Výber najlepšieho softvéru na prepis

Prepisovací softvér naznačený osobou pracujúcou dlho do noci, monitory zobrazujúce pokročilé priebehy a údaje
Preskúmajte svet prepisovacieho softvéru a vyberte si ten správny pre svoje potreby

Transkriptor 2021-09-25

Automatický prepis môže ušetriť čas a peniaze, ale iba ak si vyberiete správny softvér na prepis.

Prečo je potrebný prepisovací softvér?

Softvér na prepis je nevyhnutný, pretože ľahko prevádza zvukovú reč do písomnej podoby, ktorá je potrebná pre širokú škálu aplikácií. Patria sem okrem iného:

 • Rýchle a jednoduché : Softvér na prepisovanie umožňuje rýchle a jednoduché prepisovanie. Softvér vykoná všetku prácu za malý poplatok, ktorý je nižší ako platba prepisovateľovi. Vysokokvalitné prepisy zvuku alebo videa je možné použiť viacerými spôsobmi.
 • Zlepšenie SEO: Video patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejšie médiá. Trendy ukazujú, že popularita bude len stúpať. Dostupný prepis ponúka viac možností vrátane SEO . Tento kontakt vám pomôže získať zákazníkov a vybudovať si základňu potenciálnych zákazníkov.
 • Prístupnosť : Prepis, najmä titulkov, je tiež požiadavkou na prístupnosť. Prepis a titulky k videám umožňujú prístup širokej škále ľudí.

Čo hľadať v softvéri na automatický prepis?

Výber poskytovateľa prepisovacieho softvéru si vyžaduje mnoho úvah. Zlý výber vedie k tomu, že spoločnosť investuje viac zdrojov, ako bolo na projekt vyčlenených v rozpočte. Zváženie možností prepisovacieho softvéru pred výberom na základe týchto kritérií je racionálna voľba.

Ktoré kritériá treba zohľadniť pri výbere najlepšieho softvéru na prepis?

Nižšie sú uvedené kritériá, ktoré je potrebné posúdiť pred výberom správneho softvéru na prepis:

 • Presnosť softvéru : Presnosť je pri automatickom preklade veľmi dôležitá. Bez nej by pravdepodobne strávil mnoho hodín opravovaním videozáznamov a zvukových prepisov. Ak nie je prepisovací softvér správny, je možné vidieť nepríjemné chyby. Skontrolujte skóre presnosti každého softvéru, o ktorom uvažujete.
 • Rýchlosť softvéru : V dnešnom svete je rýchlosť pre podniky veľmi dôležitá. Používanie transkripčného softvéru je málo prospešné, ak nedokáže rýchlo doručiť prepisy alebo je pomalšie ako ľudský prepis. Keďže rýchlosť je životne dôležitá, mnohé možnosti prepisovacieho softvéru sľubujú rýchle doručenie. Ich tvrdenia starostlivo vyhodnoťte.
 • Úroveň zabezpečenia softvéru : V súčasnosti je bezpečnosť najvyššou prioritou každej spoločnosti. Toto kritérium je rozhodujúce, ak prebieha cez cloud. V opačnom prípade existuje možnosť, že súbory skončia zdieľané na internete. Bezpečnosť je tiež dôležitá pre dodržiavanie predpisov. Ochrana údajov podľa rôznych zákonov o ochrane spotrebiteľa, ako je GDPR a CCPA.
 • Jazyková podpora : Podpora viacerých jazykov je výhodná pre oslovenie väčšieho počtu trhov. Keď sa spoločnosť výrazne rozrastie a pôsobí po celom svete, má zmysel ponúkať obsah vo viacerých jazykoch.
 • Časové značky a oddelené reproduktory : V prepise je často užitočná voľba zahrnúť časové značky a hovorcov. Tieto možnosti zvyšujú užitočnosť vášho prepisu. Identifikácia hovoriaceho je užitočná najmä pri rozhovoroch, ktoré sa majú zverejniť. Pri vytváraní titulkov pomáhajú aj možnosti časovej pečiatky a identifikátora hovorcu.

Niekto, kto hľadá najlepší prepisovací softvér

Ktoré možnosti treba zvážiť pri výbere správneho softvéru?

Nižšie sú uvedené možnosti, ktoré poskytuje dobrý softvér na prepis:

 • Možnosti titulkov : Titulky sú pre spoločnosti dôležitým faktorom. Dodávanie vysokokvalitných titulkov buď prostredníctvom . TXT alebo. Súbor SRT zabezpečuje presnosť. Mnohé prepisovacie služby však poskytujú len prepis, ktorý sa líši od titulkov. Výber prepisovacej služby, ktorá ponúka prepis a titulky, je rozumnou voľbou. Okrem toho, jednorazové predplatné vedie k úspore peňazí.
 • Možnosti úprav : Aj keď je prepis pomocou umelej inteligencie až na 99,9 % správny, je možné, že prepis bude obsahovať chyby. Praktická možnosť opravy týchto chýb v rámci služby prepisu vám ušetrí čas. Ušetríte aj peniaze, pretože nebudete potrebovať iný softvér na úpravu. Vo všeobecnosti je ideálny prepisovací softvér s editorom, v ktorom môžete prehrávať nahrávku a súčasne vidieť text.
 • Možnosti exportu: Je tiež potrebné zvážiť možnosti prijímania súborov. Najlepšie sú súbory, ktoré sa dajú použiť priamo bez konverzie. Pred výberom softvéru je nevyhnutné skontrolovať kompatibilitu formátov súborov, v ktorých sa budú zobrazovať výsledky. Súbory Word a.TXT patria medzi bežné možnosti. Na titulky je potrebný softvér, ktorý ponúka SRT. Bez takéhoto softvéru sa musia formáty súborov neustále konvertovať, čo zaberá značné množstvo času.
najlepší softvér na automatický preklad
Obrázok 1 Fotografia Glenna Carstensa-Petersa na stránke Unsplash

často kladené otázky

Čo je to softvér na prepis?

Softvér na prepis pomáha pri transformácii hovorených slov na písaný text. Zvukové aj obrazové súbory je možné prepisovať buď manuálne, alebo automatizovane. Transkriptor ponúka editáciu z prehliadača a viacero jazykov prepisu a poskytuje všetky preferované funkcie za zlomok ceny.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text