7 parasta työkalua kirjanpitäjille vuonna 2024

Moderni älypuhelin, joka näyttää kaavioita ja kaavioita, jotka symboloivat kirjanpitäjien huippuluokan työkaluja vuonna 2024.
Tutustu kirjanpitäjien seitsemään parhaaseen työkaluun talousanalyysiin ja raportointiin vuonna 2024.

Transkriptor 2024-03-29

Tekoäly (AI) muokkaa kirjanpitoalan tulevaisuutta ottamalla aiemmin aikaa vieviä ja virhealttiita tehtäviä ja tekemällä niistä yksinkertaisia, nopeita ja tarkkoja. Kirjanpitäjillä on pääsy työkaluihin automaattiseen tietojen poimintaan taloudellisista asiakirjoista, kuten laskuista tai kuiteista, edistyneeseen ennakoivaan analyysiin ja kattavaan tiedonhallintaan. Työkalut ovat hyödyllisiä auditoinnissa, lyhentämällä prosessia, joka kestää useista kuukausista muutamaan päivään pienellä vaivalla.

Lisäetuna tekoälyn sisällyttämisestä kirjanpitoprosesseihin on parantunut työtyytyväisyys. Tileillä on erilaisia vastuita, joista merkittävä osa on toistuvia ja aikaa vieviä. Kirjanpitäjien aikaa vapautuu monimutkaisempiin, innostaviin ja lopulta palkitseviin tehtäviin, kun monet kirjanpitotehtävät on delegoitu tekoälylle.

Tekoäly ei korvaa ammattitaitoisten kirjanpitäjien kokemusta, sillä kirjanpitokokouksissa käsitellään henkilötietoja, jotka kertovat enemmän asiakkaan liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista.

Kirjanpitäjien 7 työkalua on lueteltu alla.

 1. Transkriptor: Transkriptioohjelmisto tietotiheiden kirjanpitokokousten, kuten vuosittaisten asiakasarviointien, myyntikokousten ja mahdollisten asiakkaiden tapaamisten, dokumentointiin.
 2. DEXT: Automatisoitu kirjanpitoratkaisu, joka koostuu kolmesta erillisestä ohjelmasta dataan, poimintaan, ennakoivaan analysointiin ja digitaalisen myynnin hallintaan.
 3. Zoho Books: ZohoBusiness Suiteen sisältyvä kirjanpito-ohjelmisto tarjoaa räätälöidyn kokemuksen tukemalla monenlaisia myyntejä ja ostoja sekä mukautettavia raportteja.
 4. BotKeeper: Erikoistunut kirjanpito-ohjelmisto, joka yhdistää inhimillisen asiantuntemuksen ja tekoälyn tukemaan käyttäjiä liiketoiminnan laajentamisessa.
 5. MindBridge: AItoimiva auditointialusta, joka tunnistaa automaattisesti korkean riskin liiketoimet ja tehostaa päätöksentekoa tehokkaan hahmontunnistuksen avulla.
 6. Xero: Kirjanpito-ohjelmisto, joka tarjoaa usean käyttäjän pääsyn eri kaupungeissa toimiville tiimeille sekä kojelaudan, joka yhdistää kaikki tiedot asiakkaan taloudellisesta tilanteesta yhteen paikkaan.
 7. SMACC: Älykäs kirjanpito-ohjelmisto, joka käyttää AI avulla asiakkaita pääsemään reaaliaikaisiin taloustietoihin, seuraamaan jatkuvasti maksuja ja vastaamaan laskuihin nopeammin.

Kirjanpidon transkriptioohjelmisto, joka esittelee monikielistä tukea, ihanteellinen monipuoliseen taloudelliseen dokumentointiin.
Tutustu uusimpaan AI-käyttöiseen transkriptiotyökaluun, joka on suunniteltu kirjanpitäjille, mikä parantaa tehokkuutta ja tarkkuutta.

1 Transkriptor

Transkriptor on online-transkriptioohjelmisto, joka käyttää huippuluokan tekoälyä useiden ääni- ja videotiedostojen nopeaan transkriptioon . Kirjanpitäjät käyttävät Transkriptoria erityisesti heidän kokoustensa litteroimiseksi. Kirjanpitokokoukset kattavat paljon informatiivista maaperää, joten kokousten transkriptoiminen tarjoaa konkreettisen dokumentaation asiakkaiden vuorovaikutuksesta ja antaa kirjanpitäjille mahdollisuuden löytää tietyt tiedot tehokkaasti.

Kirjanpitäjien on osallistuttava monenlaisiin kokouksiin, kuten vuosittaisiin asiakasarviointeihin, asiakkaiden neuvontaan tuotteen tai palvelun myynnissä ja tapaamisiin mahdollisten asiakkaiden kanssa, joiden aikana Meetingtor pystyy tallentamaan ne ja käyttäjät voivat saada transkriptiot näistä kokouksista yhdellä napsautuksella. Kirjanpitäjät käsittelevät monimutkaisia asiakastietoja, sekä taloudellisia että henkilökohtaisia, joten on ratkaisevan tärkeää saada tarkka ja yksityiskohtainen kirjaus siitä, mitä kokouksissa sanotaan.

Asiakkaita kannustetaan jakamaan henkilökohtaisia muutoksia, jotka vaikuttavat heidän liiketoimintaansa kirjanpitäjien kokouksissa, jotka osoittavat enemmän heidän liiketoiminnastaan kuin numerot pystyvät, joten on välttämätöntä saada transkriptiot näistä keskusteluista. Yrittää Se ilmaiseksi!

Dextin huippuluokan kirjanpidon työkalupakin käyttöliittymä korostaa automaatiota kirjanpidon ammattilaisille.
MindBridge Analyticsin kotisivu julkistaa ylpeänä Stephen DeWittin uudeksi toimitusjohtajakseen, joka johtaa yrityksen matkaa eteenpäin.

2 DEXT

DEXT on automatisoitu kirjanpitoratkaisu, joka käyttää tekoälyä takaamaan paremman tarkkuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden. DEXT-ohjelmistopaketti sisältää kolme erillistä ohjelmaa (DEXT Prepare, DEXT Precision, DEXT Commerce), jotka käsittelevät kirjanpitäjien tietojen poimintaa, analysointia ja hallintaa.

Valmistele teokset pyytämällä käyttäjiä lataamaan valokuva kuitista, laskusta tai tiliotteesta, jonka he haluavat digitoida, ja luomalla automaattinen kopio tiedoista, jotka lähetetään käyttäjän haluamaan kirjanpito-ohjelmistoon. DEXT Precision analysoi kirjanpitäjien lataamia taloudellisia tietoja ja tuottaa ennakoivia oivalluksia yrityksen myynnistä, palvelujen maksamiseen keskimäärin kuluvasta ajasta, päällekkäisistä tapahtumista ja puuttuvista tiedoista.

DEXT Commerce hallinnoi digitaalisen myynnin tietoja ja yhdistää useiden jälleenmyyjien, markkinapaikkojen ja sähköisen kaupankäynnin alustojen tiedot yrityksen taloudesta standardoidussa muodossa, joka on helppo viedä.

Zoho Books kotisivun banneri korostaa sen liiketoimintaan räätälöityä online-kirjanpito-ohjelmistoa virtaviivaiseen toimintaan
Vuoden 2024 paras valinta verkkokirjanpito-ohjelmistoille, jotka tarjoavat vertaansa vailla olevia taloushallinnon ratkaisuja.

3 Zoho Books

Zoho Books on yksi ZohoBusiness Suiteen sisältyvistä ohjelmistoista, joten se on loistava valinta kirjanpitäjille, jotka jo käyttävät yhtä tai useampaa sovellustaan. Zoho Books on monipuolinen ohjelma, vaikka se on suunnattu enimmäkseen pienyrityksille tarjoamalla monenlaisia myyntejä ja ostoja, mukautettavia raportteja ja palkkaverojen automaattista laskentaa.

Zoho Books käyttäjät ylistävät sen "puhdasta" käyttöliittymää, joka näyttää kokoelman mukautettavia ominaisuuksia, joiden avulla he voivat helposti räätälöidä sovelluksen suorituskyvyn taloudellisiin tarpeisiinsa ja virtaviivaistaa kirjanpitoprosessia. Zoho Books on kattava ja joustava kirjanpitoratkaisu, joka käyttää tehokkaita älykkäitä tekniikoita työpöytäversiossa ja mobiilisovelluksessa.

Botkeeperin kotisivuilla korostetaan kirjanpitäjien kirjanpidon yksinkertaistamista automaatiotekniikan avulla.
Tutustu Botkeeperiin, automatisoituun ratkaisuun, jolla voit voittaa kirjanpidon haasteet ja hyödyntää vertaansa vailla olevaa tehokkuutta.

4 BotKeeper

BotKeeper on kirjanpitäjille tarkoitettu erikoistunut kirjanpito-ohjelmisto, joka yhdistää inhimillisen asiantuntemuksen ja tekoälyn tuottamaan tehokkaita reaaliaikaisia oivalluksia ja yksinkertaistamaan työnkulkuaan. BotKeeper käyttää AI helpottaakseen skaalautuvuutta, joka on mahdotonta manuaalisella tietojen syöttämisellä, ja tarjoaa mukautetun ammattitaitoisten kirjanpitäjien tiimin jokaiselle asiakkaalleen tukemaan ohjelmiston jatkuvaa käyttöä.

BotKeeper automatisoi aikaa vievät kirjanpitotehtävät keskittämällä tarvittavat työkalut yhteen paikkaan, mikä säästää kirjanpitäjien arvokasta aikaa ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä henkilökohtaisten asiakaskokemusten ylläpitämiseen, uusien asiakkaiden perehdyttämiseen ja suurten asiakkaiden tavoitteluun.

MindBridge Analyticsin kotisivu julkistaa ylpeänä Stephen DeWittin uudeksi toimitusjohtajakseen, joka johtaa yrityksen matkaa eteenpäin.
MindBridge, AI eturintamassa rahoitusalalla, toivottaa Stephen DeWittin tervetulleeksi uraauurtavaksi toimitusjohtajaksi, joka ohjaa innovaatioita.

5 MindBridge

MindBridge erottuu muista tarkastusalustoista, koska se hyödyntää tekoälyä analysoimaan valtavia tietomääriä ja merkitsee automaattisesti niin sanotut "korkean riskin" tapahtumat, joihin liittyy suuria rahamääriä.

MindBridge-auditointiohjelmisto käyttää tekoälyä nopeuttamaan kuukausia kestävän auditointiprosessin useisiin päiviin ja vähentämään perinteiseen data-analyysiin liittyvää inhimillisten virheiden riskiä. MindBridge tarjoaa syvällistä tietoa taloudellisista tiedoista ja tehokkaan hahmontunnistuksen tehokkaaseen päätöksentekoon käyttämällä mahdollisimman vähän aikaa, vaivaa ja resursseja.

Moderni kirjanpito-ohjelmiston käyttöliittymä Xero: n verkkosivuilla, joka esittelee helppoutta talousasioiden hallintaan.
Tutustu Xero, vuoden 2024 johtavaan kirjanpitotyökaluun, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan taloustehtäviä tehokkaasti.

6 Xero

Xero kirjanpito-ohjelmisto tarjoaa etäkäytön, usean käyttäjän pääsyn ja tietojen visualisoinnin, joten se on loistava valinta eri kaupungeissa toimiville tiimeille. Xero kojelauta yhdistää olennaiset taloustiedot yhteen kätevään paikkaan. Se näyttää ajantasaiset tiedot asiakkaan tilien saldoista sekä laskujen ja laskujen tilasta. Xeroohjelmisto tekee yhteenvedon kokonaistuloista ja -kuluista sekä kululaskuista. Tämä keskittäminen virtaviivaistaa talousprosesseja tarjoamalla läpinäkyvän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta.

Xero toimii monipuolisena kirjanpitotyökaluna, joka palvelee monenlaisia käyttäjiä itsenäisistä freelancereista, jotka seuraavat asiakaslaskujen maksuja, suuriin yrityksiin, jotka seuraavat kassavirtaa. Sen toiminnallisuus tukee erilaisia taloudellisia toimintoja, mikä tekee siitä arvokkaan voimavaran erilaisiin kirjanpitotarpeisiin.

SMACC pilvipohjainen kirjanpito-ohjelmisto eri laitteilla, mikä parantaa pk-yritysten taloushallintoa.
Valitaan SMACC vuonna 2024, jotta kirjanpito olisi helppoa ja vastaisi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) erityistarpeita.

7 SMACC

SMACC erottuu innovatiivisena ratkaisuna kirjanpidon ja taloushallinnon alalla, hyödyntäen tekoälyn voimaa monimutkaisten prosessien virtaviivaistamiseksi. Edistyneenä AI-vetoisena alustana SMACC tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja, jotka on suunniteltu parantamaan rahoitustoimintojen tehokkuutta ja tarkkuutta. Se palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja tarjoaa toimintoja, jotka kattavat toiminnanohjauksen (ERP), taloushallinnon, liiketoiminnan raportoinnin ja asiakassuhteiden hallinnan (CRM).

SMACCin tarjonnan ytimessä on sen kyky muuttaa ostoreskontran prosessia. Tekoälyä hyödyntämällä SMACC varmistaa maksujen jatkuvan seurannan ja hallinnan, mikä vähentää merkittävästi maksuviivästysten riskiä ja parantaa kassavirran hallintaa. Tämä automaatiotaso ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös lisää rahoitustapahtumien tarkkuutta minimoiden manuaalisissa prosesseissa mahdollisesti syntyvien virheiden mahdollisuuden.

AI rooli kirjanpitotyökaluissa

Tekoäly on keskeisessä asemassa kirjanpidon tulevaisuuden muokkaamisessa poistamalla toistuvat tehtävät, kuten manuaalinen tietojen syöttäminen, ja antamalla kirjanpitäjille mahdollisuuden käsitellä suuria tietomääriä erittäin tarkasti. AI työkalut auttavat ennustamaan taloudellisia suuntauksia ja varmistamaan johdonmukaisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon.

Alla on lueteltu 3 tärkeintä roolia, joita AI on kirjanpidossa.

Rutiinitehtävien ja kirjanpidon automatisointi

AI työkalut muuttavat rutiininomaisten kirjanpitotehtävien maisemaa ottamalla aiemmin toistuvia, aikaa vieviä ja virhealttiita tehtäviä. Kirjanpitäjät pystyvät takaamaan täsmälliset maksut ja luotettavan taloudellisen raportoinnin AI tekniikalla automaattisen tietojen poiminnan avulla taloudellisista asiakirjoista.

Kirjanpitoalustat hyödyntävät tekoälyä vapauttaakseen kirjanpitäjät toistuvista kirjanpitotehtävistä, kuten tapahtumien luokittelusta ja kuluraporteista, jotta he voivat keskittyä monimutkaisempiin, strategisempiin ja stimuloivampiin tehtäviin. Rutiinitehtävien automatisointi virtaviivaistaa kirjanpitoa paitsi tehokkuuden lisäämiseksi myös standardoidun prosessin varmistamiseksi tiimien välillä.

Kirjanpitovirheiden vähentäminen

Manuaalinen tietojen syöttö ja laskenta ovat paljon alttiimpia virheille kuin automatisoidut kirjanpitoprosessit. Ihmiset tekevät todennäköisemmin matemaattisia virheitä kuin tekoäly. Tekoälykäytäntöjen käyttö takaa tarkkuuden, jonka saavuttaminen maksaisi ammattitaitoiselle kirjanpitäjälle enemmän aikaa ja energiaa.

Tekoälyn käytön tarkoitus kirjanpidon virheiden vähentämiseksi on kaksiosainen. Nämä helpottavat edistynyttä analysointia ja automatisoivat toistuvia tehtäviä. Ensinnäkin tekoäly pystyy analysoimaan massiivisia taloudellisia tietoaineistoja, ennustamaan taloudellisia suuntauksia, arvioimaan mahdollisia riskejä ja tekemään ennusteita. Toiseksi tekoäly automatisoi toistuvat tehtävät, kuten tietojen syöttämisen, tapahtumien luokittelun ja kuluraportit.

Asiakaspalvelun ja raportoinnin mukauttaminen

Itsenäisesti tai yrityksen sisällä työskentelevät kirjanpitäjät voivat paremmin ymmärtää asiakkaidensa tarpeita ja räätälöidä suosituksensa näihin tarpeisiin tekoälyn avulla. Tekoälyn avulla kirjanpitäjät voivat analysoida asiakkaansa koko ainutlaatuisen taloudellisen historian ja antaa henkilökohtaisia suosituksia budjetointiin, verosuunnitteluun ja sijoitusstrategioihin löytöjensä perusteella.

Kirjanpitäjät käyttävät tekoälyä tunnistamaan asiakkaidensa tulojen, kulujen, sijoitusten ja aiempien tapahtumien mallit, mikä antaa heille käsityksen siitä, miten asiakas käyttäytyy tietyissä taloudellisissa tilanteissa. Kirjanpitäjät voivat käyttää AI tarkastellakseen asiakkaan historiallisia kulutusmalleja ja luodakseen toteuttamiskelpoisen investointisuunnitelman.

Mitä harkita valittaessa AI työkaluja kirjanpitoon?

Kun valitset AIpohjaisia kirjanpitotyökaluja, on tärkeää tehdä tietoon perustuvia päätöksiä useiden avaintekijöiden perusteella. Tässä on mitä käyttäjien on pidettävä mielessä valitessaan AI työkaluja.

 1. Yrityksen koko ja monimutkaisuus: Valitse työkalu, joka sopii liiketoiminnan kokoon ja monimutkaisuuteen Suuremmat yritykset saattavat tarvita vankempia ratkaisuja, joissa on edistyneitä toimintoja, kun taas pienemmät yritykset saattavat hyötyä yksinkertaisemmista ja virtaviivaisemmista työkaluista.
 2. Erityiset kirjanpitotarpeet: Määritä tietyt tehtävät, jotka haluat automatisoida tai parantaa, kuten laskutus, palkanlaskenta tai talousraportointi Etsi työkaluja, jotka tarjoavat näihin tarpeisiin räätälöityjä erikoisominaisuuksia.
 3. Integrointiominaisuudet: Varmista, että työkalu voidaan helposti integroida olemassa oleviin kirjanpito-ohjelmistoihin ja muihin liiketoimintajärjestelmiin Tämä helpottaa sujuvampaa työnkulkua ja tietojen yhdenmukaisuutta eri alustoilla.
 4. Kustannustehokkuus: Harkitse työkalun hinnoittelurakennetta, mukaan lukien mahdolliset alkuasennusmaksut, kuukausitilaukset ja päivitysten tai tuen lisäkustannukset Arvioi sijoitetun pääoman mahdollinen tuotto punnitsemalla tehokkuushyötyjä kustannuksiin.
 5. Käyttökokemus ja oppimiskäyrä: Valitse työkalut, joissa on intuitiivinen käyttöliittymä ja minimaalinen oppimiskäyrä, jotta tiimi voi ottaa ne nopeasti käyttöön Tarkista koulutusmateriaalien ja asiakastuen saatavuus.
 6. Skaalautuvuus: Valitse työkalut, jotka skaalautuvat liiketoiminnan mukana ja tarjoavat joustavuutta tapahtumien määrän, käyttäjien ja toiminnallisuuden kasvuun.
 7. Säädösten noudattaminen ja tietoturva: Varmista, että työkalu on alan standardien ja määräysten mukainen Tutki lisäksi käytössä olevia turvatoimia arkaluonteisten taloudellisten tietojen suojaamiseksi.
 8. Asiakastuki ja yhteisö: Tutki tarjotun asiakastuen laatua, mukaan lukien vasteajat ja tekninen asiantuntemus Aktiivinen käyttäjäyhteisö voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja vianmääritysvinkkejä.
 9. AI kyvykkyydet ja jatkuva parantaminen: Arvioi AI ominaisuuksien kyky automatisoida tehtäviä tarkasti, tarjota merkityksellisiä tietoja ja mukautua uusiin tietoihin Etusija olisi annettava toimittajille, jotka osoittavat sitoutuneensa jatkuvaan parantamiseen ja päivityksiin.
 10. Arvostelut ja suosittelut: Tutki käyttäjien arvosteluja ja suosituksia työkalun tehokkuuden ja luotettavuuden arvioimiseksi Harkitse yhteydenottoa nykyisiin käyttäjiin saadaksesi ensikäden palautetta.

Usein kysytyt kysymykset

DEXT on paras AI työkalu digitaalisen myyntidatan hallintaan. Se yhdistää tietoja useilta jälleenmyyjiltä ja sähköisen kaupankäynnin alustoilta.

AI parantaa auditointiprosesseja analysoimalla suuria tietojoukkoja korkean riskin tapahtumien tunnistamiseksi nopeasti, mikä vähentää tarkastuksiin tarvittavaa aikaa ja vaivaa.

Transkriptor litteroi nopeasti ääni- ja videotallenteet kirjanpitokokouksista. Se tarjoaa yksityiskohtaisia asiakirjoja.

AI työkalut eivät voi täysin korvata ihmiskirjanpitäjiä; ne vaativat edelleen ihmisen harkintaa korjauksiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin liittyvien henkilökohtaisten tietojen ymmärtämiseen.

Jaa viesti

Puheesta tekstiksi

img

Transkriptor

Muunna ääni- ja videotiedostosi tekstiksi