Titulkár vs. prepisovateľ: Aké sú rozdiely?

Rozdiely medzi titulkármi a prepisovačmi zobrazené ikonami mikrofónu a dokumentov.
Preskúmajte odlišné úlohy titulkárov a prepisovateľov v našom dôkladnom porovnaní.

Transkriptor 2024-01-17

Vo svete konverzie zvuku na text existujú dve úlohy, ktoré sú často zmätené. Hovorím samozrejme o dileme titulkovač vs transkripcionista. Navonok tieto úlohy vyzerajú neuveriteľne podobne a skutočne sa trochu prelínajú. Konečný produkt a účel každej úlohy sú však odlišné a v nasledujúcom článku sa to snažím vysvetliť.

Titulkovač pracujúci na počítači so zvukovou vizualizáciou.
Objavte nuansy prepisu a titulkov, čím zlepšite prístupnosť pre všetkých.

Titulky: Vytvorenie vizuálnej prístupnosti pre zvukový obsah

Poďme sa najprv ponoriť do úlohy titulkára a uvidíme, čo robia, pretože zisťujem, že toto je zvyčajne najmenej pochopené z týchto dvoch profesií.

Čo robí titulkár?

Titulok najprv vytvorí prepis videozáznamu. Musí to byť videozáznam kvôli druhému procesu a titulkári by vo všeobecnosti nepracovali iba na zvukových súboroch - toto je transkripčné územie.

Po vytvorení prepisu videozáznamu je ich cieľom vytvoriť titulky pre video pomocou prepisu. Tieto titulky musia byť synchronizované so zvukom videa, takže keď osoba hovorí alebo existuje rozprávanie, slová sa zobrazujú súčasne.

Cieľom je poskytnúť alternatívny spôsob porozumenia videu, napríklad pre niekoho, kto je nepočujúci alebo nedoslýchavý. Titulky sú tiež zdokumentované, aby sa zlepšilo uchovávanie a trávenie videoobsahu.

Techniky a nástroje používané pri titulkovaní

Titulkovač môže spočiatku používať nástroj na konverziu zvuku na text rovnakým spôsobom ako prepisovač. V podstate musia vytvoriť počiatočný prepis, ktorý môžu upravovať a pracovať s ním na vytváraní titulkov.

Vytváranie titulkov bude zvyčajne zahŕňať použitie softvéru na úpravu videa, ako je Adobe Premier Pro alebo DaVinci Resolve, aby mohli prekryť text na videozáznam a synchronizovať ho.

Digitálny ilustrátor transkripcionistu s abstraktnými zvukovými prvkami vychádzajúcimi z obrazovky.
Odhaľte výhody prepisu pre prehľadnosť.

Transkripcionista: Transformácia hovorených slov na text

Ako vidíte, titulkári skutočne potrebujú prepisovacie zručnosti a prepis je súčasťou ich práce, pretože na vytvorenie titulkov potrebujú použiť nástroj na konverziu zvuku na text. Existuje však aj ďalší aspekt práce a práve tu sa úloha prepisovateľa líši.

Čo robí prepisovač?

Podobne ako titulkovač, aj prepisovateľ premení zvuk na text. Môže to byť napríklad počúvaním zvukového súboru, sledovaním videa alebo dokonca prítomnosťou počas schôdze. Ich cieľom je vytvoriť čitateľný dokument, ktorý ukazuje, čo bolo povedané v tejto konkrétnej výmene slov.

Existujú doslovné prepisy a nedoslovné prepisy. Doslovné prepisy sú slovo za slovom a ich cieľom je poskytnúť doslovný text PRESNE toho, čo bolo povedané vo výmene. Nedoslovné prepisy vystrihujú vafle a obsahujú iba relevantné informácie, ktoré poskytujú stručné zhrnutie výmeny.

Na rozdiel od titulkovača, prepisovač nemusí robiť nič s prepisom, keď je hotový. Nemusí byť prepojený s pôvodným zvukom.

Techniky a nástroje používané pri transkripcii

Pri pohľade na úlohu titulkovača verzus transkripcie transkripcionisti vo všeobecnosti uprednostňujú automatizované nástroje, ako sú nástroje na konverziu zvuku na text a nástroje na prepis zvuku.

Tento softvér používa AI algoritmy a strojové učenie na rozpoznanie reči a jej premenu na textový dokument. Zložitosť a účinnosť tohto softvéru sa neustále zlepšuje, vrátane schopnosti detekovať miestne dialekty a rozlišovať medzi viacerými hovoriacimi.

Odvetvia využívajúce tieto služby

Viac rozdielov medzi titulkovateľmi a prepisovateľmi je vidieť v odvetviach, ktoré profitujú z ich služieb. Titulky sa často používajú nasledujúcimi spôsobmi:

  • Tvorba obsahu (YouTube, Twitch, TikTokatď.).
  • Obchodný marketing.
  • Vzdelávací obsah.

Vytváranie videoobsahu je ukážkovým príkladom a väčšina dnešných videí YouTube má titulky týkajúce sa zjednodušenia ovládania. Podobne aj podniky a vzdelávacie inštitúcie, ktoré vytvárajú videoobsah pre marketing a vzdelávanie, budú používať titulky. Naproti tomu transkripcionisti môžu byť použité niektorými z nasledujúcich spôsobov:

  • Dodržiavať pokyny na zjednodušenie ovládania.
  • Pre záznamy obchodných stretnutí a veci, ako sú disciplinárne konania.
  • Súdne konania.
  • Prepisy prednášok a študijných stretnutí.
  • Aby lekári po konzultáciách lepšie posúdili potreby pacientov.

Prepisy majú širší rozsah a používajú sa v oveľa väčšom počte odvetví v porovnaní s titulkami.

Titulkár vs transkripcionista - podobné pracovné miesta s rôznymi účelmi

Dúfam, že teraz jasne chápete rozdiely v hlavolame titulkujúci verzus transkripčný hlavolam a vidíte, že hoci sú tieto úlohy podobné, majú veľmi odlišné účely.

Cieľom titulkovania je konvertovať zvuk na text, aby poskytoval titulky pre videozáznam. Zvuk musí byť nielen prepísaný, ale musí byť upravený tak, aby zodpovedal tempu a tempu videa a reproduktora.

Naproti tomu prepis je jednoducho proces prevodu zvuku na text. Používa sa na vytvorenie písomného záznamu zvukového súboru alebo niečoho ako videokonferencie na ďalšiu analýzu a pitvu - nemusí byť vytvorený tak, aby zodpovedal obsahu zvukového súboru.

Často kladené otázky

Áno, titulky sú zodpovedné za synchronizáciu prepísaného textu s príslušným videoobsahom a zabezpečujú, aby titulky presne zodpovedali načasovaniu hovoreného slova a relevantných zvukov vo videu.

Služby prepisovateľov sa bežne používajú v súdnych konaniach, lekárskych konzultáciách, akademickom výskume, obchodných stretnutiach, rozhovoroch s médiami a rôznych odborných podujatiach, kde sa vyžaduje konverzia hovoreného obsahu na písaný text na vedenie záznamov, analýzu alebo prístupnosť.

Áno, prepisovači môžu pracovať so živými stretnutiami alebo podujatiami. Prepisujú hovorený obsah do textu v reálnom čase alebo zo zaznamenaného zvuku a vytvárajú písomný záznam udalosti.

AI a strojové učenie výrazne zlepšujú prácu s prepisom automatizáciou procesu, zlepšením presnosti a skrátením času potrebného na prepis. Tieto technológie umožňujú transkripčnému softvéru rozpoznať rečové vzorce, prízvuky a rozlišovať medzi reproduktormi, čo vedie k efektívnejším a presnejším výsledkom prepisu.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text