Topp 7 verktøy for regnskapsførere i 2024

Moderne smarttelefon som viser grafer og diagrammer, som symboliserer de banebrytende verktøyene for regnskapsførere i 2024.
Utforsk de syv beste verktøyene for regnskapsførere for økonomisk analyse og rapportering i 2024.

Transkriptor 2024-03-29

Kunstig intelligens (AI) former fremtiden for regnskapsbransjen ved å ta tidligere tidkrevende og feilutsatte oppgaver og gjøre dem enkle, raske og nøyaktige. Regnskapsførere har tilgang til verktøy for automatisert datautvinning fra økonomiske dokumenter som fakturaer eller kvitteringer, avansert prediktiv analyse og omfattende datahåndtering. Verktøy er nyttige for revisjon, forkorte en prosess som tar flere måneder til et spørsmål om dager med minimal innsats.

En ekstra bonus ved å innlemme kunstig intelligens i regnskapsprosesser er økt trivsel. Regnskapet har en rekke ansvarsområder, en betydelig del er repeterende og tidkrevende. Regnskapsførernes tid frigjøres til å fokusere på mer komplekse, stimulerende og til slutt givende oppdrag med mange regnskapsoppgaver delegert til kunstig intelligens.

Kunstig intelligens kommer ikke til å erstatte erfaringen til dyktige regnskapsførere, da regnskapsmøter berører personlig informasjon som indikerer mer om nåværende status og fremtidige mål for kundens virksomhet.

De 7 verktøyene for regnskapsførere er oppført nedenfor.

 1. Transkriptor: Transkripsjonsprogramvare for dokumentasjon av informasjonstette regnskapsmøter som årlige kundegjennomganger, salgsmøter og møter med potensielle kunder.
 2. DEXT: Automatisert regnskapsløsning bestående av tre separate programmer for data, utvinning, prediktiv analyse og styring av digitalt salg.
 3. Zoho Books: Regnskapsprogramvare inkludert i Zohoforretningssuite som tilbyr en skreddersydd opplevelse gjennom støtte for flere typer salg og kjøp, samt tilpassbare rapporter.
 4. BotKeeper: Spesialisert bokføringsprogramvare som kombinerer menneskelig ekspertise og kunstig intelligens for å støtte brukere når de skalerer opp virksomheten.
 5. MindBridge : AIdrevet revisjonsplattform som automatisk identifiserer høyrisikotransaksjoner og forbedrer beslutningstaking ved hjelp av kraftig mønstergjenkjenning.
 6. Xero: Regnskapsprogramvare som tilbyr flerbrukertilgang for team som spenner over forskjellige byer, samt et dashbord som konsoliderer all informasjon om kundens økonomiske helse på ett sted.
 7. SMACC: Intelligent regnskapsprogramvare som bruker AI for å tillate kunder å få tilgang til sanntids økonomiske data, kontinuerlig overvåke betalinger og svare på fakturaer raskere.

Regnskapstranskripsjonsprogramvare som viser flerspråklig støtte, ideell for mangfoldig finansiell dokumentasjon.
Oppdag det nyeste AI-drevne transkripsjonsverktøyet designet for regnskapsførere, og forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten.

1 Transkriptor

Transkriptor er en online transkripsjonsprogramvare som bruker banebrytende kunstig intelligens for raskt å transkribere en rekke lyd- og videofiler. Regnskapsførere bruker Transkriptor Spesielt for å transkribere møtene deres. Regnskapsmøter dekker mye informasjonsgrunnlag, så transkribering av møter gir konkret dokumentasjon av klientinteraksjoner og gjør det mulig for regnskapsførere å effektivt finne spesifikk informasjon.

Regnskapsførere er pålagt å delta på flere typer møter som årlige kundeanmeldelser, gi råd til kunder om salg av produkt eller tjeneste, og møter med potensielle kunder, der Meetingtor er i stand til å registrere dem, og brukere kan få transkripsjoner av disse møtene med ett klikk. Regnskapsførere håndterer kompleks klientinformasjon, både økonomisk og personlig, så det er avgjørende å ha en nøyaktig og detaljert oversikt over hva som blir sagt under møter.

Klienter oppfordres til å dele personlige endringer som påvirker virksomheten deres under regnskapsførermøter, noe som indikerer mer om virksomheten deres enn tall er i stand til, så det er viktig å ha transkripsjoner av disse diskusjonene. Forsøke det gratis!

Dexts banebrytende regnskapsverktøykassegrensesnitt, fremhever automatisering for fagfolk innen regnskap og bokføring.
MindBridge Analytics-hjemmesiden kunngjør stolt Stephen DeWitt som sin nye administrerende direktør, og leder selskapets videre reise.

2 DEXT

DEXT er en automatisert regnskapsløsning som bruker kunstig intelligens for å garantere forbedret nøyaktighet, effektivitet og produktivitet. Den DEXT programvarepakken inneholder tre separate programmer (DEXT Prepare, DEXT Precision DEXT Commerce) som omhandler datautvinning, analyse og styring for regnskapsførere.

Prepare fungerer ved å be brukerne laste opp et bilde av kvitteringen, fakturaen eller kontoutskriften de ønsker å digitalisere, og lage en automatisk kopi av dataene som sendes til brukerens foretrukne regnskapsprogramvare. DEXT Precision analyserer de økonomiske dataene som lastes opp av regnskapsførere, genererer proaktiv innsikt om selskapets salg, gjennomsnittlig tid det tar dem å betale for tjenester, dupliserte transaksjoner og manglende data.

DEXT Commerce administrerer data fra digitalt salg, konsoliderer informasjon fra flere forhandlere, markedsplasser og e-handelsplattformer om selskapets økonomi i et standardisert format som er enkelt å eksportere.

Zoho Books hjemmesidebanner fremhever sin forretningsskreddersydde online regnskapsprogramvare for strømlinjeformet drift
Det beste valget for online regnskapsprogramvare i 2024, og tilbyr uovertruffen økonomistyringsløsninger.

3 Zoho Books

Zoho Books er en av programvarene som er inkludert i Zohoforretningssuite, så det er et godt valg for regnskapsførere som allerede bruker en eller flere av appene sine. Zoho Books er et funksjonsrikt program til tross for at det hovedsakelig er rettet mot små bedrifter ved å tilby flere typer salg og kjøp, tilpassbare rapporter og automatisk beregning av lønnsskatt.

Brukere av Zoho Books roser det "rene" grensesnittet, og viser en samling av personlige funksjoner, som gjør at de enkelt kan skreddersy ytelsen til appen til deres økonomiske behov og effektivisere regnskapsprosessen. Zoho Books er en omfattende og fleksibel regnskapsløsning, med kraftige intelligente teknikker, på desktopversjonen og mobilappen.

Botkeepers hjemmeside fremhever forenkling av bokføring for regnskapsførere via automatiseringsteknologien.
Utforsk Botkeeper, den automatiserte løsningen for å erobre bokføringsutfordringer og omfavne uovertruffen effektivitet.

4 BotKeeper

BotKeeper er en spesialisert bokføringsprogramvare for regnskapsførere som kombinerer menneskelig ekspertise og kunstig intelligens for å generere kraftig sanntidsinnsikt samtidig som arbeidsflyten forenkles. BotKeeper bruker AI for å legge til rette for et skalerbarhetsnivå som er umulig med manuell dataregistrering, og gir et tilpasset team av dyktige regnskapsførere for hver av sine kunder for å støtte deres fortsatte bruk av programvaren.

BotKeeper automatiserer tidkrevende bokføringsoppgaver, konsoliderer de nødvendige verktøyene på ett sted, noe som sparer regnskapsførere dyrebar tid og lar dem fokusere på å opprettholde personlige kundeopplevelser, ombordstigning av nye kunder og forfølge store kunder.

MindBridge Analytics-hjemmesiden kunngjør stolt Stephen DeWitt som sin nye administrerende direktør, og leder selskapets videre reise.
MindBridge, i forkant av AI innen finans, ønsker Stephen DeWitt velkommen som den banebrytende administrerende direktøren som styrer innovasjon.

5 MindBridge

MindBridge skiller seg ut fra andre revisjonsplattformer fordi den utnytter kunstig intelligens til å analysere enorme mengder data, og automatisk flagge det som kalles "høyrisiko" transaksjoner som involverer store mengder penger.

Den MindBridge revisjonsprogramvaren bruker kunstig intelligens for å fremskynde den månedslange revisjonsprosessen til flere dager, og for å redusere risikoen for menneskelige feil forbundet med tradisjonell dataanalyse. MindBridge gir dyp innsikt i økonomiske data og kraftig mønstergjenkjenning for effektiv beslutningstaking, med minimal tid, krefter og ressurser.

Moderne regnskapsprogramvaregrensesnitt på Xero nettsted, som viser enkel for å håndtere økonomiske oppgaver.
Explore Xero, et ledende regnskapsverktøy i 2024, designet for å forenkle de økonomiske oppgavene effektivt.

6 Xero

Xero regnskapsprogramvare tilbyr ekstern tilgang, tilgang til flere brukere og datavisualisering, noe som gjør det til et godt valg for team som spenner over forskjellige byer. Det Xero dashbordet konsoliderer viktige økonomiske data på ett praktisk sted. Den viser oppdaterte detaljer om klientens kontosaldoer og status for regninger og fakturaer. Xero's programvare oppsummerer de totale inntekter og utgifter sammen med utgiftskrav. Denne sentraliseringen effektiviserer økonomiske prosesser ved å tilby en gjennomsiktig oversikt over selskapets økonomiske helse.

Xero fungerer som et allsidig regnskapsverktøy som serverer et bredt spekter av brukere, fra uavhengige frilansere som sporer klientfakturabetalinger til store bedrifter som overvåker kontantstrømmen. Funksjonaliteten støtter ulike økonomiske aktiviteter, noe som gjør den til en verdifull ressurs for ulike regnskapsbehov.

SMACC Cloud Accounting Software som vises på ulike enheter, og forbedrer økonomistyringen for små og mellomstore bedrifter.
Velg SMACC i 2024 for enkel regnskapsføring, og møte de spesifikke behovene til små og mellomstore bedrifter (SMB).

7 SMACC

SMACC skiller seg ut som en innovativ løsning innen regnskap og økonomistyring, og utnytter kraften til kunstig intelligens for å effektivisere komplekse prosesser. Som en avansert AI-drevet plattform tilbyr SMACC en omfattende pakke med verktøy designet for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i den økonomiske driften. Den henvender seg til bedrifter i alle størrelser, og tilbyr funksjoner som spenner over enterprise resource planning (ERP), økonomistyring, forretningsrapportering og kundeforholdsstyring (CRM).

Kjernen i SMACCs tilbud er evnen til å transformere leverandørgjeldsprosessen. Ved å bruke kunstig intelligens sikrer SMACC kontinuerlig overvåking og styring av betalinger, og reduserer dermed risikoen for forsinkede betalinger betydelig og forbedrer kontantstrømstyringen. Dette automatiseringsnivået sparer ikke bare tid, men øker også nøyaktigheten av finansielle transaksjoner, og minimerer potensialet for feil som kan oppstå i manuelle prosesser.

Rollen til AI i regnskapsverktøy

Kunstig intelligens er avgjørende for å forme fremtiden for regnskap ved å eliminere repeterende oppgaver som manuell dataregistrering og gjøre det mulig for regnskapsførere å behandle store datamengder med høy nøyaktighet. AI verktøyene hjelper til med å forutsi økonomiske trender, og sikrer konsistent og informert beslutningstaking.

De viktigste 3 rollene AI spiller i regnskap er oppført nedenfor.

Automatisering av rutineoppgaver og bokføring

AI verktøyene forvandler landskapet av rutinemessige bokføringsoppgaver ved å ta tidligere repeterende, tidkrevende og feilutsatte oppgaver. Regnskapsførere er i stand til å garantere punktlige betalinger og pålitelig finansiell rapportering med AI teknologi gjennom automatisert datautvinning fra finansielle dokumenter.

Regnskapsplattformer utnytter kunstig intelligens for å frigjøre regnskapsførere fra repeterende bokføringsoppgaver som transaksjonskategorisering og reiseregninger, slik at de kan fokusere på mer komplekse, strategiske og stimulerende oppgaver. Automatisering av rutineoppgaver effektiviserer bokføringen, ikke bare for å øke effektiviteten, men for å sikre en standardisert prosess på tvers av team.

Redusere feil i regnskapet

Manuell dataregistrering og beregning er langt mer utsatt for feil enn automatiserte regnskapsprosesser. Mennesker er mer sannsynlig å gjøre matematiske feil enn kunstig intelligens. Bruk av kunstig intelligenspraksis garanterer et nøyaktighetsnivå som vil koste en dyktig regnskapsfører mer tid og energi å oppnå.

Hensikten med å bruke kunstig intelligens for å redusere feil i regnskapet er todelt. Disse legger til rette for avansert analyse og automatiserer repeterende oppgaver. For det første er kunstig intelligens i stand til å analysere massive økonomiske datasett, forutsi økonomiske trender, vurdere potensielle risikoer og gjøre spådommer. For det andre automatiserer kunstig intelligens repeterende oppgaver som dataregistrering, transaksjonskategorisering og reiseregninger.

Tilpasse klienttjenester og rapportering

Regnskapsførere, som arbeider selvstendig eller i et firma, kan bedre forstå kundenes behov og skreddersy sine anbefalinger til disse behovene ved hjelp av kunstig intelligens. Kunstig intelligens gjør det mulig for regnskapsførere å analysere kundens hele unike økonomiske historie, og gi personlige anbefalinger for budsjettering, skatteplanlegging og investeringsstrategier basert på hva de finner.

Regnskapsførere bruker kunstig intelligens til å identifisere mønstre i kundenes inntekter, utgifter, investeringer og tidligere transaksjoner, noe som gir dem en ide om hvordan klienten oppfører seg i visse økonomiske situasjoner. Regnskapsførere kan bruke AI til å gjennomgå kundens historiske forbruksmønstre og skape en gjennomførbar investeringsplan.

Hva bør du vurdere når du velger AI verktøy for regnskap?

Når du velger AIdrevne regnskapsverktøy, er det avgjørende å ta informerte beslutninger basert på flere viktige faktorer. Her er hva brukerne må huske på når de velger AI verktøy.

 1. Virksomhetens størrelse og kompleksitet: Velg et verktøy som samsvarer med størrelsen og kompleksiteten til forretningsdriften Større bedrifter kan ha behov for mer robuste løsninger med avanserte funksjoner, mens mindre bedrifter kan dra nytte av enklere og mer strømlinjeformede verktøy.
 2. Spesifikke regnskapsbehov: Identifiser de bestemte oppgavene du vil automatisere eller forbedre, for eksempel fakturering, lønn eller finansrapportering Se etter verktøy som tilbyr spesialiserte funksjoner skreddersydd for disse behovene.
 3. Integrasjon Funksjoner: Sikre at verktøyet enkelt kan integreres med eksisterende regnskapsprogramvare og andre forretningssystemer Dette muliggjør en jevnere arbeidsflyt og datakonsistens på tvers av plattformer.
 4. Kostnadseffektivitet: Vurder verktøyets prisstruktur, inkludert eventuelle innledende oppsettsgebyrer, månedlige abonnementer og tilleggskostnader for oppdateringer eller støtte Vurder potensiell avkastning på investeringen ved å veie effektivitetsgevinstene mot kostnadene.
 5. Brukeropplevelse og læringskurve: Velg verktøy med et intuitivt grensesnitt og minimal læringskurve for å sikre rask adopsjon av teamet Sjekk tilgjengeligheten av opplæringsmateriell og kundestøtte.
 6. skalerbarhet: Velg verktøy som kan skaleres med virksomheten, og som gir fleksibilitet til å imøtekomme vekst når det gjelder transaksjonsvolum, brukere og funksjonalitet.
 7. Overholdelse av forskrifter og datasikkerhet: Kontroller at verktøyet samsvarer med bransjestandarder og forskrifter I tillegg må du undersøke sikkerhetstiltakene som er på plass for å beskytte sensitive økonomiske data.
 8. Kundestøtte og fellesskap: Se på kvaliteten på kundestøtten som tilbys, inkludert responstider og teknisk ekspertise Et aktivt brukerfellesskap kan tilby verdifull innsikt og feilsøkingstips.
 9. AI evner og kontinuerlig forbedring: Evaluer de AI funksjonene for deres evne til å automatisere oppgaver nøyaktig, gi innsikt og tilpasse seg nye data Leverandører som viser en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og oppdateringer, bør foretrekkes.
 10. Anmeldelser og attester: Undersøk brukeranmeldelser og attester for å vurdere verktøyets effektivitet og pålitelighet Vurder å kontakte nåværende brukere for førstehånds tilbakemelding.

ofte stilte spørsmål

DEXT er det beste AI verktøyet for å håndtere digitale salgsdata. Den konsoliderer informasjon fra flere forhandlere og e-handelsplattformer.

AI forbedrer revisjonsprosesser ved å analysere store datasett for å identifisere høyrisikotransaksjoner raskt, noe som reduserer tiden og innsatsen som kreves for revisjoner.

Transkriptor transkriberer raskt lyd og video fra regnskapsmøter. Det gir detaljert dokumentasjon.

AI verktøyene kan ikke fullt ut erstatte menneskelige regnskapsførere; de krever fortsatt menneskelig skjønn for korreksjoner og forståelse av personlig informasjon relatert til forretningsmål.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst