Ako pridať titulky do videa?

3D ilustrácia monitora s ikonou prehrávania videa obklopenou abecednými znakmi so zvýraznením pridávania titulkov.
Objavte pridávanie titulkov do videí pre lepšiu prehľadnosť - začnite zlepšovať dosah svojho videoobsahu už teraz!

Transkriptor 2024-05-23

Titulky sú napísané verzie hovoreného a zvukového obsahu videa. Umiestnením titulkov alebo titulkov budú videá prístupnejšie. Nepočujúci ľudia alebo nedoslýchaví ľudia sledujú hovorený obsah prostredníctvom titulkov. Najlepším spôsobom, ako pridať titulky k videu, je použitie softvéru na úpravu videa.

Pre tých, ktorí chcú do svojich videí efektívne pridávať titulky, ponúka Transkriptor efektívne riešenie presnou konverziou hlasu na text. Transkriptor využíva pokročilú technológiu rozpoznávania reči na presný prepis zvukového obsahu videí do písaného textu, čím vytvára základy pre presné titulky.

Po prepise môžu používatelia exportovať svoje titulky do priečinka .SRT formát, široko podporovaný formát súboru titulkov, ktorý uľahčuje integráciu s rôznymi video platformami a softvérom na úpravu.

8 krokov na pridanie titulkov do videa je uvedených nižšie.

 1. Získajte titulky pomocou Transkriptor: Prepíšte zvuk videa vrátane dialógov a významných zvukových efektov.
 2. Výber softvéru na úpravu videa: Vyberte nástroj na úpravu videa, ktorý podporuje integráciu titulkov.
 3. Import videa: Načítajte video do softvéru na úpravu a pripravte ho na proces pridávania titulkov.
 4. Pridanie titulkov: Pripravené titulky zadajte manuálne alebo importovaním súboru s titulkami na časovú os videa v softvéri na úpravu.
 5. Úprava časovania titulkov: Synchronizujte titulky so zvukovými a vizuálnymi pomôckami, aby ste zaistili, že sa zobrazia v správnom čase na pochopenie divákom.
 6. Prispôsobenie vzhľadu titulkov: Upravte písmo, veľkosť, farbu a umiestnenie, aby boli titulky čitateľné a nerušivé pre videoobsah.
 7. Ukážka a kontrola: Pozrite si video s titulkami, aby ste skontrolovali chyby, problémy s časovaním a čitateľnosť a vykonali potrebné úpravy.
 8. Uloženie alebo export videa: Uložte projekt a exportujte video v požadovanom formáte s kódovanými titulkami alebo ako samostatný súbor.

1 Získajte titulky s Transkriptor

Začnite tým, že pomocou Transkriptor vytvoríte presné titulky pre svoje video. Tento nástroj prepisuje zvuk videa do textu a presne zachytáva všetky dialógy a významné zvukové efekty. Po prepise môžete skontrolovať a upraviť text priamo v Transkriptor , aby ste sa uistili, že presne zodpovedá zvukovému obsahu. Transkriptor tiež umožňuje exportovať finálne titulky do .SRT formát, ktorý uľahčuje ich integráciu do softvéru na úpravu videa na ďalšie spracovanie. Tento prvý krok je rozhodujúci pre zabezpečenie toho, aby boli vaše titulky pripravené na pridanie a synchronizáciu s videom.

2 Vyberte softvér na úpravu videa

Vyberte najlepší softvér na úpravu videa na základe potrieb a rozpočtu. Medzi obľúbené možnosti patria Adobe Premiere Pro , Final Cut Pro a Da Vinci Solve . Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Skontrolujte ich platové plány a rozhodnite sa, ktorý z nich najlepšie vyhovuje zámerom videa.

3 Import videa

Otvorte vybraný editačný softvér. Nahrajte video súbor na časovú os softvéru. Ako importovať zmeny videa podľa zvoleného softvéru na úpravu. Potiahnite video súbor do zvoleného softvéru na úpravu.

Ďalšou možnosťou importovania videa je výber zo súborov v zariadení. Kliknite na "Importovať súbor" a vyberte video.

Kľúčové slovo titulkov zvýraznené na stránke slovníka vedľa zoznamu krokov na pridanie titulkov do videí.
Naučte sa, ako ľahko pridať titulky do videí pomocou nášho podrobného sprievodcu. Začnite zvyšovať dosah obsahu ešte dnes!

4 Pridanie titulkov

Manuálne pridajte titulky pripravené predtým. Vyberte vytvorený súbor s titulkami a nahrajte ho do softvéru na úpravu videa. Je tiež možné vytvárať automatické titulky v softvéri na úpravu videa.

Kliknutím na "Vytvoriť titulky" vytvoríte automatické titulky. Skontrolujte automatické titulky, aby ste sa uistili, že neobsahujú žiadne chyby. Opravte chyby, ak nejaké existujú.

5 Úprava časovania titulkov

Uistite sa, že každá veta sa na obrazovke zobrazí včas. Titulky by mali nasledovať po hovorených dialógoch vo videu. Ak sa titulky nezobrazia včas, zmeňte ich načasovanie.

Snažte sa nepísať dlhé titulky, keď sa na krátky čas objavia na obrazovke. Dlhé titulky nie sú vhodné na to, aby ich používatelia sledovali.

6 Prispôsobenie vzhľadu titulkov

Prispôsobenie vzhľadu titulkov zahŕňa písmo, veľkosť, štýl a farbu pozadia. Vyberte si písmo a štýl, ktoré sú ľahko čitateľné a sledovateľné. Vyhnite sa výberu komplikovaných štýlov.

Uistite sa, že titulky sú čitateľné na pozadí videa. Ak nie, zmeňte farbu alebo štýl titulkov.

7 Ukážka a revízia

Prehrajte video od začiatku. Skontrolujte, či sú jednotlivé titulky správne a včas. Ak je hovorený dialóg dlhší, ako by mal byť titulok, skráťte vety pri vytváraní titulkov. Ak sú titulky asynchrónne so zvukom videa, znova upravte časovanie.

8 Uloženie alebo export videa

Po dokončení úprav uložte titulky vo videách do softvéru pre budúce úpravy. Exportujte video vo vybranom formáte. Medzi bežné formáty patria MP4, AVIa MOV. Exportované videá zostanú v zariadení a sú ľahko prístupné.

Aký je účel pridávania titulkov do videa?

Účelom pridávania titulkov do videa je dostupnosť a zvýšenie porozumenia. Titulky poskytujú prístupnosť pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí. Titulky tiež sprístupňujú videá ľuďom, ktorí nehovoria jazykom videa.

Titulky zvyšujú úroveň porozumenia videí. Niektorí ľudia nemôžu sledovať zvuk videa. Takže radšej sledujú titulky .

Titulky majú za cieľ lepšie porozumenie. Videá majú niekedy nízku kvalitu hlasu. Ľudia nemôžu počuť video a plne mu porozumieť. Používatelia uprednostňujú videá s titulkami.

Aký je význam titulkov vo videách?

Titulky vo videách sú dôležité, pretože poskytujú niekoľko výhod. Medzi tieto výhody patrí dostupnosť, porozumenie a zapojenie. Videá sú prístupnejšie pre viac ľudí, keď majú titulky. Je to dôležité, pretože obsah sa stáva otvorenejším pre všetkých.

Ľudia nepozerajú video, ktorému nerozumejú alebo ho poriadne nepočujú. Majú tendenciu sledovať videá s titulkami, pretože je ľahšie sledovať prepis videa. Ľudia sa viac zaoberajú obsahom, keď mu lepšie rozumejú. Titulky zvyšujú úroveň zapojenia publika.

Sprievodca titulkami k videu zobrazujúci výhody, ako je inkluzívnosť a jazykové vzdelávanie na ilustrácii prehrávača videa.
Zoznámte sa s tým, ako pridať titulky do svojich videí pre lepší prístup a učenie. Postupujte podľa podrobného sprievodcu teraz!

Aké sú výhody pridávania titulkov pre zjednodušenie ovládania?

Výhody pridania titulkov z dôvodu zjednodušenia ovládania sú uvedené nižšie.

 • Inkluzívnosť pre ľudí so sluchovými ťažkosťami Ľudia, ktorí majú nedoslýchavý prístup k videoobsahu prostredníctvom titulkov Videá s titulkami sa týmto spôsobom stávajú inkluzívnejšími, pretože viac ľudí má prístup k videu a interaguje s ním.
 • Objasnenie zvukového obsahu Titulky textualizujú zvukový obsah vo videu Ľudia sledujú titulky, keď zvuk videa nie je dostatočne dobrý na to, aby ho počuli alebo sledovali.
 • Lepšie porozumenie Titulky poskytujú lepšie porozumenie ľuďom, ktorí nie sú dobrí v počuteľnom učení Namiesto toho, aby ho počúvali, čítajú obsah z titulkov.
 • Výučba cudzích jazykov Ľudia, ktorí nehovoria pôvodným jazykom videa, používajú titulky v jazyku, ktorým hovoria Ľudia počujú neznámy jazyk a čítajú známy jazyk Ľudia ovládajú jazyky a ich proces učenia sa cudzích jazykov sa zlepšuje.

Aký softvér alebo nástroje môžem použiť na pridanie titulkov do videa?

Najpopulárnejší softvér a nástroje na pridávanie titulkov sú uvedené nižšie.

 1. Adobe Premiere Pro
 2. Final Cut Pro
 3. DaVinci Resolve
 4. Amara

Adobe Premiere Pro je popredný profesionálny softvér na úpravu videa, ktorý ponúka používateľom možnosť generovať titulky pomocou pokročilých nástrojov na prispôsobenie. Tieto nástroje umožňujú presné úpravy vzhľadu, načasovania a umiestnenia titulkov, čím zlepšujú dostupnosť videa a zážitok divákov.

Final Cut Pro, profesionálny program spoločnosti Apple na úpravu videa, obsahuje komplexné nástroje na pridávanie a úpravu titulkov. Slúži filmárom a tvorcom obsahu integráciou funkcie titulkov do svojho užívateľsky prívetivého rozhrania, čím zaisťuje, že obsah je prístupný širšiemu publiku.

DaVinci Resolve kombinuje vytváranie a úpravu titulkov so svojimi základnými možnosťami korekcie farieb a úpravy videa. Je vybavený vyhradeným pracovným priestorom pre titulky a zahŕňa rozpoznávanie reči na automatické generovanie titulkov, čo zjednodušuje proces postprodukcie.

Amara je online platforma venovaná vytváraniu, úprave a distribúcii titulkov prostredníctvom spoločného úsilia. Zjednodušuje proces titulkovania pomocou užívateľsky prívetivého rozhrania, ktoré umožňuje globálnym prispievateľom vytvárať vysokokvalitný a prístupný videoobsah pre rôzne publikum.

Aké formáty sa bežne používajú pre titulky vo videách?

Bežne používané formáty titulkov vo videách sú uvedené nižšie.

 1. SRT SRT znamená SubRip Text SRT obsahuje počiatočné a koncové časové kódy v blízkosti textu titulkov SRT je kompatibilný s rôznymi prehrávačmi videa, internetovými platformami a nástrojmi na úpravu.
 2. VTT VTT je textový formát vytvorený špeciálne pre použitie s HTML5 video a audio prvkami VTT umožňuje formátovanie a umiestňovanie textu.
 3. ASS/SSA Umožňuje rozsiahle možnosti formátovania, ako je štýl písma, umiestnenie a efekty.
 4. SBV YouTube používa formát obyčajného textu pre titulky SBV má čas začiatku a konca hneď vedľa textu titulkov.

Ktoré písma sa považujú za najlepšie pre titulky vo videách?

Nižšie je uvedených niekoľko písiem, ktoré sa považujú za najlepšie pre titulky vo videách.

 1. Arial Arial je základné a vysoko čitateľné Sans-pätkové písmo Arial je široko dostupný, ľahko čitateľný a má konzistentnú šírku ťahu, ktorá zlepšuje čitateľnosť aj pri malých veľkostiach.
 2. Helvetica Helvetica je populárne Sanspätkové písmo s čistými čiarami a konzistentnými medzerami Helvetica zaisťuje, že text je ľahko čitateľný na rôznych pozadiach.
 3. Calibri Calibri je moderné Sanspätkové písmo so zjemnenými rohmi a ľahkým vzhľadom Calibri je ideálny pre titulky, najmä v neformálnom alebo kreatívnom videoobsahu.
 4. Verdana Verdana je humanistické Sanspätkové písmo s veľkými medzerami a proporciami Cieľom Verdanaje, aby bol čitateľný v malých veľkostiach na obrazovkách počítačov, čo z neho robí vynikajúcu voľbu pre titulky videa.

Aký je rozdiel medzi titulkami a titulkami?

Rozdiel medzi titulkami a titulkami je o ich funkciách a cieľových skupinách. Titulky prekladajú hovorenú konverzáciu divákov, ktorí rozumejú jazyku videa, ale nepoznajú jazyk, ktorým sa vo videu hovorí. Predpokladajú, že divák počuje zvuk, ale na pochopenie diskurzu potrebuje textový preklad.

Titulky poskytujú nielen prepis hovoreného jazyka, ale obsahujú aj ďalšie významné zvukové podnety, ako sú zvuky v pozadí a identifikácia reproduktorov. Titulok môže napríklad zvýrazniť zvuky mimo obrazovky, napríklad [zvonenie telefónu]. Doplňujúce informácie umožňujú divákom, ktorí nepočujú zvuk, pochopiť kontext scény a emocionálne podtóny.

Zvýšte prístupnosť videa pomocou Transkriptor

Titulky sú nevyhnutné na sprístupnenie videí širšiemu publiku vrátane nepočujúcich alebo nedoslýchavých a ľudí, ktorých materinským jazykom nie je jazyk. Zatiaľ čo pridávanie titulkov môže byť ťažkopádne s tradičným softvérom na úpravu videa, Transkriptor zjednodušuje proces automatickou konverziou zvuku z videí na presný text pre titulky. Tento pokročilý nástroj zaisťuje presnosť a umožňuje jednoduché úpravy a export v .SRT formát, kompatibilný s rôznymi platformami.

Ak chcete pridať titulky, jednoducho prepíšte video pomocou Transkriptor, upravte prepis podľa potreby a exportujte titulky na použitie vo svojom videoprojekte. Pomocou Transkriptormôžu tvorcovia obsahu zvýšiť zapojenie divákov a zabezpečiť, aby ich videá boli prístupné a inkluzívne. Vyskúšajte to zadarmo!

Často kladené otázky

Áno, Transkriptor môžete použiť na pridanie titulkov do rôznych formátov videa. Uistite sa, že váš softvér na úpravu videa podporuje formát súboru titulkov Transkriptor výstupy.

SRT (SubRip Text) je základný formát titulkov zobrazujúci text a časovanie. VTT (Web Video Text Tracks) podporuje štýl a umiestnenie a ponúka väčšie prispôsobenie webových videí.

Prístupné písma pre titulky videa zahŕňajú Arial, Helvetica, Calibri a Verdana, pretože sú jasné, čitateľné a všeobecne rozpoznané, čím zlepšujú čitateľnosť na rôznych pozadiach a obrazovkách.

Ak chcete zabezpečiť synchronizáciu titulkov so zvukom videa, priraďte časové kódy titulkov k hovorenému dialógu, pomocou softvéru na úpravu videa upravte načasovanie a skontrolujte video, aby ste potvrdili presné zarovnanie medzi textom a zvukom.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text