Top 7 nástrojov pre účtovníkov v roku 2024

Moderný smartphone zobrazujúci grafy a grafy, symbolizujúce špičkové nástroje pre účtovníkov v roku 2024.
Preskúmajte sedem najlepších nástrojov pre účtovníkov na finančnú analýzu a výkazníctvo v roku 2024.

Transkriptor 2024-03-29

Umelá inteligencia (AI) formuje budúcnosť účtovníctva tým, že prijíma predtým časovo náročné a chybné úlohy a robí ich jednoduchými, rýchlymi a presnými. Účtovníci majú prístup k nástrojom na automatizovanú extrakciu údajov z finančných dokumentov, ako sú faktúry alebo účtenky, pokročilú prediktívnu analýzu a komplexnú správu údajov. Nástroje sú užitočné na auditovanie, skrátenie procesu, ktorý trvá niekoľko mesiacov až niekoľko dní s minimálnym úsilím.

Ďalším bonusom začlenenia umelej inteligencie do účtovných procesov je zvýšená spokojnosť s prácou. Účty majú rôzne povinnosti, pričom významná časť je opakujúca sa a časovo náročná. Čas účtovníkov sa uvoľní, aby sa mohli sústrediť na zložitejšie, stimulujúce a v konečnom dôsledku odmeňujúce úlohy s mnohými účtovnými úlohami delegovanými na umelú inteligenciu.

Umelá inteligencia nenahradí skúsenosti šikovných účtovníkov, pretože účtovné stretnutia sa dotýkajú osobných údajov, ktoré naznačujú viac o súčasnom stave a budúcich cieľoch podnikania klienta.

7 nástrojov pre účtovníkov je uvedených nižšie.

 1. Transkriptor: Prepisovací softvér na dokumentáciu účtovných stretnutí s vysokým množstvom informácií, ako sú ročné recenzie klientov, obchodné stretnutia a stretnutia s potenciálnymi klientmi.
 2. DEXT: Automatizované účtovné riešenie pozostávajúce z troch samostatných programov pre dáta, extrakciu, prediktívnu analýzu a riadenie digitálneho predaja.
 3. Zoho Books: Účtovný softvér zahrnutý v balíku ZohoBusiness Suite, ktorý ponúka skúsenosti na mieru vďaka podpore viacerých typov predaja a nákupu, ako aj prispôsobiteľných zostáv.
 4. BotKeeper: Špecializovaný účtovný softvér kombinujúci ľudské odborné znalosti a umelú inteligenciu na podporu používateľov pri rozširovaní ich podnikania.
 5. MindBridge: audítorská platforma využívajúca AI, ktorá automaticky identifikuje vysoko rizikové transakcie a zlepšuje rozhodovanie pomocou výkonného rozpoznávania vzorov.
 6. Xero: Účtovný softvér ponúkajúci prístup viacerých používateľov pre tímy z rôznych miest, ako aj informačný panel konsolidujúci všetky informácie o finančnom zdraví klienta na jednom mieste.
 7. SMACC: Inteligentný účtovný softvér, ktorý využíva AI na to, aby klientom umožnil prístup k finančným údajom v reálnom čase, neustále monitoroval platby a rýchlejšie reagoval na faktúry.

Softvér na prepis účtovníctva s viacjazyčnou podporou, ideálny pre rozmanitú finančnú dokumentáciu.
Objavte najnovší prepisovací nástroj AI navrhnutý pre účtovníkov, ktorý zvyšuje efektivitu a presnosť.

1 Transkriptor

Transkriptor je online prepisovací softvér, ktorý využíva špičkovú umelú inteligenciu na rýchly prepis rôznych audio a video súborov. Účtovníci používajú Transkriptor najmä na prepisovanie ich stretnutí. Účtovné stretnutia pokrývajú veľa informačného základu, takže prepisovanie stretnutí poskytuje konkrétnu dokumentáciu interakcií s klientmi a umožňuje účtovníkom efektívne lokalizovať konkrétne informácie.

Účtovníci sú povinní zúčastňovať sa niekoľkých typov stretnutí, ako sú každoročné hodnotenia klientov, poradenstvo klientom o predaji ich produktu alebo služby a stretnutia s potenciálnymi klientmi, počas ktorých Meetingtor je schopný ich zaznamenať a používatelia môžu získať prepisy týchto stretnutí jedným kliknutím. Účtovníci sa zaoberajú komplexnými informáciami o klientoch, finančnými aj osobnými, takže je dôležité mať presný a podrobný záznam o tom, čo sa hovorí počas stretnutí.

Klientom sa odporúča, aby sa počas stretnutí účtovníkov podelili o osobné zmeny, ktoré ovplyvňujú ich podnikanie, ktoré naznačujú viac o ich podnikaní, ako sú schopné čísla, preto je nevyhnutné mať prepisy týchto diskusií. Skúsiť Je to zadarmo!

Špičkové rozhranie účtovných nástrojov spoločnosti Dext zdôrazňuje automatizáciu pre profesionálov v účtovníctve a účtovníctve.
Domovská stránka MindBridge Analytics hrdo oznamuje Stephena DeWitta ako svojho nového generálneho riaditeľa, ktorý povedie cestu spoločnosti vpred.

2 DEXT

DEXT je automatizované účtovné riešenie, ktoré využíva umelú inteligenciu na zaručenie väčšej presnosti, efektívnosti a produktivity. Softvérový balík DEXT obsahuje tri samostatné programy (DEXT Prepare, DEXT Precision, DEXT Commerce), ktoré sa zaoberajú extrakciou, analýzou a správou údajov pre účtovníkov.

Prepare works tak, že požiadate používateľov, aby nahrali fotografiu účtenky, faktúry alebo bankového výpisu, ktorý chcú digitalizovať, a vytvoríte automatizovanú kópiu údajov, ktorá sa odošle do preferovaného účtovného softvéru používateľa. DEXT Precision analyzuje finančné údaje nahrané účtovníkmi, generuje proaktívne poznatky o predaji spoločnosti, priemernom čase potrebnom na zaplatenie za služby, duplicitných transakciách a chýbajúcich údajoch.

DEXT Commerce spravuje údaje z digitálneho predaja, konsoliduje informácie z viacerých maloobchodníkov, trhovísk a platforiem elektronického obchodu o financiách spoločnosti v štandardizovanom formáte, ktorý sa ľahko exportuje.

Zoho Books banner domovskej stránky zdôrazňuje svoj online účtovný softvér prispôsobený podnikaniu pre zjednodušené operácie
Najlepšia voľba pre online účtovný softvér v roku 2024, ktorý poskytuje bezkonkurenčné riešenia finančného riadenia.

3 Zoho Books

Zoho Books je jedným zo softvérov, ktoré sú súčasťou obchodného balíka Zoho, takže je skvelou voľbou pre účtovníkov, ktorí už používajú jednu alebo viac svojich aplikácií. Zoho Books je program bohatý na funkcie napriek tomu, že sa väčšinou zameriava na malé podniky tým, že ponúka viac typov predaja a nákupu, prispôsobiteľné prehľady a automatický výpočet daní zo mzdy.

Používatelia Zoho Books chvália jeho "čisté" rozhranie, ktoré zobrazuje kolekciu personalizovateľných funkcií, ktoré im umožňujú ľahko prispôsobiť výkon aplikácie svojim finančným potrebám a zefektívniť účtovný proces. Zoho Books je komplexné a flexibilné účtovné riešenie využívajúce výkonné inteligentné techniky v desktopovej verzii a mobilnej aplikácii.

Domovská stránka spoločnosti Botkeeper zdôrazňuje zjednodušenie účtovníctva pre účtovníkov prostredníctvom svojej automatizačnej technológie.
Preskúmajte Botkeeper, automatizované riešenie na zdolanie výziev v oblasti účtovníctva a dosiahnutie bezkonkurenčnej efektivity.

4 BotKeeper

BotKeeper je špecializovaný účtovnícky softvér pre účtovníkov, ktorý kombinuje ľudské odborné znalosti a umelú inteligenciu s cieľom generovať výkonné prehľady v reálnom čase a zároveň zjednodušiť ich pracovný tok. BotKeeper využíva AI na uľahčenie úrovne škálovateľnosti, ktorá nie je možná pri manuálnom zadávaní údajov, a poskytuje vlastný tím kvalifikovaných účtovníkov pre každého zo svojich zákazníkov na podporu ich ďalšieho používania softvéru.

BotKeeper automatizuje časovo náročné účtovné úlohy, konsoliduje potrebné nástroje na jednom mieste, čo šetrí účtovníkom drahocenný čas a umožňuje im sústrediť sa na udržiavanie personalizovaných zákazníckych skúseností, získavanie nových zákazníkov a sledovanie významných klientov.

Domovská stránka MindBridge Analytics hrdo oznamuje Stephena DeWitta ako svojho nového generálneho riaditeľa, ktorý povedie cestu spoločnosti vpred.
MindBridge, ktorá stojí na čele AI v oblasti financií, víta Stephena DeWitta ako priekopníka inovácií v oblasti riadenia generálnych riaditeľov.

5 MindBridge

MindBridge vyniká od iných audítorských platforiem, pretože využíva umelú inteligenciu na analýzu obrovského množstva údajov a automaticky označuje to, čo je známe ako "vysoko rizikové" transakcie zahŕňajúce veľké množstvo peňazí.

Audítorský softvér MindBridge využíva umelú inteligenciu na urýchlenie niekoľkomesačného procesu auditu na niekoľko dní a na zníženie rizika ľudskej chyby spojenej s tradičnou analýzou údajov. MindBridge poskytuje hlboký prehľad o finančných údajoch a výkonné rozpoznávanie vzorov pre efektívne rozhodovanie s využitím minimálneho času, úsilia a zdrojov.

Moderné účtovné softvérové rozhranie na webových stránkach Xero, ktoré ukazuje jednoduchosť riadenia finančných úloh.
Preskúmajte Xero, popredný účtovný nástroj v roku 2024, ktorý je navrhnutý tak, aby efektívne zjednodušil finančné úlohy.

6 Xero

Xero účtovný softvér ponúka vzdialený prístup, prístup viacerých používateľov a vizualizáciu údajov, čo z neho robí skvelú voľbu pre tímy v rôznych mestách. Riadiaci panel Xero konsoliduje základné finančné údaje na jednom výhodnom mieste. Zobrazuje aktuálne údaje o zostatkoch na účtoch klienta a stave účtov a faktúr. Softvér Xerosumarizuje celkové príjmy a výdavky spolu s nárokmi na výdavky. Táto centralizácia zefektívňuje finančné procesy tým, že ponúka transparentný pohľad na finančné zdravie spoločnosti.

Xero slúži ako všestranný účtovný nástroj, ktorý sa stará o širokú škálu používateľov od nezávislých pracovníkov sledujúcich platby faktúr klientov až po veľké podniky monitorujúce peňažné toky. Jeho funkčnosť podporuje rôzne finančné aktivity, čo z neho robí cenný prínos pre rôzne účtovné potreby.

SMACC Cloud Accounting Software zobrazený na rôznych zariadeniach, čím sa zlepšuje finančné riadenie pre MSP.
Rozhodnite sa pre SMACC v roku 2024 pre jednoduché účtovníctvo, ktoré spĺňa špecifické potreby malých a stredných podnikov (MSP).

7 SMACC

SMACC vyniká ako inovatívne riešenie v oblasti účtovníctva a finančného riadenia, ktoré využíva silu umelej inteligencie na zefektívnenie zložitých procesov. Ako pokročilá platforma riadená AIponúka SMACC komplexnú sadu nástrojov určených na zvýšenie efektívnosti a presnosti finančných operácií. Uspokojuje podniky všetkých veľkostí a poskytuje funkcie, ktoré zahŕňajú plánovanie podnikových zdrojov (ERP), finančné riadenie, obchodné výkazníctvo a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).

Jadrom ponuky SMACC je jej schopnosť transformovať proces záväzkov. Využitím umelej inteligencie zabezpečuje SMACC nepretržité monitorovanie a riadenie platieb, čím sa výrazne znižuje riziko oneskorených platieb a zlepšuje riadenie peňažných tokov. Táto úroveň automatizácie nielen šetrí čas, ale tiež zvyšuje presnosť finančných transakcií, čím minimalizuje potenciál chýb, ktoré môžu vzniknúť v manuálnych procesoch.

Úloha AI v účtovných nástrojoch

Umelá inteligencia je kľúčová pri formovaní budúcnosti účtovníctva tým, že eliminuje opakujúce sa úlohy, ako je manuálne zadávanie údajov, a umožňuje účtovníkom spracovávať veľké objemy údajov s vysokou presnosťou. AI nástroje pomáhajú predpovedať finančné trendy a zabezpečujú konzistentné a informované rozhodovanie.

Hlavné 3 úlohy, ktoré AI zohráva v účtovníctve, sú uvedené nižšie.

Automatizácia rutinných úloh a vedenia účtovníctva

AI nástroje menia prostredie rutinných účtovných úloh tým, že preberajú predtým opakujúce sa úlohy, časovo náročné a náchylné na chyby. Účtovníci sú schopní zaručiť včasné platby a spoľahlivé finančné výkazníctvo pomocou AI technológie prostredníctvom automatizovanej extrakcie údajov z finančných dokumentov.

Účtovné platformy využívajú umelú inteligenciu na oslobodenie účtovníkov od opakujúcich sa účtovných úloh, ako je kategorizácia transakcií a výkazy výdavkov, aby sa mohli sústrediť na zložitejšie, strategickejšie a stimulujúce úlohy. Automatizácia rutinných úloh zefektívňuje vedenie účtovníctva nielen na zvýšenie efektivity, ale aj na zabezpečenie štandardizovaného procesu v tímoch.

Zníženie chybovosti v účtovníctve

Manuálne zadávanie a výpočet údajov sú oveľa náchylnejšie na chyby ako automatizované účtovné procesy. Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou urobia matematické chyby ako umelá inteligencia. Použitie postupov umelej inteligencie zaručuje úroveň presnosti, ktorá by stála kvalifikovaného účtovníka viac času a energie.

Účel využitia umelej inteligencie na zníženie chýb v účtovníctve je dvojaký. Tie uľahčujú pokročilú analýzu a automatizujú opakujúce sa úlohy. Po prvé, umelá inteligencia je schopná analyzovať obrovské súbory finančných údajov, predpovedať finančné trendy, hodnotiť potenciálne riziká a robiť predpovede. Po druhé, umelá inteligencia automatizuje opakujúce sa úlohy, ako je zadávanie údajov, kategorizácia transakcií a výkazy výdavkov.

Prispôsobenie klientskych služieb a reportingu

Účtovníci, ktorí pracujú nezávisle alebo v rámci firmy, môžu pomocou umelej inteligencie lepšie porozumieť potrebám svojich klientov a prispôsobiť svoje odporúčania týmto potrebám. Umelá inteligencia umožňuje účtovníkom analyzovať celú jedinečnú finančnú históriu svojich klientov a robiť personalizované odporúčania pre rozpočtovanie, daňové plánovanie a investičné stratégie na základe toho, čo nájdu.

Účtovníci používajú umelú inteligenciu na identifikáciu vzorcov v príjmoch, výdavkoch, investíciách a minulých transakciách svojich klientov, čo im dáva predstavu o tom, ako sa klient správa v určitých finančných situáciách. Účtovníci sú schopní použiť AI na preskúmanie historických vzorcov výdavkov klienta a vytvorenie uskutočniteľného investičného plánu.

Čo treba zvážiť pri výbere AI nástrojov pre účtovníctvo?

Pri výbere účtovných nástrojov využívajúcich AIje dôležité robiť informované rozhodnutia na základe niekoľkých kľúčových faktorov. Tu je to, čo musia používatelia mať na pamäti pri výbere AI nástrojov.

 1. Veľkosť a zložitosť firmy: Vyberte nástroj, ktorý je v súlade s veľkosťou a zložitosťou obchodných operácií Väčšie podniky môžu vyžadovať robustnejšie riešenia s pokročilými funkciami, zatiaľ čo menšie podniky môžu mať prospech z jednoduchších a efektívnejších nástrojov.
 2. Špecifické účtovné potreby: Identifikujte konkrétne úlohy, ktoré chcete automatizovať alebo vylepšiť, napríklad fakturáciu, mzdy alebo finančné výkazníctvo Hľadajte nástroje, ktoré ponúkajú špecializované funkcie prispôsobené týmto potrebám.
 3. Možnosti integrácie: Zaistite, aby sa nástroj mohol ľahko integrovať s existujúcim účtovným softvérom a inými obchodnými systémami To umožňuje plynulejší pracovný tok a konzistentnosť údajov naprieč platformami.
 4. Nákladová efektívnosť: Zvážte cenovú štruktúru nástroja vrátane všetkých poplatkov za počiatočné nastavenie, mesačného predplatného a dodatočných nákladov na aktualizácie alebo podporu Posúďte potenciálnu návratnosť investícií porovnaním zvýšenia efektívnosti s nákladmi.
 5. Používateľská skúsenosť a krivka učenia: Vyberte si nástroje s intuitívnym rozhraním a minimálnou krivkou učenia, aby ste si zaistili rýchle prijatie tímom Skontrolujte dostupnosť školiacich materiálov a zákaznícku podporu.
 6. Škálovateľnosť: Vyberte si nástroje, ktoré sa môžu škálovať s podnikaním a ponúkajú flexibilitu na prispôsobenie sa rastu z hľadiska objemu transakcií, používateľov a funkčnosti.
 7. Súlad s predpismi a bezpečnosť údajov: Overenie, či je nástroj v súlade s odvetvovými normami a predpismi Okrem toho preskúmajte bezpečnostné opatrenia zavedené na ochranu citlivých finančných údajov.
 8. Zákaznícka podpora a komunita: Pozrite sa na kvalitu poskytovanej zákazníckej podpory vrátane časov odozvy a technických odborných znalostí Komunita aktívnych používateľov môže ponúknuť cenné informácie a tipy na riešenie problémov.
 9. AI schopnosti a neustále zlepšovanie: Vyhodnoťte AI funkcie z hľadiska ich schopnosti presne automatizovať úlohy, poskytovať prehľady a prispôsobovať sa novým údajom Mali by sa uprednostniť predajcovia, ktorí preukážu záväzok k neustálemu zlepšovaniu a aktualizáciám.
 10. Recenzie a posudky: Preskúmajte recenzie a referencie používateľov s cieľom posúdiť účinnosť a spoľahlivosť nástroja Zvážte kontaktovanie súčasných používateľov so žiadosťou o spätnú väzbu z prvej ruky.

Často kladené otázky

DEXT je najlepší AI nástroj na správu údajov o digitálnom predaji. Konsoliduje informácie od viacerých maloobchodníkov a platforiem elektronického obchodu.

AI zlepšuje procesy auditu analýzou veľkých súborov údajov s cieľom rýchlo identifikovať vysokorizikové transakcie, čím sa skracuje čas a úsilie potrebné na audity.

Transkriptor rýchlo prepisuje audio a video z účtovných stretnutí. Poskytuje podrobnú dokumentáciu.

AI nástroje nemôžu úplne nahradiť ľudských účtovníkov; stále vyžadujú ľudský úsudok na opravy a pochopenie osobných informácií súvisiacich s obchodnými cieľmi.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text