Hoe Webex vergaderingen transcriberen (2023)

Computerscherm met een formele zakelijke vergadering op Webex Vergaderingen met realtime transcriptie.
Blijf op de hoogte van de transcriptiemethoden voor vergaderingen van 2023 Webex.

Transkriptor 2022-08-18

Als telewerker hebt u misschien vaak videovergaderingen met een programma als Webex. Hoewel videovergaderingen geweldig zijn voor samenwerking, kunnen ze ook lastig zijn om te transcriberen als u er later nog eens naar moet kijken.

In dit artikel leest u hoe u Webex-vergaderingen kunt transcriberen, zodat u een schriftelijk verslag hebt van wat er is besproken.

Een Webex-vergadering transcriberen

Hier is hoe je notulen maakt en transcribeert:

 1. Zorg ervoor dat u voor de vergadering al het nodige materiaal hebt, inclusief pen en papier.
 2. Noteer tijdens de vergadering wie het woord voert, wat er wordt besproken en welke besluiten er worden genomen.
 3. Schrijf de notulen na de vergadering zo snel mogelijk uit, nu de informatie nog vers in het geheugen ligt.
 4. Vermeld de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering, alsmede de namen van de aanwezigen.
 5. Gebruik korte, eenvoudige zinnen en opsommingstekens om de notulen gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te maken.
 6. Als er actiepunten zijn, vermeld die dan duidelijk en geef aan wie voor elk punt verantwoordelijk is.
 7. Zodra de notulen klaar zijn, stuurt u ze ter goedkeuring naar de organisator van de vergadering of de aangewezen persoon.

Wat zijn Webex vergadering transcripties?

Transcripties van Webex-vergaderingen zijn schriftelijke verslagen van wat er tijdens een vergadering is gezegd. Ze kunnen worden gebruikt om mensen te helpen herinneren wat er is besproken en besloten, en kunnen een waardevol instrument zijn om vergaderingen op schema te houden.

Het transcriberen van webex vergaderingen kan een tijdrovende klus zijn, maar er zijn een paar manieren om het makkelijker te maken.

 • Ten eerste moet u een goede transcriptiesoftware kiezen die verschillende sprekers en verschillende accenten aankan.
 • Ten tweede: gebruik een goede microfoon om de vergadering op te nemen, en zorg ervoor dat iedereen in de zaal duidelijk spreekt.
 • Neem ten slotte de tijd om het transcript na afloop te redigeren, zodat het nauwkeurig en goed leesbaar is.

Wat is een Webex vergadering transcriptie voorbeeld?

Een transcriptie van een vergadering is een tekstdocument dat de schriftelijke weergave van een vergadering bevat. Dit kan gaan van bestuursvergaderingen en conferentiegesprekken tot meer informele bijeenkomsten. De transcriptie kan woordelijk zijn, d.w.z. dat elk gesproken woord wordt opgenomen, of het kan een samenvatting zijn van de belangrijkste besproken punten.

Hier zijn 5 voorbeelden van een vergaderafschrift:

 • Samenvatting van de vergadering
 • Samenvatting teamvergadering
 • Samenvatting van de Raadsvergadering
 • Samenvatting van de personeelsvergadering
 • Samenvatting managementvergadering

Wat zijn de voordelen van een Webex-vergaderafschrift?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het opnemen van de transcriptie van een Webex-vergadering. Hier zijn zes voordelen:

 • Het geeft u de mogelijkheid terug te gaan en te bekijken wat er tijdens de vergadering is besproken.
 • Het kan helpen bij het notuleren van de vergadering.
 • Het kan een nuttig instrument zijn voor de opleiding van nieuwe werknemers.
 • Het kan helpen bij geschillenbeslechting als er onenigheid bestaat over wat er tijdens de vergadering is gezegd.
 • Het kan gebruikt worden als marketingtool, bijvoorbeeld om transcripts te maken van getuigenissen van klanten.
 • Het kan een schriftelijk verslag van de vergadering maken voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn.
Het is belangrijk voor werknemers om online vergaderingen te transcriberen

Waarom hebben mensen een Webex vergadering transcript nodig?

Er zijn tal van redenen om een vergaderafschrift te hebben. In de eerste plaats kan het helpen bij de organisatie en om te weten wat er in vorige vergaderingen is besproken. Een andere reden om een vergaderafschrift te hebben is voor juridische doeleinden. Ten slotte kunnen transcripties van vergaderingen nuttig zijn voor marketingdoeleinden.

In het algemeen zijn er veel redenen waarom mensen een vergaderafschrift nodig hebben. Het kan helpen bij organisatie, juridische geschillen, en marketing. Een transcriptie van een vergadering kan in veel verschillende situaties nuttig zijn.

Kunt u Webex-vergaderingen transcriberen met asynchrone microfoons op afstand?

Asynchrone microfoons op afstand zijn een type microfoon dat kan worden gebruikt om vergaderingen te transcriberen. Ze worden op verschillende plaatsen in de kamer geplaatst en kunnen worden gebruikt om audio op te pikken van verschillende personen op verschillende tijdstippen. Dit maakt een nauwkeurigere transcriptie van de vergadering mogelijk, aangezien alle sprekers duidelijk te horen zijn.

Het transcriberen van Webex vergaderingen met asynchrone microfoons op afstand kan heel boeiend zijn. Het kan worden gebruikt om een transcriptie van de vergadering te maken voor degenen die niet in staat waren deze bij te wonen, of om een verslag van de vergadering te maken voor toekomstig gebruik.

Waarom zou u Webex vergaderingen transcriberen?

Er zijn verschillende redenen waarom u Webex vergaderingen zou willen uitschrijven.

 • Het kan nuttig zijn een schriftelijk verslag te hebben van wat werd besproken voor het geval er later vragen of meningsverschillen zijn. Dit kan vooral belangrijk zijn in zakelijke bijeenkomsten, waar beslissingen worden genomen en belangrijke informatie wordt uitgewisseld.
 • Het uitschrijven van vergaderingen kan ook nuttig zijn voor het maken van aantekeningen en het bijhouden van actiepunten. Het kan moeilijk zijn om alles bij te houden wat tijdens een vergadering wordt gezegd, vooral als het een lange vergadering is, maar een transcriptie kan het veel gemakkelijker maken om terug te gaan en na te kijken wat er is gezegd.
 • Ten slotte kan het transcriberen van Webex-vergaderingen een nuttig hulpmiddel zijn voor opleiding en ontwikkeling. Als u uw vergadervaardigheden probeert te verbeteren, kan het nuttig zijn om transcripties van vorige vergaderingen te lezen om te zien wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Ook als u iemand anders opleidt om vergaderingen te leiden, kunnen transcripties een waardevol hulpmiddel zijn.

Veelgestelde vragen over het uitschrijven van Webex-vergaderingen

Een schriftelijk verslag van de vergadering voorkomt latere vragen of meningsverschillen. Het maakt ook aantekeningen en houdt actiepunten bij.

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst