Automatisert transkripsjonsguide for advokater

En smarttelefon med juridiske dokumenter på skjermen, som symboliserer bekvemmeligheten av automatisert transkripsjon for advokater.
Naviger enkelt i automatisert transkripsjon, og sikre nøyaktig og effektiv juridisk dokumentasjon.

Transkriptor 2024-03-29

Juridisk transkripsjon refererer til prosessen med å oppsummere rettssaker i et skriftlig dokument, slik at folk kan konsultere dokumentet for å finne spesifikk informasjon i stedet for å se gjennom timer registrerte avsetninger og klientmøter. Automatisert transkripsjon gjør det mulig for jurister å konsentrere seg om "kjerneoppgaver" som er kjent i bransjen, for eksempel å analysere saker, undersøke juridiske problemer og kommunisere med klienter.

Jurister, enten de jobber selvstendig eller i et større firma, håndterer en stor mengde ustrukturerte data. Kunstig intelligens genererer automatiserte transkripsjoner som automatisk organiseres etter høyttaler og kommenterer med tidsstempler. Bruk av automatiserte transkripsjoner gjør det mye enklere for jurister å finne spesifikke ord og uttrykk.

Ifølge rapporten «U.S. Transkripsjon Market Size, Share & Trends Analysis 'publisert av Grand View Research, Bureau of Labour Statistics spår en nesten ti prosent økning i bruken av transkripsjon i juridiske sammenhenger i løpet av det neste tiåret.

De 5 trinnene for å få en automatisert transkripsjonsprogramvare for juridiske formål er oppført nedenfor.

  1. Velg riktig juridisk transkripsjonsprogramvare : Velg transkripsjonsprogramvare som samsvarer med behov, med tanke på nøyaktighet, funksjoner, datasikkerhet og lagringsalternativer.
  2. Ta opp rettsprosessen: Ta opp rettsforhandlingene med høy kvalitet ved å bruke en ekstern mikrofon eller opptaksenhet.
  3. Last opp opptaket : Bruk programvarens "import" -funksjon eller "dra og slipp" -funksjonalitet for å laste opp opptaket.
  4. Gjennomgang og redigering : Selv med høy transkripsjonsnøyaktighet er det viktig å gjennomgå det fullførte transkripsjonen for feil, utelatelser eller feiltolkninger av juridisk terminologi.
  5. Eksporter og lagre : Velg riktig filformat for dine behov, for eksempel Word dokumenter, PDF filer eller TXT filer Vurder programvare som integreres med saksbehandlingssystemer eller samarbeidsplattformer for sømløs arbeidsflytintegrasjon Lagring og deling av transkripsjonen i et passende format sikrer at den effektivt kan brukes i juridiske prosesser.

1 Velg riktig juridisk transkripsjonsprogramvare

Det er viktig for jurister å velge en transkripsjonsprogramvare som passer deres behov, når det gjelder programmets nøyaktighet, de spesifikke funksjonene som er tilgjengelige, datasikkerhet og fleksible lagringsalternativer. Brukere må vurdere størrelsen på transkripsjonsprosjektet, den nødvendige behandlingstiden eller tidsfristen og budsjettet når de velger riktig juridisk transkripsjonsprogramvare. Budsjett er en avgjørende faktor, fordi brukerne må balansere kostnadene for programvaren og de nødvendige funksjonene.

Juridisk transkripsjonsprogramvare tilbyr vanligvis funksjoner som automatisert tidsstempling og høyttaler for å gjøre det lettere for brukeren å finne spesifikk informasjon, samt samarbeidsverktøy som lar flere teammedlemmer få tilgang til ett transkripsjon samtidig. Transkriptor er den ideelle transkripsjonsprogramvaren for jurister fordi den tilbyr samarbeidsverktøy for team spredt over forskjellige byer, samt skylagring som lar brukerne øke lagringsplassen i henhold til kursbelastningen uten å måtte kjøpe ekstra maskinvare.

Transkriptor garanterer førsteklasses personvern, via passordbeskyttelse og ende-til-ende-datakryptering, noe som er viktig for bransjer som lov som omhandler sensitiv informasjon. Transkriptor tilbyr en gratis prøve for transkripsjon, noe som gjør det til et kostnadseffektivt alternativ for både store advokatfirmaer og uavhengige jurister.

2 Ta opp rettsprosessen

Det neste trinnet er å registrere rettssaken når jurister har valgt en transkripsjonsprogramvare. De samme reglene som garanterer transkripsjon av høy kvalitet, gjelder for alle typer opptak, inkludert opptak av rettssaker. Brukere må gjøre tre hovedting for å sikre at opptaket av rettssaken er nøyaktig, inkludert å bruke en ekstern mikrofon eller opptaksenhet, plassere den nær alle høyttalere og redusere omgivelsesstøy.

Bakgrunnsmusikk, andre samtaler som skjer samtidig og deltakere som snakker over hverandre, utgjør alle en risiko for kvaliteten på lovlig transkripsjon, fordi mikrofonen fanger opp andre lyder.

Domstolen godtar både video- og lydopptak, men å gjøre et videoopptak krever ekstra hensyn, for eksempel bakgrunnen til personen eller personene som snakker og kameravinkelen. Lydopptak av rettssaker gjort ved hjelp av en bærbar eller mobil enhet er akseptable, men det er alltid bedre å bruke en spesialisert enhet som en digital stemmeopptaker eller ekstern mikrofon.

3 Last opp opptaket

De nøyaktige trinnene for å laste opp opptaket til den juridiske transkripsjonsprogramvaren varierer, men de fleste programmer har en "import" -knapp som lar brukeren åpne opptaket direkte i redigeringsprogrammet, eller de kan "dra og slippe" det fra enhetens filleser. Det er viktig å sjekke hvilken fil formater transkripsjonsprogramvaren støtter før du laster opp opptaket, som mellom PCM, WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC og ALC er det mange forskjellige typer.

Brukeren må bruke ekstra tid og energi på å konvertere den til et passende format før den lastes opp, i tilfeller der transkripsjonsprogramvaren ikke støtter formatet. Transkriptor eliminerer dette problemet ved å la brukerne direkte registrere avsetningen, vitneforklaringen eller klientmøtet i sanntid ved hjelp av plattformen.

4 Se gjennom og redigere

Juridisk transkripsjon er svært nøyaktig, men ikke 100% perfekt. Det er avgjørende at brukerne gjennomgår det fullførte transkripsjonen for å se etter feil, manglende ord eller feiltolket juridisk sjargong. Juridisk språk er komplekst og utrolig presist, så eventuelle forskjeller mellom det som blir sagt i opptaket og hvordan det er skrevet ned i teksten må unngås.

Transkriptor gir 99% nøyaktige transkripsjoner og lar brukerne redigere transkripsjonen i plattformen.

5 Eksporter og lagre

Brukeren må velge formatet som passer til prosjektet, da de vanligste filformatene for lagring av juridiske transkripsjoner er Word dokumenter, PDF filer og TXT filer. Noen juridiske transkripsjonsprogrammer støtter integrasjon med andre verktøy, for eksempel saksbehandlingssystemer eller samarbeidsplattformer som brukere kan sende transkripsjonen direkte til.

Hva er en automatisert transkripsjon i en juridisk sammenheng?

En automatisert transkripsjon i juridisk sammenheng bruker kunstig intelligens (AI) og tale Anerkjennelsesprogramvare for å konvertere talespråk fra rettssaker til skriftlig tekst, gjennom en teknologidrevet prosess.

Juridiske transkripsjoner er tekstbaserte sammendrag av rettssaker som deponeringer, vitneforklaringer og klientmøter. Automatisert transkripsjon bruker kunstig intelligens til å generere transkripsjoner, i motsetning til menneskelige maskinskrivere som må lytte til et opptak og skrive ned manuelt.

Automatisert transkripsjon er et utrolig nyttig verktøy for jurister fordi det gir en pålitelig oversikt over rettssaker som er fullt søkbar, organisert av høyttaler og kommentert med tidsstempler. Transkribenter transkriberer andre rettssaker som nødanrop, avhør og vitneintervjuer som skal brukes som bevis i retten.

Hvorfor er transkripsjonsnøyaktighet i loven viktig?

Nøyaktighet er av største betydning i juridisk transkripsjon fordi juridisk språk er utrolig presist, små feil i teksten har potensial til å føre til betydelige misforståelser eller feiltolkninger. Juridisk transkripsjonsprogramvare må oppfylle svært høye standarder for nøyaktighet fordi hver Word i juridiske definisjoner, vilkår, lover og kontrakter betyr noe, for å forhindre feilkommunikasjon eller juridiske tvister.

Generell transkripsjonsprogramvare, som ikke er opplært til å gjenkjenne juridisk sjargong, forårsaker ofte feil i transkripsjonen når den brukes under høringer, rettssaker eller andre rettssaker. Transkripsjon Programvare utviklet for jurister tar hensyn til kompleksiteten i det juridiske språket, og sikrer at det ikke gjør feil som kan risikere å endre betydningen av den transkriberte teksten.

Juridisk transkripsjonsprogramvare er forhåndsprogrammert til å gjenkjenne juridiske termer, forkortelser og bransjespesifikk formulering, på mye kortere tid enn det ville ta en menneskelig transkripsjonist for å nå samme kompetansenivå.

Gavel på et skrivebord som symboliserer lov med bakgrunn av skrivehender, og fremhever lovlig transkripsjonsautomatisering.
Oppdag hvordan automatisert transkripsjon effektiviserer juridisk arbeid, forbedrer nøyaktigheten og effektiviteten i advokatpraksis.

Hva er fordelene med automatiserte transkripsjoner i loven?

Automatisert transkripsjon i loven reduserer behandlingstiden for store prosjekter og kostnadene ved å ansette transkripsjonister, blant andre fordeler.

De viktigste fordelene med automatiserte transkripsjoner i loven er oppført nedenfor.

Økt effektivitet for advokater

Formålet med juridisk transkripsjonsprogramvare er å spare jurister tid og energi, slik at de kan fokusere på å fullføre andre oppgaver. Et annet element av juridisk Transkripsjonsprogramvare som garanterer effektivitet er grensesnittet, som må være intuitivt og greit å bruke, slik at advokater lett kan ta tak i og begynne å bruke det.

Forbedret tilgjengelighet for juridiske tjenester

Tilgjengelighet er viktig i alle bransjer, noe som betyr at selskaper må være proaktive når det gjelder å sikre at arbeidsplassene deres er inkluderende utover de juridiske kravene. Inkludering for døvesamfunnet er spesielt viktig på grunn av nødvendigheten av talespråk i store arbeidsplassaktiviteter som videosamtaler og personlige møter, som beskrevet i artikkelen 'Is Your Organization Inclusive of Deaf Employees?' publisert i Harvard Business Review i oktober 2022.

Automatiserte transkripsjoner gjør juridiske tjenester mer tilgjengelige for "døve", uavhengig av om de har mindre hørsel tap , bruke et hjelpemiddel som et høreapparat eller utelukkende stole på tegnspråk. Automatiserte transkripsjoner gir tekstlige sammendrag av rettssaker, vanligvis lange og informasjonstette.

Strømlinjeformet juridisk dokumentasjon

Jurister, enten de jobber selvstendig eller som en del av et større firma, håndterer en enorm mengde informasjon. Juridisk transkripsjonsprogramvare lagrer informasjonen på et sentralt sted, organisert etter sak, der alle teammedlemmer har tilgang til den. Automatiserte transkripsjoner forenkler juridisk dokumentasjon fordi alle tekstene er lagret på ett sted, kommentert med individuelle høyttalere og tidsstempler, samt organisert etter sak.

Gavel ved siden av "Retningslinjer og prosedyrer" skilt, som representerer juridiske standarder oppfylt av automatiserte transkripsjonsverktøy.
Automatisert transkripsjon som sikrer overholdelse av juridiske retningslinjer og prosedyrer. Oppdag pålitelige verktøy for advokater.

Hovedbruken av automatiserte transkripsjoner i juridiske prosedyrer

De viktigste juridiske prosedyrene for hvilken automatisert transkripsjon brukes, er oppført nedenfor.

  1. Depositions: Automatiserte transkripsjoner sikrer riktig dokumentasjon av den omfattende informasjonen som dekkes av avsetninger for fremtidige referanser eller klager.
  2. Vitneforklaringer: Automatisert transkripsjon for vitneforklaringer er et eksempel på den forbedrede nøyaktigheten og effektiviteten som kunstig intelligens bringer til advokatbransjen, ifølge artikkelen 'Barrister lanserer automatisert system for å transkribere vitneforklaringer' publisert på Mercia Asset Management-nettstedet i 2022 Juridisk transkripsjonsprogramvare eliminerer behovet for vitner å gi sin forklaring til en politimann.
  3. Kundemøter: Kundemøter dekker en rekke emner fra nyansene i spesifikke saker til logistisk forventningsstyring, så automatiserte transkripsjoner gjør det mulig for jurister å finne spesifikk informasjon mye raskere og enklere enn å lytte tilbake til timer med opptak Transkribering av klientmøter forbedrer juridisk praksis fordi advokater er i stand til å konsentrere seg om "kjerneoppgaver" som å analysere saker ved å identifisere de juridiske problemene som er involvert og undersøke støtte for sine argumenter.

Forbedre juridisk transkripsjon med Transkriptor

Transkriptor skiller seg ut som den fremste transkripsjonsprogramvaren for juridiske eksperter, og gir uovertruffen personvern, enestående nøyaktighet og innovative samarbeidsfunksjoner. Ved å erkjenne at konfidensialitet er avgjørende for jurister, sikrer Transkriptor den ytterste beskyttelsen av sensitiv informasjon, og tilbyr en plattform der personvern ikke bare er en funksjon – det er en hjørnestein.

Med sin forpliktelse til eksepsjonell nøyaktighet og brukervennlig design, eliminerer Transkriptor læringskurven, slik at jurister kan utnytte fordelene umiddelbart. Denne effektiviteten gjør det mulig for brukerne å fokusere på sitt kritiske arbeid, i trygg forvissning om at Transkriptor håndterer deres transkripsjonsbehov med presisjon og forsiktighet. Forsøke det gratis!

ofte stilte spørsmål

Automatisert transkripsjon sparer tid, forbedrer søkbarhet og organisering av juridiske dokumenter, øker produktiviteten og reduserer kostnadene for jurister.

Ja, spesialisert automatisert transkripsjonsprogramvare som Transkriptor er designet for å gjenkjenne juridisk sjargong og terminologi nøyaktig.

Sikre opptak av høy kvalitet ved å bruke en ekstern mikrofon, plassere den nær alle høyttalerne og minimere bakgrunnsstøy.

Advokater bør se etter funksjoner som høy nøyaktighet, sikkerhetstiltak, høyttaleridentifikasjon, tidsstempling og samarbeidsverktøy i transkripsjonsprogramvare.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst