kursiv, f.eks. (griner), (græder) eller (banker på døren).
 • Spørgsmålstegn (?) : Anvendes, når talen er uforståelig.

Hvad er de ting, der skal undgås i forbindelse med retningslinjer for transskription af interviews

 • Undgå fyldord eller indskud som “øh”, “ah” eller “du ved”, medmindre de er særligt relevante for interviewets indhold.
 • Inddrag ikke nonverbale lyde eller lyde i transskriptionen, medmindre de er relevante for interviewets indhold
 • Du må ikke medtage dine egne kommentarer eller tanker i transskriptionen, medmindre de udtrykkeligt er nævnt af den interviewede.
 • udelad ikke ord eller oplysninger i transskriptionen, medmindre det er nødvendigt af hensyn til klarheden eller sammenhængen.
 • Brug ikke forkortelser eller akronymer, medmindre de er klart defineret og forstået af læseren.
 • Brug ikke anførselstegn omkring ord eller sætninger, som den interviewede tænker, men ikke siger højt
 • Ændr ikke ord eller formuleringer i interviewpersonens udsagn, medmindre det er nødvendigt af hensyn til klarheden eller sammenhængen.
 • Indhold ikke uvedkommende oplysninger i transskriptionen, f.eks. beskrivelser af omgivelserne eller interviewpersonens udseende.
 • Du må ikke starte sætninger med små bogstaver, da alle sætninger skal starte med et stort bogstav og have den korrekte tegnsætning.

Hvad skal du undgå i forbindelse med transskription af interviews?

 • Falsk start : En falsk start er en tanke, der startes, men aldrig afsluttes. Falske starter bør generelt fjernes fra udskrifter.
 • Uhørlige og uopfattelige passager : Lyt først til lydfilen flere gange for at forsøge at tyde ordene. Hvis afsnittet stadig ikke kan tydes, skal du sætte parentes omkring ordet “uhørligt”, fremhæve det med gul farve og angive tidsstemplet i parentes.
 • Nonverbal kommunikation : Brug en parentes og kursiv tekst til at angive ikke-verbale lyde som f.eks. latter, gestikulation osv.

Ofte stillede spørgsmål

En diskussion eller samtale mellem en potentiel arbejdsgiver (interviewer) og en ansøger (interviewperson) er et interview.

Skrifttypen skal være Times New Roman, 12 punkt, regelmæssig kantning. Ingen bindestreger eller kontrol af enke- eller forældreløse og ingen indrykninger.

Del indlæg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter dine lyd- og videofiler til tekst