Hvorfor er transkribering av intervjuer viktig?

Transkribere intervjuer avbildet av 3D-figurer i en boks, og fremheve intervjuprosessen for klarhet.
Transkribering av intervjuer øker nøyaktigheten og tilgjengeligheten – finn ut hvorfor det er avgjørende.

Transkriptor 2024-01-17

Lydtranskripsjon har flere bruksområder, hvorav den ene er å transkribere intervjuer. Dette kan være jobbintervjuer, politiintervjuer eller til og med juridiske intervjuer. Uansett hvilken spesifikk intervjutype det er, er det uvurderlig å ha muligheten til å gjøre et lydopptak av møtet om til et tekstopptak.

For å gi deg innsikt og for å vise kraften i denne tjenesten svarer jeg på spørsmålet, hvorfor er transkribering av intervjuer viktig nedenfor.

Fordeler med å transkribere intervjuer

Utover å ha et skriftlig opptak av intervjuet , er en lyd-til-tekst-transkripsjon spesielt nyttig og gir andre fordeler, inkludert forbedret tilgjengelighet, forbedret kommunikasjon og bedre analyse.

Nøyaktig journalføring

På sitt enkleste gir en lydtranskripsjonstjeneste deg et skriftlig opptak av et intervju. Denne tekstfilen kan arkiveres og lagres i din bedrift eller personlige poster, og den vil aldri forsvinne. Det er alltid der og kan alltid henvises tilbake til i tilfelle tvister, eller behovet for videre analyse.

Transkripsjonsfiler lar deg lage nøyaktige registreringer av intervjuer og møter i stedet for bare å stole på minne eller raskt skrevne papirnotater.

For videre analyse og forskning

Intervjuer har vanligvis en begrenset tidsramme. Du kan for eksempel ha et etterslep av intervjuer å komme gjennom på en dag, eller du har kanskje ikke tid til lange møter. Uansett er de vanligvis korte, og det er bare en begrenset mengde detaljer du kan trekke ut fra dem når de utfolder seg.

Ved å bruke en transkripsjonstjeneste kan du ta deg tid etterpå til å utføre omfattende undersøkelser og analyser på intervjuet. Den transkriberte tekstfilen kan brukes på ubestemt tid, og du kan bruke den til fordel for intervjuprosessen og beslutningsprosessen uten tidsbegrensninger.

For å forbedre tilgjengelighet og deling

Hvordan deler du det som skjedde i et intervju med noen andre? Du må bruke hukommelsen til å huske hva som skjedde og muntlig fortelle dem. Dette er ikke akkurat en robust form for deling og kan være upålitelig hvis tiden har gått og hukommelsen din har blitt litt tåkete.

Bruk av en lydtranskripsjonstjeneste opphever dette og gjør tilgjengeligheten og delingen av intervjuer uendelig mye bedre. I stedet for å prøve å drudge dypet av minnet ditt for å huske hva som skjedde, kan du ganske enkelt sende det transkriberte tekstdokumentet til folk som trenger det!

For å redusere feiltolkning og feil

Atmosfæren under et intervju er ofte spent med høyt trykknivå, og dette kan føre til at informasjon blir feiltolket. Under intervjuet kunne du misforstå hva noen sa, eller helt gå glipp av noe viktig de bidro med.

Feil som dette kan koste dyrt og kan føre til falske inntrykk fra intervjuet. Ved å bruke en lyd-til-tekst-transkripsjonstjeneste, blir ingenting savnet eller feiltolket. Du har en skriftlig oversikt over nøyaktig hva som ble sagt.

Du kan deretter analysere det for å skjelne nøyaktig hvordan intervjuet utviklet seg, og hvis det var ting du ikke plukket opp, kan det være viktig. Det betyr også at du har ugjendrivelige bevis hvis noen involverte prøvde å bestride noe som ble sagt under intervjuet.

For bedre kommunikasjon under intervjuet

Har du noen gang vært i et intervju der intervjueren kontinuerlig stoppet for å ta notater? Jeg har funnet ut at dette kan være forstyrrende og bryte flyten i intervjuet. Det kan også legge unødvendig press på personen som blir intervjuet, da de kan finne seg selv å lure på nøyaktig hva intervjueren skriver!

Ved å ta opp og transkribere intervjuer er det ikke behov for manuell notatskriving. Dette gir bedre kommunikasjon under intervjuet og gjør at det kan flyte mer naturlig. Både intervjuer og intervjuobjekt kan konsentrere seg om det som blir sagt, og få verdi fra intervjuet i motsetning til å være oppslukt i notater.

To fagfolk gjennomfører et intervju, og fremhever betydningen av transkripsjon.
Fang hvert ord med nøyaktighet i intervjuer for å sikre at ingen detaljer går glipp av.

Ting å huske når du transkriberer intervjuer

Lydtranskripsjonstjenester må alltid brukes forsiktig og med forhåndsplanlegging. Ting å huske inkluderer:

  • Lydtranskripsjonen må overholde lokale lover.
  • Du må innhente samtykke fra alle involverte parter for å gjøre opptak av intervjuet.
  • Skriftlige referater fra intervjuet må overholde lokale databeskyttelseslover .

For det første må du være lovlig i stand til å transkribere intervjuet, og avhengig av din region kan det være personvernlover som forhindrer dette. For det andre, hvis det er juridisk greit, er det etisk (og ofte et juridisk krav) at du informerer alle involverte parter og får deres samtykke til å ta opp møtet.

Til slutt må ethvert dokument du oppretter fra intervjuet overholde databeskyttelsesloven. Dette inkluderer ting som riktig lagring, informasjonsdeling og sikkerhetstiltak for å beskytte personens personvern.

Få mest mulig ut av intervjuene dine med en lydtranskripsjonstjeneste

Som du kan se, kan transkribering av et intervju være uvurderlig, og du kan få så mye mer ut av prosessen. Det gir en klarere forståelse av hva som skjedde, reduserer sjansen for at viktig informasjon ble savnet, og kan også forbedre kommunikasjonen under selve intervjuet.

ofte stilte spørsmål

Alle typer intervjuer, inkludert jobbintervjuer, politiavhør, juridiske intervjuer, forskningsintervjuer og medieintervjuer, drar nytte av transkripsjon. Det hjelper med å skape nøyaktige poster og hjelpemidler i videre analyse.

Transkripsjon konverterer talte ord i intervjuer til skriftlig tekst, slik at hver detalj blir fanget opp mens den ble talt. Dette gir en nøyaktig, verifiserbar post som kan henvises tilbake til for klarhet, tvisteløsning eller analyse.

Ja, innhenting av samtykke fra alle parter som er involvert i intervjuet er avgjørende for juridisk og etisk transkripsjon. Dette sikrer overholdelse av personvernlovgivningen og respekterer deltakernes rettigheter.

Transkripsjon overholder databeskyttelseslover ved å sikre sikker håndtering og lagring av transkripsjoner, respektere konfidensialitet og overholde forskrifter om deling og bruk av personopplysninger hentet fra intervjuer.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst