Čo je služba prepisu právnych dokumentov?

Služby prepisu právnych textov prezentované profesionálom so slúchadlami v právnickej knižnici.
Prekonajte tradičné zapisovanie poznámok pomocou služieb prepisu právnych textov

Transkriptor 2023-04-26

Právne prepisy zahŕňajú prevod zvukových alebo obrazových záznamov súdnych konaní, ako sú súdne pojednávania, výpovede, výsluchy alebo iné súdne konania, do písomných prepisov. Prepisy sa potom používajú na rôzne účely vrátane právnej dokumentácie, referencií a evidencie.

Proces právneho prepisu zvyčajne zahŕňa počúvanie nahraného zvuku alebo videa a prepis hovorených slov do textu. Následná úprava a korektúra prepisu s cieľom zabezpečiť presnosť a úplnosť. Právni prepisovatelia musia poznať právnu terminológiu a mať vynikajúce schopnosti počúvania, písania a korektúry, aby mohli vytvárať vysokokvalitné prepisy v reálnom čase, ktoré sú vhodné na právne použitie.

Ako používať právne služby prepisu?

Právne prepisy slúžia na prevod hovorených právnych konaní, ako sú súdne pojednávania, výpovede alebo rozhodcovské konania, do písomnej podoby. Tu je niekoľko krokov, ktoré je potrebné dodržiavať pri využívaní služieb prepisu právnych dokumentov:

 • Vyberte si renomovanú právnu službu prepisu: Vyhľadajte spoľahlivú a skúsenú právnu prepisovaciu službu alebo právnu prepisovaciu spoločnosť, ktorá sa špecializuje na právne prepisy. Skontrolujte ich recenzie, poverenia a presnosť ich prepisov.
 • Nahrajte svoje zvukové alebo video súbory: Po výbere služby prepisu nahrávajte svoje zvukové alebo video súbory na ich zabezpečenú online platformu. Uistite sa, že vaše súbory sú vysoko kvalitné a že zvuk je zreteľne nadiktovaný a neobsahuje šum v pozadí. Tieto súbory predstavujú všetko, čo súvisí s právom, a môžu zahŕňať právne poznámky, podania, návrhy, korešpondenciu, výpovede a ďalšie.
 • Zadajte svoje požiadavky: Uveďte svoje požiadavky na prepis, ako je formát, čas realizácie a akékoľvek špecifické formátovanie alebo citačné štýly, ktoré je potrebné dodržiavať pri súdnych konaniach a svedectvách.
 • Preskúmajte a upravte prepisy: Keď sú prepisy pripravené, starostlivo ich skontrolujte, či sú presné a úplné. Ak zistíte nejaké chyby alebo opomenutia, oznámte ich prepisovateľovi a požiadajte ho o opravu. Prepis videa a zvuku musí byť bezchybný, pretože ide o právnu oblasť.
 • Zaplatiť za služby: Po skontrolovaní a prijatí prepisov zaplaťte za služby podľa dohodnutých sadzieb.

Ako si vybrať najlepšiu právnu službu prepisu?

 • Presnosť: Presnosť je pri prepise právnych dokumentov kľúčová. Preto by ste sa mali uistiť, že služba, ktorú ste si vybrali, má vysokú úroveň presnosti. Vyhľadajte službu, ktorá zaručuje aspoň 99 % presnosť.
 • Čas realizácie: V právnych záležitostiach je čas veľmi dôležitý. Preto sa chcete uistiť, že služba prepisu dodá prepisy v primeranom časovom rámci. Vyhľadajte službu, ktorá ponúka rýchly čas spracovania bez toho, aby bola ohrozená presnosť.
 • Odbornosť a skúsenosti: Hľadajte právnu službu, ktorá sa špecializuje na prepis právnych dokumentov a má skúsenosti s prepisom súdnych konaní, ako sú výpovede, súdne pojednávania a arbitráže. Služba s tímom skúsených a kvalifikovaných prepisovateľov poskytuje vysokokvalitné a presné prepisy.
 • Dôvernosť: Súdne konania často obsahujú citlivé a dôverné informácie. Preto sa musíte uistiť, že služba prepisu zachováva dôvernosť informácií. Hľadajte službu, ktorá má spoľahlivé bezpečnostné opatrenia a prísnu politiku dôvernosti.
 • Ceny: Porovnajte ceny rôznych služieb prepisu právnych dokumentov. Potom si vyberte takú, ktorá ponúka konkurencieschopné ceny bez toho, aby bola ohrozená kvalita prepisov.
 • Podpora zákazníkov: Hľadajte službu, ktorá ponúka vynikajúcu zákaznícku podporu a špecializovaný tím zákazníckej podpory, ktorý vám odpovie na všetky otázky alebo problémy.
právnik píše

Kto využíva služby právneho prepisu?

Právne prepisovacie služby často využívajú advokátske kancelárie, súdni zapisovatelia, právnici a iné podniky alebo jednotlivci, ktorí potrebujú presné a spoľahlivé právne prepisy. Právnici, či už ide o advokátskych koncipientov, advokátov, spoločnosti alebo advokátske kancelárie, potrebujú prístup k službám prepisu právnych dokumentov. Tieto služby poskytujú špecializované prepisovateľské spoločnosti alebo jednotliví prepisovatelia na voľnej nohe, ktorí majú odborné znalosti v oblasti právnej terminológie a formátovania.

Čo je právny prepisovateľ?

Právny prepisovateľ je profesionál, ktorý sa špecializuje na prepisovanie súdnych konaní. Môže ísť o súdne pojednávania, výpovede a rozhodcovské konania v písomnej forme. Právni prepisovatelia počúvajú zvukové alebo obrazové záznamy súdnych konaní a prevádzajú ich do písomných prepisov.

Aké zručnosti by mali mať právni prepisovatelia?

Právni prepisovatelia musia mať vynikajúce schopnosti počúvať a písať. V záujme procesu prepisu by mali tiež dôkladne poznať právnu terminológiu a postupy. Musia byť schopní presne prepísať súdne konanie vrátane všetkých hovorených slov, neverbálnych náznakov a poznámok. Okrem toho musia právni prepisovatelia poznať právne citačné štýly, formátovanie a ďalšie požiadavky špecifické pre právny priemysel.

Kde pracujú právni prepisovatelia?

Právni prepisovatelia pracujú pre advokátske kancelárie, agentúry súdneho spravodajstva, prepisovacie služby alebo ako nezávislí dodávatelia a nezávislí pracovníci. Možno budú musieť poznať aj pravidlá a predpisy, ktorými sa riadi súdne konanie v ich jurisdikcii.

Je lepšie pracovať s prepisovateľmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Budú teda pracovať s citlivými informáciami a miera presnosti je rozhodujúca, najmä v prípade súdnych prepisov.

Ako fungujú služby prepisu?

Služby prepisu fungujú na základe prevodu zvukových alebo obrazových nahrávok na písomné dokumenty. Tu sú uvedené všeobecné kroky procesu prepisu:

 1. Nahrávanie zvukových súborov/video súborov: Klient nahrá svoje zvukové nahrávky alebo video súbory na zabezpečenú platformu poskytovateľa prepisovacích služieb.
 2. Priradenie úlohy prepisu: Poskytovateľ služieb prepisu pridelí prácu profesionálnemu prepisovateľovi. Tento prepisovateľ by mal mať odborné znalosti v príslušnej oblasti.
 3. Proces prepisu: Prepisovateľ si vypočuje zvukový alebo obrazový záznam. Potom napíšte hovorené slová s časovými značkami a poznámkami podľa potreby.
 4. Korektúry a úpravy: Prepisovateľ skontroluje presnosť, zrozumiteľnosť a úplnosť prepisu a vykoná potrebné úpravy a korekcie.
 5. Kontrola kvality: Poskytovateľ služieb prepisu vykoná kontrolu kvality prepisu, aby sa uistil, že spĺňa požadované normy presnosti, formátovania a doručenia.
 6. Doručenie prepisov: Poskytovateľ služieb prepisu dodá klientovi prepisy v dohodnutom formáte. Tento formát môže byť Word , PDF alebo iné formáty súborov.
 7. Recenzovanie a editovanie: Klient skontroluje presnosť a úplnosť prepisov a vykoná potrebné úpravy alebo revízie.
 8. Platba: Klient platí za prepis podľa dohodnutých sadzieb.

často kladené otázky

Outsourcing prepisu sa vzťahuje na postup, pri ktorom sa na prepis zvukových alebo obrazových záznamov najme externá prepisovateľská spoločnosť. Týmto spôsobom sa odbremeňuje klient, ktorý nemusí mať čas alebo zdroje na prepisovanie nahrávok vo vlastnej réžii.

Doslovný prepis je typ prepisu, pri ktorom prepisovateľ zapíše každé slovo, ktoré je vyslovené v audio alebo video nahrávke, vrátane všetkých výplňových slov, falošných začiatkov, opakovaní a iných neverbálnych zvukov.

Vymáhanie práva sú činnosti a postupy rôznych vládnych orgánov, organizácií a jednotlivcov zamerané na udržiavanie verejného poriadku, presadzovanie zákonov a predchádzanie trestnej činnosti.

Právni stenografi sú odborníci, ktorí prepisujú súdne konania, ako sú súdne pojednávania, výpovede a iné právne udalosti. Pomocou špecializovaného zariadenia a softvéru zachytávajú a nahrávajú hovorené slová a potom ich prepisujú do písomných dokumentov. Právni stenografi musia mať vynikajúce schopnosti písania na stroji, znalosť právnej terminológie a postupov, ako aj schopnosť pracovať rýchlo a presne.

Môžu pracovať pre advokátske kancelárie, súdy alebo iné právne organizácie a ich prepisy sa často používajú ako oficiálne záznamy zo súdnych konaní. V niektorých jurisdikciách sú súdni stenografi známi aj ako súdni zapisovatelia.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text