Automatické titulky: definícia, spôsob fungovania, použitie a dôležitosť

Informatívny vizuál automatického titulkovania, zobrazujúci monitor počítača s video rozhraním.
Odhalenie automatických titulkov: Transformácia komunikácie pomocou jednoduchých a presných titulkov pre každé použitie.

Transkriptor 2024-01-17

Automatic caption, známy ako "generátor titulkov", "generátor titulkov" a "generátor kópií", je revolučný nástroj, ktorý prináša sluchový obsah rôznym cieľovým skupinám.

Zvukové titulky sú digitálny proces, pri ktorom sa zvukový obsah transformuje na písaný text a potom sa zobrazí na obrazovke. Titulky k zvuku využívajú technológiu automatického rozpoznávania reči (ASR). Rozumie každému zvuku a potom skúma zvuky pred a po, aby správne predpovedal slovo.

Titulok udio sa zobrazí na obrazovke ako synchronizovaný pomocou generátora titulkov po vytvorení písaného textu. Zvukové titulky zlepšujú prístupnosť, zlepšujú porozumenie, zvyšujú SEOa oslovujú viac ľudí. Preto je to také dôležité.

Nastavenie pracovnej plochy s automatickými titulkami zobrazenými na obrazovke spolu s figúrkou robota.
Prijmite video s automatickými titulkami a získajte prístupný a inkluzívny obsah.

Čo je automatické titulkovanie?

Titulky k zvuku je počítačový proces, ktorý prevádza zvukový obsah na písaný text a premieta ho. Zapísaný obsah sa okamžite zobrazí na obrazovke monitora. Prevod reči na text alebo automatické titulky sú alternatívne výrazy pre titulky zvuku.

Ako fungujú automatické titulky?

Automatické titulky fungujú tak, že nahrávajú zvuk a konvertujú ho na text pomocou algoritmov rozpoznávania reči a nakoniec synchronizujú písaný text s videom. Automatické titulky konvertujú hovorené slová na text a synchronizujú text s videom, aby vytvorili titulky pomocou technológie ASR.

Prvým krokom je transdukcia zvuku. Systém zhromažďuje zvukový obsah. Začína proces extrakcie funkcií, čo znamená, že rozdeľuje nespracované údaje na číselné funkcie bez straty informácií v pôvodnom súbore údajov. Systém smeruje k využívaniu rozpoznávania reči na predikciu slov.

Technológia rozpoznávania reči sa pozerá na predchádzajúce a nasledujúce slová, aby zistila, či je veta koherentná. Príkladom je, že "zmrzlina" znie vhodnejšie ako "kričím" vo videu o jedle.

Nakoniec zostáva jeden kritický krok: synchronizácia. To znamená, že slová sa objavujú v čase skríningu. Musím byť taký, aby diváci čítali počas sledovania. Umožňuje tiež nepočujúcim ľuďom pochopiť, čo sa deje vo videu.

Aký je význam automatických titulkov?

Titulky k zvuku sú dôležité z dôvodu niekoľkých aspektov. Automatické titulky poskytujú nielen dostupnosť, ale tiež zvyšujú zapojenie divákov. Automatické titulkovanie umožňuje prístup k videoobsahu osobám so zdravotným postihnutím, napríklad sluchu. Titulky sa starajú o širšie publikum nad rámec zjavnej milosti pre sluchovo postihnutých.

Mnoho divákov bez sluchových výziev tiež používa titulky na zlepšenie svojho porozumenia. Titulky objasňujú správu, či už ide o hlučné prostredie, nerodný jazyk alebo zložité dialekty vo videu.

Titulky zlepšujú SEO videa rovnakým spôsobom, ako obsahový marketing zlepšuje SEOwebových stránok. SEO sa stáva čoraz dôležitejšou, pretože každý v marketingu súťaží o viditeľnosť.

Vyhľadávače nemôžu "sledovať" video bez ohľadu na jeho ďalšie zručnosti. Vyrastajú z písania, v ktorom hrajú úlohu automatické titulky. Titulky umožňujú lepšiu analýzu videí pridaním textu do videoobsahu, čím sa zviditeľnia online.

Funkcie automatického titulkovania predstavovali ilustráciu online komunikačného rozhrania s ikonami.
Automatické titulkovanie premosťuje komunikačné medzery, vďaka čomu sú digitálne interakcie všeobecne zrozumiteľné.

Aké je použitie automatických titulkov?

Používanie automatických titulkov je uvedené nižšie.

 • Zlepšenie dostupnosti : Automatické titulky umožňujú sluchovo postihnutým komunite prístup k videu poskytovaním titulkov.
 • Zlepšenie porozumenia : Titulky umožňujú divákom, ktorí nepoznajú hovorený jazyk alebo sledujú zvuk s tlmeným zvukom, lepšie porozumieť obsahu v hlučnom prostredí.
 • Oslovenie globálneho publika : Titulky uto sa zobrazujú v rôznych jazykoch a rozširujú publikum, ktoré môže počúvať video s pridaním prekladateľských nástrojov.
 • Zvyšovanie SEO : Titulky umožňujú vyhľadávačom indexovať a hodnotiť videoobsah, zvyšovať jeho viditeľnosť a prilákať organickejšiu návštevnosť.

Rozhranie Transkriptor so zvýraznenou možnosťou titulkov/skrytých titulkov.
Jednoducho pridávajte titulky k videám, aby ste zaistili, že obsah bude prístupný všetkým divákom.

Aké sú rôzne typy automatických titulkov?

Existuje niekoľko rôznych typov automatických titulkov. Jedným z hlavných typov automatických titulkov sú otvorené titulky. Otvorené titulky sú titulky, ktoré sa pravidelne objavujú vo filmoch, televíznych reláciách a online videách. Používatelia ich na rozdiel od skrytých titulkov nemôžu zapnúť ani vypnúť.

C stratiť titulky poskytujú divákom flexibilitu na rozdiel od otvorených titulkov. Skryté titulky, jeden z typov automatických titulkov, majú na mnohých video platformách známy symbol "CC". Diváci môžu zapnúť alebo vypnúť v závislosti od svojich preferencií. Sú štandardom na platformách od YouTube do Netflix, dokonca aj vo vysielaní televízie.

Ďalším typom automatických titulkov sú interaktívne titulky. Používatelia používajú interaktívny komponent titulkov na prekrytie rozšíriteľného popisu fotografie na obrázok v plnej šírke. Používatelia ho vytvoria ako súčasť v útržku, čo znamená, že sa zobrazí v ľubovoľnom útržku stĺpca s plnou šírkou v rámci propagačnej sekcie.

Aké sú výhody používania automatických titulkov?

Výhody automatického titulkovania sú uvedené nižšie.

 • Zvýšte interakciu: V nápady s automatickými titulkami majú tendenciu udržať divákov dlhšie, pretože dokážu zvládnuť rôzne možnosti pozerania, či už tiché alebo so zvukom.
 • Nákladová efektívnosť: Automatické titulkovanie je nákladovo efektívne v porovnaní s manuálnym prepisom.
 • Rýchly obrat: Automatické titulky zaisťujú, že titulky sú na pódiu rýchlo, takže sú ideálne pre časovo citlivý obsah.
 • Flexibilita: Jednoducho meňte alebo opravujte rovnaké titulky podľa potreby a uistite sa, že obsah je presný a aktuálny.

Aké sú nevýhody používania automatických titulkov?

Nevýhody používania automatických titulkov sú uvedené nižšie.

 • Problémy s presnosťou: Automatické titulky niekedy nesprávne interpretujú slová, čo vedie k pravopisným chybám.
 • Jemnosť: Automatický text spôsobuje chyby v tóne, emóciách alebo dôraze v uvedenom slove. Napríklad nie vždy rozlišujú medzi vyhlásením a metaforou.
 • Prekrývanie reči: Systémy automatických titulkov môžu mať problém rozlíšiť rečníkov vo videách s viacerými ľuďmi, ktorí hovoria súčasne alebo v rýchlom slede.
 • Obmedzená interpunkcia a gramatika: Automatickým titulkom často chýba správny pravopis alebo sa dodržiavajú gramatické konvencie, čo vedie k ťažko zrozumiteľným slovám alebo nesprávnym interpretáciám pôvodného textu.
 • Závislosť od kvality zvuku: Kvalita a čistota zvuku zohrávajú dôležitú úlohu v presnosti titulkov. Nízka kvalita zvuku uberá na dizajne titulkov.
 • Nedostatok kontextu: Zariadenia nie vždy rozumejú kontextu, v ktorom sa vyskytujú určité slová alebo frázy, čo vedie k nevhodným alebo bezvýznamným nadpisom.

Ktoré odvetvia používajú automatické titulky?

Odvetvia, ktoré používajú zvukové titulky, sú uvedené nižšie.

 • Médiá a zábava: Streamovacie platformy, televízne vysielanie a filmové spoločnosti používajú automatické titulky, aby sprístupnili svoj obsah všetkým.
 • Vzdelávanie: Školy, vysoké školy a online vzdelávacie platformy používajú automatické titulky na zlepšenie vzdelávacích skúseností. Ich cieľom je zabezpečiť, aby všetci študenti mali prístup k učebným materiálom.
 • Podnikanie a podnikanie: Firmy používajú automatické titulky v školiacich videách, virtuálnych stretnutiach a propagačných akciách na zabezpečenie jasnej komunikácie.
 • Vláda: Vládne agentúry používajú automatické titulky na propagáciu oznámení verejných služieb, tlačových správ.
 • Digitálny marketing: Marketingoví špecialisti používajú automatické titulky, aby zabezpečili dostupnosť svojich videoreklám, vzdelávacieho a propagačného obsahu.
 • Technológie a softvér: Softvérové spoločnosti alebo spoločnosti zaoberajúce sa technologickými produktmi často používajú štítky na ukážky produktov, návody a videá vhodné pre zákazníkov.
 • Sociálne médiá: Automatické titulky pomáhajú autorom osloviť tých, ktorí sledujú video bez zvuku alebo potrebujú interakciu, prostredníctvom textu na platformách, ako sú Instagram, Facebook a TikTok.

Ako vytvoriť automatické titulky?

Ak chcete vytvoriť automatické titulky, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Vyberte platformu. Vyberte službu alebo platformu automatického titulkovania. Medzi obľúbené voľby patrí funkcia automatického titulkovania YouTube, Google Cloud Speech-to-Text alebo služby ako Rev a Kapwing.
 2. Nahrajte video. Prejdite na zvolenú platformu a nájdite možnosť nahrať alebo importovať video. Uistite sa, že video má čistý zvuk, aby boli titulky konzistentné.
 3. Spustite automatické titulkovanie. Nájdite a vyberte možnosť označenú ako "automatické titulky", "generovať titulky" alebo niečo podobné.
 4. Skontrolujte titulky. Skontrolujte, či titulky neobsahujú chyby alebo nesprávne interpretácie. Tento krok je dôležitý, pretože strojovo generované titulky niekedy robia chyby, najmä v technických kontextoch alebo v hlučnom prostredí.
 5. V prípade potreby upravte. Väčšina platforiem poskytuje rozhranie, v ktorom môžu používatelia upravovať vytvorený titulok. Upravte chyby a pridajte interpunkčné znamienka.
 6. Skontrolujte synchronizáciu. Uistite sa, že titulky sa presne zhodujú s hovoreným slovom. Niektoré platformy obsahujú synchronizačné nástroje.
 7. Exportovať alebo Uložiť. Po vykonaní úprav video s titulkami exportujte alebo uložte.

Aké nástroje môžete použiť na vytváranie automatických titulkov?

3 najlepšie generátory titulkov, ktoré vynikajú v priemysle, sú uvedené nižšie.

 1. Automatické titulky YouTube
 2. Rev
 3. Kapwing

Funkcia automatického titulkovaniaYouTubeje jedným z najlepších generátorov titulkov. Platforma automaticky vytvára titulky pomocou svojej technológie rozpoznávania reči. Táto funkcia funguje ako generátor titulkov pre mnohých autorov.

Rev je generátor automatických titulkov. Využíva pokročilé algoritmy rozpoznávania reči, ktoré poskytujú rýchlejšie a relatívne presné tituly. Kvalita a rýchlosť často odôvodňujú investíciu, zatiaľ čo cena ich služieb je vysoká.

Kapwing má nástroj na generovanie titulkov, ktorý umožňuje používateľom vytvárať automatické titulky pre svoj video obsah. Používatelia môžu prispôsobiť vzhľad a načasovanie titulkov tak, aby boli čo najjednoduchšie.

Aké jazyky možno používať s automatickými titulkami?

Jazyky, ktoré sa vo všeobecnosti dajú používať s automatickými titulkami, sú uvedené nižšie.

 • Angličtina: Angličtina je primárne hovoreným jazykom v rôznych častiach sveta a najviac podporovaný jazyk nástrojmi na generovanie titulkov.
 • španielčina: Generátory titulkov často poskytujú prepis španielčiny, pretože je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete.
 • Francúzština: Tento jazyk podporuje mnoho nástrojov na automatické titulkovanie, ktoré sa stará o frankofónne obyvateľstvo.
 • Mandarínka: Tu je potreba mandarínskeho textu s toľkými rodenými hovorcami, toľko nástrojov to ponúka.
 • hindčina: Hindčina ako úradný jazyk v Indii a niektorých susedných krajinách patrí medzi jazyky podporované nástrojmi na automatické titulky.
 • Nemčina: Nemčina, ktorá slúži nemecky hovoriacim regiónom Európy, je ďalším populárnym jazykom.
 • Arabčina: Arabský titulok odráža používanie v mnohých krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky a podporuje ho niekoľko nástrojov.
 • Portugalčina: Portugalčina si nájde svoje miesto v mnohých nástrojoch na titulkovanie.
 • Japončina: Japončina je ďalší jazyk podporovaný mnohými nástrojmi.

Ako fungujú automatické titulky v rôznych jazykoch?

Automatické titulky fungujú v rôznych jazykoch pomocou automatického rozpoznávania reči (ASR) na konvertovanie hovorených slov na text. ASR rozlišuje zvuky a prevádza tieto zvuky na slová v určenom jazyku. Algoritmy ASR spracovávajú veľké množiny údajov špecifické pre každý jazyk a zohľadňujú fonémy a dialekty. Tieto systémy naďalej zdokonaľujú svoju presnosť vďaka väčšiemu množstvu údajov a spätnej väzbe od používateľov.

Je automatické titulkovanie presné?

Áno, automatické titulky sú väčšinou presné. Mnoho platforiem a nástrojov dosiahlo neuveriteľnú presnosť pri písaní, najmä za dobrých podmienok. Vyskytujú sa však chyby, najmä v zložitých zvukových situáciách alebo slovách, ktoré znejú rovnako.

Aké typy médií podporuje automatické titulkovanie?

Typy médií podporované automatickými titulkami sú uvedené nižšie.

 • Video: Typ videa zahŕňa online streamy, kurzy a ďalšie typy videí na platformách, ako sú YouTube, Vimeoa firemné webové lokality.
 • Priame prenosy: Spravodajské kanály, športové prenosy naživo a udalosti v reálnom čase často používajú automatické titulky.
 • Online vzdelávanie: E-learningové platformy ako Udemy a Coursea využívajú automatické titulky na oslovenie globálneho publika.
 • Virtuálne schôdze: Virtuálne platformy ako Zoom a Microsoft Teams poskytujú používateľom funkcie automatických titulkov, aby boli ich schôdze inkluzívnejšie.
 • Klipy sociálnych médií: Používatelia môžu používať automatické titulky v krátkych videách na platformách ako TikTok, Instagram a Twitter.

Fungujú automatické titulky rovnako ako prepis?

Nie, automatické titulkovanie nefunguje rovnako ako prepis. Majú rôzne hlavné účely a aplikácie. Hlavným účelom titulku je poskytnúť divákom titulok na obrazovke, ktorý zobrazí zvukovú zložku v reálnom čase, čo je užitočné najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím

T ranscription sa naopak zameriava na vytváranie podrobných prepisov z audio alebo video súborov. Prepis možno použiť na vytvorenie dokumentov, ktoré umožnia analýzu obsahu alebo poskytnú čitateľnú alternatívu k zvuku. Texty sa často nezobrazujú v reálnom čase, synchronizované s obrazovkou.

Aké sú rozdiely medzi automatickými titulkami a titulkami?

Rozdiel medzi automatickými titulkami a titulkami súvisí s ich všeobecným účelom, interpretáciou obsahu a komunikáciou. S ubtitles majú tendenciu zameriavať sa iba na hovorené slová, hoci automatické titulky popisujú ozveny a hluk v pozadí, ako napríklad [žiadny potlesk] alebo [zabuchnutie dverí]. Toto rozlíšenie naznačuje, že hoci titulky poskytujú celkový sluchový opis, titulky sa zameriavajú na jazykový obsah.

Niekedy sa automatické titulky, najmä tie v reálnom čase, oneskorujú na obrazovke alebo nie sú synchronizované so skutočným zvukom. Naproti tomu titulky sú často starostlivo vytvorené, aby sa zabezpečilo, že dobre zapadajú do kontextu. Väčšinou ľudia robia tento proces, najmä pre komerčné správy alebo filmy, aby zabezpečili väčšiu presnosť a kontextovú vernosť.

Často kladené otázky

Po pridaní titulkov do videa závisí ich dostupnosť na rôznych platformách videa od použitého formátu titulkov a kompatibility každej platformy. Populárne platformy ako YouTube a Vimeo vo všeobecnosti podporujú bežné formáty titulkov, ako sú SRT alebo VTT. Niektoré platformy však môžu mať špecifické požiadavky alebo obmedzenia týkajúce sa formátu, preto je dôležité skontrolovať kompatibilitu so zamýšľanou platformou, aby ste sa uistili, že titulky sú prístupné.

Ak chcete k videu pridať titulky v rôznych jazykoch, môžete použiť nástroj na úpravu videa alebo službu titulkov, ktorá podporuje viacero jazykov. Najprv vytvorte alebo získajte preložený text pre titulky. Potom pomocou zvoleného softvéru alebo platformy môžete tieto preklady zadať manuálne alebo ich nahrať ako samostatné súbory s titulkami v príslušných jazykoch.

Transkriptor je známy svojou účinnosťou pri generovaní presných prepisov, čo môže byť rozhodujúcim krokom pri vytváraní titulkov videa. Používa pokročilú technológiu prevodu reči na text na prepis zvukového obsahu z videí, ktoré je potom možné previesť na titulky.

Automatické titulky sú väčšinou presné, najmä za ideálnych podmienok. Môžu však obsahovať určité nepresnosti, najmä v zložitých zvukových situáciách. Automatické titulky sa líšia od prepisu, pretože sa zameriavajú na poskytovanie titulkov synchronizovaných s videom v reálnom čase, zatiaľ čo prepis vytvára podrobné textové záznamy zo zvukových alebo obrazových súborov na rôzne účely.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text