Jak převést zvuk na text pomocí Evernote?

V popředí stojí dva profesionální mikrofony a mezi nimi se táhne svítící digitální křivka.
Využijte pokročilé nástroje pro zachycení zvuku a jeho převod na text v Evernote pro bezproblémový zápis poznámek a přepis.

Transkriptor 2022-10-20

Co je Evernote?

Evernote je aplikace pro psaní poznámek, která slouží ke shromažďování a organizaci textu, obrázků, videí a zvukových záznamů.

K čemu se Evernote používá?

Můžete ji používat jako digitální kartotéku pro organizaci všech svých poznámek, ať už jde o recepty, pracovní strategie nebo denní deník. Je to výkonný organizační nástroj, který vám pomůže s různými pracovními i osobními projekty.

Kolik lidí používá Evernote?

Evernote má více než 225 milionů uživatelů z celého světa. Evernote umožňuje skvěle zapisovat poznámky, plánovat projekty a jednoduše najít to, co potřebujete, když to potřebujete.

Jak vytvořit účet Evernote

Chcete-li se připojit k milionům dalších uživatelů Evernote, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte na domovskou stránku Evernote
 2. Klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se zdarma“
 3. Vyberte si jeden z plánů předplatného: Vyberte si z nabídky Free, Personal nebo Professional.
 4. Klikněte na tlačítko „Začít“
 5. Napište svou e-mailovou adresu a vytvořte heslo
 6. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
 7. Pokud se chcete zaregistrovat pomocí účtu Google, klikněte na tlačítko „Pokračovat pomocí Google“.
 8. Budete automaticky přesměrováni na ovládací panel.

Aplikaci si můžete stáhnout do počítače nebo telefonu.

Vytváření poznámkových bloků v aplikaci Evernote

Než začnete psát, je dobré si udělat několik sešitů, do kterých si budete poznámky řadit. Poznámky si můžete uspořádat, jak chcete, a vždy můžete přidat další zápisníky, přejmenovat je nebo později přesunout poznámky z jednoho zápisníku do druhého.

 • Kliknutím na Notebooky v levém postranním panelu zobrazíte seznam notebooků.
 • Poté klikněte na tlačítko „Nový zápisník“.
 • Pojmenujte svůj zápisník. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
Evernote

Jak vytvářet a organizovat poznámky v aplikaci Evernote

Zde jsou uvedeny kroky, jak můžete vytvářet a organizovat poznámky:

 • Chcete-li vytvořit poznámku, klikněte na tlačítko „Nová poznámka“ v levém postranním panelu.
 • Poté vyberte poznámkový blok, do kterého chcete tuto poznámku umístit, a klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
 • Poznámku můžete vždy přesunout, jakmile se v ní nacházíte, kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu a výběrem tlačítka „Přesunout do…“.

Novou poznámku v poznámkovém bloku můžete vytvořit také tak, že jej vyberete na levém postranním panelu a kliknete na tlačítko Nová poznámka. Poznámka se automaticky uloží do vybraného zápisníku.

Co je řeč na text?

Převod řeči na text, známý také jako rozpoznávání řeči, umožňuje přepis zvukových proudů do textu v reálném čase. To se označuje jako počítačové rozpoznávání řeči.

Je možné převést zvuk na text pomocí Evernote?

Pomocí funkce převodu řeči na text, která je dostupná pouze ve verzích pro Android a Windows Phone, můžete nahrávat zvukové poznámky, které se při mluvení okamžitě převedou na text.

K diktování textových poznámek do Evernote můžete použít funkce převodu řeči na text v zařízení. Většina moderních zařízení podporuje převod řeči na text a po jeho zapnutí můžete začít diktovat poznámky do Evernote podle níže uvedených pokynů.

Jak používat funkci převodu řeči na text v aplikaci Evernote

Hlas můžete převést na text pomocí 3 jednoduchých kroků:

 • Krok 1: V zařízení se systémem Windows Phone nebo Android otevřete aplikaci Evernote. Klepnutím na „+ Nová poznámka“ začněte psát novou poznámku.
 • Krok 2: Chcete-li funkci použít, klepněte na ikonu „Převod řeči na text“, která na zařízení se systémem Android vypadá jako bublina s uvozovkami a mikrofonem uvnitř a na zařízení se systémem Windows Phone jako kruh s bublinou s uvozovkami a třemi vodorovnými čarami.
 • Krok 3: Začněte diktovat poznámku. Evernote automaticky převede řeč na text a vytvoří novou poznámku, přičemž hlasovou nahrávku uloží a připojí k textovému vstupu.

Jak nakonfigurovat diktování hlasem

Konfigurace diktování hlasem v počítači Mac

Diktát je kompatibilní se systémem OS X Mountain Lion a novějšími.

Jak povolit nebo zakázat diktování hlasu v počítači Mac?

 • Přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému.
 • Vyberte možnost Zobrazit > Diktování a řeč.
 • Diktování lze povolit nebo zakázat kliknutím na tlačítko ON nebo OFF.

Jak používat hlasové diktování v aplikaci Evernote?

 • Výběr textového pole
 • Vyberte „Edit“ > „Start Dictation“ nebo dvakrát stiskněte klávesu fn .
 • Text, který chcete přepsat, vyslovte zřetelně do mikrofonu počítače nebo zařízení. Vaše slova se zobrazí v textovém poli.
 • Zvolte „Hotovo“ nebo klávesu fn.
 • Počítač Mac může poslouchat pouze po dobu 30 sekund.

Jaké jsou kroky pro konfiguraci hlasového diktování v systému Windows?

 • Klikněte na tlačítko „Windows Start“.
 • Vyberte „Všechny programy“ a poté „Příslušenství“.
 • Klikněte na „Usnadnění přístupu“ a poté na „Rozpoznávání řeči systému Windows“.
 • Pro spuštění režimu poslechu vyslovte „Start Listening“ nebo klikněte na tlačítko mikrofonu.
 • Otevřete Evernote pro Windows Desktop, vyberte existující poznámku nebo vytvořte novou, vyberte oblast v poznámce, kam chcete umístit text.
 • Text, který chcete přepsat, vyslovte nahlas a zřetelně do mikrofonu počítače nebo zařízení. Tento údaj se zobrazí v textovém poli.

Jak povolit diktování ve všech programech systému Windows?

 • Klikněte na nabídku „Start systému Windows“.
 • Vyberte „Všechny programy“ , poté „Zpřístupnění“ a nakonec „Rozpoznávání řeči systému Windows“.
 • Řekněte „Zobrazit možnosti řeči“ a potom „Povolit diktování na celé ploše“.

Jak povolit diktování v zařízeních iPhone, iPad a iPod touch?

V zařízeních se systémem iOS můžete používat hlasové diktování:

 • Klepněte na mikrofon na klávesnici (poblíž mezerníku).
 • Mluvte do mikrofonu
 • Zařízení iOS převádí vaši řeč na text.
 • Po dokončení diktování klepněte na tlačítko „Hotovo“, které se zobrazí na obrazovce.

Jak povolit diktování v systému Android?

 • Otevřete libovolnou aplikaci pro systém Android a zobrazte klávesnici, abyste mohli v zařízení používat hlasové diktování.
 • Klepněte na mikrofon v dolní části klávesnice.
 • Až budete připraveni, začněte mluvit do mikrofonu.

Sdílet příspěvek

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text