Bir Videoya Altyazı Nasıl Eklenir?: Adım Adım Eğitim

Video düzenlemeyi simgeleyen bir oynat düğmesi simgesiyle videolara altyazı eklemeyle ilgili adım adım öğretici başlık.
Erişilebilirliği ve izleyici etkileşimini geliştirerek videolara kolaylıkla altyazı eklemeyi öğrenin.

Transkriptor 2024-01-17

Altyazılar, bir videodaki diyaloğun metinsel özetleridir ve ekranda kelimelerle senkronize olacak şekilde doğru hızda ve zamanda gösterilir. Altyazılar, işitme güçlüğü çeken izleyicilerin yanı sıra altyazı kullanmayı tercih eden izleyiciler için de çok önemlidir.

Geliştirilmiş anlama, konuşma dilini işleme becerilerini etkileyen öğrenme farklılıkları olan bireylerin video içeriğine erişmesine olanak tanıdığından, videoya altyazı eklemenin bir avantajıdır. Videolara ücretsiz altyazı eklemek, hem akademik hem de profesyonel ortamlarda işitsel bilgileri işlemekte zorluk çeken bireyler için çok önemli destek sağlar.

Altyazılar videoda iki yoldan biriyle yer alır: transkript ve zaman damgaları kullanarak bir video düzenleyicide manuel olarak veya AIoluşturulan bir altyazı hizmetini kullanarak otomatik olarak. Otomatik altyazı yazılımı, daha maliyetli ve emek yoğun manuel transkripsiyondan daha düşük bir doğruluğa sahipken, otomatik altyazı yazılımı genellikle ücretsizdir. Altyazı doğruluğu için endüstri standardı, Transkriptor yazılımı tarafından elde edildiği gibi %99'dur, ancak diğer altyazı platformları yetersiz kalmaktadır.

Metin ve arama simgeleriyle videolara altyazı eklemek için özellikleri sergileyen düzenleme istasyonu.
Sezgisel düzenleme platformumuzla videolarınıza zahmetsizce altyazı ekleyin.

Bir videoya altyazı eklemenin 8 adımı aşağıda listelenmiştir.

 1. Videoyu İçe Aktar: Bu adım, video düzenleme yazılımınızı açmayı ve kullanıcıların altyazı eklemek istediği videoyu içe aktarmayı içerir.
 2. Çevrimiçi Altyazı Araçlarını Kullanın: Çevrimiçi araçlar, videolara altyazı oluşturmaya ve eklemeye yardımcı olur. Bu araçlar, video yüklemeye, otomatik altyazı oluşturmaya ve metnin yazı tipi, boyut, renk ve yerleşim açısından özelleştirilmesine olanak tanır.
 3. Altyazı Parçası Ekle: Her altyazı için metin ve zaman damgaları içeren altyazı parçaları, metni videoyla senkronize etmeye yarar.
 4. Altyazıları Uygun Zaman Damgalarına Yerleştirin: Bu, altyazı parçasındaki metnin videodaki ilgili anlarla hizalanmasını içerir.
 5. Altyazınızın Görünümünü Özelleştirin: Video düzenleme yazılımı genellikle altyazıları biçimlendirmek için yazı tipi türü, boyutu, vurgusu, rengi, hizalaması ve ekran konumu dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunar.
 6. Önizleme ve Düzenleme: Altyazıların video ile doğruluğunu ve senkronizasyonunu sağlamak için gereklidir. Bu adım, altyazı hatalarını, konumlandırmayı ve okunabilirliği kontrol etmek için videoyu oynatmayı ve gerekli ayarlamaları yapmayı içerir.
 7. Projenizi Kaydedin veya Videoyu Dışa Aktarın: Altyazılı videoyu gelecekteki düzenlemeler için düzenleme yazılımına kaydedebilir veya çeşitli platformlarda paylaşmak için farklı bir formatta dışa aktarabilirsiniz.
 8. Videonun Kalite Kontrolü: Son adım, altyazılı videonun kalitesinden emin olmaktır. Odak noktası, altyazı doğruluğu, alaka düzeyi ve amaçlanan platformun belirli yönergelerine bağlılık olmalıdır.

1. Videoyu İçe Aktar

Video düzenleme yazılımını açın ve altyazı gerektiren videoyu içe aktarın. Yeni bir proje için video içe aktarmanın tam adımları yazılıma bağlıdır, ancak genellikle ekranın üst kısmındaki şerit sekmesinde bir 'yükle' veya ekle' düğmesi veya videoyu dosyadan Explorer yazılıma taşımak için 'sürükle ve bırak' yöntemi vardır.

2. Çevrimiçi Altyazı Araçlarını Kullanın

Videolara altyazı dosyaları ekleyen ve bunları tek bir dosyaya kaydeden çevrimiçi altyazı oluşturucular mevcuttur. Çevrimiçi altyazı araçları, kullanıcının video yüklemesine, AI kullanarak altyazı oluşturmasına ve metin için özelleştirme seçenekleri sunmasına izin vererek çalışır. Kullanıcı, çevrimiçi altyazı aracının altyazıları videoyla mükemmel bir şekilde senkronize etmemesi durumunda süreleri, ayrıca metnin yazı tipini, boyutunu, rengini ve yerleşimini ayarlayabilir.

3. Altyazı Parçası Ekle

Altyazı parçaları, ekranda gösterilecek metni ve her altyazının zaman damgasını içeren dosyalardır. Altyazı parçası, her altyazıya, metnin her satırının ne zaman görüntüleneceğini belirleyen bir zaman kodu atar. Altyazı düzenleyiciyi açan dosyayı içe aktararak altyazı parçaları ekleyin ve her altyazının süresini sesle eşleşecek şekilde ayarlayın.

4. Altyazıları Uygun Zaman Damgalarına Yerleştirin

Zaman damgaları, altyazıların ekranda doğru zamanda ve hızda, videoyla senkronize olarak görünmesini sağlar. Altyazı parçasındaki metin satırları, ekranda doğru sırada olacak şekilde sıralanır.

Bazı altyazı izleme dosyaları, videoyu izleyen ve her bir ses satırının gerçekleştiği zamanı not eden biri tarafından manuel olarak eklenen zaman damgaları içerir, ancak bazı altyazı araçları, kullanıcının düzenleme sırasında altyazıları zaman çizelgesine yerleştirmesini gerektirir.

Sesi dikkatlice dinleyin ve diyalog satırını videoda meydana geldiği ana mümkün olduğunca yakın yerleştirmeye çalışın.

5. Altyazınızın Görünümünü Özelleştirin

Yazı tipi türü, metin boyutu, vurgu (kalın, italik, altı çizili), renk, hizalama ve ekrandaki konum dahil olmak üzere altyazılarınızın görünümünü özelleştirmek için çeşitli stil seçenekleri vardır. Video düzenleme yazılımında metin düzenleyiciyi açın ve altyazılarınızın biçimlendirmesini değiştirmek için bir kelime işlemcidekiyle aynı yöntemi izleyerek metni düzenleyin.

Video düzenleme yazılımlarının genellikle iki seçeneği vardır: ekrandaki farklı 'bölgelerden' seçim yapmak ve başlangıç konumlarının yatay veya dikey değerlerini ayarlayarak ince ayar yapmak. Altyazı metninin dolgusu, arka plan rengi ve gölgesi de ayarlanabilir.

6. Önizleme ve Düzenleme

Videoyu kaydetmeden veya dışa aktarmadan önce altyazıları önizlemek ve düzenlemek önemlidir. Videonun kaba kesimini oynatın, sesin doğru ve videoyla iyi senkronize olup olmadığını kontrol etmek için dikkatlice dinleyin.

Altyazıları düzenlerken akılda tutulması gereken ana şeyler, konumlarının videodaki önemli içeriği engelleyip engellemediği ve metinde herhangi bir hata olup olmadığıdır.

7. Projenizi kaydedin veya videoyu dışa aktarın

Altyazılı videoyu saklamanın iki yolu vardır: videoyu düzenleme yazılımına kaydetmek veya videoyu diğer platformlarda paylaşılmak üzere başka bir formata aktarmak. Videoyu düzenleme yazılımına kaydetmek, kullanıcının projeye geri dönmesine ve üzerinde çalışmaya devam etmesine olanak tanırken, videoyu dışa aktarmak, mevcut durumunda cihaza kaydeder.

8. Kaliteyi Kontrol Edin Videoyu Kontrol Edin

Kalite kontrolü video son adımdır ve altyazılı videoyu diğer platformlarda paylaşmadan önce yapılması gereken tartışmasız en önemli şey kaliteyi kontrol etmektir. Videonun kalitesini kontrol etmenin üç ana yolu, videoyu altyazılı olarak izlemek, başka birinden altyazılı videoyu izlemesini istemek veya değerlendirmek için profesyonel bir kalite denetleyicisi tutmaktır.

Altyazıların, diyalogla tam olarak örtüştüğü sürece doğru olması ve videonun konusu ve hedef kitlesiyle eşleştiği sürece temaya uygun olması gerekir. Altyazıların, Netflix Zamanlı Metin Stil Kılavuzu ve YouTube Altyazı Yönergeleri gibi platform tarafından sağlanan yönergelere uyması gerekir.

Altyazı nedir?

Altyazılar, bir videodaki diyaloğun metinsel bir özetidir. Her altyazının içerdiği bilgiler hedef kitleye bağlı olarak değişir. İşitme engelli izleyiciler (işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken izleyiciler) için oluşturulan altyazılar yalnızca diyalogları değil, aynı zamanda konuşmacı kimliğini, ses efektlerini ve müzik açıklamasını da içerir.

Bir Videoya Altyazı Eklemenin Amacı Nedir?

Videolara altyazı eklemenin amacı , onları daha geniş bir insan kitlesi için erişilebilir kılmak, kapsayıcılığı teşvik etmek ve görüntülemeyi artırmaktır. Bir videoya altyazı eklemenin amacı ve hangi bilgileri içermesi gerektiği, hedef kitleye bağlı olarak değişir.

Örneğin, altyazılar D/sağır ve işitme güçlüğü çeken kitlelerin içeriğe erişmesi için çok önemlidir, ancak artık konuşmanın anlaşılmasının zor olacağı gürültülü alanlarda bile video izleyebilen işitme izleyicileri arasında da popülerlik kazanmıştır. Discovery Digital Networks, 3Play Media web sitesinde yayınlanan ' YouTube Video İzleyiciliği için Altyazıların Gücü' vaka çalışmasına göre, videoya altyazı eklemenin görüntülemeleri %13,48 oranında artırdığını tespit etti.

Bir Videoya Altyazı Eklemenin Önemi Nedir?

Bir videoya altyazı eklemenin önemi, video içeriğinin işitme güçlüğü çeken veya başka nedenlerle konuşulan dili işlemekte zorluk çeken izleyiciler için erişilebilir olmasını sağlamak, videoya altyazı eklemek görüntülemeyi artırır.

Altyazı, nerede olduklarına veya ne yaptıklarına bakılmaksızın kitlelerin videoları izlemesini kolaylaştırır. Altyazılı videolar, altyazısız muadillerine göre önemli ölçüde daha fazla görüntüleme alır, çünkü insanların içeriği kulaklıklara erişemedikleri veya yüksek sesle çalamayacakları bir ortamda izliyorlarsa birlikte okumalarına olanak tanır.

Profesyonel düzenleme yazılımına sahip çift monitör kurulumu kullanarak bir videoya altyazı eklemek için çalışan düzenleyici.
Erişilebilirliği artırmak için altyazılar ekleyerek ilgi çekici video içeriği oluşturun.

Bir Videoya Altyazı Eklemenin Faydaları Nelerdir?

Bir videoya altyazı eklemenin faydaları aşağıda listelenmiştir.

 • Erişilebilirlik: Altyazılar, işitme engelli izleyiciler (işitme engelli) veya işitme kaybı yaşayan izleyicilerin video içeriğine erişebilmeleri için çok önemli bir alternatif sunar.
 • Yönergelere uygunluk: ABD'de %99 doğruluk gerektiren çevrimiçi videolar için altyazı gereksinimleri gibi birçok ülkenin yasalarında kapsamlı altyazı gereksinimleri mevcuttur.
 • Daha iyi anlama: Bazı izleyiciler, altyazıların inanılmaz derecede yardımcı olduğu otistik veya disleksik spektrumda olmak gibi konuşma dilini işleme becerilerini etkileyen öğrenme farklılıklarına sahiptir. Aynı dilde altyazılar, akademik ve profesyonel ortamlarda işitsel bilgileri işlemekte zorluk çeken bireyleri destekler.
 • Uygun çeviri: Transkriptleri çevirerek yabancı dillerde altyazılar, yalnızca zaten altyazısı olan videolar için mümkündür. Altyazılar, içeriği herhangi bir dili konuşan izleyiciler için erişilebilir hale getirmeye ve onlara tercih ettikleri dilde kullanma seçeneği sunmaya yönelik önemli bir adımdır.
 • Artan izleyici sayısı. Videoya altyazı eklemek, içeriği daha aranabilir hale getirir, bu da kullanıcıların videonun transkriptinde yer alan terimleri aradığı ve web sitesinin organik ziyaretçilerinin arttığı anlamına gelir. Arama motorları videoları izleyemez, bu nedenle transkript eklemek, içeriği düzgün bir şekilde 'taramalarına' ve dizine eklemelerine olanak tanır.

Altyazılı videolarla YouTube menüsünün yakın çekimi.
Altyazılı videoları keşfetmek için YouTube'in platformunda gezinin.

YouTube'da Bir Videoya Altyazı Nasıl Eklenir?

YouTube'da bir videoya altyazı eklemek için aşağıdaki 8 adımı izleyin.

 1. YouTube Studio'da oturum açın . YouTube hesabına giriş yapın ve YouTube Studio'ya gidin.
 2. Videonuzu seçin . Soldaki menüde altyazı eklenecek videoyu bulmak için "İçerik"e tıklayın.
 3. Altyazılar Özelliğine Erişin . Ayrıntılarını açmak için videoya tıklayın, ardından soldaki menüden "Altyazılar" sekmesini seçin.
 4. Altyazılar için Dil'i seçin . "Dil ekle"ye tıklayın ve uygun dili seçin.
 5. Altyazı ekleyin . Kullanıcılar, SRT veya SBV biçimindeyse yükleyebilirler. Kullanıcılar altyazılarını yazar ve YouTube bunları videonun sesiyle otomatik olarak senkronize eder. Kullanıcılar, videoyu oynatarak ve ilerledikçe metni girerek altyazıları manuel olarak yazar ve senkronize eder.
 6. Altyazıları düzenleyin ve ayarlayın . Kullanıcılar bunları doğruluk için düzenler. Değişiklik yapmak için herhangi bir satıra tıklayın. Videonun zamanlamasıyla senkronizasyonu sağlayın.
 7. Altyazıları yayınlayın . Altyazıları gözden geçirin ve ardından "Yayınla"ya tıklayın. Altyazılar videoyla birlikte kullanılabilir.
 8. Altyazılı Videoyu Kontrol Edin . Doğru ve hatasız olduklarından emin olmak için videoyu altyazılarla izlemek iyi bir uygulamadır.

Videolar için Otomatik Altyazılar Doğru mu?

Videolar için otomatik altyazılar doğrudur. YouTube videolar için sağlanan otomatik altyazılar %60 ile %70 arasında doğrudur, bu da ses kalitesi yüksek olduğunda artar ve arka plan gürültüsü, farklı aksanlara sahip hoparlörler veya çok heceli kelimeler olduğunda azalır.

Rebecca Graham ve Jinhee Choo tarafından 2022'de The Journal on Technology and Persons with Disabilities'da yayınlanan 'Platformlara ve Değişkenlere Göre AIOluşturulan Altyazı Doğruluk Oranı Üzerine Ön Araştırma' adlı araştırma makalesinde sonuçlandırıldığı gibi, videolar içinAIoluşturulan otomatik altyazılar %89,8'lik bir doğruluğa sahiptir.

YouTubeve diğer birçok popüler altyazı platformu (Kaltura, Microsoft Class Transcribe ve Panopto) tarafından sağlanan otomatik altyazılar, altyazı doğruluğu eşiğinin altındadır.

Altyazılar ve Altyazılar arasındaki fark nedir?

Altyazılar ve altyazılar arasındaki fark, amaçlarıyla ilgilidir. "Altyazılar" ve "altyazılar" terimleri, hem metni yazıya döktükleri hem de görünümünü videoyla senkronize ettikleri için birçok ülkede birbirinin yerine kullanılır. Altyazı ve altyazılar arasındaki fark , altyazıların ses duyamayan izleyicilerin video izlemesi için erişilebilir bir yol olarak tasarlanması, altyazıların ise bir videonun tüm dilleri konuşanlar tarafından erişilebilir olmasını sağlamasıdır.

Altyazılar, kullanıcının diyaloğu duyamadığını varsayar, bu nedenle konuşmacı kimliği, ses efektleri ve müzik açıklaması gibi sahne hakkında ek bilgiler içerir ve aynı zamanda içeriğin daha geniş bir insan kitlesi tarafından erişilebilir olmasını sağlar ve kapsayıcılığı teşvik eder.

Altyazılar, kullanıcının sesi duyabildiğini, ancak belirli bir dili nasıl konuşacağını bilmediğini varsayar. Altyazılar ve altyazılar arasındaki ayrımdan bağımsız olarak, en çok hizmet ettikleri topluluğun, gören izleyicilerle aynı düzeyde ayrıntıyı deneyimlemeyi hak edecek d/Sağır ve işitme güçlüğü çeken kişiler olduğunu belirtmek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Otomatik açıklamalı alt yazı, altyazıları hızlı bir şekilde oluşturmak için AI kullanır ancak daha düşük doğruluğa sahip olabilir. Manuel altyazı, daha yüksek doğruluk için altyazıların manuel olarak yazıya dökülmesini ve senkronize edilmesini içerir.

Altyazı transkripsiyonu her altyazı için metin ve zaman damgaları içeren dosyalardır. Her altyazıya zaman kodları atayarak metni video ile senkronize ederler ve doğru anlarda görünmelerini sağlarlar.

Altyazılı bir videoyu diğer platformlarda paylaşmadan önce kalite kontrolü yapmak için altyazıların doğru, videonun içeriğiyle alakalı olduğundan ve platform tarafından sağlanan belirli yönergelere uyduğundan emin olmalısınız. Bu, hedef kitleniz için sorunsuz bir izleme deneyimi sağlamak için altyazıların zamanlamasını, okunabilirliğini ve doğruluğunu doğrulamayı içerir.

Videolar için otomatik altyazıların doğruluğu değişebilir. YouTube'da, ses kalitesi ve diğer faktörlerden etkilenen doğrulukla tipik olarak %60 ila %70 arasında doğrudurlar. AI oluşturulan altyazılar bazı durumlarda %89,8'lik bir doğruluk oranına ulaşabilir.

Yazıyı Paylaş

Konuşmayı Metne Dönüştürme

img

Transkriptor

Ses ve video dosyalarınızı metne dönüştürün