Πώς να προσθέσετε λεζάντα σε ένα βίντεο;: Ένα βήμα προς βήμα σεμινάριο

Βήμα προς βήμα banner εκμάθησης για την προσθήκη υπότιτλων σε βίντεο, με ένα εικονίδιο κουμπιού αναπαραγωγής που συμβολίζει την επεξεργασία βίντεο.
Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέτετε υπότιτλους σε βίντεο με ευκολία, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την αφοσίωση των θεατών.

Transkriptor 2024-01-17

Οι λεζάντες είναι περιλήψεις κειμένου του διαλόγου σε ένα βίντεο, που εμφανίζονται στην οθόνη με τη σωστή ταχύτητα και χρόνο για συγχρονισμό με τις λέξεις. Οι υπότιτλοι είναι απαραίτητοι για το κοινό με προβλήματα ακοής, καθώς και για τους θεατές που απλώς προτιμούν να έχουν υπότιτλους.

Η βελτιωμένη κατανόηση είναι ένα πλεονέκτημα της προσθήκης λεζάντας στο βίντεο, καθώς επιτρέπει σε άτομα με μαθησιακές διαφορές που επηρεάζουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται τον προφορικό λόγο να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο βίντεο. Η δωρεάν προσθήκη υπότιτλων σε βίντεο παρέχει σημαντική υποστήριξη σε άτομα τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που δυσκολεύονται να επεξεργαστούν ακουστικές πληροφορίες.

Οι υπότιτλοι εμφανίζονται στο βίντεο με έναν από τους εξής δύο τρόπους: μη αυτόματα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο χρησιμοποιώντας μια μεταγραφή και χρονικές σημάνσεις ή αυτόματα χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία υπότιτλων που δημιουργείται από AI. Το λογισμικό αυτόματων λεζαντών έχει χαμηλότερη ακρίβεια από την πιο δαπανηρή και εντατική χειροκίνητη μεταγραφή, ενώ το λογισμικό αυτόματων υπότιτλων είναι συνήθως δωρεάν. Το βιομηχανικό πρότυπο για την ακρίβεια των υπότιτλων είναι 99%, όπως επιτυγχάνεται από το λογισμικό Transkriptor , αλλά άλλες πλατφόρμες υπότιτλων υπολείπονται.

Σταθμός επεξεργασίας που προβάλλει λειτουργίες για την προσθήκη υπότιτλων σε βίντεο, με εικονίδια για κείμενο και αναζήτηση.
Προσθέστε υπότιτλους στα βίντεό σας χωρίς κόπο με τη διαισθητική πλατφόρμα επεξεργασίας.

Τα 8 βήματα για να προσθέσετε υπότιτλους σε ένα βίντεο παρατίθενται παρακάτω.

 1. Εισαγωγή βίντεο: Αυτό το βήμα περιλαμβάνει το άνοιγμα του λογισμικού επεξεργασίας βίντεο και την εισαγωγή του βίντεο που επιθυμούν οι χρήστες να υποτιτλίσουν.
 2. Χρήση διαδικτυακών εργαλείων υπότιτλων: Τα διαδικτυακά εργαλεία βοηθούν στη δημιουργία και την προσθήκη υπότιτλων σε βίντεο. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν τη μεταφόρτωση βίντεο, την αυτόματη δημιουργία υποτίτλων και την προσαρμογή κειμένου όσον αφορά τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα και την τοποθέτηση.
 3. Προσθήκη κομματιού υπότιτλων: Τα κομμάτια υπότιτλων, που περιέχουν κείμενο και χρονικές σημάνσεις για κάθε λεζάντα, χρησιμεύουν για το συγχρονισμό του κειμένου με το βίντεο.
 4. Τοποθέτηση των υπότιτλων σε κατάλληλες χρονικές σημάνσεις: Αυτό περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση του κειμένου στο κανάλι υπότιτλων με τις αντίστοιχες στιγμές στο βίντεο.
 5. Προσαρμόστε την εμφάνιση της λεζάντας σας: Το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο προσφέρει συνήθως διάφορες επιλογές για το στυλ των λεζαντών, όπως ο τύπος γραμματοσειράς, το μέγεθος, η έμφαση, το χρώμα, η στοίχιση και η θέση της οθόνης.
 6. Προεπισκόπηση και επεξεργασία: Απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακρίβειας και του συγχρονισμού των υπότιτλων με το βίντεο. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την αναπαραγωγή του βίντεο για τον έλεγχο σφαλμάτων υπότιτλων, τοποθέτησης και αναγνωσιμότητας και την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών.
 7. Αποθηκεύστε το έργο σας ή εξαγάγετε το βίντεο: Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε το βίντεο με υπότιτλους στο λογισμικό επεξεργασίας για μελλοντικές επεξεργασίες είτε να το εξαγάγετε σε διαφορετική μορφή για κοινή χρήση σε διάφορες πλατφόρμες.
 8. Έλεγχος ποιότητας του βίντεο: Το τελευταίο βήμα είναι να διασφαλίσετε την ποιότητα του βίντεο με υπότιτλους. Η εστίαση πρέπει να είναι στην ακρίβεια, τη συνάφεια και την τήρηση τυχόν συγκεκριμένων οδηγιών της προβλεπόμενης πλατφόρμας.

1. Εισαγωγή βίντεο

Ανοίξτε το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο και εισαγάγετε το βίντεο που απαιτεί λεζάντες. Τα ακριβή βήματα για την εισαγωγή βίντεο για ένα νέο έργο εξαρτώνται από το λογισμικό, αλλά γενικά υπάρχει ένα κουμπί "μεταφόρτωση" ή εισαγωγή" στην καρτέλα κορδέλας στο επάνω μέρος της οθόνης ή η μέθοδος "μεταφορά και απόθεση" για τη μετακίνηση του βίντεο από το αρχείο Explorer στο λογισμικό.

2. Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά εργαλεία υπότιτλων

Υπάρχουν διαθέσιμες διαδικτυακές γεννήτριες υπότιτλων που προσθέτουν αρχεία υποτίτλων σε βίντεο και τα αποθηκεύουν σε ένα αρχείο. Τα διαδικτυακά εργαλεία υπότιτλων λειτουργούν επιτρέποντας στον χρήστη να ανεβάσει βίντεο, δημιουργώντας υπότιτλους χρησιμοποιώντας AI και παρέχοντας επιλογές προσαρμογής για το κείμενο. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις ώρες εάν το διαδικτυακό εργαλείο λεζάντας δεν συγχρονίζει τέλεια τους υπότιτλους με το βίντεο, καθώς και τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα και την τοποθέτηση του κειμένου.

3. Προσθέστε το κομμάτι υπότιτλων

Τα κομμάτια υπότιτλων είναι αρχεία που περιέχουν το κείμενο που θα εμφανίζεται στην οθόνη και τη χρονική σήμανση κάθε λεζάντας. Το κομμάτι λεζάντας εκχωρεί έναν κωδικό χρόνου σε κάθε υπότιτλο, ο οποίος καθορίζει πότε θα εμφανίζεται κάθε γραμμή κειμένου. Προσθέστε κομμάτια υπότιτλων εισάγοντας το αρχείο, το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας υπότιτλων και προσαρμόστε τη διάρκεια κάθε υπότιτλου ώστε να ταιριάζουν με τον ήχο.

4. Τοποθετήστε τους υπότιτλους στις κατάλληλες χρονικές σημάνσεις

Οι χρονικές σημάνσεις διασφαλίζουν ότι οι υπότιτλοι εμφανίζονται στην οθόνη τη σωστή στιγμή και ταχύτητα, σε συγχρονισμό με το βίντεο. Οι γραμμές κειμένου στο κομμάτι υπότιτλων είναι διαδοχικές, ώστε να εμφανίζονται στην οθόνη με τη σωστή σειρά.

Ορισμένα αρχεία κομματιών υπότιτλων περιέχουν χρονικές σημάνσεις που προστέθηκαν με μη αυτόματο τρόπο από κάποιον που παρακολούθησε το βίντεο και σημείωσε την ώρα που συμβαίνει κάθε γραμμή ήχου, αλλά ορισμένα εργαλεία υπότιτλων απαιτούν από τον χρήστη να τοποθετήσει τους υπότιτλους στη γραμμή χρόνου κατά την επεξεργασία.

Ακούστε προσεκτικά τον ήχο και προσπαθήστε να τοποθετήσετε τη γραμμή διαλόγου όσο το δυνατόν πιο κοντά στη στιγμή του βίντεο όταν συμβαίνει.

5. Προσαρμόστε την εμφάνιση της λεζάντας σας

Υπάρχουν διάφορες επιλογές στυλ για να προσαρμόσετε την εμφάνιση των λεζαντών σας, όπως ο τύπος γραμματοσειράς, το μέγεθος κειμένου, η έμφαση (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση), το χρώμα, η στοίχιση και η θέση στην οθόνη. Ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο και επεξεργαστείτε το κείμενο ακολουθώντας την ίδια μέθοδο όπως σε έναν επεξεργαστή κειμένου για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των υπότιτλων σας.

Τα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο έχουν γενικά δύο διαθέσιμες επιλογές: επιλέγοντας από διαφορετικές «ζώνες» στην οθόνη και τελειοποιώντας προσαρμόζοντας τις οριζόντιες ή κάθετες τιμές της αρχικής τους θέσης. Το γέμισμα, το χρώμα φόντου και η σκιά του κειμένου της λεζάντας είναι επίσης ρυθμιζόμενα.

6. Προεπισκόπηση και επεξεργασία

Είναι σημαντικό να κάνετε προεπισκόπηση και επεξεργασία των υπότιτλων πριν αποθηκεύσετε ή εξαγάγετε το βίντεο. Παίξτε την τραχιά περικοπή του βίντεο, ακούγοντας προσεκτικά για να ελέγξετε ότι ο ήχος είναι ακριβής και καλά συγχρονισμένος με το βίντεο.

Τα κύρια πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά την επεξεργασία υπότιτλων είναι εάν η θέση τους εμποδίζει σημαντικό περιεχόμενο στο βίντεο και εάν το κείμενο έχει σφάλματα.

7. Αποθηκεύστε το έργο σας ή εξαγάγετε το βίντεο

Υπάρχουν δύο τρόποι αποθήκευσης του βίντεο με υπότιτλους: αποθήκευση του βίντεο στο λογισμικό επεξεργασίας ή εξαγωγή του βίντεο σε άλλη μορφή για κοινή χρήση σε άλλες πλατφόρμες. Η αποθήκευση του βίντεο στο λογισμικό επεξεργασίας επιτρέπει στον χρήστη να επιστρέψει στο έργο και να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό, ενώ η εξαγωγή του βίντεο το αποθηκεύει στη συσκευή στην τρέχουσα κατάστασή της.

8. Ποιότητα Ελέγξτε το βίντεο

Ο έλεγχος ποιότητας του βίντεο είναι το τελικό βήμα και αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν μοιραστείτε το βίντεο με υπότιτλους σε άλλες πλατφόρμες είναι να ελέγξετε την ποιότητα. Οι τρεις βασικοί τρόποι για να ελέγξετε την ποιότητα του βίντεο είναι να το παρακολουθήσετε με υπότιτλους, να ζητήσετε από κάποιον άλλο να παρακολουθήσει επίσης το βίντεο με υπότιτλους ή να προσλάβετε έναν επαγγελματία ελεγκτή ποιότητας για να το αξιολογήσετε.

Οι υπότιτλοι πρέπει να είναι ακριβείς, στο βαθμό που αντιστοιχούν ακριβώς στον διάλογο και πρέπει να είναι στο θέμα, στο βαθμό που ταιριάζουν με το θέμα του βίντεο και το κοινό-στόχο. Οι υπότιτλοι πρέπει να συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες που παρέχονται από την πλατφόρμα, όπως ο οδηγός στυλ χρονομετρημένου κειμένου Netflix και οι οδηγίες υποτίτλων YouTube .

Τι είναι η λεζάντα;

Οι υπότιτλοι είναι μια σύνοψη κειμένου του διαλόγου ενός βίντεο. Οι πληροφορίες που περιέχει κάθε λεζάντα αλλάζουν ανάλογα με το κοινό-στόχο. Οι λεζάντες που δημιουργούνται για θεατές με προβλήματα ακοής (είτε είναι κωφοί/κωφοί είτε πλοηγούνται ως βαρήκοοι) περιλαμβάνουν όχι μόνο διάλογο, αλλά και αναγνώριση ομιλητή, ηχητικά εφέ και περιγραφή μουσικής.

Ποιος είναι ο σκοπός της προσθήκης λεζάντας σε ένα βίντεο;

Σκοπός της προσθήκης υπότιτλων στα βίντεο είναι να γίνουν προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων, προωθώντας τη συμμετοχικότητα και αυξάνοντας την τηλεθέαση. Ο σκοπός της προσθήκης μιας λεζάντας σε ένα βίντεο και οι πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβουν, αλλάζουν ανάλογα με το κοινό-στόχο.

Για παράδειγμα, οι υπότιτλοι είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση του περιεχομένου σε κωφά/κωφά και βαρήκοα ακροατήρια, αλλά έχουν επίσης κερδίσει δημοτικότητα σε ακροατήρια που ακούουν και είναι πλέον σε θέση να παρακολουθούν βίντεο ακόμη και σε θορυβώδεις περιοχές όπου διαφορετικά η ομιλία θα ήταν δύσκολο να κατανοηθεί. Η Discovery Digital Networks διαπίστωσε ότι η προσθήκη υπότιτλων σε βίντεο αυξάνει τις προβολές κατά 13,48%, σύμφωνα με τη μελέτη περίπτωσης «The Power of Captions for YouTube Video Viewership» που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο 3Play Media.

Ποια είναι η σημασία της προσθήκης λεζάντας σε ένα βίντεο;

Η σημασία της προσθήκης λεζάντας σε ένα βίντεο είναι ότι η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο βίντεο είναι προσβάσιμο σε θεατές που έχουν προβλήματα ακοής ή δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τον προφορικό λόγο για άλλους λόγους, η προσθήκη υπότιτλων στο βίντεο αυξάνει τις προβολές.

Οι υπότιτλοι διευκολύνουν την παρακολούθηση βίντεο από το κοινό, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται ή τι κάνουν. Τα βίντεο με υπότιτλους λαμβάνουν σημαντικά περισσότερες προβολές από το αντίστοιχο μη υποτιτλισμένο, επειδή επιτρέπουν στους χρήστες να διαβάζουν μαζί τους εάν παρακολουθούν το περιεχόμενο σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ακουστικά ή να το αναπαράγουν δυνατά.

Ο συντάκτης εργάζεται για την προσθήκη υπότιτλων σε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση διπλής οθόνης με επαγγελματικό λογισμικό επεξεργασίας.
Δημιουργήστε ελκυστικό περιεχόμενο βίντεο προσθέτοντας υπότιτλους για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα.

Ποια είναι τα οφέλη από την προσθήκη υπότιτλων σε ένα βίντεο;

Τα πλεονεκτήματα της προσθήκης λεζάντας σε ένα βίντεο παρατίθενται παρακάτω.

 • Προσβασιμότητα: Οι υπότιτλοι παρέχουν μια κρίσιμη εναλλακτική λύση για τους θεατές με προβλήματα ακοής, είτε είναι κωφοί/κωφοί είτε αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο βίντεο.
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες: Οι απαιτήσεις για ολοκληρωμένους υπότιτλους υπάρχουν στη νομοθεσία πολλών χωρών, όπως οι απαιτήσεις κλειστών υπότιτλων στις ΗΠΑ για βίντεο στο διαδίκτυο που απαιτούν ακρίβεια 99%.
 • Βελτιωμένη κατανόηση: Ορισμένοι θεατές έχουν μαθησιακές διαφορές που επηρεάζουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται τον προφορικό λόγο, όπως το να βρίσκονται στο αυτιστικό ή δυσλεκτικό φάσμα, για το οποίο οι υπότιτλοι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι. Οι υπότιτλοι στην ίδια γλώσσα υποστηρίζουν άτομα, σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα, που δυσκολεύονται να επεξεργαστούν ακουστικές πληροφορίες.
 • Βολική μετάφραση: Οι υπότιτλοι σε ξένες γλώσσες, μέσω μετάφρασης μεταγραφών, είναι δυνατοί μόνο για βίντεο που έχουν ήδη υπότιτλους. Οι υπότιτλοι είναι ένα ουσιαστικό βήμα για να γίνει το περιεχόμενο προσβάσιμο στους θεατές που μιλούν οποιαδήποτε γλώσσα και να τους δοθεί η επιλογή να το καταναλώσουν στη γλώσσα που προτιμούν.
 • Αυξημένη τηλεθέαση. Η προσθήκη υπότιτλων στο βίντεο καθιστά το περιεχόμενο πιο αναζητήσιμο, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες αναζητούν όρους που περιλαμβάνονται στη μεταγραφή του βίντεο και οι οργανικοί επισκέπτες του ιστότοπου αυξάνονται. Οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο, επομένως η προσθήκη μεταγραφών τους επιτρέπει να «ανιχνεύουν» σωστά και να ευρετηριάζουν το περιεχόμενο.

Κοντινό πλάνο του μενού YouTube με τα βίντεο με υπότιτλους.
Πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα του YouTube για να ανακαλύψετε βίντεο με υπότιτλους.

Πώς να προσθέσετε υπότιτλους σε ένα βίντεο στο YouTube;

Για να προσθέσετε υπότιτλους σε ένα βίντεο στο YouTube, ακολουθήστε τα παρακάτω 8 βήματα.

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio . Συνδεθείτε στον λογαριασμό YouTube και μεταβείτε στο YouTube Studio.
 2. Επιλέξτε το βίντεό σας . Κάντε κλικ στο "Περιεχόμενο" για να βρείτε το βίντεο στο οποίο θα προσθέσετε υπότιτλους στο αριστερό μενού.
 3. Πρόσβαση στη λειτουργία υπότιτλων . Κάντε κλικ στο βίντεο για να ανοίξετε τις λεπτομέρειές του και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα "Υπότιτλοι" από το μενού στα αριστερά.
 4. Επιλέξτε Γλώσσα για λεζάντες . Κάντε κλικ στο "Προσθήκη γλώσσας" και επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα.
 5. Προσθέστε λεζάντες . Οι χρήστες μπορούν να το ανεβάσουν εάν έχει τη μορφή SRT ή SBV. Οι χρήστες πληκτρολογούν τις λεζάντες τους και YouTube τις συγχρονίζουν αυτόματα με τον ήχο του βίντεο. Οι χρήστες γράφουν και συγχρονίζουν υπότιτλους με μη αυτόματο τρόπο αναπαράγοντας το βίντεο και εισάγοντας το κείμενο καθώς εξελίσσεται.
 6. Επεξεργασία και προσαρμογή υπότιτλων . Οι χρήστες τα επεξεργάζονται για ακρίβεια. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή για να κάνετε αλλαγές. Εξασφαλίστε συγχρονισμό με το χρονισμό του βίντεο.
 7. Δημοσίευση λεζαντών . Ελέγξτε τους υπότιτλους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημοσίευση". Οι υπότιτλοι είναι διαθέσιμοι μαζί με το βίντεο.
 8. Ελέγξτε το βίντεο με υπότιτλους . Είναι καλή πρακτική να παρακολουθείτε το βίντεο με ενεργοποιημένους τους υπότιτλους για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές και χωρίς σφάλματα.

Είναι ακριβείς οι αυτόματοι υπότιτλοι για βίντεο;

Οι αυτόματοι υπότιτλοι για βίντεο είναι ακριβείς. Οι αυτόματοι υπότιτλοι που παρέχονται για YouTube βίντεο είναι μεταξύ 60% και 70% ακριβείς, γεγονός που αυξάνεται όταν η ποιότητα του ήχου είναι υψηλή και μειώνεται όταν υπάρχει θόρυβος περιβάλλοντος, ηχεία με διαφορετικούς τόνους ή πολυσύλλαβες λέξεις.

Οι αυτόματοι υπότιτλοι που δημιουργούνται απόAIγια βίντεο έχουν ακρίβεια 89.8%, όπως συμπεραίνεται στην ερευνητική εργασία «Preliminary Research on AI-generated Caption Accuracy Rate by Platforms and Variables» που δημοσιεύθηκε από τους Rebecca Graham και Jinhee Choo στο The Journal on Technology and Persons with Disabilities το 2022.

Οι αυτόματοι υπότιτλοι που παρέχονται από την YouTubeκαι πολλές άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες υπότιτλων (Kaltura, Microsoft Class Transcribe και Panopto), βρίσκονται κάτω από το όριο ακρίβειας των υπότιτλων.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υπότιτλων και υπότιτλων;

Η διαφορά μεταξύ υπότιτλων και υπότιτλων σχετίζεται με τους σκοπούς τους. Οι όροι "λεζάντες" και "υπότιτλοι" χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε πολλές χώρες, επειδή μεταγράφουν κείμενο και συγχρονίζουν την εμφάνισή του με βίντεο. Η διαφορά μεταξύ υπότιτλων και υπότιτλων είναι ότι οι υπότιτλοι έχουν σχεδιαστεί ως ένας προσβάσιμος τρόπος για τους θεατές που δεν μπορούν να ακούσουν ήχο για να παρακολουθήσουν βίντεο, ενώ οι υπότιτλοι διασφαλίζουν ότι ένα βίντεο είναι προσβάσιμο σε ομιλητές όλων των γλωσσών.

Οι λεζάντες υποθέτουν ότι ο χρήστης δεν είναι σε θέση να ακούσει τον διάλογο, επομένως περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σκηνή, όπως αναγνώριση ομιλητή, ηχητικά εφέ και περιγραφή μουσικής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων και προωθώντας τη συμμετοχικότητα.

Οι υπότιτλοι υποθέτουν ότι ο χρήστης είναι σε θέση να ακούσει τον ήχο, αλλά δεν ξέρει πώς να μιλήσει τη συγκεκριμένη γλώσσα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τη διάκριση μεταξύ υπότιτλων και υπότιτλων, η κοινότητα που εξυπηρετούν περισσότερο είναι οι κωφοί και οι βαρήκοοι που θα άξιζαν να βιώσουν το ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας με τους θεατές.

Συχνές ερωτήσεις

Οι αυτόματοι υπότιτλοι χρησιμοποιούν AI για τη γρήγορη δημιουργία υπότιτλων, αλλά ενδέχεται να έχουν χαμηλότερη ακρίβεια. Οι μη αυτόματοι υπότιτλοι περιλαμβάνουν τη μη αυτόματη μεταγραφή και συγχρονισμό υπότιτλων για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τα κομμάτια υπότιτλων είναι αρχεία που περιέχουν κείμενο και χρονικές σημάνσεις για κάθε λεζάντα. Συγχρονίζουν κείμενο με βίντεο εκχωρώντας χρονικούς κωδικούς σε κάθε υπότιτλο, διασφαλίζοντας ότι εμφανίζονται στις σωστές στιγμές.

Για να ελέγξετε την ποιότητα ενός βίντεο με υπότιτλους πριν το μοιραστείτε σε άλλες πλατφόρμες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι υπότιτλοι είναι ακριβείς, σχετικοί με το περιεχόμενο του βίντεο και συμμορφώνονται με τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από την πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση του χρόνου, της αναγνωσιμότητας και της ορθότητας των υπότιτλων για να διασφαλίσετε μια απρόσκοπτη εμπειρία προβολής για το κοινό σας.

Οι αυτόματοι υπότιτλοι για βίντεο μπορεί να διαφέρουν ως προς την ακρίβεια. Σε YouTube, είναι συνήθως μεταξύ 60% και 70% ακριβείς, με την ακρίβεια να επηρεάζεται από την ποιότητα ήχου και άλλους παράγοντες. Οι υπότιτλοι που δημιουργούνται από AI μπορούν να επιτύχουν ποσοστό ακρίβειας 89,8% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κοινοποίηση δημοσίευσης

Μετατροπή ομιλίας σε κείμενο

img

Transkriptor

Μετατρέψτε τα αρχεία ήχου και βίντεο σε κείμενο