Hva er retningslinjene for intervjutranskripsjon

Mann med hodetelefoner og mikrofon, bærbar PC med digitalt grensesnitt og transkribering av intervju.
Mestre kunsten å transkribere intervjuer ved hjelp av våre retningslinjer.

Transkriptor 2023-01-15

Hvordan forberede seg til en intervjutranskripsjon?

 1. Forbered deg ved å bestemme hva du trenger fra intervjutranskripsjonen
 2. Bestem hva du vil ha fra transkripsjonen og vurder hvordan dette kan påvirke prosessen.
 3. Velg dine transkripsjonskrav: Begynn med å velge dine transkripsjonsbehov og se det høyeste nivået av nøyaktighetsgaranterte tjenester.

Hvilke verktøy er nødvendige for å transkribere et intervju?

Du vil trenge:

 • Støyreduserende hodetelefoner: Bakgrunnsstøy skader nøyaktigheten til transkripsjonen. Støyreduserende hodetelefoner kan hjelpe deg med å fokusere mer på lyden.
 • Datamaskinen din: Du trenger ikke en kraftig datamaskin for å konvertere lyd til tekst. Å ha nok prosessorkraft til å redusere etterslep (spesielt hvis du bruker en nettbasert tekstbehandler som Google Docs) er nok. Husk at transkripsjonen kan ta tre til fire ganger så lang tid som selve lydfilen.
 • Transkripsjonsprogramvare: Ved å bruke dedikert programvare vil du kunne skrive og kontrollere opptaket uten å bytte mellom programmer.

Hvor mange detaljer trenger du fra en intervjutranskripsjon?

Som tidligere nevnt, vil formålet med transkripsjonen avgjøre detaljnivået som kreves. Du har noen få alternativer tilgjengelig for deg, inkludert:

 • Full-Orbatim transkripsjon : Intervjuet i sin mest rå form, inkludert «umms», «ahs», pauser, falske starter og andre verbale tics.
 • Intelligent ordrett : Også kjent som ordrett, ‘ren ordrett’ eller ‘ord-for-ord’, dette er en litt mer polert versjon av det fullordlige skriptet som fjerner alt ekstramateriale for å gjøre det lettere å lese.
 • Detaljerte notater : Intervjuet er redusert til en serie med detaljerte notater som gir rask og enkel tilgang til informasjonen du trenger uten at du trenger å analysere store biter av tekst.

Hva er trinnene for å lage en intervjutranskripsjon?

 1. Lytt til hele opptaket før du transkriberer
 2. Transkribere et første grovutkast
 3. Bruk transkripsjonsprogramvare eller nettbaserte verktøy
 4. Gå tilbake til transkripsjonen og rediger
 5. Formater transkripsjonen etter dine behov

Trinn 1: Lytt til hele opptaket før du transkriberer

Når du lytter, ta notater. Bestem høyttalerne. Lag en liste over alle ord eller uttrykk du trenger å lære (som teknisk sjargong eller slang).

Dette er tiden for å bestemme hvilken type transkripsjon lyden egner seg til full ordrett, ordrett eller detaljerte notater.

Trinn 2: Transkriber et første grovutkast

Det neste trinnet vil være å forsøke å transkribere et grovt utkast. Dette er spesielt lurt hvis du ikke er sikker på skrivehastigheten din. Sett for all del pause om nødvendig, men unngå å spole tilbake opptaket.

Bruk «bc» som en forkortelse for «fordi», for eksempel. Du kan endre disse senere ved å bruke ‘finn og erstatt’-funksjonen, eller du kan bruke tekstbehandlerens autokorrigeringsfunksjon for å fikse dem mens du går.

Trinn 3: Bruk transkripsjonsprogramvare eller elektroniske verktøy

Det finnes flere transkripsjonsprogrammer og elektroniske verktøy som kan gjøre transkripsjonsprosessen enklere. Disse verktøyene inkluderer funksjoner som automatiske tidsstempler, muligheten til å spille av opptaket i forskjellige hastigheter, og muligheten til å sette inn høyttaleridentifikasjonstagger.

Trinn 4: Gå tilbake til transkripsjonen og rediger

Du har nå en lesbar transkripsjon du kan jobbe fra. Det er bare å pusse den og gjøre den klar til offentlig forbruk. Selv om grovutkastet ditt vil være lesbart, vil det være feil som skrivefeil du bør fikse.

Trinn 5: Formater transkripsjonen til dine behov

Juster skrift og størrelse for å gjøre det enkelt å lese selv når du skanner for rask referanse. Underoverskrifter, titler, avsnitt og sidetall skal alle brukes.

Hva er transkripsjonssymboler?

I transkripsjon er det flere symboler som brukes for å indikere ulike aspekter ved talespråket.

 • Komma (, ): Brukes til å indikere mindre brudd i tankestrømmen eller setningsstrukturen. Et komma indikerer en kort pause på ca. 1-3 sekunder.
 • Ellipser (…) : Brukes til å indikere når deltakeren henger etter eller har en lengre pause (3+ sekunder) i begynnelsen av en setning og uttrykke en utelatelse.
 • Em bindestrek (− ) : Brukes til å indikere en endring i talen, som å gjenta det samme ordet, eller å endre språket brått. Det betegner også en hengende setning som resulterer i en ufullstendig setning.
 • Understreking (__ ) : Brukes til å understreke visse ord.
 • Firkantede parenteser [] : Brukes for å indikere ord lagt til i transkripsjonen som intervjuobjektet ikke nevnte, for å forklare visse forkortelser eller oversette et ord på et annet språk til engelsk.
 • Skråstreker (//) : Brukes for å demonstrere at deltaker og intervjuer snakket med hverandre samtidig.
 • Sitater (“ ”) : Brukes for å demonstrere hva noen sa.
 • Parentes (…) : Ikke-verbale lyder eller hendelser skal registreres i parentes (…) og kursiv som (ler), (gråt) eller (banker på døren).
 • Spørsmålstegn (?) : Brukes når tale er uforståelig.

Hva er tingene du bør unngå for retningslinjer for transkripsjon av intervjuer

 • Ikke ta med utfyllende ord eller interjeksjoner som «um», «ah» eller «du vet» med mindre de er spesielt relevante for innholdet i intervjuet
 • Ikke ta med ikke-verbale lyder eller lyder i transkripsjonen med mindre de er relevante for innholdet i intervjuet
 • Ikke ta med dine egne kommentarer eller tanker i transkripsjonen med mindre de er eksplisitt oppgitt av intervjuobjektet
 • Ikke utelat eller utelat noen ord eller informasjon fra transkripsjonen med mindre det er nødvendig for klarhet eller sammenheng
 • Ikke bruk forkortelser eller akronymer med mindre de er klart definert og forstått av leseren
 • Ikke bruk anførselstegn rundt ord eller uttrykk som intervjuobjektet tenker på, men ikke sier høyt
 • Ikke endre ordene eller formuleringene i intervjuobjektets uttalelser med mindre det er nødvendig for klarhet eller sammenheng
 • Ikke ta med uvedkommende informasjon i transkripsjonen, for eksempel beskrivelser av omgivelsene eller utseendet til intervjuobjektet
 • Ikke start setninger med små bokstaver siden alle setninger skal begynne med stor bokstav og ha riktig tegnsetting.

Hva bør du unngå i intervjutranskripsjon?

 • Falsk start : En falsk start er en tanke som er startet, men aldri fullført. Falske starter bør fjernes fra utskrifter generelt.
 • Uhørbare og ubeskrivelige passasjer : Lytt først til lydfilen flere ganger for å prøve å finne ordene. Hvis seksjonen fortsatt ikke kan tydes, setter du parentes rundt ordet «uhørbar», markerer det med gult og inkluderer tidsstemplet i parentes.
 • Ikke- verbal kommunikasjon : Bruk en parentes og kursiv tekst for å indikere ikke-verbale lyder som latter, bevegelser osv.

ofte stilte spørsmål

En diskusjon eller samtale mellom en potensiell arbeidsgiver (intervjuer) og en kandidat (intervjuperson) er et intervju.

Skriftsnittet skal være Times New Roman, 12-punkts, vanlig kerning. Ingen orddeling eller kontroll av enker/foreldreløse og ingen innrykk.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst