Průvodce automatickým přepisem pro právníky

Chytrý telefon s právními dokumenty na obrazovce, symbolizující pohodlí automatizovaného přepisu pro právníky.
Snadno procházejte automatizovaným přepisem a zajistěte přesnou a efektivní právní dokumentaci.

Transkriptor 2024-03-29

Právní přepis se týká procesu shrnutí soudního řízení v písemném dokumentu, takže lidé mohou do dokumentu nahlédnout a určit konkrétní informace, místo aby prohlíželi hodiny zaznamenané výpovědi a schůzky s klienty. Automatizovaný přepis umožňuje právníkům soustředit se na "základní úkoly" známé v oboru, jako je analýza případů, zkoumání právních otázek a komunikace s klienty.

Právníci, ať už pracují samostatně nebo v rámci větší firmy, pracují s velkým množstvím nestrukturovaných dat. Umělá inteligence generuje automatizované přepisy, které se automaticky organizují podle mluvčího a anotují časovými razítky. Použití automatizovaných přepisů usnadňuje právníkům vyhledávání konkrétních slov a frází.

Podle zprávy "U.S. Transcription Market Size, Share & Trends Analysis" publikovaná společností Grand View Research, Bureau of Labor Statistics předpovídá téměř desetiprocentní nárůst používání transkripce v právním prostředí v příštím desetiletí.

Níže je uvedeno 5 kroků k získání softwaru pro automatický přepis pro právní účely.

  1. Vyberte si správný legální přepisovací software : Vyberte si přepisovací software, který odpovídá potřebám, s ohledem na přesnost, funkce, zabezpečení dat a možnosti ukládání.
  2. Zaznamenejte soudní řízení : Zaznamenejte soudní řízení ve vysoké kvalitě pomocí externího mikrofonu nebo nahrávacího zařízení.
  3. Nahrajte nahrávku : K nahrání záznamu použijte funkci "import" softwaru nebo funkci "drag and drop".
  4. Kontrola a úprava : I při vysoké přesnosti přepisu je důležité zkontrolovat, zda dokončený přepis neobsahuje chyby, opomenutí nebo nesprávné interpretace právní terminologie.
  5. Export a uložení : Vyberte vhodný formát souboru pro své potřeby, jako jsou Word dokumenty, PDF soubory nebo TXT soubory Zvažte software, který se integruje se systémy pro správu případů nebo platformami pro spolupráci pro bezproblémovou integraci pracovních postupů Uložení a sdílení přepisu ve vhodném formátu zajišťuje, že jej lze efektivně použít v právních procesech.

1 Vyberte si správný software pro legální přepis

Pro právníky je nezbytné, aby si vybrali přepisovací software, který vyhovuje jejich potřebám, pokud jde o přesnost programu, specifické dostupné funkce, zabezpečení dat a flexibilní možnosti ukládání. Uživatelé musí při výběru správného legálního přepisovacího softwaru zvážit velikost svého projektu přepisu, požadovanou dobu nebo termín zpracování a svůj rozpočet. Rozpočet je zásadním faktorem, protože uživatelé musí vyvážit náklady na software a potřebné funkce.

Software pro legální přepis obvykle nabízí funkce, jako je automatické časové razítko a mluvčí, které uživateli usnadňují určení konkrétních informací, a také nástroje pro spolupráci, které umožňují více členům týmu přístup k jednomu přepisu současně. Transkriptor je ideální přepisovací software pro právníky, protože nabízí nástroje pro spolupráci pro týmy rozmístěné v různých městech a také cloudové úložiště, které uživatelům umožňuje zvětšovat úložiště podle jejich kurzu, aniž by museli kupovat další hardware.

Transkriptor zaručuje ochranu osobních údajů na nejvyšší úrovni prostřednictvím ochrany heslem a end-to-end šifrování dat, což je důležité pro odvětví, jako je právo, které pracuje s citlivými informacemi. Transkriptor nabízí bezplatnou Zkušební verze pro váš přepis, což z něj činí cenově výhodnou možnost jak pro velké advokátní kanceláře, tak pro nezávislé právníky.

2 Záznam soudního řízení

Dalším krokem je záznam soudního řízení, jakmile si právníci vyberou přepisovací software. Stejná pravidla, která zaručují vysoce kvalitní přepis, platí pro všechny typy záznamů, včetně záznamů soudních jednání. Uživatelé musí udělat tři hlavní věci, aby zajistili přesnost záznamu soudního řízení, včetně použití externího mikrofonu nebo nahrávacího zařízení, jeho umístění v blízkosti všech reproduktorů a snížení okolního hluku.

Hudba na pozadí, další konverzace probíhající ve stejnou dobu a účastníci, kteří mluví jeden přes druhého, to vše představuje riziko pro kvalitu legálního přepisu, protože mikrofon snímá jiné zvuky.

Soud přijímá obrazové i zvukové záznamy, ale pořízení videozáznamu vyžaduje zvláštní úvahy, jako je pozadí hovořící osoby nebo osob a úhel kamery. Zvukové záznamy soudních řízení pořízené pomocí notebooku nebo mobilního zařízení jsou přijatelné, ale vždy je lepší použít specializované zařízení, jako je digitální hlasový záznamník nebo externí mikrofon.

3 Nahrajte nahrávku

Přesné kroky k nahrání nahrávky do legálního přepisovacího softwaru se liší, ale většina programů má tlačítko "import", které uživateli umožňuje otevřít nahrávku přímo v editoru, nebo ji může "přetáhnout" z prohlížeče souborů svého zařízení. Je důležité zkontrolovat, který soubor formáty, které přepisovací software podporuje před nahráním záznamu, například mezi PCM, WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC a ALC existuje mnoho různých typů.

Uživatel musí před nahráním vynaložit další čas a energii na převod do vhodného formátu v případech, kdy přepisovací software formát nepodporuje. Transkriptor tento problém eliminuje tím, že umožňuje uživatelům přímo zaznamenávat výpověď, svědeckou výpověď nebo schůzku s klientem v reálném čase pomocí platformy.

4 Kontrola a úpravy

Právní přepis je vysoce přesný, ale ne 100% dokonalý. Je důležité, aby uživatelé zkontrolovali dokončený přepis a zkontrolovali, zda neobsahuje chyby, chybějící slova nebo nesprávně interpretovaný právní žargon. Právní jazyk je složitý a neuvěřitelně přesný, takže je třeba se vyvarovat jakýchkoli rozdílů mezi tím, co je řečeno na nahrávce, a tím, jak je to napsáno v textu.

Transkriptor poskytuje 99% přesné přepisy a umožňuje uživatelům upravovat přepis na platformě.

5 Exportovat a uložit

Uživatel musí vybrat formát, který vyhovuje jeho projektu, protože nejběžnější formáty souborů pro ukládání právních přepisů jsou Word dokumenty, soubory PDF a soubory TXT . Některé softwary pro právní přepis podporují integraci s dalšími nástroji, jako jsou systémy pro správu případů nebo platformy pro spolupráci, na které mohou uživatelé přepis odeslat přímo.

Co je automatizovaný přepis v právním kontextu?

Automatizovaný přepis v právním kontextu využívá umělou inteligenci (AI) a řeč Software pro rozpoznávání pro převod mluveného jazyka ze soudního řízení do psaného textu prostřednictvím procesu řízeného technologiemi.

Právní přepisy jsou textová shrnutí soudních řízení, jako jsou výpovědi, svědecké výpovědi a schůzky s klienty. Automatizovaný přepis využívá umělou inteligenci ke generování přepisů, na rozdíl od lidských písařů, kteří si musí nahrávku poslechnout a ručně zapisovat.

Automatizovaný přepis je neuvěřitelně užitečný nástroj pro právníky, protože poskytuje spolehlivý záznam soudního řízení, který je plně prohledávatelný, organizovaný řečníkem a opatřený časovými razítky. Přepisovatelé přepisují další soudní řízení, jako jsou tísňová volání, výslechy a rozhovory se svědky, aby je mohli použít jako důkaz u soudu.

Proč je přesnost přepisu v právu životně důležitá?

Přesnost je při právním přepisu nanejvýš důležitá, protože právní jazyk je neuvěřitelně přesný, malé chyby v textu mohou vést k významným nedorozuměním nebo nesprávným interpretacím. Software pro legální přepis musí splňovat velmi vysoké standardy přesnosti, protože každý Word právních definic, termínů, zákonů a smluv je důležitý, aby se předešlo nedorozuměním nebo právním sporům.

Obecný přepisovací software, který není vyškolen k rozpoznávání právního žargonu, často způsobuje chyby v přepisu, když se používá během slyšení, soudních řízení nebo jiných soudních řízení. Transkripce Software určený pro právníky bere v úvahu složitost právního jazyka a zajišťuje, že nedochází k chybám, které by mohly způsobit změnu významu přepsaného textu.

Software pro legální přepis je předem naprogramován tak, aby rozpoznal právní termíny, zkratky a fráze specifické pro dané odvětví, a to v mnohem kratším čase, než by to zabralo lidskému přepisovateli dosáhnout stejné úrovně odbornosti.

Kladívko na stole symbolizující právo s pozadím píšících rukou, zvýrazňující automatizaci právního přepisu.
Zjistěte, jak automatizovaný přepis zefektivňuje právní práci a zvyšuje přesnost a efektivitu právních postupů.

Jaké jsou výhody automatizovaných přepisů v právu?

Automatizovaný přepis v právu mimo jiné zkracuje dobu zpracování velkých projektů a náklady na najímání přepisovatelů.

Hlavní výhody automatizovaných přepisů v právu jsou uvedeny níže.

Zvýšení efektivity pro právníky

Účelem softwaru pro právní přepis je ušetřit právníkům čas a energii a umožnit jim soustředit se na plnění jiných úkolů. Dalším prvkem právního Přepisovací software, který zaručuje efektivitu, je jeho rozhraní, které musí být intuitivní a přímočaré, aby se s ním právníci mohli snadno vypořádat a začít jej používat.

Lepší přístupnost právních služeb

Přístupnost je nezbytná v každém odvětví, což znamená, že společnosti musí být proaktivní při zajišťování toho, aby jejich pracoviště byla inkluzivní nad rámec zákonných požadavků. Inkluzivita pro komunitu neslyšících je obzvláště důležitá kvůli nezbytnosti mluveného jazyka při hlavních činnostech na pracovišti, jako jsou videohovory a osobní schůzky, jak je popsáno v článku "Je vaše organizace inkluzivní pro neslyšící zaměstnance?" zveřejněném v časopise Harvard Business Review v říjnu 2022.

Automatizované přepisy zpřístupňují právní služby "neslyšícím" bez ohledu na to, zda mají nezletilý sluch ztráta , používat pomocné zařízení, jako je sluchadlo, nebo se spoléhat výhradně na znakovou řeč. Automatické přepisy poskytují textová shrnutí soudních řízení, obvykle dlouhá a informačně hustá.

Zjednodušená právní dokumentace

Právníci, ať už pracují samostatně, nebo jako součást větší firmy, pracují s obrovským množstvím informací. Software pro legální přepis ukládá informace na centrálním místě uspořádaném podle případů, kde k nim mají přístup všichni členové týmu. Automatizované přepisy zjednodušují právní dokumentaci, protože všechny texty jsou uloženy na jednom místě, opatřeny poznámkami s jednotlivými mluvčími a časovými razítky a také uspořádány podle případů.

Kladívko vedle cedule "Policies & Procedures" (Zásady a postupy), která představuje právní normy, které splňují nástroje pro automatizovaný přepis.
Automatizovaný přepis zajišťující soulad s právními zásadami a postupy. Objevte spolehlivé nástroje pro právníky.

Hlavní využití automatizovaných přepisů v právních postupech

Níže jsou uvedeny hlavní právní postupy, pro které se automatizovaný přepis používá.

  1. Depozice: Automatizované přepisy zajišťují řádnou dokumentaci rozsáhlých informací obsažených ve výpovědích pro budoucí odkazy nebo odvolání.
  2. Svědecké výpovědi: Automatizovaný přepis svědeckých výpovědí je jedním z příkladů zvýšené přesnosti a efektivity, kterou umělá inteligence přináší do právního odvětví, podle článku "Barrister launches automated system to transcribe witness statements" zveřejněného na webových stránkách Mercia Asset Management v roce 2022 Software pro legální přepis eliminuje potřebu svědků předkládat svou výpověď policistovi.
  3. Schůzky s klienty: Schůzky s klienty pokrývají různá témata od nuancí konkrétních případů až po řízení logistických očekávání, takže automatizované přepisy umožňují právníkům najít konkrétní informace mnohem rychleji a snadněji než zpětný poslech hodin záznamu Přepis schůzek s klienty zlepšuje právní praxi, protože právníci se mohou soustředit na "základní úkoly", jako je analýza případů, identifikací příslušných právních problémů a zkoumáním podpory pro své argumenty.

Vylepšete právní přepis pomocí Transkriptor

Transkriptor vyniká jako přední přepisovací software pro právní experty, který poskytuje bezkonkurenční ochranu osobních údajů, vynikající přesnost a inovativní funkce pro spolupráci. Uvědomujeme si, že důvěrnost je pro právníky prvořadá, a proto Transkriptor zajišťuje maximální ochranu citlivých informací a nabízí platformu, kde soukromí není jen funkcí – je základním kamenem.

Díky svému závazku k výjimečné přesnosti a uživatelsky přívětivému designu eliminuje Transkriptor křivku učení a umožňuje právníkům okamžitě využít jeho výhod. Tato efektivita umožňuje uživatelům soustředit se na svou kritickou práci s jistotou, že Transkriptor zpracovává jejich potřeby přepisu přesně a pečlivě. Zkusit To zdarma!

Často kladené otázky

Automatizovaný přepis šetří čas, zlepšuje vyhledatelnost a organizaci právních dokumentů, zvyšuje produktivitu a snižuje náklady právníků.

Ano, specializovaný software pro automatizovaný přepis, jako je Transkriptor, je navržen tak, aby přesně rozpoznal právní žargon a terminologii.

Zajistěte vysoce kvalitní nahrávky pomocí externího mikrofonu, jeho umístěním blízko ke všem reproduktorům a minimalizací hluku na pozadí.

Právníci by měli v přepisovacím softwaru hledat funkce, jako je vysoká přesnost, bezpečnostní opatření, identifikace mluvčího, časová razítka a nástroje pro spolupráci.

Sdílet příspěvek

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text