Hvordan transkribere Webex Meetings (2023)

Dataskjerm som viser et formelt forretningsmøte på Webex@ Møter med transkripsjon i sanntid.
Følg med på 2023s Webex metoder for transkribering av møter.

Transkriptor 2022-08-18

Som ekstern arbeider kan du finne deg selv i mange videomøter ved å bruke et verktøy som Webex. Selv om videomøter er gode for samarbeid, kan de også være vanskelige å transkribere hvis du trenger å referere til dem senere.

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du transkriberer Webex- møter slik at du kan få en skriftlig oversikt over hva som ble diskutert.

Hvordan transkribere et Webex Meeting

Slik tar og transkriberer du minutter:

 1. Før møtet, sørg for at du har alt nødvendig materiale, inkludert penn og papir.
 2. Noter under møtet hvem som snakker, hva som diskuteres og eventuelle beslutninger som tas.
 3. Etter møtet, transkribere referatet så snart som mulig mens informasjonen fortsatt er frisk i minnet.
 4. Sørg for å inkludere dato, klokkeslett og sted for møtet, samt navnene på deltakerne.
 5. Bruk korte, enkle setninger og punkttegn for å gjøre minuttene enkle å lese og forstå.
 6. Hvis det er noen handlingspunkter, sørg for å liste dem tydelig og angi hvem som er ansvarlig for hver enkelt.
 7. Når referatet er fullført, send det til møtearrangøren eller den utpekte personen for godkjenning.

Hva er Webex-møteutskrifter?

Webex-møteutskrifter er skriftlige opptegnelser over hva som ble sagt under et møte. De kan brukes til å hjelpe folk med å huske hva som ble diskutert og bestemt, og kan være et verdifullt verktøy for å holde møter på rett spor.

Å transkribere webex-møter kan være en tidkrevende oppgave, men det er noen måter å gjøre det enklere på.

 • Først må du sørge for å velge en god transkripsjonsprogramvare som kan håndtere forskjellige høyttalere og forskjellige aksenter.
 • For det andre, bruk en god mikrofon til å ta opp møtet, og sørg for at alle i rommet snakker tydelig.
 • Til slutt, ta deg tid til å redigere utskriften etterpå for å sikre at den er nøyaktig og lett å lese.

Hva er et Webex-møtetranskripsjonseksempel?

En møtetranskripsjon er et tekstdokument som inneholder den skriftlige protokollen fra et møte. Dette kan omfatte alt fra styremøter og telefonkonferanser til mer uformelle samlinger. Transkripsjonen kan være ordrett, noe som betyr at den inkluderer hvert ord som ble sagt, eller det kan være et sammendrag av hovedpunktene som er diskutert.

Her er 5 eksempler på en møteutskrift:

 • Oppsummering av forretningsmøte
 • Oppsummering av teammøte
 • Styremøtesammendrag
 • Oppsummering av personalmøte
 • Oppsummering av ledermøte

Hva er fordelene med å ha en Webex-møteutskrift?

Det er mange fordeler ved å ha en Webex-møtetranskripsjon registrert. Her er seks fordeler:

 • Den lar deg gå tilbake og gjennomgå det som ble diskutert på møtet.
 • Det kan hjelpe med å ta referat fra møtet.
 • Det kan være et nyttig verktøy for opplæring av nye ansatte.
 • Det kan hjelpe med tvisteløsning dersom det er uenigheter om hva som ble sagt på møtet.
 • Det kan brukes som et markedsføringsverktøy, for eksempel for å lage utskrifter av kundeanbefalinger.
 • Det kan gi en skriftlig oversikt over møtet for personer som ikke kan delta.
Det er viktig for arbeidere å transkribere nettmøter

Hvorfor trenger folk en Webex-møteutskrift?

Det er mange grunner til å ha en møteutskrift. For det første kan det hjelpe med organisering og å vite hva som ble diskutert i tidligere møter. En annen grunn til å ha en møteutskrift er for juridiske formål. Til slutt kan møteutskrift være nyttig for markedsføringsformål.

Totalt sett er det mange grunner til at folk trenger en møteutskrift. Det kan hjelpe med organisering, juridiske tvister og markedsføring. Å ha en møteutskrift kan være nyttig i mange forskjellige situasjoner.

Kan du transkribere Webex-møter ved å bruke asynkrone fjernmikrofoner?

Asynkrone fjernmikrofoner er en type mikrofon som kan brukes til å transkribere møter. De er plassert på forskjellige steder rundt i rommet og kan brukes til å fange opp lyd fra forskjellige personer til forskjellige tider. Dette gir en mer nøyaktig transkripsjon av møtet, ettersom alle foredragsholderne kan høres tydelig.

Å transkribere Webex-møter ved hjelp av asynkrone fjernmikrofoner kan være veldig engasjerende. Den kan brukes til å gi en utskrift av møtet for de som ikke var i stand til å delta, eller til å gi en referat fra møtet for fremtidig referanse.

Hvorfor bør du transkribere Webex-møter?

Det er flere grunner til at du kanskje vil transkribere Webex-møter.

 • Det kan være nyttig å ha en skriftlig oversikt over hva som ble diskutert i tilfelle det er spørsmål eller uenigheter senere. Dette kan være spesielt viktig i forretningsmøter, hvor beslutninger tas og viktig informasjon deles.
 • Å transkribere møter kan også være nyttig for å ta notater og holde styr på handlingspunkter. Det kan være vanskelig å holde tritt med alt som blir sagt i et møte, spesielt hvis det er langt, men å ha en utskrift kan gjøre det mye lettere å gå tilbake og gjennomgå det som ble sagt.
 • Til slutt kan transkribere Webex-møter være et nyttig verktøy for opplæring og utvikling. Hvis du prøver å forbedre møteferdighetene dine, kan det være nyttig å lese utskrifter fra tidligere møter for å se hva som gikk bra og hva som kan forbedres. På samme måte, hvis du trener noen andre til å holde møter, kan transkripsjoner være en verdifull ressurs.

Ofte stilte spørsmål om transkribere Webex Meetings

Å ha en skriftlig protokoll fra møtet eliminerer spørsmål eller uenigheter senere. Den tar også notater og holder styr på handlingselementer.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst