Ako preložiť titulky

Osoba držiaca mikrofón nad prenosným počítačom s mikrofónom s titulkami - preklad.
Sprístupnite svoj obsah na celom svete pomocou riešení na preklad titulkov. Hovorte svetovým jazykom!

Transkriptor 2023-04-25

V tomto článku sa vysvetľuje, ako prekladať titulky, vrátane dôvodov, prečo je preklad titulkov dôležitý, a rôznych formátov súborov s titulkami. Zahŕňa dva spôsoby prekladu titulkov: ručne pomocou textového editora alebo pomocou online prekladateľského nástroja. Kroky pri používaní online nástroja zahŕňajú nájdenie vhodného nástroja, nahratie zvukového súboru, výber zdrojového a cieľového jazyka, preskúmanie a úpravu preloženého textu, uloženie nového súboru s titulkami a jeho pridanie do videa.

Ako preložiť titulky pomocou online nástroja

Titulky môžete vytvárať pomocou nástrojov na automatický preklad. Tu nájdete podrobný návod:

 1. Vyhľadajte online nástroj na preklad titulkov: Existuje mnoho online nástrojov na preklad titulkov vrátane Google Translate a Amara . Vyberte si ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 2. Nahrajte súbor s titulkami: Keď nájdete nástroj na strojový preklad, ktorý chcete použiť, nahrajte súbor s titulkami videa, ktorý chcete preložiť. Väčšina nástrojov umožňuje nahrať súbory v populárnych formátoch titulkov, ako sú .srt alebo .sub.
 3. Vyberte zdrojový a cieľový jazyk: Potom vyberte pôvodný jazyk pôvodného súboru s titulkami a nový jazyk, do ktorého ho chcete preložiť (cieľový jazyk), napríklad z angličtiny do hindčiny alebo z čínštiny do španielčiny. Potom kliknite na tlačidlo preložiť.
 4. Preskúmajte preložený text: Po dokončení procesu prekladu nástroj skontroluje preložený text. Skontrolujte, či v nich nie sú chyby, nepresnosti alebo nezrovnalosti. Je dôležité zabezpečiť, aby preklad presne odrážal obsah pôvodného titulku.
 5. Upraviť titulky: Ak si všimnete v preklade nejaké chyby alebo nepresnosti, upravte text a opravte ich. Niektoré nástroje vrátane editora titulkov umožňujú upravovať text priamo v rozhraní, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať stiahnutie a úpravu súboru titulkov v samostatnom programe.
 6. Uloženie preloženého súboru s titulkami: Keď ste s prekladom spokojní, uložte nový súbor s titulkami. Väčšina nástrojov umožňuje stiahnuť preložený súbor s titulkami v rovnakom formáte ako pôvodný súbor s titulkami.
 7. Pridanie preložených titulkov do videa: Nakoniec pridajte preložený súbor s titulkami do svojho videa. Väčšina prehrávačov videí podporuje viacero súborov s titulkami, takže v prípade potreby môžete poskytnúť titulky vo viacerých jazykoch a zdieľať ich v službách YouTube, Facebook, Instagram a iných sociálnych médiách.
titulky

Ako ručne preložiť titulky

Táto metóda je užitočná, keď potrebujete preložiť titulky pre krátke video alebo keď nemáte prístup k internetu.

Ak máte súbor s titulkami SRT uložený v počítači, môžete ho preložiť pomocou jednoduchého textového editora, napríklad Poznámkový blok alebo WordPad, ktorý je predinštalovaný vo väčšine počítačov. Na dosiahnutie tohto cieľa,

 1. Vytvorte duplikát súboru s titulkami SRT.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku Vlastnosti.
 3. Ako možnosť Otvoriť pomocou vyberte Poznámkový blok alebo WordPad.

Ak chcete usporiadať svoj prepis, uveďte nižšie uvedené časti:

 • Číslo sekcie – označuje poradie podnázvu (vzostupne od 1, 2, 3, 4, 5…)
 • Čas začiatku a konca – určuje, kedy sa má titulok zobraziť vo videu ako časový kód (musí byť zapísaný ako hodina:minúta:sekunda, milisekunda)
 • Titulky na obrazovke – V jednej sekvencii môžete mať viac ako jeden riadok titulkov. Túto časť je potrebné upraviť a nahradiť prekladom.
 • Každá časť je rozdelená prázdnym miestom.

Jednoducho nahraďte pôvodné titulky ich prekladmi a vytvorte preloženú verziu súboru s titulkami SRT.

Môžete ich preložiť sami alebo celý text vložiť do Prekladača Google alebo iného online prekladača podľa vlastného výberu. Potom v Poznámkovom bloku rozbaľte preložené titulky a vložte ich tam, kam patria.

Prečo by ste mali prekladať titulky?

tu je niekoľko dôvodov, prečo je preklad titulkov dôležitý:

 1. Zvyšuje dostupnosť: Preklad titulkov môže sprístupniť obsah vášho videa divákom, ktorí nehovoria jazykom, v ktorom je video vytvorené. Poskytnutím titulkov v rôznych jazykoch a požadovaných jazykoch môžete rozšíriť dosah svojho publika a pomôcť ľuďom, ktorí si vaše video predtým nemohli pozrieť.
 2. Zlepšuje skúsenosti používateľov: Titulky pomáhajú divákom lepšie pochopiť obsah videa. Poskytnutím titulkov pomôžete svojmu publiku lepšie sa zapojiť do vášho obsahu a získať z neho čo najviac.
 3. Zlepšuje SEO: Preložené titulky môžu zlepšiť optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) obsahu videa. Poskytnutím titulkov vo viacerých jazykoch môžete zvýšiť šancu, že sa vaše video zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania pre tieto konkrétne jazyky.
 4. Zvyšuje angažovanosť: Poskytnutie titulkov môže pomôcť zvýšiť angažovanosť pri sledovaní vášho videosúboru. Diváci, ktorí by mohli mať problémy so sledovaním hovoreného dialógu, napríklad nepočujúci alebo nedoslýchaví, sa môžu zapojiť do vášho obsahu a sledovať ho.

Aké sú formáty súborov s titulkami?

Titulky sa ukladajú oddelene od videa ako textový súbor. Takto môžeme zapínať a vypínať skryté titulky počas sledovania videa v službe YouTube.

Tieto textové súbory môžu byť zakódované v rôznych formátoch vrátane

 • SRT / SubRip (.srt)
 • SubViewer (.sub alebo .sbv) (.sub alebo .sbv)
 • WebVTT (.vtt) (.vtt)

V tomto článku vám ukážeme, ako preložiť súbor SRT, aby sme to zjednodušili. Tento formát súborov sa bežne používa a je podporovaný populárnymi platformami na zdieľanie videí, ako sú YouTube a Facebook.

často kladené otázky

Titulky sú textovou verziou hovoreného dialógu alebo rozprávania vo videu, filme alebo televíznom programe. Zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky a pomáha divákom, ktorí zle počujú.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text