Ako generovať titulky v iMovie?

Vintage písací stroj generátora titulkov symbolizujúci proces vytvárania titulkov v iMovie, čím sa zvyšuje dostupnosť videa.
Prečítajte si, ako generovať titulky v iMovie zlepšiť prístupnosť a interakciu vo videách.

Transkriptor 2024-03-29

Generovanie titulkov v iMovie zvyšuje dostupnosť a zrozumiteľnosť videí a uspokojuje širšie publikum. Používatelia sú schopní integrovať presný a dobre načasovaný text do svojich projektov tým, že zabezpečia, aby bol ich obsah zrozumiteľný bez zvuku. Generovanie titulkov v iMovie je tak praktické vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu.

12 krokov na generovanie titulkov v iMovie je uvedených nižšie.

 1. Otvorenie projektu v iMovie: Začnite spustením iMovie a otvorením projektu, do ktorého chcete pridať titulky.
 2. Prístup do ponuky titulov: Kliknite na tlačidlo "Tituly", ktoré sa zvyčajne nachádza nad knižnicou médií Zobrazia sa rôzne štýly názvov a textové prekrytia, ktoré môžu používatelia použiť ako titulky.
 3. Výber štýlu titulkov: Prezrite si dostupné štýly titulkov a vyberte ten, ktorý vyhovuje vášmu videu Zvážte čitateľnosť a to, ako dobre zapadá do estetiky videa.
 4. Presuňte názov: Po výbere štýlu ho potiahnite na časovú os a presuňte ho na klip, kde sa majú titulky zobraziť Umiestnite ho nad videoklip na časovej osi.
 5. Úprava textu: Dvojitým kliknutím na názov na časovej osi upravte text Sem zadajte požadovaný text titulkov.
 6. Úprava trvania: Kliknutím na okraje titulného klipu na časovej osi a jeho potiahnutím predĺžite alebo skrátite jeho trvanie, čím sa zabezpečí, že bude v súlade s dĺžkou segmentu videa, ktorý titulkujete.
 7. Synchronizácia so zvukom: Prehrajte klip, aby ste sa uistili, že titulky sa zhodujú so zvukom Upravte polohu titulkov na časovej osi, aby ste ich mohli presne synchronizovať s hovorenými slovami alebo akciami.
 8. Prispôsobenie písma a farby: Pomocou možností formátovania môžete zmeniť písmo, veľkosť, farbu a pozadie titulkov, aby ste dosiahli lepšiu viditeľnosť a integráciu s videom.
 9. Ukážka titulkov: pravidelne si prezerajte ukážku videa, aby ste skontrolovali vzhľad a načasovanie titulkov Uistite sa, že sú ľahko čitateľné a správne zarovnané so zvukom.
 10. Postup zopakujte pre ďalšie titulky: Ak máte viac segmentov, ktoré potrebujú titulky, zopakujte kroky uvedené vyššie pre každú novú časť dialógového okna alebo textu.
 11. Záverečná kontrola a úpravy: Vykonajte komplexnú kontrolu videa, aby ste sa uistili, že všetky titulky sú správne umiestnené, načasované a formátované Vykonajte všetky potrebné úpravy.
 12. Export videa: Keď sa uspokojíte s titulkami a celým videom, exportujte projekt iMovie bude Render video s titulkami.

iMovie rozhranie zobrazujúce pole miniatúr videoprojektov s výzvou na vytvorenie nového projektu alebo otvorenie existujúceho.
Vyberte si ďalší podnik na úpravu videa v iMovie alebo začnite odznova s novým projektom. Dvojitým kliknutím oživíte svoj príbeh!

Krok 1: Otvorenie projektu v iMovie

Redaktori by mali spustiť aplikáciu iMovie na svojich Mac začať. Ďalej musia vyhľadať a vybrať kartu "projekty", aby odhalili všetky svoje existujúce projekty. Používatelia by potom mali prehľadávať zoznam a nájsť konkrétny projekt, ku ktorému chcú generovať titulky v iMovie.

Filmári musia kliknúť na projekt po lokalizácii, čím sa otvorí v pracovnom priestore iMovie . Mali by sa uistiť, že pracujú na správnom projekte, aby sa zabránilo nežiaducim zmenám v iných projektoch.

Používatelia by mali využiť funkciu vyhľadávania na karte "Projekty", ak projekt nie je okamžite viditeľný zadaním názvu projektu, čo uľahčuje rýchlejšiu navigáciu a prístup.

Krok 2: Prístup k ponuke titulov

Používatelia by mali upriamiť svoju pozornosť na horný panel s ponukami a kliknúť na tlačidlo "Názvy", ktoré bežne predstavuje ikona "T". Táto akcia otvorí ponuku Titulky a zobrazí celý rad predvolených možností titulkov, ktoré iMovie poskytuje.

Menu Titulky je miesto, kde môžu používatelia začať pridávať a upravovať titulky alebo texty titulkov vo svojom projekte so špecifickými štýlmi titulkov a možnosťami zobrazenými na výber a ďalšie prispôsobenie.

Krok 3: Vyberte štýl titulku

Používatelia by si mali prezrieť dostupné štýly titulkov. Každý štýl v ponuke zobrazuje ukážku miniatúr tým, že poskytuje pohľad na vzhľad a animáciu textu.

Redaktori by mali zvážiť obsah videa a požadovanú estetiku, ktorá by usmerňovala ich výber. Mali by kliknúť na tento štýl a vybrať ho, keď používatelia identifikujú štýl titulku, ktorý je v súlade s témou a tónom ich projektu. Táto akcia automaticky pridá segment titulu na časovú os projektu používateľa.

Krok 4: Presuňte názov myšou

Keď používateľ vyberie štýl titulku, na časovej osi projektu sa zobrazí titulný klip. Filmári musia kliknúť na titulný klip, podržať ho a potom ho potiahnuť na požadované miesto nad videoklipom, kde sa vyžadujú titulky.

Používatelia by mali starostlivo zarovnať začiatok titulného klipu s presným okamihom, kedy sa titulky majú objaviť na obrazovke. Sú schopní uvoľniť tlačidlo myši, aby po umiestnení pustili titulný klip na miesto.

Rozhranie iMovie Titles zobrazuje rôzne štýly a formáty textu na pridávanie profesionálnych titulov do videoprojektov.
Prispôsobte si texty pomocou obrovského výberu štýlov iMovie a vytvorte pôsobivý úvod pre divákov.

Krok 5: Úprava textu

Kameramani by sa mali zamerať na vloženie a spresnenie textu titulkov po umiestnení titulného klipu na časovú os. Filmári musia dvakrát kliknúť na titulný klip časovej osi, aby aktivovali pole na úpravu textu.

Systém vyzve používateľov, aby do tohto poľa zadali titulky pre príslušný segment videa. Pozornosť venovaná detailom je rozhodujúca. Používatelia by sa mali uistiť, že text presne odráža hovorený dialóg alebo zamýšľané titulky.

Redaktori by mali skontrolovať a vykonať všetky potrebné úpravy, aby zabezpečili jasnosť a súdržnosť s videoobsahom po vložení textu. Kliknutím mimo textového poľa dokončia proces úprav a uložia zmeny.

Krok 6: Upravte trvanie

Kameramani musia zabezpečiť, aby trvanie titulného klipu zodpovedalo času, počas ktorého by mali byť titulky viditeľné na obrazovke po vložení a úprave textu. Kliknú na titulný klip na časovej osi, aby upravili trvanie a odhalili jeho okraje. Používatelia potom umiestnia kurzor nad okraj titulného klipu, kým sa nezmení na nástroj na zmenu veľkosti.

Editori môžu predĺžiť alebo skrátiť jeho trvanie kliknutím a potiahnutím okraja klipu. Mali by starostlivo zosúladiť počiatočný a koncový bod titulného klipu s presnými okamihmi, kedy by sa titulky mali objaviť a zmiznúť vo videu.

Krok 7: Synchronizácia so zvukom

Používatelia by mali prehrať video, aby skontrolovali načasovanie titulkov k zvuku po nastavení textu titulkov a trvania. Pozorne sledujú a počúvajú, aby sa ubezpečili, že titulky sa zobrazia presne vtedy, keď sa objaví zodpovedajúci dialóg alebo zvuk.

Ak titulky nie sú dokonale synchronizované, filmári by mali video pozastaviť a upraviť pozíciu titulného klipu na časovej osi. Kliknite a presúvajte titulný klip doľava alebo doprava, kým sa titulky nezhodujú so zvukovými podnetmi, aby ste to dosiahli.

Používatelia opakujú proces sledovania, pozastavenia a úpravy, kým titulky presne neodrážajú načasovanie hovorených slov alebo zvukových podnetov, čím zabezpečujú bezproblémový zážitok zo sledovania.

Krok 8: Prispôsobenie písma a farby

Používatelia majú možnosť zvýšiť vizuálnu príťažlivosť a jasnosť titulkov. Mali by kliknúť na kartu "Názov" nad prehliadačom, aby získali prístup k možnostiam prispôsobenia. Tým sa odhalí sada nástrojov na úpravu písma a farby.

Videografi vyberú požadované písmo z rozbaľovacej ponuky, aby zabezpečili čitateľnosť na pozadí videa. Kliknú na pole farieb na prispôsobenie farieb a vyberú odtieň, ktorý dobre kontrastuje s videoobsahom a zvyšuje viditeľnosť. Redaktori aplikujú tieto zmeny, ktoré okamžite aktualizujú vzhľad titulkov, vďaka čomu sú pre publikum esteticky príjemné a ľahko čitateľné.

Krok 9: Zobrazenie ukážky titulkov

Používatelia by mali prehrávať celý segment videa od začiatku alebo tesne pred zobrazením titulkov po úprave, synchronizácii a prispôsobení titulkov. Hodnotia načasovanie, čitateľnosť a celkovú vizuálnu harmóniu titulkov s videoobsahom tým, že ho pozorne sledujú.

Používatelia počúvajú zvuk počas čítania titulkov, aby potvrdili, že text presne zodpovedá hovorenému dialógu alebo zvukovým podnetom. Mali by pozastaviť video a upraviť textové, časové alebo vizuálne nastavenia, ak si všimnú akékoľvek nezrovnalosti alebo problémy.

Krok 10: Opakujte postup pre ďalšie titulky

Filmári prechádzajú do ďalšieho segmentu, ktorý vyžaduje titulky, keď sú prvé titulky dokonale upravené, synchronizované a skontrolované. Kliknú na tlačidlo "Titulky", vyberú rovnaký alebo iný štýl titulkov pre konzistenciu alebo variáciu a presunú nový titulný klip na príslušné miesto na časovej osi. Používatelia potom zadajú príslušný text, upravia trvanie tak, aby zodpovedalo dĺžke zvuku alebo scény, a doladia časovanie, aby sa zabezpečila synchronizácia s videom.

Používatelia ukážu nové titulky v kontexte s videom po prispôsobení písma a farby podľa potreby. Opakujte cyklus pridávania, úprav a kontroly, aby ste zachovali jednotný a profesionálny vzhľad v celom videu pre každé nasledujúce titulky.

Krok 11: Záverečné preskúmanie a úpravy

Používatelia prehrávajú celé video od začiatku do konca po pridaní a úprave všetkých potrebných titulkov. Počas tejto recenzie pozorne sledujú titulky v spojení s videom a zvukom a overujú presnú synchronizáciu, čitateľnosť a štylistickú konzistenciu vo všetkých titulkoch.

Používatelia by mali venovať veľkú pozornosť načasovaniu, zabezpečiť, aby sa každý titulok objavil a zmizol v správnom okamihu, a skontrolovať typografické alebo gramatické chyby v texte. Môžu video pozastaviť, prejsť na konkrétne titulky na časovej osi a vykonať požadované úpravy.

Snímka obrazovky knižnice médií iMovie s výberom .mov súborov s rôznymi dĺžkami videí na úpravu projektu.
Exportujte videoklipy z knižnice médií iMovie, ktoré sú pripravené na vytvorenie ďalšieho filmového projektu.

12. krok: exportujte video

Redaktori by mali prejsť do hornej časti rozhrania iMovie a kliknúť na tlačidlo "Zdieľať", ktoré často predstavuje ikona exportu alebo zdieľania. Z rozbaľovacej ponuky vyberú možnosť "Súbor" a spustia proces exportu.

Používatelia môžu definovať názov, popis, nastavenia výstupu a rozlíšenie videa v okne exportu. Musia zvoliť nastavenia, ktoré vyvažujú kvalitu a veľkosť súboru podľa svojich potrieb.

Videografi kliknú na tlačidlo "Ďalej" po zadaní týchto možností, vyberú miesto uloženia a potom výberom položky "Uložiť" začnú exportovať. Video súbor je pripravený na prehrávanie, distribúciu alebo nahrávanie na platformy po dokončení exportu.

Prečo uvažovať o pridaní titulkov do iMovie projektov?

Titulky v iMovie sprístupnia obsah širšiemu publiku vrátane nepočujúcich alebo nedoslýchavých jednotlivcov, čím sa zabezpečí inkluzívnosť. Pomáhajú porozumeniu, najmä ak video obsahuje zložitú terminológiu, prízvuky alebo nízku kvalitu zvuku.

Titulky tiež uspokoja divákov v prostredí citlivom na zvuk a umožňujú im interagovať s obsahom bez zvuku. Zvyšujú SEO a vyhľadateľnosť online obsahu, pretože vyhľadávače indexujú text, čím priťahujú väčšie publikum.

Titulky ponúkajú učebnú pomôcku pre divákov, ktorých materinským jazykom nie je jazyk videa, čím podporujú osvojenie si jazyka. Zabezpečujú jasnosť dialógov na hlučnom pozadí alebo počas scén s jemnou alebo šepkanou rečou. Používatelia zlepšujú zapojenie divákov, rozširujú dosah a poskytujú bohatší a všestrannejší zážitok zo sledovania pridaním titulkov.

Je iMovie vybavený na generovanie titulkov?

iMovie nemá vyhradenú funkciu titulkov. Umožňuje používateľom pridávať text cez videá, funkciu, ktorá slúži ako manuálna metóda vytvárania titulkov.

Redaktori si môžu vybrať z rôznych štýlov titulkov a upraviť text tak, aby vyhovoval ich potrebám. Funkcie úprav iMovie umožňujú používateľom synchronizovať text so zvukom, prispôsobiť štýly písma a zmeniť trvanie zobrazenia textu, čo sú základné aspekty generovania titulkov. Tento manuálny prístup dáva filmárom kontrolu nad vzhľadom a načasovaním titulkov, čím sa zabezpečuje, že výsledok je v súlade so špecifickými požiadavkami ich videoobsahu.

Príprava projektu iMovie titulkovanie: Čo vedieť?

Príprava na titulkovanie v iMovie je kľúčová pre zlepšenie dostupnosti a porozumenia videa. Používatelia zvýšia svoje videá dodržiavaním týchto postupov, vďaka čomu budú pútavejšie a prístupnejšie rôznym divákom, čo je v dnešnom globálnom a digitálnom prostredí nevyhnutné.

Rozhranie Transkriptor zobrazujúce prepísanú reláciu obchodnej stratégie, pripravené na konverziu na filmové titulky.
Použite Transkriptor na presné titulkovanie filmov s užívateľsky prívetivým rozhraním na úpravu a export synchronizovaných titulkov.

Video súbor

Kameramani sa musia uistiť, že ich videosúbor je správne naformátovaný pred titulkovaním v iMovie. iMovie podporuje bežne používané formáty videa, ale používatelia by mali overiť kompatibilitu, aby sa vyhli problémom.

Na bezproblémovú integráciu je vhodné používať formáty ako MP4, MOValebo M4V . Používatelia by mali skontrolovať rozlíšenie videa a pomer strán a uistiť sa, že zodpovedá nastaveniam projektu v iMovie. V prípade potreby môžu pomocou nástrojov na konverziu videa upraviť formát súboru.

iMovie Softvér

Používatelia by sa mali uistiť, že majú na svojom Mac alebo iOS zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu iMovie pre optimálne možnosti titulkovania. Pravidelné aktualizácie často zahŕňajú vylepšené funkcie, opravy chýb a vylepšenú stabilitu, čo prispieva k plynulejšiemu procesu titulkovania.

Redaktori môžu skontrolovať aktualizácie na svojich zariadeniach prostredníctvom App Store. Mali by sa oboznámiť s rozhraním a všetkými novými funkciami na efektívnu navigáciu v softvéri po aktualizácii. Je dôležité, aby používatelia overili, či je operačný systém ich zariadenia kompatibilný s najnovšou verziou iMovie , aby sa predišlo problémom s kompatibilitou počas projektu titulkovania.

Nástroje na prepis: Podpora projektu iMovie pomocou Transkriptor

Skript alebo prepis je kľúčovou referenciou, ktorá umožňuje používateľom priamo prenášať hovorené slová do textových titulkov bez chýb. Používatelia by mali mať napísaný skript alebo prepis zvuku svojho videa, aby sa zabezpečilo presné a presné vytváranie titulkov.

Redaktori sú schopní využiť Transkriptor na presnú konverziu zvuku na písaný text pre efektívny prepis. To nielen urýchľuje proces titulkovania, ale zvyšuje presnosť textu tým, že zabezpečuje, že titulky sú skutočným odrazom hovoreného dialógu.

Kameramani by mali prepis starostlivo skontrolovať, aby sa ubezpečili, že sa zhoduje s videoobsahom predtým, ako pristúpia k titulkovaniu. Potom by mali nahrať svoje video súbory na platformu Transkriptor , aby mohli začať. Tento nástroj automaticky prevádza hovorené slová na písaný text , čím poskytuje spoľahlivý prepis aj po hlasovom preklade. Filmári si môžu textový súbor stiahnuť po procese prepisu.

Tento prepis presne odkazuje na vytváranie titulkov v iMovie tým, že zabezpečuje, aby text zodpovedal hovorenému dialógu. Redaktori by mali skontrolovať a upraviť prepis, aby zabezpečili presnosť predtým, ako ho integrujú do svojho pracovného postupu titulkov v iMovie.

Nástroje na korektúru

Kameramani by mali používať spoľahlivé nástroje na korektúru ako konečnú kontrolu, aby sa zabezpečilo, že ich titulky neobsahujú pravopisné alebo gramatické chyby (napríklad po preklade hlasu). Nástroje ako Grammarly alebo vstavané funkcie kontroly pravopisu v textových editoroch sú neoceniteľné na identifikáciu a opravu chýb.

Filmári musia pozorne skontrolovať synchronizáciu textu s videom, aby zabezpečili presnosť načasovania. Čítanie titulkov v kontexte je rozhodujúce pre zachytenie chýb, ktoré automatizované nástroje môžu chýbať.

Podrobnosti o načasovaní

Používatelia musia venovať pozornosť načasovaniu titulkov vo svojom iMovie projekte. Titulky by mali byť presne v súlade s hovoreným dialógom, aby mali diváci dostatok času na prečítanie a pochopenie textu.

Redaktori by mali dodržiavať všeobecné pravidlo ponechania titulkov na obrazovke minimálne 1 sekundu a maximálne 6 sekúnd v závislosti od dĺžky dialógu. Je dôležité upraviť vstupné a výstupné body titulkov, aby sa neprekrývali s prechodmi scény alebo kľúčovými vizuálnymi prvkami.

Formátovanie titulkov

Používatelia by sa mali oboznámiť so štandardnými konvenciami formátovania titulkov, aby sa zlepšila ich čitateľnosť a zapojenie diváka. Titulky by mali byť zvyčajne umiestnené v dolnej časti obrazovky, aby nebránili kľúčovým vizuálnym prvkom.

Kameramani musia obmedziť titulky na dva riadky na snímku, aby sa zabezpečilo, že text je stručný a ľahko stráviteľný. Zlomy riadkov používajte strategicky, aby ste udržali tok a súdržnosť viet.

Redaktori musia zvoliť jasné, čitateľné písmo a vhodnú veľkosť písma, aby generovali titulky v iMovie , ktoré sú čitateľné na pozadí videa.

Často kladené otázky

Áno, používatelia môžu vytvárať titulky pre videá v iMovie tak, že vstúpia do sekcie "Titulky", vyberú vhodný štýl titulkov a umiestnia ich na video na časovej osi.

Najjednoduchší spôsob, ako pridať titulky do iMovie, je použiť funkciu "Titulky", zvoliť minimalistický štýl titulkov a manuálne synchronizovať text s dialógom videa.

Nie, iMovie nemá vyhradenú funkciu titulkov. Ponúka však možnosť "Názvy", ktorá umožňuje redaktorom pridávať text k svojim videám, čo efektívne slúži ako titulky.

Bezplatné verzie môžu obmedziť prístup k určitým funkciám, ako je napríklad obmedzený výber písiem alebo animácií, vodoznaky vo finálnom videu alebo obmedzenie dĺžky videa. V podrobnostiach jednotlivých aplikácií skontrolujte konkrétne obmedzenia.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text