เหตุใดการถอดเสียงสัมภาษณ์จึงมีความสําคัญ

ถอดความบทสัมภาษณ์ที่แสดงโดยตัวเลข 3 มิติในกล่อง เน้นกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อความชัดเจน
การถอดเสียงบทสัมภาษณ์ช่วยเพิ่มความแม่นยําและการเข้าถึง - ค้นพบว่าเหตุใดจึงสําคัญ

Transkriptor 2024-01-17

การถอดเสียงมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการถอดเสียงสัมภาษณ์ นี่อาจเป็นการสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์ตํารวจ หรือแม้แต่การสัมภาษณ์ทางกฎหมาย ไม่ว่าการสัมภาษณ์ประเภทใดการมีความสามารถในการเปลี่ยนการบันทึกเสียงของการประชุมให้เป็นบันทึกข้อความนั้นมีค่ามาก

เพื่อให้คุณเข้าใจและแสดงพลังของบริการนี้ฉันตอบคําถามว่าทําไมการถอดเสียงการสัมภาษณ์จึงมีความสําคัญด้านล่าง

ประโยชน์ของการถอดเสียงสัมภาษณ์

นอกเหนือจากการบันทึกการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วการถอดเสียงเป็นข้อความ ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งและให้ประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงที่ดีขึ้นการสื่อสารที่ดีขึ้นและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

การเก็บบันทึกที่แม่นยํา

บริการถอดเสียงจะให้บันทึกการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณ ไฟล์ข้อความนี้สามารถยื่นและเก็บไว้ใน บริษัท หรือบันทึกส่วนตัวของคุณและจะไม่มีวันหายไป มันอยู่ที่นั่นเสมอและสามารถอ้างอิงกลับไปได้เสมอในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือความจําเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ไฟล์การถอดความช่วยให้คุณสร้างบันทึกการสัมภาษณ์และการประชุมที่ถูกต้องแทนที่จะอาศัยหน่วยความจําหรือบันทึกกระดาษที่เขียนอย่างเร่งรีบ

เพื่อการวิเคราะห์และวิจัยต่อไป

การสัมภาษณ์มักจะมีกรอบเวลาที่จํากัด คุณอาจมีงานในมือของการสัมภาษณ์ที่จะผ่านในหนึ่งวัน หรือคุณอาจไม่มีเวลาสําหรับการประชุมที่ยาวนาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มักจะสั้น และมีรายละเอียดจํานวนจํากัดที่คุณสามารถดึงออกมาได้เมื่อคลี่ออก

เมื่อใช้บริการถอดความ คุณสามารถใช้เวลาหลังจากนั้นเพื่อทําการวิจัยและวิเคราะห์การสัมภาษณ์อย่างละเอียด ไฟล์ข้อความที่ถอดเสียงสามารถใช้ได้อย่างไม่มีกําหนด และคุณสามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสัมภาษณ์และการตัดสินใจของคุณโดยไม่มีข้อจํากัดด้านเวลา

เพื่อปรับปรุงการช่วยสําหรับการเข้าถึงและการแบ่งปัน

คุณแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์กับคนอื่นอย่างไร? คุณต้องใช้ความทรงจําของคุณเพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกพวกเขาด้วยวาจา นี่ไม่ใช่รูปแบบการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพและอาจไม่น่าเชื่อถือหากเวลาผ่านไปและความทรงจําของคุณกลายเป็นหมอกเล็กน้อย

การใช้บริการถอดเสียงจะลบล้างสิ่งนี้และทําให้การเข้าถึงและการแบ่งปันการสัมภาษณ์ดีขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แทนที่จะพยายามขุดคุ้ยส่วนลึกของความทรงจําของคุณเพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสามารถส่งเอกสารข้อความที่ถอดเสียงไปยังผู้ที่ต้องการได้!

เพื่อลดการตีความผิดและข้อผิดพลาด

บรรยากาศระหว่างการสัมภาษณ์มักจะตึงเครียดและมีระดับความกดดันสูง และอาจทําให้ข้อมูลถูกตีความผิดได้ ในระหว่างการสัมภาษณ์คุณอาจเข้าใจผิดในสิ่งที่ใครบางคนพูดหรือพลาดสิ่งสําคัญที่พวกเขามีส่วนร่วมโดยสิ้นเชิง

ข้อผิดพลาดเช่นนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและอาจนําไปสู่การแสดงผลที่ผิดพลาดจากการสัมภาษณ์ เมื่อใช้บริการถอดเสียงเป็นข้อความ จะไม่พลาดหรือตีความผิด คุณมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิ่งที่พูด

จากนั้นคุณสามารถวิเคราะห์เพื่อแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าการสัมภาษณ์เกิดขึ้นอย่างไร และหากมีสิ่งที่คุณไม่ได้หยิบขึ้นมาซึ่งอาจมีความสําคัญ นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณมีหลักฐานที่หักล้างไม่ได้หากมีคนที่เกี่ยวข้องพยายามโต้แย้งสิ่งที่พูดในระหว่างการสัมภาษณ์

เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์

คุณเคยสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์หยุดจดบันทึกอย่างต่อเนื่องหรือไม่? ฉันพบว่าสิ่งนี้สามารถก่อกวนและทําลายกระแสการสัมภาษณ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแรงกดดันโดยไม่จําเป็นให้กับบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ เนื่องจากพวกเขาอาจพบว่าตัวเองสงสัยว่าผู้สัมภาษณ์กําลังเขียนอะไรอยู่!

การบันทึกและถอดเสียงการสัมภาษณ์ทําให้ไม่จําเป็นต้องจดบันทึกด้วยตนเอง สิ่งนี้ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์และช่วยให้ไหลลื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์สามารถจดจ่อกับสิ่งที่กําลังพูด และได้รับคุณค่าจากการสัมภาษณ์แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับการจดบันทึก

ผู้เชี่ยวชาญสองคนทําการสัมภาษณ์โดยเน้นถึงความสําคัญของการถอดความ
จับทุกคําด้วยความแม่นยําในการสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดรายละเอียด

สิ่งที่ต้องจําเมื่อถอดเสียงสัมภาษณ์

ต้องใช้บริการถอดเสียงอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอ สิ่งที่ต้องจํา ได้แก่ :

  • การถอดเสียงต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
  • คุณต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกการสัมภาษณ์
  • บันทึกการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต้องเป็นไปตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ในท้องถิ่น

ประการแรกคุณต้องสามารถถอดเสียงการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกกฎหมายและขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณอาจมีกฎหมายความเป็นส่วนตัวป้องกันสิ่งนี้ ประการที่สอง หากเป็นไปตามกฎหมาย ถือเป็นหลักจริยธรรม (และมักเป็นข้อกําหนดทางกฎหมาย) ที่คุณแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและได้รับความยินยอมจากพวกเขาในการบันทึกการประชุม

สุดท้ายเอกสารใด ๆ ที่คุณสร้างจากการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การจัดเก็บที่ถูกต้อง การแบ่งปันข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล

รับประโยชน์สูงสุดจากการสัมภาษณ์ของคุณด้วยบริการถอดเสียง

อย่างที่คุณเห็นการถอดเสียงการสัมภาษณ์นั้นมีค่ามากและคุณจะได้รับอะไรอีกมากมายจากกระบวนการนี้ ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้นลดโอกาสที่ข้อมูลสําคัญจะพลาดและยังสามารถปรับปรุงการสื่อสารในระหว่างการสัมภาษณ์ได้อีกด้วย

คําถามที่พบบ่อย

การสัมภาษณ์ทุกประเภท รวมถึงการสัมภาษณ์งาน การสอบปากคําของตํารวจ การสัมภาษณ์ทางกฎหมาย การสัมภาษณ์การวิจัย และการสัมภาษณ์สื่อ ได้รับประโยชน์จากการถอดความ ช่วยในการสร้างบันทึกที่ถูกต้องและช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

การถอดความจะแปลงคําพูดในการสัมภาษณ์เป็นข้อความที่เขียน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดจะถูกบันทึกในขณะที่พูด สิ่งนี้ให้บันทึกที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ซึ่งสามารถอ้างอิงกลับไปเพื่อความชัดเจนการระงับข้อพิพาทหรือการวิเคราะห์

ใช่ การได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการถอดความทางกฎหมายและจริยธรรม สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม

การถอดความเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลโดยรับรองการจัดการและการจัดเก็บการถอดเสียงอย่างปลอดภัยเคารพความลับและปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์

แชร์โพสต์

การแปลงคําพูดเป็นข้อความ

img

Transkriptor

แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณเป็นข้อความ