Miks on intervjuude transkribeerimine oluline?

3D-figuuride kujutatud intervjuude transkribeerimine kastis, rõhutades selguse huvides intervjuuprotsessi.
Intervjuude transkribeerimine suurendab täpsust ja juurdepääsetavust - avastage, miks see on ülioluline.

Transkriptor 2024-01-17

Heli transkriptsioonil on mitu kasutust, millest üks on intervjuude transkribeerimine. See võib olla tööintervjuud, politseiintervjuud või isegi juriidilised intervjuud. Sõltumata konkreetsest intervjuu tüübist on hindamatu võimalus muuta koosoleku helisalvestis tekstikirjeks.

Et anda teile ülevaade ja näidata selle teenuse jõudu, vastan küsimusele, miks on intervjuude transkribeerimine allpool oluline.

Intervjuude transkribeerimise eelised

Lisaks intervjuu kirjalikule salvestusele on heli teksti transkriptsioon eriti kasulik ja pakub muid eeliseid, sealhulgas paremat juurdepääsetavust, paremat suhtlust ja paremat analüüsi.

Täpne arvestuse pidamine

Kõige lihtsamalt öeldes annab heli transkriptsiooniteenus teile intervjuu kirjaliku salvestuse. Seda tekstifaili saab salvestada ja salvestada teie ettevõttesse või isiklikesse dokumentidesse ning see ei kao kunagi. See on alati olemas ja vaidluste või täiendava analüüsi vajaduse korral saab selle alati tagasi saata.

Transkriptsioonifailid võimaldavad teil luua intervjuude ja kohtumiste täpseid dokumente, selle asemel et lihtsalt tugineda mälule või kiirustades kirjutatud pabermärkmetele.

Edasiseks analüüsiks ja uurimiseks

Intervjuude ajakava on tavaliselt piiratud. Teil võib olla näiteks ühe päeva jooksul läbitavate intervjuude mahajäämus või teil ei pruugi olla aega pikkadeks kohtumisteks. Mõlemal juhul on need tavaliselt lühikesed ja neist avanedes saate neist välja võtta vaid piiratud hulga üksikasju.

Transkriptsiooniteenust kasutades saate pärast seda võtta aega, et intervjuud põhjalikult uurida ja analüüsida. Transkribeeritud tekstifaili saab kasutada lõputult ja saate seda kasutada oma intervjueerimisprotsessi ja otsuste tegemiseks ilma ajaliste piiranguteta.

Juurdepääsetavuse ja jagamise parandamine

Kuidas jagate intervjuus juhtunut kellegi teisega? Sa pead kasutama oma mälu, et meenutada, mis juhtus, ja öelda neile suuliselt. See pole just jõuline jagamisvorm ja võib olla ebausaldusväärne, kui aeg on möödas ja teie mälu on veidi uduseks muutunud.

Heli transkriptsiooniteenuse kasutamine eitab seda ja muudab intervjuude kättesaadavuse ja jagamise lõpmatult paremaks. Selle asemel, et proovida oma mälu sügavusi süvendada, et meenutada, mis juhtus, võite lihtsalt saata transkribeeritud tekstidokumendi inimestele, kes seda vajavad!

Väärtõlgenduste ja vigade vähendamiseks

Intervjuu ajal on atmosfäär sageli pingeline ja kõrge rõhutasemega ning see võib viia teabe valesti tõlgendamiseni. Intervjuu ajal võite valesti aru saada, mida keegi ütles, või jääda täiesti ilma millestki olulisest, mida ta panustas.

Sellised vead võivad olla kulukad ja põhjustada intervjuust valesid muljeid. Audio-teksti-transkriptsiooniteenuse kasutamisel ei jää midagi kahe silma vahele ega tõlgendata valesti. Teil on kirjalik ülestähendus täpselt selle kohta, mida öeldi.

Seejärel saate seda analüüsida, et täpselt aru saada, kuidas intervjuu kulges, ja kui oli asju, mida te ei võtnud, võib see olla oluline. See tähendab ka seda, et teil on ümberlükkamatud tõendid, kui keegi asjaosaline üritas vaidlustada midagi, mida intervjuu ajal öeldi.

Paremaks suhtlemiseks intervjuu ajal

Kas olete kunagi olnud intervjuus, kus intervjueerija peatus pidevalt, et märkmeid teha? Olen leidnud, et see võib olla häiriv ja katkestada intervjuu voolu. Samuti võib see avaldada intervjueeritavale tarbetut survet, kuna nad võivad leida end mõtlemast, mida intervjueerija täpselt kirjutab!

Intervjuude salvestamise ja transkribeerimisega ei ole vaja käsitsi märkmeid teha. See võimaldab intervjuu ajal paremat suhtlemist ja võimaldab sellel loomulikumalt voolata. Nii intervjueerija kui ka intervjueeritav saavad keskenduda sellele, mida öeldakse, ja saada intervjuust väärtust, selle asemel, et olla süvenenud märkmete tegemisse.

Kaks intervjuud läbiviivat spetsialisti, rõhutades transkriptsiooni tähtsust.
Jäädvustage intervjuudes iga sõna täpselt, et ükski detail ei jääks kahe silma vahele.

Asjad, mida intervjuude transkribeerimisel meeles pidada

Heli transkriptsiooniteenuseid tuleb alati kasutada hoolikalt ja eelplaneeritult. Asjad, mida meeles pidada, on järgmised:

  • Heli transkriptsioon peab vastama kohalikele seadustele.
  • Vestluse salvestamiseks peate saama kõigi asjaosaliste nõusoleku.
  • Vestluse kirjalikud protokollid peavad vastama kohalikele andmekaitseseadustele .

Esiteks peate olema seaduslikult võimeline intervjuud transkribeerima ja sõltuvalt teie piirkonnast võivad seda takistada privaatsusseadused. Teiseks, kui see on juriidiliselt korras, on eetiline (ja sageli juriidiline nõue), et teavitate kõiki seotud osapooli ja saate nende nõusoleku kohtumise salvestamiseks.

Lõpuks peavad kõik vestlusel loodud dokumendid vastama andmekaitseseadustele. See hõlmab näiteks õiget salvestamist, teabe jagamist ja turvameetmeid inimese privaatsuse kaitsmiseks.

Kasutage oma intervjuudest maksimaalselt ära heli transkriptsiooniteenusega

Nagu näete, võib intervjuu transkribeerimine olla hindamatu ja protsessist saate nii palju rohkem. See võimaldab selgemalt mõista, mis juhtus, vähendab võimalust, et oluline teave jäi vahele, ja võib parandada ka suhtlust intervjuu ajal.

Korduma kippuvad küsimused

Transkriptsioonist saavad kasu igat tüüpi intervjuud, sealhulgas tööintervjuud, politsei ülekuulamised, juriidilised intervjuud, uurimisintervjuud ja meediaintervjuud. See aitab luua täpseid kirjeid ja aitab kaasa edasisele analüüsile.

Transkriptsioon teisendab intervjuudes öeldud sõnad kirjalikuks tekstiks, tagades, et iga detail jäädvustatakse nii, nagu seda räägiti. See annab täpse ja kontrollitava kirje, millele saab selguse, vaidluste lahendamise või analüüsi saamiseks tagasi pöörduda.

Jah, nõusoleku saamine kõigilt vestluses osalejatelt on õigusliku ja eetilise transkriptsiooni jaoks hädavajalik. See tagab privaatsusseaduste järgimise ja austab osalejate õigusi.

Transkriptsioon on kooskõlas andmekaitseseadustega, tagades ärakirjade turvalise käitlemise ja säilitamise, austades konfidentsiaalsust ning järgides intervjuudest saadud isikuandmete jagamist ja kasutamist käsitlevaid eeskirju.

Jaga postitust

Kõne tekstiks

img

Transkriptor

Teisendage oma heli- ja videofailid tekstiks