Vodič za automatizovanu transkripciju za advokate

Pametni telefon sa pravnim dokumentima na ekranu, koji simbolizuje pogodnost automatizovane transkripcije za advokate.
Krećite se kroz automatizovanu transkripciju sa lakoćom, obezbeđujući tačnu i efikasnu pravnu dokumentaciju.

Transkriptor 2024-03-29

Pravna transkripcija se odnosi na proces rezimiranja pravnog postupka u pisanom dokumentu, tako da su ljudi u mogućnosti da konsultuju dokument kako bi odredili određene informacije umesto da gledaju kroz sate snimljene edionacije i sastanke klijenata. Automatizovana transkripcija omogućava pravnim profesionalcima da se koncentrišu na 'osnovne zadatke' poznate u industriji, kao što su analiza slučajeva, istraživanje pravnih pitanja i komunikacija sa klijentima.

Pravni profesionalci, bez obzira da li rade samostalno ili unutar veće firme, bave se velikom količinom nestrukturiranih podataka. Veštačka inteligencija generiše automatizovane transkripte koji se automatski organizuju pomoću zvučnika i komentarišu sa vremenom. Korišćenje automatizovanih transkripata znatno olakšava pronalaženje određenih reči i fraza pravnim profesionalcima.

Prema izveštaju "SAD". Transkripcija Tržišna veličina, Share & Trends Analysis' u izdanju Grand View Research, Biro za statistiku rada predviđa skoro deset procenata povećanja upotrebe transkripcije pravnim postavkama u narednoj deceniji.

Dole je navedeno 5 koraka za automatizovani softver za transkripciju u pravne svrhe.

  1. Odaberite pravi softver za pravnu transkripciju : Izaberite softver za transkripciju koji se poravnava sa potrebama, imajući u vidu tačnost, funkcije, bezbednost podataka i opcije skladištenja.
  2. Snimite Pravni postupak : Zabeležite pravni postupak visokog kvaliteta pomoću spoljnog mikrofona ili uređaja za snimanje.
  3. Otpremite funkciju "Uvezi" softvera ili "prevuci i otpusti" da biste otpremili snimak.
  4. Pregled i uređivanje : Čak i sa visokom preciznošću transkripcije, od vitalnog je značaja da se pregleda dovršeni transkript za greške, propuste ili pogrešna tumačenja pravne terminologije.
  5. Izvezi i sačuvaj : Odaberite odgovarajući format datoteke za svoje potrebe, kao što su Word dokumenti, PDF datoteke ili TXT datoteke Razmotrite softver koji se integriše sa sistemima za upravljanje predmetima ili platformama za saradnju radi besprekorne integracije toka posla Čuvanje i deljenje transkripta u odgovarajućem formatu obezbeđuje da se može efikasno koristiti u pravnim procesima.

1 Odaberite pravi softver za pravnu transkripciju

Za pravne profesionalce je od suštinskog značaja da izaberu softver za transkripciju koji odgovara njihovim potrebama, u smislu tačnosti programa, specifičnih dostupnih funkcija, bezbednosti podataka i fleksibilnih opcija skladištenja. Korisnici moraju da razmotre veličinu svog projekta transkripcije, potrebno vreme preokreta ili rok i njihov budžet prilikom izbora pravog softvera za pravnu transkripciju. Budžet je presudan faktor, jer korisnici moraju da balansiraju troškove softvera i neophodne funkcije.

Softver za pravnu transkripciju obično nudi funkcije kao što su automatizovano vremensko ščepanje i zvučnik kako bi korisniku olakšao precizno odredivanje određenih informacija, kao i alatke za saradnju koje omogućavaju svakom broju članova tima da istovremeno pristupe jednom transkriptu. Prenoćište je idealan softver za transkripciju za pravne profesionalce jer nudi saradničke alate za timove raširene po različitim gradovima, kao i skladište u oblaku omogućavajući korisnicima da povećaju svoje skladište u skladu sa svojim opterećenjem kursa bez potrebe da kupuju dodatni hardver.

Transkriptor garantuje vrhunsku privatnost podataka, putem zaštite lozinkom i end-to-end šifrovanja podataka, što je važno za industrije kao što je zakon koje se bave osetljivim informacijama. Transkriptor nudi besplatno suđenje za vašu transkripciju, što je čini isplativom opcijom i za velike advokatske firme i za nezavisne pravne profesionalce.

2 Zapisivanje pravnog postupka

Sledeći korak je snimanje pravnog postupka kada pravni profesionalci izaberu softver za transkripciju. Ista pravila koja garantuju visokokvalitetnu transkripciju odnose se na sve vrste snimaka, uključujući snimke pravnih postupaka. Korisnici moraju da urade tri glavne stvari kako bi osigurali da je snimanje pravnog postupka tačno, uključujući korišćenje spoljnog mikrofona ili uređaja za snimanje, pozicioniranje blizu svih zvučnika i smanjenje ambijentalne buke.

Muzika u pozadini, drugi razgovori koji se odvijaju u isto vreme i učesnici koji govore jedni preko drugih predstavljaju rizik po kvalitet pravne transkripcije, jer mikrofon hvata druge zvukove.

Sud prihvata i video i audio snimke, ali pravljenje video snimka zahteva dodatna razmatranja, kao što su pozadina osobe ili ljudi koji govore i ugao kamere. Audio snimci pravnih postupaka napravljenih pomoću laptopa ili mobilnog uređaja su prihvatljivi, ali je uvek bolje koristiti specijalizovani uređaj kao što je digitalni snimač glasa ili spoljni mikrofon.

3 Otpremanje snimka

Tačni koraci za otpremanje snimka u softver za pravnu transkripciju se razlikuju, ali većina programa ima dugme "uvezi" koje omogućava korisniku da otvori snimak direktno u uređivaču ili su u mogućnosti da ga 'prevuku i ispuste' iz pregledača datoteka svog uređaja. Važno je proveriti koju datoteku oblikuje softver za transkripciju koji podržava pre otpremanja snimka, jer između PCM, WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC i ALC postoji mnogo različitih tipova.

Korisnik mora da potroši dodatno vreme i energiju na konvertovanje u odgovarajući format pre nego što ga otpremi, u slučajevima kada softver za transkripciju ne podržava format. Transkriptor ovaj problem tako što korisnicima omogućava da direktno zabeleže svedočenje, izjavu svedoka ili sastanak klijenta u realnom vremenu koristeći platformu.

4 Redigovanje i uređivanje

Pravna transkripcija je veoma tačna, ali ne 100% savršena. Od ključnog je značaja da korisnici pregledaju dovršeni transkript kako bi proverili da li ima grešaka, nedostajućih reči ili pogrešno protumačenog pravnog žargona. Pravni jezik je kompleksan i neverovatno precizan, tako da se moraju izbeći sve razlike između onoga što je rečeno na snimku i načina na koji je napisan u tekstu.

Transkriptor pruža 99 odsto tačnih transkripcija i omogućava korisnicima da uređuju transkripciju u platformi.

5 Izvezi i sačuvaj

Korisnik mora da izabere format koji odgovara njihovom projektu, jer su najčešći formati datoteka za čuvanje pravnih transkripcija Word dokumenti, PDF datoteke i TXT datoteke. Neki softveri za pravnu transkripciju podržavaju integraciju sa drugim alatkama, kao što su sistemi za upravljanje predmetima ili platforme za saradnju kojima korisnici mogu direktno da pošalju transkript.

Šta je automatizovana transkripcija u pravnom kontekstu?

Automatizovana transkripcija u pravnom kontekstu koristi veštačku inteligenciju (AI) i govor softver za prepoznavanje za konvertovanje izgovorenog jezika iz pravnog postupka u pisani tekst, kroz proces vođen tehnologijom.

Pravni transkripti su tekstualni zbirovi pravnih postupaka kao što su iskazi, izjave svedoka i sastanci klijenata. Automatizovana transkripcija koristi veštačku inteligenciju za generisanje transkripta, za razliku od ljudskih daktilografa koji moraju da slušaju snimak i ručno zapisuju.

Automatizovana transkripcija je neverovatno koristan alat za pravne profesionalce jer pruža pouzdan zapis o pravnom postupku koji je u potpunosti pretraživ, organizovan od strane govornika i koji je zabeležen sa timetamps-om. Transkribtori transkribuju druge pravne postupke kao što su hitni pozivi, ispitivanja i intervjui svedoka koje treba koristiti kao dokaz na sudu.

Zašto je tačnost transkripcije u zakonu vitalna?

Tačnost je od najveće važnosti u pravnoj transkripciji jer je pravni jezik neverovatno precizan, male greške u tekstu imaju potencijal da dovedu do značajnih nesporazuma ili pogrešnih tumačenja. Softver za pravnu transkripciju mora da zadovolji veoma visoke standarde tačnosti jer svaki Word u pravnim definicijama, uslovima, zakonima i ugovorima, kako bi se sprečile bilo kakve pogrešne komunikacije ili pravni sporovi.

Opšti softver za transkripciju, koji nije obučen za prepoznavanje pravnog žargona, često izaziva greške u transkriptu kada se koristi tokom saslušanja, suđenja ili drugih pravnih postupaka. Transkripcija softver dizajniran za pravne profesionalce uzima u obzir složenost pravnog jezika, osiguravajući da ne pravi greške koje bi mogle da rizikuju promenu značenja transkribovanog teksta.

Softver za pravnu transkripciju je unapred programiran da prizna pravne uslove, skraćenice i fraze specifične za industriju, za mnogo manje vremena nego što bi bilo potrebno ljudskom transkripcionisti da dostigne isti nivo stručnosti.

Gavel na stolu koji simbolizuje zakon sa pozadinom kucanja ruku, naglašavajući automatizaciju pravne transkripcije.
Otkrijte kako automatizovana transkripcija pojednostavšćuje pravni rad, povećavajući tačnost i efikasnost u pravnim praksama.

Koje su prednosti automatizovanih transkripcija u zakonu?

Automatizovana transkripcija u zakonu smanjuje vreme preokreta za velike projekte i troškove zapošljavanja transkripcionista, pored ostalih beneficija.

Glavne prednosti automatizovanih transkripcija u zakonu navedene su u nastavku.

Povećana efikasnost za advokate

Svrha softvera za pravnu transkripciju je ušteda vremena i energije pravnih profesionalaca, što im omogućava da se usredsrede na dovršavanje drugih zadataka. Još jedan element pravnog softver za transkripciju koji garantuje efikasnost je njegov interfejs, koji mora da bude intuitivan i jednostavan za korišćenje tako da advokati lako mogu da se uhvati u koštac i počnu da ga koriste.

Poboljšana pristupačnost za pravne usluge

Pristupačnost je od suštinskog značaja u svakoj industriji, što znači da kompanije moraju da budu proaktivne u pogledu obezbeđivanja da njihova radna mesta budu inkluzivna mimo zakonskih zahteva. Inkluzivnost za gluvu zajednicu je posebno važna zbog neophodnosti izgovorenog jezika u velikim aktivnostima na radnom mestu kao što su video pozivi i sastanci uživo, kao što je opisano u članku 'Da li vaša organizacija uključuje gluve zaposlene?' objavljenom u Harvard Business Review-u u oktobru 2022.

Automatizovane transkripcije čine pravne usluge pristupačnijim za 'gluve' ljude, bez obzira na to da li imaju manji sluh gubitak , koristite pomoćni uređaj kao što je slušni aparat ili se isključivo oslanjate na znakovni jezik. Automatizovane transkripcije obezbeđuju tekstualne zbirove pravnih postupaka, obično dugačkih i informativno gustih.

Pojednostavljena pravna dokumentacija

Pravni profesionalci, bez obzira da li rade samostalno ili kao deo veće firme, bave se ogromnom količinom informacija. Softver za pravnu transkripciju skladišti informacije na centralnoj lokaciji, organizovanoj po slučaju, gde svi članovi tima mogu da im pristupe. Automatizovane transkripcije pojednostavljuje pravnu dokumentaciju jer su svi tekstovi sačuvani na jednom mestu, anotirani pojedinačnim zvučnicima i osmatcima, kao i organizovani po predmetu.

Gavel pored znaka 'Policies & Procedures', koji zastupa pravne standarde ispunjene automatizovanim alatima za transkripciju.
Automatizovana transkripcija koja obezbeđuje usaglašenost sa zakonskim politikama i procedurama. Otkrijte pouzdane alate za advokate.

Glavna upotreba automatizovanih transkripata u pravnim procedurama

Glavne zakonske procedure za koje se koristi automatizovana transkripcija navedene su ispod.

  1. Izjave: Automatizovani transkripti obezbeđuju odgovarajuću dokumentaciju opsežnih informacija obuhvaćenih izjavama za buduće reference ili žalbe.
  2. Izjave svedoka: Automatizovana transkripcija za izjave svedoka jedan je od primera poboljšane tačnosti i efikasnosti koju veštačka inteligencija donosi pravnoj industriji, navodi se u tekstu 'Barrister pokreće automatizovani sistem za transkripciju izjava svedoka' objavljenih na sajtu Mercia Asset Management 2022 godine Softver za pravnu transkripciju eliminiše potrebu da svedoci daju izjavu policajcu.
  3. Sastanci klijenata: Sastanci klijenata pokrivaju mnoštvo tema od nijansi konkretnih slučajeva do upravljanja logističkim očekivanjima, tako da automatizovane transkripcije omogućavaju pravnim profesionalcima da pronađu određene informacije mnogo brže i lakše nego da slušaju višečasovno snimanje Transkribovanje sastanaka klijenata pospešuje pravnu praksu jer su advokati u stanju da se koncentrišu na 'osnovne zadatke' kao što je analiza slučajeva identifikovanjem pravnih pitanja koja su uključena i istraživanjem podrške njihovim argumentima.

Podizanje pravne transkripcije sa Transkriptor

Transkriptor se ističe kao premijerni softver transkripcije za pravne eksperte, pružajući nenadmašnu privatnost podataka, izuzetnu tačnost i inovativne funkcije saradnje. Prepoznajući da je poverljivost najvažnija za pravne praktičare, Transkriptor obezbeđuje najveću zaštitu osetljivih informacija, nudeći platformu na kojoj privatnost nije samo funkcija – to je kamen temeljac.

Svojom posvećenošću izuzetnoj tačnosti i dizajnu prilagođenom korisnicima, Transkriptor krivu učenja, omogućavajući pravnim profesionalcima da odmah iskoriste njene prednosti. Ova efikasnost omogućava korisnicima da se usredsrede na svoj kritičan rad, sigurni u saznanje da Transkriptor svoje potrebe za transkripcijom rešava preciznošću i pažnjom. Pokuљaj besplatno!

Najčešća pitanja

Automatizovana transkripcija štedi vreme, poboljšava pretraživanje i organizaciju pravnih dokumenata, povećava produktivnost i smanjuje troškove za pravne profesionalce.

Da, specijalizovani automatizovani softver za transkripciju kao Transkriptor dizajniran je da precizno prepozna pravni žargon i terminologiju.

Obezbedite visokokvalitetne snimke pomoću spoljnog mikrofona, postavite ga blizu svih zvučnika i umanjite pozadinsku buku.

Advokati bi trebalo da traže funkcije kao što su visoka tačnost, bezbednosne mere, identifikacija zvučnika, ažuriranje vremena i alatke za saradnju u softveru za transkripciju.

Deljenje objave

Govor u tekst

img

Transkriptor

Konvertovanje audio i video datoteka u tekst