Ako pridať titulky do TikTok videa?

Vintage písací stroj s kľúčmi tvoriacimi krajinu na svojej papierovej rolke, ktorá predstavuje kreatívny proces pridávania pútavých titulkov do TikTok videí.
Pridajte k videu titulky, čím zlepšite dosah a prístupnosť TikTok obsahu – objavte jednoduchosť s naším sprievodcom.

Transkriptor 2024-03-29

Upútanie pozornosti divákov si vyžaduje, aby bolo všetko krištáľovo jasné hneď od začiatku s množstvom obsahu, ktorý je v súčasnosti k dispozícii. TikTok používatelia môžu vylepšiť svoje videá pridaním titulkov, aby to dosiahli, čo je praktická a pôsobivá funkcia, ktorá presahuje jednoduchý text.

Titulky slúžia ako nástroj na vytváranie inkluzívneho a pútavého obsahu, sprístupňujú videá komunite nepočujúcich a nedoslýchavých a zabezpečujú zrozumiteľnosť v hlučnom prostredí.

Digitálni umelci by mali postupovať podľa týchto pokynov, aby ich videá TikTok vynikli a poskytli publiku prístupnejší a pútavejší zážitok.

9 krokov na pridanie titulkov k TikTok videu je uvedených nižšie.

  1. Otvorte TikTok a začnite vytvárať video : Nainštalujte a otvorte aplikáciu TikTok Klepnutím na ikonu "+" spustíte vytváranie videoobsahu.
  2. Nahrajte alebo nahrajte video: Vyberte nahrávanie nového videa stlačením a podržaním červeného tlačidla nahrávania alebo nahrajte existujúce video klepnutím na tlačidlo "Nahrať".
  3. Dokončite všetky úpravy alebo pridajte filtre : Vo fáze úprav orežte video, použite vizuálne efekty a farebné filtre a upravte nastavenia videa, ako je jas a kontrast.
  4. Klepnutím na "Text" pridáte titulky manuálne : Manuálne pridajte titulky klepnutím na ikonu "Text" a zadaním požadovaného textu Prispôsobte vzhľad titulkov výberom písiem, farieb, veľkostí a zarovnaní.
  5. Use the 'Captions' Feature for Automatic Captions : For automatic captions, select the 'Captions' option after recording or uploading the video.
  6. Upravte presnosť automaticky generovaných titulkov : Skontrolujte a upravte automaticky generované titulky, aby ste opravili všetky nepresnosti Upravte pravopis, gramatiku, interpunkciu a časovanie, aby titulky presne reprezentovali hovorené slová.
  7. Upravte štýl a umiestnenie textu titulkov : Umiestnite titulok premyslene do rámu videa, aby ste zlepšili čitateľnosť bez toho, aby ste bránili kľúčovým vizuálnym prvkom.
  8. Preview Video with Captions: Digital artists preview and adjust TikTok captions for clarity and sync, ensuring optimal viewer engagement.
  9. Uverejnite video: Používatelia zverejňujú svoje video s titulkami na TikTok, vytvárajú popis s hashtagmi, nastavujú súkromie a pred publikovaním vyberajú možnosti zdieľania, aby zapojili publikum.

1. krok: otvorte TikTok a začnite vytvárať video

Otvorenie aplikácie je prvým krokom pri pridávaní titulkov k TikTok videám, čo používateľom umožňuje interagovať s kreatívnymi funkciami aplikácie.

Po prvé, tvorcovia obsahu by si mali nainštalovať aplikáciu TikTok z príslušného App Store - Google Play Store pre Android zariadenia alebo App Store pre iOS zariadenia.

Po inštalácii nájdu ikonu TikTok na domovskej obrazovke alebo zásuvke s aplikáciami svojho zariadenia. Digitálni umelci klepnutím na túto ikonu otvoria aplikáciu TikTok . Potom sú pripravení začať vytvárať videoobsah po otvorení aplikácie klepnutím na ikonu "+".

Rozhranie aplikácie je navrhnuté tak, aby bolo užívateľsky prívetivé a umožňovalo jednoduchú navigáciu pre všetkých používateľov bez ohľadu na ich znalosť platformy.

Nahrávacie rozhranie TikTok s možnosťami pridania zvuku, otočného fotoaparátu, použitia filtrov, použitia časovača a ďalších možností na kreatívnu tvorbu videa.
Ponorte sa do platformy kreatívnych nástrojov TikTok, aby video vyniklo. Bez námahy pridávajte zvuky, efekty a titulky!

2. krok: nahrajte alebo nahrajte video

Digitálni umelci sa rozhodnú buď nahrať nové video, alebo nahrať existujúce video po otvorení rozhrania TikTok na vytváranie videa. Stlačením a podržaním červeného tlačidla nahrávania nahrávajú zachytením obsahu v reálnom čase.

Používatelia si môžu vybrať trvanie videa a vybrať si z možností ako 15 sekúnd alebo 60 sekúnd, ak nahrávajú video na TikTok (alebo 3 minúty, ak ho nahrajú na tieto sociálne médiá). Sú schopní prepínať medzi prednou a zadnou kamerou pre väčšiu kontrolu nad obsahom.

Prípadne používatelia klepnú na tlačidlo "Nahrať" a nahrajú vopred nahraté video a v galérii svojho zariadenia vyberú požadovaný súbor. Klepnutím na červený znak začiarknutia pokračujte po dokončení nahrávania alebo nahraní súboru. Tým sa dostanú na obrazovku úprav, kde môžu svoje video ďalej vylepšiť pred pridaním titulkov a zdieľaním s TikTok publikom.

3. krok: dokončite úpravy alebo pridajte filtre

Používatelia prechádzajú do fázy úprav po zaznamenaní alebo nahraní svojho videa na TikTok. Tu digitálni umelci orezávajú svoje videá, aby zdokonalili počiatočný a koncový bod, čím sa zabezpečí, že bude zahrnutý iba požadovaný obsah.

Klepnutím na ikonu "Efekty" prehliadajú a používajú rôzne vizuálne efekty, ktoré zvyšujú príťažlivosť videa. Používatelia môžu klepnutím na ikonu "Filtre" preskúmať a vybrať farebné filtre a upraviť náladu a tón videa. Influenceri upravujú intenzitu filtrov pomocou posúvača pre presné ovládanie.

Okrem toho môžu klepnúť na ikonu "Upraviť" a doladiť ďalšie aspekty, ako je jas, kontrast a sýtosť.

krok 4: Klepnutím na 'text'na manuálne pridanie titulkov

Používatelia klepnú na ikonu "Text" v dolnej časti obrazovky a po dokončení úprav a použití filtrov manuálne pridajú titulky k TikTok videám. Zadajú požadovaný text do textového poľa, ktoré sa zobrazí na obrazovke.

Tvorcovia obsahu si prispôsobujú titulky (alebo titulky ) výberom rôznych typov písma a farieb, vďaka čomu je text vizuálne príťažlivý a čitateľný na pozadí videa. Upravujú tiež veľkosť a zarovnanie textu, čím zabezpečujú, že dobre zapadá do rámca videa.

Používatelia môžu použiť textové animácie, aby sa titulky dynamicky objavili pre väčší dôraz. Digitálni umelci klepnutím na položku Hotovo umiestnia titulok k videu, keď sú spokojní so vzhľadom textu. Potom titulok presunú na preferované miesto na obrazovke a stiahnutím prstov zmenia jeho veľkosť, čím sa zabezpečí, že pred dokončením príspevku doplní videoobsah.

5. krok: použite funkciu "Titulky" pre automatické titulky

Používatelia používajú automatické titulky TikTok na automatické generovanie titulkov k svojim videám. Digitálni interpreti vyberú "Titulky" na ľavom bočnom paneli po nahraní alebo nahraní videa.

TikTok potom spracuje zvuk videa a prepíše hovorené slová do textových titulkov na obrazovke. Táto funkcia umožňuje tvorcom obsahu rýchlo poskytovať titulky bez manuálneho písania, čím sa zabezpečí, že ich obsah bude prístupný širšiemu publiku.

Automatické titulky sú navrhnuté tak, aby presne odrážali zvukový obsah a poskytovali textovú reprezentáciu hovorených prvkov videa.

Používatelia efektívne zvyšujú inkluzívnosť svojich videí pomocou funkcie Titulky, čím zvyšujú zapojenie a porozumenie divákov.

6. krok: upravte presnosť automaticky generovaných titulkov

Používatelia by mali pozorne skontrolovať presnosť automaticky generovaných titulkov po použití vstavaných funkcií titulkov TikTok na automatický prepis. Klepnutím na text vstúpia do režimu úprav, ak sa v prepise zistia nezrovnalosti alebo chyby.

Digitálni umelci starostlivo opravujú všetky pravopisné, gramatické alebo interpunkčné chyby, aby zabezpečili, že titulky presne reprezentujú hovorené slová vo videu. Upravujú tiež časovanie titulkov tak, aby boli presne v súlade so zvukom, čím zabezpečujú, že každý textový segment sa zobrazí na obrazovke v správnom okamihu. Tento starostlivý proces kontroly a úprav pomáha zachovať integritu správy a zlepšuje pochopenie divákov.

Používatelia dokončia úpravy, keď titulky presne prenášajú zvukový obsah a sú dokonale načasované s videom, čím sa zabezpečí, že automaticky generované titulky efektívne dopĺňajú video pred zdieľaním.

Krok 7: Úprava štýlu a umiestnenia textu titulkov

Používatelia sa zameriavajú na zvýšenie čitateľnosti a vizuálnej príťažlivosti úpravou štýlu textu titulkov a umiestnenia po dokončení textu svojich titulkov.

Tvorcovia obsahu klepnú na titulok (ktorý pridajú ako text), aby ho vybrali, a potom preskúmajú rôzne štýly písma a farby, ktoré ponúka TikTok, pričom vyberú možnosti, ktoré najlepšie dopĺňajú estetiku videa. Upravujú veľkosť textu stiahnutím alebo odtiahnutím prstov na obrazovke, čím zabezpečujú, že titulky sú ľahko čitateľné bez toho, aby zatienili video obsah.

Používatelia potiahnutím titulku strategicky umiestnia do záberu, pričom zvážia najlepšie umiestnenie, aby sa zabránilo blokovaniu kľúčových vizuálnych prvkov videa.

Táto starostlivá pozornosť venovaná štýlu a umiestneniu titulkov zlepšuje čitateľnosť. Hladko integruje text do videa, čím zlepšuje celkový zážitok diváka pred jeho zverejnením.

Krok 8: Ukážka videa s titulkami

Digitálni umelci si pred uverejnením prezerajú ukážky svojich videí TikTok s titulkami, aby sa ubezpečili, že všetko vyzerá tak, ako má. Klepnú na tlačidlo "Prehrať" a pozrú si celé video od začiatku do konca.

Influenceri sledujú, ako titulky interagujú s videoobsahom, a zabezpečujú, aby bol text viditeľný a presne synchronizovaný so zvukom. Venujú veľkú pozornosť čitateľnosti textu na pozadí videa a overujú, či titulky nezakrývajú dôležité vizuálne prvky.

Používatelia tiež počúvajú zvuk pri čítaní titulkov, aby potvrdili, že správa je sprostredkovaná správne a efektívne.

Tvorcovia obsahu pozastavia ukážku, ak niektorý aspekt titulkov alebo videa vyžaduje úpravu, vykonajú potrebné zmeny a potom znova ukážku. Tento iteračný proces zaručuje, že video a jeho titulky sú vyleštené a pripravené pre publikum, čím sa maximalizuje zapojenie a porozumenie.

9. krok: zverejnite video

Používatelia ho uverejnia na TikTok , keď sú spokojní s ukážkou svojho videa s titulkami. Klepnutím na tlačidlo "Ďalej" prejdú na obrazovku uverejňovania.

Tu iInfluenceri vytvárajú podmanivý popis, ktorý zahŕňa relevantné hashtagy a zmienky na zvýšenie viditeľnosti. Vyberú obal videa výberom snímky, ktorá najlepšie vystihuje obsah.

Používatelia upravujú nastavenia ochrany osobných údajov a rozhodujú o tom, kto má možnosť video zobraziť, komentovať alebo zdieľať. Tiež sa rozhodnú, či chcú so svojím videom povoliť duetá alebo stehy. Tvorcovia obsahu majú možnosť zdieľať video na iných sociálnych platformách pred uverejnením prepnutím príslušných ikon.

Digitálni umelci klepnú na tlačidlo "Uverejniť" a zdieľajú svoje video s titulkami po skontrolovaní všetkých podrobností a uistení sa, že je všetko nastavené podľa preferencií. Video, ktoré je teraz vybavené jasnými, dobre umiestnenými titulkami, je pripravené zaujať a zaujať TikTok publikum.

Ako používať funkciu automatického titulkovania TikTok?

Používatelia otvoria aplikáciu TikTok a klepnutím na ikonu "+" spustia nové video. Zaznamenajú alebo nahrajú video a stlačia ikonu "začiarknutia".

Influenceri by mali vybrať možnosť "Titulky" z dostupných možností na ľavom bočnom paneli. TikTok automaticky prepíše zvuk na text, ktorý digitálni umelci kontrolujú z hľadiska presnosti a upravujú prípadné chyby priamo na obrazovke.

Upravujú časovanie titulkov presunutím textových polí pozdĺž časovej osi videa a podľa potreby prispôsobujú štýl, písmo a farbu. Používatelia po dokončení titulkov klepnú na položku Hotovo, pridajú ďalšie efekty, zvuky alebo filtre a video zverejnia klepnutím na položku "Uverejniť" s nastaveným vhodným popisom a nastaveniami zdieľania.

Prečo sú titulky pre TikTok videá kľúčové?

Titulky sú pre TikTok videá kľúčové, pretože výrazne rozširujú dosah a interakciu používateľov. Používatelia uznávajú, že titulky sprístupňujú videá širšiemu publiku vrátane nepočujúcich alebo nedoslýchavých.

Titulky zabezpečujú, že obsah je stále príjemný v prostrediach citlivých na hluk, ako sú kancelárie alebo verejná doprava, kde je zvuk vypnutý. Tvorcovia obsahu zisťujú, že titulky pomáhajú porozumieť, pretože diváci si lepšie uchovávajú informácie, keď čítajú a počujú súčasne.

Titulky sú určené pre ľudí, ktorých materinským jazykom nie je jazyk (ak sú tieto titulky sú preložené alebo nie), čo im pomáha efektívnejšie porozumieť obsahu. Okrem toho používatelia využívajú titulky na zvýšenie viditeľnosti na platforme. Zahrnutím kľúčových slov do titulkov sa zvýši viditeľnosť videa vo výsledkoch vyhľadávania, čím sa zvýši návštevnosť a interakcia.

Titulky tiež ponúkajú digitálnym umelcom príležitosť pridať do svojho obsahu ďalší kontext, humor alebo osobnosť, čím obohatia zážitok diváka. Používatelia zabezpečujú, aby ich videá TikTok boli inkluzívnejšie, zrozumiteľnejšie a príťažlivejšie začlenením titulkov, zvýšením počtu zhliadnutí, zdieľaní a označení páči sa mi a podporou širšej a angažovanejšej komunity.

Aké sú vstavané funkcie titulkov TikTok?

Vstavané funkcie titulkov TikTok ponúkajú používateľom celý rad nástrojov na vylepšenie ich videoobsahu. Funkcia automatického titulkovania automaticky prepisuje hovorené slová na text na obrazovke, čím šetrí tvorcom obsahu čas a námahu pri manuálnom písaní.

Digitálni umelci môžu tieto automaticky generované titulky upravovať kvôli presnosti a prehľadnosti priamo na obrazovke. Používatelia prispôsobujú titulky úpravou štýlu, veľkosti a farby písma, čím zabezpečujú, že text dopĺňa estetiku videa prispôsobiteľnými možnosťami.

Funkcia časovania umožňuje používateľom presne synchronizovať titulky s konkrétnymi segmentmi videa, čím zlepšuje pochopenie a zapojenie diváka.

Rozhranie tabule Transkriptor predstavuje nástroje na nahrávanie, nahrávanie a konverziu zvuku na text na titulky.
Transkriptor zjednodušuje vytváranie titulkov bezproblémovou konverziou zvuku na text. Ideálne na zlepšenie dostupnosti videa!

Získajte presné titulky TikTok s Transkriptor

Používatelia sú schopní dosiahnuť vynikajúcu kvalitu titulkov a prispôsobenie integráciou Transkriptora do ich pracovného postupu. VďakaTranskriptor je neuveriteľne jednoduché vylepšiť TikTok titulky s presnosťou a prispôsobením. Tento výkonný nástroj vyniká pri generovaní vysoko presných prepisov video obsahu.

Transkriptorova pokročilá reč Technológia rozpoznávania zabezpečuje, že každý hovorený Word vo videu je prepísaný s dokonalou presnosťou. Táto presnosť vytvára základ pre titulky, ktoré verne reprezentujú zvukový obsah.

Pre tých, ktorí chcú vylepšiť svoje TikTok titulky, je Transkriptor riešením. Posuňte svoj TikTok obsah na vyššiu úroveň s Transkriptor ako nástrojom na vylepšenie titulkov. Skúsiť Je to zadarmo!

Často kladené otázky

Pridanie titulkov k videu na TikTok sa vykonáva pomocou funkcie "Titulky" v rámci možností úprav. Používatelia môžu titulky kontrolovať, upravovať a optimalizovať, aby sa zabezpečilo, že efektívne sprostredkovajú posolstvo videa a zaujmú širšie publikum.

Hoci titulky nie sú povinné, dôrazne sa odporúčajú, pretože sprístupňujú váš obsah širšiemu publiku vrátane nepočujúcich alebo nedoslýchavých a môžu tiež zaujať divákov, ktorí uprednostňujú sledovanie videí bez zvuku.

Je nevyhnutné skontrolovať, či vybrali možnosť "Titulky" na ľavom bočnom paneli alebo možnosť ponuky "Text", ak používatelia narazia na problémy pri pokuse o titulkovanie TikTok videa.

Používatelia bohužiaľ nemôžu pridávať titulky k TikTok videám po ich uverejnení. Titulky musia byť dokončené počas počiatočného procesu úpravy videa, aby sa zabezpečila dostupnosť a zapojenie.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text