Ako prepisovať stretnutia Webex (2023)

Obrazovka počítača zobrazujúca formálne obchodné stretnutie na Webex Stretnutia s prepisom v reálnom čase.
Držte krok s metódami prepisu stretnutí Webex v roku 2023.

Transkriptor 2022-08-18

Ako pracovník na diaľku sa môžete zúčastňovať mnohých videokonferencií pomocou nástroja, ako je Webex. Videokonferencie sú síce skvelé na spoluprácu, ale ak sa k nim potrebujete neskôr vrátiť, môže byť ich prepisovanie nepríjemné.

V tomto článku sa dozviete, ako prepisovať stretnutia Webex , aby ste mali písomný záznam o tom, o čom sa diskutovalo.

Ako prepísať schôdzku Webex

Tu nájdete návod, ako vyhotoviť a prepísať zápisnicu:

 1. Pred stretnutím sa uistite, že máte všetky potrebné materiály vrátane pera a papiera.
 2. Počas stretnutia si všímajte, kto hovorí, o čom sa diskutuje a aké rozhodnutia sa prijímajú.
 3. Po stretnutí čo najskôr spíšte zápisnicu, kým máte informácie ešte v čerstvej pamäti.
 4. Nezabudnite uviesť dátum, čas a miesto stretnutia, ako aj mená účastníkov.
 5. Používajte krátke, jednoduché vety a odrážky, aby sa zápisnica ľahko čítala a bola zrozumiteľná.
 6. Ak existujú nejaké akčné body, nezabudnite ich jasne vymenovať a uviesť, kto je za každý z nich zodpovedný.
 7. Po dokončení zápisnice ju pošlite na schválenie organizátorovi stretnutia alebo určenej osobe.

Čo sú prepisy stretnutí Webex?

Zápisy zo stretnutí Webex sú písomné záznamy toho, čo bolo povedané počas stretnutia. Môžu slúžiť na to, aby si ľudia zapamätali, o čom sa diskutovalo a rozhodovalo, a môžu byť cenným nástrojom na udržanie priebehu schôdzí.

Prepisovanie schôdzí webexu môže byť časovo náročná úloha, ale existuje niekoľko spôsobov, ako si ju uľahčiť.

 • Najprv si vyberte dobrý softvér na prepis, ktorý si poradí s rôznymi hovoriacimi a rôznymi prízvukmi.
 • Po druhé, použite dobrý mikrofón na nahrávanie stretnutia a uistite sa, že všetci v miestnosti hovoria zreteľne.
 • Nakoniec venujte čas následnej úprave prepisu, aby ste sa uistili, že je presný a ľahko čitateľný.

Čo je to príklad prepisu schôdzky Webex?

Prepis stretnutia je textový dokument, ktorý obsahuje písomný záznam stretnutia. Môže to zahŕňať čokoľvek od zasadnutí predstavenstva a konferenčných hovorov až po neformálne stretnutia. Prepis môže byť doslovný, čo znamená, že obsahuje každé slovo, ktoré bolo povedané, alebo môže byť zhrnutím hlavných bodov, o ktorých sa diskutovalo.

Tu je 5 príkladov zápisov zo stretnutí:

 • Zhrnutie obchodného stretnutia
 • Zhrnutie tímového stretnutia
 • Zhrnutie zasadnutia správnej rady
 • Zhrnutie stretnutia zamestnancov
 • Zhrnutie stretnutia vedenia

Aké sú výhody prepisu schôdzky Webex?

Nahrávanie prepisu schôdzky Webex prináša mnoho výhod. Tu je šesť výhod:

 • Umožňuje vám vrátiť sa späť a skontrolovať, o čom sa na stretnutí diskutovalo.
 • Môže pomôcť pri vyhotovovaní zápisnice zo stretnutia.
 • Môže byť užitočným nástrojom na školenie nových zamestnancov.
 • Môže pomôcť pri riešení sporov, ak sa vyskytnú nezhody v súvislosti s tým, čo bolo na stretnutí povedané.
 • Môže sa používať ako marketingový nástroj, napríklad na vytváranie prepisov referencií zákazníkov.
 • Môže poskytnúť písomný záznam zo stretnutia pre osoby, ktoré sa ho nemôžu zúčastniť.
Je dôležité, aby pracovníci prepisovali online stretnutia

Prečo ľudia potrebujú prepis stretnutia Webex?

Existuje veľa dôvodov, prečo si zaobstarať zápis zo stretnutia. Po prvé, môže to pomôcť pri organizácii a pri poznaní toho, o čom sa diskutovalo na predchádzajúcich stretnutiach. Ďalším dôvodom na vyhotovenie záznamu zo stretnutia je právny dôvod. Zápisy zo stretnutí môžu byť užitočné na marketingové účely.

Celkovo existuje mnoho dôvodov, prečo ľudia potrebujú zápis zo stretnutia. Môže pomôcť pri organizácii, právnych sporoch a marketingu. Zápis zo stretnutia môže byť užitočný v mnohých rôznych situáciách.

Môžete prepisovať stretnutia Webex pomocou asynchrónnych vzdialených mikrofónov?

Asynchrónne diaľkové mikrofóny sú typom mikrofónu, ktorý možno použiť na prepisovanie stretnutí. Sú umiestnené na rôznych miestach v miestnosti a môžu sa používať na zachytávanie zvuku od rôznych osôb v rôznom čase. Umožňuje to presnejší prepis stretnutia, pretože je zreteľne počuť všetkých rečníkov.

Prepisovanie stretnutí Webex pomocou asynchrónnych vzdialených mikrofónov môže byť veľmi pútavé. Môže sa použiť na poskytnutie prepisu stretnutia pre tých, ktorí sa ho nemohli zúčastniť, alebo na poskytnutie záznamu zo stretnutia pre budúce použitie.

Prečo by ste mali prepisovať stretnutia Webex?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť prepisovať stretnutia Webex.

 • Môže byť užitočné mať písomný záznam o tom, o čom sa diskutovalo, pre prípad, že by sa neskôr vyskytli nejaké otázky alebo nezhody. To môže byť dôležité najmä na obchodných stretnutiach, kde sa prijímajú rozhodnutia a zdieľajú dôležité informácie.
 • Prepisovanie schôdzí môže byť užitočné aj na zaznamenávanie poznámok a sledovanie opatrení. Môže byť ťažké sledovať všetko, čo bolo povedané na stretnutí, najmä ak je dlhé, ale ak máte k dispozícii zápis, môžete sa k nemu oveľa ľahšie vrátiť a skontrolovať, čo bolo povedané.
 • Napokon, prepisovanie stretnutí Webex môže byť užitočným nástrojom na školenie a rozvoj. Ak sa snažíte zlepšiť svoje zručnosti pri stretnutiach, môže byť užitočné prečítať si prepisy predchádzajúcich stretnutí, aby ste zistili, čo sa vám podarilo a čo by sa dalo zlepšiť. Podobne, ak školíte niekoho iného, aby viedol schôdze, prepisy môžu byť cenným zdrojom informácií.

Často kladené otázky o prepisovaní stretnutí Webex

Písomný záznam zo stretnutia eliminuje neskoršie otázky alebo nezhody. Taktiež si robí poznámky a zaznamenáva akčné položky.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text