Príručka automatického prepisu pre právnikov

Smartphone s právnymi dokumentmi na obrazovke, symbolizujúci pohodlie automatického prepisu pre právnikov.
Navigujte automatický prepis s ľahkosťou a zabezpečte presnú a efektívnu právnu dokumentáciu.

Transkriptor 2024-03-29

Právny prepis sa vzťahuje na proces sumarizácie súdnych konaní v písomnom dokumente, takže ľudia môžu nahliadnuť do dokumentu, aby určili konkrétne informácie namiesto toho, aby si prezerali hodiny zaznamenaných výpovedí a stretnutí s klientmi. Automatizovaný prepis umožňuje právnikom sústrediť sa na "hlavné úlohy" známe v tomto odvetví, ako je analýza prípadov, skúmanie právnych otázok a komunikácia s klientmi.

Právnici, či už pracujú samostatne alebo vo väčšej firme, pracujú s veľkým množstvom neštruktúrovaných údajov. Umelá inteligencia generuje automatizované prepisy, ktoré sa automaticky organizujú podľa reproduktorov a komentujú časovými pečiatkami. Používanie automatických prepisov uľahčuje odborníkom v oblasti práva vyhľadávanie konkrétnych slov a fráz.

Podľa správy "USA Transkripčná analýza veľkosti, podielu a trendov, ktorú zverejnila spoločnosť Grand View Research, Úrad štatistiky práce predpovedá takmer desaťpercentný nárast používania prepisu v právnom prostredí v nasledujúcom desaťročí.

5 krokov na získanie softvéru na automatický prepis na právne účely je uvedených nižšie.

  1. Vyberte si správny softvér na prepis práv: Vyberte softvér na prepis, ktorý je v súlade s potrebami, berúc do úvahy presnosť, funkcie, zabezpečenie údajov a možnosti ukladania.
  2. Zaznamenajte súdne konanie : Zaznamenajte súdne konanie vo vysokej kvalite pomocou externého mikrofónu alebo záznamového zariadenia.
  3. Nahrať nahrávku : Na nahranie nahrávky použite funkciu importu softvéru alebo funkciu "drag and drop".
  4. Kontrola a úprava: Aj pri vysokej presnosti prepisu je nevyhnutné skontrolovať dokončený prepis, či neobsahuje chyby, opomenutia alebo nesprávne interpretácie právnej terminológie.
  5. Exportovať a uložiť : Vyberte si vhodný formát súboru podľa svojich potrieb, napríklad Word dokumenty, PDF súbory alebo TXT súbory Zvážte softvér, ktorý sa integruje so systémami správy prípadov alebo platformami spolupráce pre bezproblémovú integráciu pracovných postupov Uloženie a zdieľanie prepisu vo vhodnom formáte zaručuje jeho efektívne využitie v právnych procesoch.

1 Vyberte si správny softvér na prepis právnych predpisov

Je nevyhnutné, aby si právnici vybrali prepisovací softvér, ktorý vyhovuje ich potrebám, pokiaľ ide o presnosť programu, špecifické dostupné funkcie, bezpečnosť údajov a flexibilné možnosti ukladania. Používatelia musia pri výbere správneho softvéru na prepis zvážiť veľkosť svojho projektu prepisu, požadovaný čas obratu alebo termín a svoj rozpočet. Rozpočet je rozhodujúcim faktorom, pretože používatelia musia vyvážiť náklady na softvér a potrebné funkcie.

Softvér na prepis právnych predpisov zvyčajne ponúka funkcie, ako je automatizovaná časová pečiatka a reproduktor, ktoré používateľovi uľahčujú presné určenie konkrétnych informácií, ako aj nástroje na spoluprácu, ktoré umožňujú viacerým členom tímu prístup k jednému prepisu súčasne. Transkriptor je ideálny prepisovací softvér pre právnikov, pretože ponúka nástroje na spoluprácu pre tímy rozmiestnené v rôznych mestách, ako aj cloudové úložisko, ktoré používateľom umožňuje zvýšiť ich úložisko podľa ich zaťaženia bez toho, aby museli kupovať ďalší hardvér.

Transkriptor zaručuje ochranu osobných údajov najvyššej úrovne prostredníctvom ochrany heslom a šifrovania údajov počas celého spojenia, čo je dôležité pre odvetvia, ako je právo, ktoré sa zaoberá citlivými informáciami. Transkriptor ponúka bezplatnú súdny proces pre váš prepis, čo z neho robí nákladovo efektívnu možnosť pre veľké právnické firmy aj nezávislých právnikov.

2 Zaznamenajte súdne konanie

Ďalším krokom je zaznamenanie súdneho konania, keď si právnici vyberú prepisovací softvér. Rovnaké pravidlá, ktoré zaručujú vysokokvalitný prepis, platia pre všetky typy záznamov vrátane záznamov súdnych konaní. Používatelia musia urobiť tri hlavné veci, aby zabezpečili presnosť nahrávania súdneho konania, vrátane použitia externého mikrofónu alebo záznamového zariadenia, umiestnenia v blízkosti všetkých reproduktorov a zníženia okolitého hluku.

Hudba na pozadí, iné konverzácie prebiehajúce v rovnakom čase a účastníci hovoriaci jeden cez druhého, to všetko predstavuje riziko pre kvalitu právneho prepisu, pretože mikrofón zachytáva iné zvuky.

Súd akceptuje obrazové aj zvukové záznamy, ale vyhotovenie videozáznamu si vyžaduje ďalšie úvahy, ako napríklad pozadie hovoriacej osoby alebo ľudí a uhol kamery. Zvukové záznamy súdnych konaní uskutočnené pomocou prenosného počítača alebo mobilného zariadenia sú prijateľné, ale vždy je lepšie používať špecializované zariadenie, ako je digitálny hlasový záznamník alebo externý mikrofón.

3 Nahrať nahrávku

Presné kroky na nahranie nahrávky do legálneho prepisovacieho softvéru sa líšia, ale väčšina programov má tlačidlo "importu", ktoré umožňuje používateľovi otvoriť nahrávku priamo v editore, alebo ju môžu "pretiahnuť" z prehliadača súborov svojho zariadenia. Je dôležité skontrolovať, ktorý súbor formáty , ktoré prepis softvér podporuje pred nahraním nahrávky, ako medzi PCM, WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC a ALC existuje veľa rôznych typov.

Používateľ musí pred odovzdaním stráviť ďalší čas a energiu konverziou do vhodného formátu v prípadoch, keď prepisovací softvér formát nepodporuje. Transkriptor eliminuje tento problém tým, že umožňuje používateľom priamo zaznamenávať výpoveď, svedecké výpovede alebo stretnutie s klientom v reálnom čase pomocou platformy.

4 Kontrola a úpravy

Právny prepis je vysoko presný, ale nie 100% dokonalý. Je veľmi dôležité, aby používatelia skontrolovali vyplnený prepis a skontrolovali prípadné chyby, chýbajúce slová alebo nesprávne interpretovaný právny žargón. Právny jazyk je zložitý a neuveriteľne presný, takže sa treba vyhnúť akýmkoľvek rozdielom medzi tým, čo sa hovorí v nahrávke a tým, ako je to napísané v texte.

Transkriptor poskytuje 99% presné prepisy a umožňuje používateľom upravovať prepis na platforme.

5 Export a uloženie

Používateľ si musí vybrať formát, ktorý vyhovuje jeho projektu, pretože najbežnejšie formáty súborov na ukladanie právnych prepisov sú Word dokumenty, PDF súbory a TXT súbory. Niektoré právne prepisovacie softvéry podporujú integráciu s inými nástrojmi, ako sú systémy správy prípadov alebo platformy spolupráce, na ktoré môžu používatelia priamo odoslať prepis.

Čo je automatizovaný prepis v právnom kontexte?

Automatizovaný prepis v právnom kontexte využíva umelú inteligenciu (AI) a reč Rozpoznávací softvér na konverziu hovoreného jazyka zo súdnych konaní na písaný text prostredníctvom procesu založeného na technológiách.

Právne prepisy sú textové zhrnutia súdnych konaní, ako sú výpovede, svedecké výpovede a stretnutia s klientmi. Automatizovaný prepis využíva umelú inteligenciu na generovanie prepisov, na rozdiel od ľudských pisárov, ktorí musia počúvať nahrávku a ručne zapisovať.

Automatizovaný prepis je neuveriteľne užitočný nástroj pre právnikov, pretože poskytuje spoľahlivý záznam súdnych konaní, ktorý je plne vyhľadateľný, usporiadaný podľa rečníka a anotovaný časovými pečiatkami. Prepisovatelia prepisujú iné súdne konania, ako sú tiesňové volania, výsluchy a rozhovory so svedkami, aby ich použili ako dôkaz na súde.

Prečo je presnosť prepisu v práve životne dôležitá?

Presnosť je pri právnom prepise mimoriadne dôležitá, pretože právny jazyk je neuveriteľne presný, malé chyby v texte môžu viesť k závažným nedorozumeniam alebo nesprávnym interpretáciám. Softvér na právny prepis musí spĺňať veľmi vysoké štandardy presnosti, pretože každý Word v právnych definíciách, podmienkach, zákonoch a zmluvách je dôležitý, aby sa zabránilo akejkoľvek nesprávnej komunikácii alebo právnym sporom.

Všeobecný prepisovací softvér, ktorý nie je vyškolený na rozpoznávanie právneho žargónu, často spôsobuje chyby v prepise, keď sa používa počas pojednávaní, súdnych konaní alebo iných súdnych konaní. Transkripcia Softvér navrhnutý pre právnikov zohľadňuje zložitosť právneho jazyka a zabezpečuje, aby neobsahoval žiadne chyby, ktoré by mohli zmeniť význam prepísaného textu.

Softvér na prepis právnych predpisov je vopred naprogramovaný tak, aby rozpoznával právne termíny, skratky a formulácie špecifické pre dané odvetvie za oveľa kratší čas, než by to trvalo ľudskému prepisovateľovi dosiahnuť rovnakú úroveň odbornosti.

Kladivko na stole symbolizujúce právo na pozadí písacích rúk, zvýrazňujúce automatizáciu právneho prepisu.
Zistite, ako automatizovaný prepis zefektívňuje právnu prácu a zvyšuje presnosť a efektívnosť právnych postupov.

Aké sú výhody automatizovaných prepisov v práve?

Automatizovaný prepis v zákone okrem iných výhod skracuje čas obratu veľkých projektov a náklady na najímanie prepisovateľov.

Hlavné výhody automatizovaných prepisov v práve sú uvedené nižšie.

Zvýšená efektivita pre právnikov

Účelom softvéru na prepis právnych predpisov je ušetriť právnikom čas a energiu a umožniť im sústrediť sa na plnenie ďalších úloh. Ďalší právny prvok Transkripčný softvér, ktorý zaručuje efektívnosť, je jeho rozhranie, ktoré musí byť intuitívne a jednoduché na používanie, aby sa právnici mohli ľahko vyrovnať a začať ho používať.

Zlepšená dostupnosť právnych služieb

Prístupnosť je nevyhnutná v každom odvetví, čo znamená, že spoločnosti musia byť proaktívne pri zabezpečovaní inkluzívnosti svojich pracovísk nad rámec zákonných požiadaviek. Inkluzivita pre komunitu nepočujúcich je obzvlášť dôležitá z dôvodu potreby hovoreného jazyka pri hlavných aktivitách na pracovisku, ako sú videohovory a osobné stretnutia, ako je opísané v článku "Je vaša organizácia inkluzívna pre nepočujúcich zamestnancov?" uverejnenom v Harvard Business Review v októbri 2022.

Vďaka automatickým prepisom sú právne služby prístupnejšie pre "nepočujúcich" ľudí bez ohľadu na to, či majú maloletý sluch strata , používajte asistenčné zariadenie, ako je načúvací prístroj, alebo sa spoliehajte výlučne na posunkovú reč. Automatizované prepisy poskytujú textové zhrnutia súdnych konaní, zvyčajne dlhé a bohaté na informácie.

Zjednodušená právna dokumentácia

Právnici, či už pracujú samostatne alebo ako súčasť väčšej firmy, pracujú s obrovským množstvom informácií. Softvér na prepis právnych predpisov ukladá informácie na centrálnom mieste usporiadanom podľa prípadu, kde k nim majú prístup všetci členovia tímu. Automatizované prepisy zjednodušujú právnu dokumentáciu, pretože všetky texty sú uložené na jednom mieste, anotované jednotlivými rečníkmi a časovými pečiatkami, ako aj usporiadané podľa prípadu.

Kladivko vedľa značky "Politiky a postupy", ktorá predstavuje právne normy, ktoré spĺňajú automatizované nástroje na prepis.
Automatizovaný prepis zabezpečujúci súlad s právnymi zásadami a postupmi. Objavte spoľahlivé nástroje pre právnikov.

Hlavné použitie automatizovaných prepisov v právnych postupoch

Hlavné právne postupy, pri ktorých sa používa automatický prepis, sú uvedené nižšie.

  1. Usádzaniu: Automatizované prepisy zabezpečujú riadnu dokumentáciu rozsiahlych informácií obsiahnutých vo výpovediach pre budúce referencie alebo odvolania.
  2. Svedecké výpovede: Automatizovaný prepis svedeckých výpovedí je jedným z príkladov zvýšenej presnosti a efektívnosti, ktorú umelá inteligencia prináša právnemu priemyslu, podľa článku "Barrister spúšťa automatizovaný systém na prepis svedeckých výpovedí" uverejneného na webovej stránke Mercia Asset Management v roku 2022 Softvér na právny prepis eliminuje potrebu, aby svedkovia vypovedali pred príslušníkom polície.
  3. Stretnutia s klientmi: Stretnutia s klientmi pokrývajú rôzne témy od nuancií konkrétnych prípadov až po riadenie logistických očakávaní, takže automatizované prepisy umožňujú právnikom nájsť konkrétne informácie oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako počúvanie hodín nahrávania Prepisovanie stretnutí s klientmi zlepšuje právnu prax, pretože právnici sa môžu sústrediť na "hlavné úlohy", ako je analýza prípadov, identifikáciou príslušných právnych otázok a skúmaním podpory pre svoje argumenty.

Pozdvihnite právny prepis pomocou Transkriptor

Transkriptor vyniká ako popredný softvér na prepis pre právnych expertov, ktorý poskytuje bezkonkurenčnú ochranu osobných údajov, vynikajúcu presnosť a inovatívne funkcie spolupráce. Uznávajúc, že dôvernosť je pre právnikov prvoradá, Transkriptor zabezpečuje maximálnu ochranu citlivých informácií a ponúka platformu, kde súkromie nie je len prvkom, ale je základným kameňom.

Vďaka svojmu záväzku k výnimočnej presnosti a užívateľsky prívetivému dizajnu Transkriptor eliminuje krivku učenia, čo umožňuje odborníkom pracujúcim v oblasti práva okamžite využiť jej výhody. Táto efektivita umožňuje používateľom sústrediť sa na svoju kritickú prácu s vedomím, že Transkriptor spracováva ich potreby prepisu s presnosťou a starostlivosťou. Skúsiť Je to zadarmo!

Často kladené otázky

Automatizovaný prepis šetrí čas, zlepšuje vyhľadávateľnosť a organizáciu právnych dokumentov, zvyšuje produktivitu a znižuje náklady pre právnikov.

Áno, špecializovaný softvér na automatický prepis, ako je Transkriptor, je navrhnutý tak, aby presne rozpoznával právny žargón a terminológiu.

Zabezpečte vysokokvalitné nahrávky pomocou externého mikrofónu, umiestnite ho blízko všetkých reproduktorov a minimalizujte šum v pozadí.

Právnici by mali hľadať funkcie, ako je vysoká presnosť, bezpečnostné opatrenia, identifikácia rečníka, časové pečiatky a nástroje spolupráce v prepisovacom softvéri.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text