วิธีถอดเสียงบันทึกเป็นข้อความ

ถอดเสียงบันทึกด้วยเครื่องบันทึกดิจิตอลที่แสดงคลื่นเสียงโดยตั้งบนพื้นหลังสีน้ําเงินสดใส
การถอดเสียงบันทึกเป็นข้อความทําได้ง่าย! เรียนรู้วิธีการในคู่มือของเรา

Transkriptor 2024-01-17

ในยุคปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงอุปกรณ์บันทึกเสียงและความสามารถในการสร้างบันทึกเสียงได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น หลายคนใช้ iPhone หรือ Samsung Galaxy เป็นเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น การประชุม การสัมภาษณ์ และการบรรยาย

บ่อยครั้งนั่นคือจุดที่กระบวนการสิ้นสุดลงและอาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้บันทึกเสียงใด ๆ และนี่คือจุดที่บริการถอดเสียงเป็นข้อความมีค่ามาก การเปลี่ยนบันทึกเสียงเป็นเอกสารข้อความทําให้โต้ตอบและใช้งานได้ง่ายขึ้น และในบทความนี้ฉันจะอธิบายวิธีถอดเสียงบันทึกเพื่อประโยชน์ของคุณ

ผู้หญิงตรวจสอบเอกสารขณะบันทึกเสียงเพื่อถอดความ
ถอดเสียงบันทึกเป็นข้อความเพื่อการจัดทําเอกสารและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

ทําไมต้องถอดเสียงบันทึกเป็นข้อความ

การถอดเสียงบันทึกของคุณมีประโยชน์มากมาย ได้แก่:

  • เพื่อป้องกันข้อมูลที่พลาดไป
  • เพื่อการจดบันทึกที่แม่นยํายิ่งขึ้น
  • เพื่อให้มีบันทึกการสนทนา/การประชุม/บันทึกช่วยจําอย่างถาวร
  • สําหรับการวิจัยและวิเคราะห์ต่อไป
  • เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น
  • เพื่อดึงคําพูดและข้อมูลจาก

บันทึกเสียงที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์หรือใช้งานง่าย การแปลงเป็นไฟล์ข้อความดิจิทัลทําให้การเข้าถึงและการใช้งานพุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกและวางตัวอย่างข้อความจากการถอดเสียงเป็นคําในรูปแบบของเครื่องหมายคําพูด

นอกจากนี้ยังทําให้การแบ่งปันบันทึกเสียงเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากคุณสามารถคัดลอกและวางข้อความลงในสิ่งต่างๆ เช่น อีเมล หรือแชร์ไฟล์ข้อความที่แปลงแล้วได้โดยตรง

การมีเอกสารข้อความยังช่วยให้วิเคราะห์และค้นคว้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น แทนที่จะอาศัยบันทึกการบรรยายที่เขียนอย่างเร่งรีบ คุณสามารถใช้บันทึกเสียงเพื่อสร้างการถอดเสียงที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยในระหว่างการแก้ไข

การตั้งค่าการถอดเสียงที่ทันสมัยพร้อมไมโครโฟนหนังสือเปิดและรูปคลื่นบนหน้าจอมอนิเตอร์
ถอดเสียงบันทึกอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีล้ําสมัย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

วิธีการถอดความด้วยตนเอง

หากคุณต้องการทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีที่ยากคุณสามารถถอดเสียงบันทึกได้ด้วยตนเอง ฉันไม่แนะนําวิธีนี้เนื่องจากใช้เวลานานแม้ว่าผลลัพธ์จะแม่นยําก็ตาม

โดยพื้นฐานแล้ว การถอดเสียงด้วยตนเองเกี่ยวข้องกับการเล่นบันทึกเสียงบนอุปกรณ์ของคุณขณะพิมพ์ขณะที่คุณฟังบนคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป แม้ว่าคุณจะเป็นผู้พิมพ์ที่รวดเร็วและแม่นยํา แต่ก็ต้องใช้การเล่นหลายครั้งเพื่อถอดเสียงบันทึกอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ดังที่คุณเห็นด้านล่างบริการอัตโนมัติสามารถทํางานเดียวกันได้ทันที

โซลูชันการถอดความอัตโนมัติ

เมื่อดูวิธีการถอดเสียงบันทึกบริการอัตโนมัติคือหนทางข้างหน้า ใน การถอดเสียงเป็นข้อความ ซอฟต์แวร์ หรือแอปจะใช้ซอฟต์แวร์จดจําเสียงขั้นสูงอย่างเหลือเชื่อเพื่อตรวจจับคําพูด จากนั้นจะถูกแปลเป็นข้อความและแปลงเป็นเอกสารไฟล์ข้อความทั่วไป เช่น เอกสาร Word หรือเอกสาร NotePad

เมื่อเทียบกับการถอดเสียงด้วยตนเอง กระบวนการอัตโนมัติให้ความเร็ว ความแม่นยํา และการเข้าถึง แทบไม่มีการทํางานด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์และการแปลงนั้นเร็วกว่าที่คุณเคยทําได้

บริการหรือแอปการถอดเสียงขั้นสูงส่วนใหญ่ยังสามารถตรวจจับและแยกความแตกต่างระหว่างผู้พูดหลายคนและเข้าใจสําเนียงได้ คุณจะได้รับบันทึกเสียงที่ถอดเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบและไฟล์ข้อความที่คุณสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นหรือดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

กระบวนการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการแชร์หรืออัปโหลดบันทึกเสียงของคุณไปยังบริการถอดความ จากนั้นจะทํางานหนักทั้งหมดและคายไฟล์ข้อความออกมา

นักธุรกิจที่เปิดใช้งานการจดจําเสียงดิจิทัลสําหรับการถอดเสียงบันทึกบนสมาร์ทโฟน
เปิดใช้งานการถอดเสียงบันทึกช่วยจําเป็นข้อความอย่างราบรื่นด้วยเทคโนโลยีการจดจําเสียงที่ใช้งานง่าย

เคล็ดลับสําหรับการถอดความที่ถูกต้อง

เพื่อช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบันทึกเสียงของคุณฉันได้ระบุเคล็ดลับการถอดความง่ายๆไว้ด้านล่าง

ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก

ฉันไม่สามารถเน้นย้ําถึงความสําคัญของการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้คนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการสนทนาได้มากพอ คุณต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นขั้นต่ําคุณต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการสร้างการบันทึกไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การนัดหมายของแพทย์หรือการบรรยายเป็นต้น

หากคุณสามารถสร้างบันทึกเสียงได้อย่างถูกกฎหมายคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องยินยอมให้บันทึกและตระหนักถึงอุปกรณ์บันทึก

พิจารณาคุณภาพของอุปกรณ์บันทึกเสียง

บริการถอดความนั้นดีพอๆ กับคุณภาพการบันทึกต้นฉบับเท่านั้น! หากคุณภาพการบันทึกไม่ดีโดยมีเสียงรบกวนรอบข้างและไฟฟ้าสถิตบริการถอดความอาจมีปัญหาในการวิเคราะห์คําพูดอย่างแม่นยํา

หากเป็นไปได้ ให้บันทึกเสียงของคุณในห้องปิดที่ไม่มี มลพิษทางเสียง จากภายนอก ถัดไปพิจารณาอุปกรณ์บันทึก คุณใช้ไมโครโฟนในตัวราคาถูกจากสมาร์ทโฟนของคุณ หรือมีไมโครโฟนคุณภาพสูงหรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์บันทึกอยู่ที่ศูนย์กลาง

สุดท้ายให้พิจารณาตําแหน่งของอุปกรณ์บันทึกในบริเวณใกล้เคียงกับทุกคนที่จะพูดคุยระหว่างบันทึกเสียง ตามหลักการแล้ว ทุกคนที่เกี่ยวข้องควรอยู่ใกล้กับอุปกรณ์บันทึกเพื่อให้เสียงของพวกเขาถูกหยิบขึ้นมาและสามารถแยกแยะได้ด้วยแอปการถอดเสียงเป็นคํา

ใช้ประโยชน์จากบันทึกเสียงของคุณได้ดีขึ้นด้วยการถอดเสียงที่ถูกต้อง

หวังว่าตอนนี้คุณจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการถอดเสียงบันทึก และคุณจะเห็นประโยชน์ของการใช้แอปหรือบริการถอดเสียงอัตโนมัติ ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถใช้บันทึกเสียงของคุณแทนเพียงแค่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์บันทึกของคุณและลืมไปว่ามีอยู่

คําถามที่พบบ่อย

ได้ เป็นไปได้ที่จะดึงข้อมูลหรือคําพูดเฉพาะจากบันทึกเสียงที่ถอดเสียงแล้ว ซอฟต์แวร์และบริการถอดความสามารถแปลงคําพูดเป็นข้อความ ช่วยให้คุณค้นหา คัดลอก และดึงข้อมูลหรือคําพูดเฉพาะจากเนื้อหาที่ถอดเสียงได้อย่างง่ายดาย

ได้ บันทึกเสียงสามารถถอดเสียงได้ด้วยตนเอง แต่ใช้เวลานานและต้องฟังอย่างระมัดระวัง ผู้ถอดเสียงต้องเล่นบันทึกช่วยจําและพิมพ์เนื้อหาพร้อมกัน แม้ว่าการถอดเสียงด้วยตนเองจะมีความแม่นยํา แต่ก็อาจเกี่ยวข้องกับการเล่นหลายครั้งเพื่อความแม่นยําที่สมบูรณ์

การถอดเสียงอัตโนมัติจะแปลงคําพูดในบันทึกเสียงเป็นข้อความโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จําเสียง คุณอัปโหลดบันทึกช่วยจํา และซอฟต์แวร์จะถอดเสียงลงในเอกสารข้อความอย่างรวดเร็ว

แชร์โพสต์

การแปลงคําพูดเป็นข้อความ

img

Transkriptor

แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณเป็นข้อความ