Ako prepisovať stretnutia Google Meet (2023)

Osoba vo formálnom oblečení za stolom, sleduje prepis Google Meet stretnutí na obrazovke.
Lepšie analyzujte stretnutia Google Meets s prepisom.

Transkriptor 2022-08-26

Služba Google Meet je jednou z najpopulárnejších videokonferenčných platforiem súčasnosti. Službu Google Meet používajú ľudia na celom svete, pretože je veľmi jednoduchá na používanie. V tomto článku vám ukážeme, ako prepisovať schôdzky Google Meet.

Čo je služba Google Meet?

Google Meet je aplikácia na videokonferencie, ktorá umožňuje podnikom a školám organizovať virtuálne stretnutia a konferencie. Služba Google Meet sa tiež ľahko používa a je prístupná z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet. Ak chcete používať službu Google Meet, jednoducho vytvorte schôdzku a pozvite účastníkov.

Po začatí stretnutia sa všetci účastníci navzájom vidia a počujú. Služba Google Meet ponúka aj funkcie, ako je zdieľanie obrazovky a nahrávanie, aby ste mohli zachytiť dôležité momenty stretnutia.

Prečo ľudia používajú službu Google Meet?

Existuje mnoho dôvodov, prečo by niekto mohol chcieť využiť túto bezplatnú službu. Medzi najčastejšie patria:

 • Spojenie s inými ľuďmi
 • Účasť na online podujatiach
 • Spolupráca s ostatnými
 • Zapojenie sa do online komunít
 • Organizovať virtuálne stretnutia a konferencie
 • Vyučovanie alebo učenie online

Čo sú prepisy stretnutí Google Meet?

Zápisy zo schôdzí v službe Google Meet sú skvelým spôsobom, ako si uchovávať záznamy o schôdzach a rozhovoroch. Zápisy zo schôdzí sú pre všetky schôdze automatické a sú k dispozícii na zobrazenie alebo stiahnutie na karte „Schôdze“ v Kalendári Google.

Čo je to príklad prepisu stretnutia Google Meet?

Tu je 5 príkladov zápisov zo stretnutí Google Meet:

 • Zhrnutie obchodného stretnutia
 • Zhrnutie tímového stretnutia
 • Zhrnutie zasadnutia správnej rady
 • Zhrnutie stretnutia zamestnancov
 • Zhrnutie stretnutia vedenia
Google Meets je aplikácia na videokonferencie

Aké výhody prináša prepis schôdzky Google Meet?

Zápis schôdzky Google Meet má mnoho výhod.

 1. Po prvé, umožňuje vám mať záznam o stretnutí pre budúce použitie.
 2. Po druhé, z prepisu možno vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.
 3. Po tretie, zápis sa môže použiť na následnú komunikáciu s účastníkmi stretnutia po jeho skončení.
 4. Zápis je možné zdieľať s ostatnými, ktorí sa nemohli zúčastniť na stretnutí.

Môžete prepisovať stretnutia Google Meet pomocou asynchrónnych vzdialených mikrofónov?

Schôdzky Google Meet môžete prepisovať pomocou asynchrónnych vzdialených mikrofónov. Alternatívou je použitie programu na prevod reči na text, ktorý je kompatibilný s platformou Google Meet.

Túto službu ponúka mnoho rôznych programov, takže si musíte zistiť, ktorý z nich by bol pre vás a vaše potreby najvhodnejší. Keď nájdete program, ktorý sa vám páči, môžete ho podľa pokynov nastaviť a začať používať na prepisovanie schôdzí.

Ako vyhotoviť a prepísať zápisnicu zo stretnutia Google Meet?

Zhotovenie zápisnice počas stretnutia Google Meet:

 • Otvorenie nového dokumentu Google
 • Označte dokument dátumom, časom a účastníkmi stretnutia.
 • Na začiatku stretnutia oznámte, že budete viesť zápisnicu.
 • V priebehu stretnutia napíšte zhrnutie toho, o čom sa diskutuje, vo forme bodov.
 • Na konci stretnutia poďakujte všetkým za účasť a pošlite im kópiu zápisnice.

Prepis zápisnice zo stretnutia Google Meet:

 • Otvorenie zaznamenaného stretnutia v službe Disk Google
 • Kliknite na „Ďalšie akcie“ a vyberte „Prepis“.
 • Prepis stretnutia sa automaticky vygeneruje a pridá do dokumentu
 • Úprava prepisu podľa potreby s cieľom zabezpečiť presnosť

Často kladené otázky o stretnutiach Google Meetings

Prepisovanie schôdzí Google Meet má mnoho výhod. Po prvé, umožňuje vám mať písomný záznam zo stretnutia, na ktorý sa môžete neskôr odvolať. Môže to byť užitočné na preskúmanie minulých diskusií alebo v prípade sporných bodov. Okrem toho môže prepisovanie pomôcť sprístupniť stretnutie ľuďom, ktorí nepočujú alebo hovoria anglicky ako druhým jazykom. Napokon, prepisovanie vám môže pomôcť sústrediť sa počas stretnutia a robiť si efektívnejšie poznámky.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text