Aké sú usmernenia prepisu rozhovoru

Muž so slúchadlami a mikrofónom, notebook s digitálnym rozhraním, zvýraznenie prepisu rozhovoru.
Ovládnite umenie prepisu rozhovoru pomocou našich pokynov.

Transkriptor 2023-01-15

Ako sa pripraviť na prepis rozhovoru?

 1. Pripravte sa tak, že si určíte, čo od prepisu pohovoru požadujete.
 2. Určite si, čo chcete od svojho prepisu, a zvážte, ako to môže ovplyvniť proces.
 3. Vyberte si požiadavky na prepis: Začnite tým, že si vyberiete svoje potreby prepisu a zobrazíte najvyššiu úroveň zaručenej presnosti služieb.

Ktoré nástroje sú potrebné na prepis rozhovoru?

Budete potrebovať:

 • Slúchadlá s potlačením hluku: Hluk v pozadí poškodzuje presnosť prepisu. Slúchadlá s potlačením šumu vám pomôžu lepšie sa sústrediť na zvuk.
 • Váš počítač: Na prevod zvuku na text nepotrebujete výkonný počítač. Stačí mať dostatočný výpočtový výkon na zníženie oneskorenia (najmä ak používate webový textový procesor, ako je Google Docs). Nezabudnite, že prepis môže trvať trikrát až štyrikrát dlhšie ako samotný zvukový súbor.
 • Softvér na prepisovanie: Pomocou špecializovaného softvéru budete môcť písať a ovládať záznam bez prepínania medzi programami.

Koľko detailov potrebujete z prepisu rozhovoru?

Ako už bolo uvedené, účel prepisu určuje požadovanú úroveň podrobnosti. Máte k dispozícii niekoľko možností vrátane:

 • Úplný doslovný prepis : Prepis: rozhovor v najsurovejšej podobe, vrátane „hm“, „á“, pauz, falošných začiatkov a iných slovných hračiek.
 • Inteligentný slovník : Ide o mierne vylepšenú verziu scenára full-verbatim, ktorá odstraňuje všetky prídavky, aby sa ľahšie čítala.
 • Podrobné poznámky : Rozhovor je zredukovaný na sériu podrobných poznámok, ktoré poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k požadovaným informáciám bez toho, aby ste museli analyzovať veľké časti textu.

Aké sú kroky pri vytváraní prepisu rozhovoru?

 1. Pred prepisom si vypočujte celú nahrávku
 2. Prepíšte prvý hrubý návrh
 3. Používanie softvéru na prepis alebo online nástrojov
 4. Opätovná kontrola prepisu a úprava
 5. Formátovanie prepisu podľa vašich potrieb

Krok 1: Pred prepisom si vypočujte celú nahrávku

Pri počúvaní si robte poznámky. Určenie reproduktorov. Vytvorte si zoznam slov alebo fráz, ktoré sa potrebujete naučiť (napríklad technický žargón alebo slang).

Teraz je čas určiť, aký typ prepisu zvuku sa hodí na úplný doslovný prepis, doslovný prepis alebo podrobné poznámky.

Krok 2: Prepíšte prvý hrubý náčrt

Ďalším krokom bude pokus o prepis hrubého návrhu. To je rozumné najmä vtedy, ak si nie ste istí svojou rýchlosťou písania. V prípade potreby nahrávanie pozastavte, ale nepretáčajte ho.

Používajte napríklad skratku „bc“ ako skratku pre „pretože“. Neskôr ich môžete zmeniť pomocou funkcie „nájsť a nahradiť“ alebo ich môžete opraviť pomocou funkcie automatickej opravy textového procesora.

Krok 3: Použite softvér na prepis alebo online nástroje

Existuje niekoľko softvérových programov na prepis a online nástrojov, ktoré môžu uľahčiť proces prepisu. Tieto nástroje zahŕňajú funkcie, ako sú automatické časové značky, možnosť prehrávať záznam rôznou rýchlosťou a možnosť vkladať identifikačné značky reproduktora.

Krok 4: Opätovná kontrola prepisu a úprava

Teraz máte k dispozícii čitateľný prepis, s ktorým môžete pracovať. Je len potrebné ju vyleštiť a pripraviť na verejnú spotrebu. Aj keď bude váš hrubý návrh čitateľný, budú v ňom chyby, napríklad preklepy, ktoré by ste mali opraviť.

Krok 5: Formátovanie prepisu podľa vašich potrieb

Upravte si písmo a veľkosť, aby sa dalo ľahko čítať aj pri skenovaní na rýchle nahliadnutie. Mali by sa používať podnadpisy, názvy, odseky a čísla strán.

Čo sú to transkripčné symboly?

Pri transkripcii sa na označenie rôznych aspektov hovoreného jazyka používa niekoľko symbolov.

 • Čiarka (, ): Používa sa na označenie menších zlomov v toku myšlienok alebo v štruktúre vety. Čiarka znamená krátku pauzu v trvaní približne 1 až 3 sekundy.
 • Elipsy (. ..): Používajú sa na označenie, keď účastník na začiatku vety odbočuje alebo má dlhšiu pauzu (3 a viac sekúnd) a vyjadrujú vynechanie.
 • Pomlčka Em (- ) : Používa sa na označenie zmeny v reči, ako je opakovanie toho istého slova alebo náhla zmena jazyka. Označuje tiež visiacu vetu, ktorá vedie k neúplnej vete.
 • Podčiarknite (__ ) : Používa sa na zvýraznenie určitých slov.
 • Hranaté zátvorky [] : Používa sa na označenie slov pridaných do prepisu, ktoré respondent neuviedol, na vysvetlenie určitých skratiek alebo na preklad slova v inom jazyku do angličtiny.
 • Lomítka (// ): Používajú sa na preukázanie toho, že účastník a anketár spolu hovorili v rovnakom čase.
 • Citáty (“ „ ): Používa sa na demonštráciu toho, čo niekto povedal.
 • V zátvorke (. ..): V zátvorkách ( …) by sa mali zaznamenať neverbálne zvuky alebo udalosti, ako napríklad (smiech), (krik) alebo (klopanie na dvere).
 • Otáznik (? ): Používa sa, keď je reč nezrozumiteľná.

Čomu sa treba vyhnúť pri prepisovaní rozhovorov

 • Nezahŕňajte výplňové slová alebo medzititulky, ako napríklad „hm“, „ah“ alebo „viete“, pokiaľ nie sú obzvlášť dôležité pre obsah rozhovoru.
 • Do prepisu neuvádzajte neverbálne zvuky alebo šumy, pokiaľ nie sú relevantné pre obsah rozhovoru.
 • Do prepisu neuvádzajte svoje vlastné poznámky alebo myšlienky, pokiaľ ich respondent výslovne neuviedol.
 • Nevynechávajte ani nevynechávajte žiadne slová alebo informácie v prepise, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre jasnosť alebo ucelenosť.
 • Nepoužívajte skratky alebo akronymy, pokiaľ nie sú jasne definované a čitateľ im nerozumie.
 • Nepoužívajte úvodzovky okolo slov alebo fráz, ktoré si respondent myslí, ale nevyslovuje ich nahlas.
 • Nemeňte slová alebo formulácie výpovedí respondenta, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre jasnosť alebo súdržnosť.
 • Do prepisu nezahŕňajte cudzie informácie, napríklad opisy prostredia alebo vzhľadu respondenta.
 • Vety nezačínajte malými písmenami, pretože všetky vety by sa mali začínať veľkým písmenom a mali by mať správnu interpunkciu.

Čomu by ste sa mali vyhnúť pri prepise rozhovoru?

 • Falošný štart : Falošný začiatok je myšlienka, ktorá sa začala, ale nikdy sa nedokončila. Falošné začiatky by sa mali zo zápisov vo všeobecnosti odstrániť.
 • Nepočuteľné a nerozlúštiteľné pasáže : Najprv si niekoľkokrát vypočujte zvukový súbor a pokúste sa porozumieť slovám. Ak je časť stále nezrozumiteľná, dajte okolo slova „nezrozumiteľná“ zátvorky, zvýraznite ju žltou farbou a do zátvoriek uveďte časovú pečiatku.
 • Neverbálna komunikácia : Na označenie neverbálnych zvukov, ako sú smiech, gestá atď., použite zátvorku a text napísaný kurzívou.

často kladené otázky

Diskusia alebo rozhovor medzi potenciálnym zamestnávateľom (vedúcim pohovoru) a uchádzačom (účastníkom pohovoru) je pohovor.

Typ písma by mal byť Times New Roman, 12 bodov, pravidelné kerning. Žiadne spojovníky ani vdovy/siroty a žiadne odrážky.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text