Jak dodać tekst do wideo za pomocą Adobe Premiere Pro?

Dowiedz się, jak dodawać tekst do filmów za pomocą programu Adobe Premiere Pro ze szczegółową, monochromatyczną ilustracją 3D.
Dzięki programowi Adobe Premiere Pro opanujesz dodawanie tekstu do filmów — już dziś możesz łatwo tworzyć atrakcyjną zawartość.

Transkriptor 2024-05-23

Włączenie tekstu do filmów wzbogaca opowiadanie historii, zapewnia kontekst i skutecznie angażuje odbiorców. Adobe Premiere Pro oferuje użytkownikom elastyczność i opcje dostosowywania, aby osiągnąć profesjonalnie wyglądające rezultaty podczas tworzenia tytułów, podpisów , napisów lub innych elementów tekstowych. Aby usprawnić ten proces, kluczowe znaczenie ma rozpoczęcie od dokładnego tekstu lub napisów, a tutaj Transkriptor wchodzi w grę.

Korzystając z Transkriptor, redaktorzy mogą generować precyzyjne napisy, konwertując zawartość audio swoich filmów na tekst. Ten pierwszy krok zapewnia, że napisy są gotowe do integracji, oszczędzając czas i zwiększając dokładność przed przejściem do edycji wideo za pomocą Adobe Premiere Pro.

Poniżej wymieniono 11 kroków, aby dodać tekst do wideo za pomocą Adobe Premiere Pro .

 1. Przygotuj napisy za pomocą Transkriptor: Generuj napisy za pomocą Transkriptor łatwo.
 2. Pobierz i zainstaluj Adobe Premiere Pro: Przejdź do witryny Adobe, wybierz plan subskrypcji dla Adobe Premiere Proi zainstaluj go, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w systemie operacyjnym.
 3. Zarejestruj się lub zaloguj: Utwórz nowe konto Adobe lub zaloguj się przy użyciu istniejących poświadczeń.
 4. Otwórz lub rozpocznij nowy projekt: Wybierz, czy chcesz rozpocząć nowy projekt, czy otworzyć istniejący i ustaw szczegóły projektu.
 5. Przejdź do osi czasu: Uzyskaj dostęp do osi czasu u dołu interfejsu, aby rozpocząć edycję.
 6. Wybierz Type Tool: Użyj ikony "T", aby dodać tekst do filmu bezpośrednio na monitorze programu.
 7. Dodaj tekst: Kliknij Monitor programu, aby wpisać tekst i dostosować jego położenie na ekranie.
 8. Dopasuj właściwości tekstu: Dostosuj czcionkę, rozmiar, kolor i inne atrybuty tekstu w panelu Podstawowa grafika.
 9. Animacja tekstu (opcjonalnie): Użyj panelu Sterowanie efektami, aby dodać animacje do tekstu, ustawiając klatki kluczowe.
 10. Podgląd utworu: Przejrzyj wideo z dodanym tekstem, odtwarzając je w Monitorze programu.
 11. Eksportuj wideo: Gdy będziesz zadowolony, wyeksportuj wideo, wybierając Plik > Eksportuj > Media, wybierając żądane ustawienia i klikając "Eksportuj".

Krok 1: Przygotuj napisy za pomocą Transkriptor

Zanim zagłębisz się w edycję wideo, zabezpiecz napisy za pomocą Transkriptor . To potężne narzędzie transkrybuje dźwięk z filmu na tekst z wyjątkową dokładnością, zapewniając, że napisy są gotowe do integracji. Transkriptor upraszcza proces, obsługując różne wejścia audio i zapewniając opcje eksportu, w tym .SRT format, aby bezproblemowo dodawać napisy do projektu.

Aby rozpocząć, prześlij swój film do Transkriptor lub wklej adres URL YouTube filmu, aby dokonać bezpośredniej transkrypcji. Przejrzyj i dostosuj transkrypcję zgodnie z potrzebami, aby dokładnie uchwycić dialogi i znaczące efekty dźwiękowe. Przyjazny dla użytkownika interfejs Transkriptorułatwia edycję, umożliwiając dodawanie znaczników czasu i nazwisk prelegentów w celu zapewnienia przejrzystości. Po przygotowaniu napisów wyeksportuj je do pliku .SRT format ułatwiający korzystanie z oprogramowania do edycji wideo.

Strona internetowa programu Adobe Premiere Pro wyświetlana na monitorze, prezentująca funkcje oprogramowania do edycji wideo do zainstalowania.
Ulepsz projekty wideo, pobierając i instalując Adobe Premiere Pro, wiodące w branży oprogramowanie do edycji.

Krok 2: Pobierz i zainstaluj Adobe Premiere Pro

Dyrektorzy powinni odwiedzić oficjalną stronę Adobe , aby pobrać i zainstalować Adobe Premiere Pro. Powinni przejść do sekcji "Aplikacje" lub wyszukać Adobe Premiere Pro. Jest on dostępny do zakupu w ramach pakietu Adobe Creative Cloud .

Przyszli użytkownicy będą musieli wybrać plan abonamentowy, który odpowiada ich potrzebom, ponieważ nie jest Adobe Premiere Pro dostępny za darmo. Użytkownicy przystępują do pobierania oprogramowania po wybraniu subskrypcji i dokonaniu płatności.

Muszą postępować zgodnie z dodatkowymi monitami, aby ukończyć proces instalacji, w zależności od systemu operacyjnego użytkownika. Ponadto użytkownicy powinni upewnić się, że ich system spełnia minimalne wymagania, aby Adobe Premiere Pro działał płynnie.

Krok 3: Zarejestruj się lub zaloguj

Użytkownicy zostaną poproszeni o zalogowanie się, gdy otworzą Adobe Premiere Pro po raz pierwszy. Muszą się zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto, jeśli nie mają konta Adobe . Zazwyczaj wiąże się to z podaniem adresu e-mail, utworzeniem hasła i weryfikacją konta.

Ponadto dyrektorzy mogą logować się przy użyciu istniejących danych uwierzytelniających Adobe dla osób posiadających konto Adobe . Zazwyczaj wiąże się to z wprowadzeniem adresu e-mail i hasła powiązanego z kontem Adobe .

Zrzut ekranu nowego interfejsu projektu programu Adobe Premiere Pro, przedstawiający proces konfiguracji projektów edycji wideo.
Rozpocznij edycję, otwierając lub tworząc nowy projekt w programie Adobe Premiere Pro — rozpocznij swoją historię już teraz.

Krok 4: Otwórz lub rozpocznij nowy projekt

Użytkownicy mają możliwość rozpoczęcia nowego projektu lub otwarcia istniejącego w Adobe Premiere Pro po zalogowaniu. Powinni kliknąć opcję "Nowy projekt", aby rozpocząć nowy projekt. Pozwoli im to zdefiniować szczegóły projektu, takie jak nazwa i lokalizacja.

Użytkownicy powinni wybrać opcję "Otwórz projekt" dla tych, którzy chcą kontynuować pracę nad poprzednim projektem lub uzyskać dostęp do istniejącego. Spowoduje to monit edytorów o przejście do lokalizacji, w której plik projektu jest zapisywany na ich komputerach. Następnie wybiorą plik projektu i otworzą go w ciągu Adobe Premiere Pro po zlokalizowaniu.

Interfejs programu Adobe Premiere Pro z aktywną osią czasu, prezentującą różne ścieżki wideo i audio podczas edycji.
Opanuj proces edycji, poruszając się po osi czasu w programie Adobe Premiere Pro, gdzie każda sekunda kształtuje Twoją historię.

Krok 5: Przejdź do osi czasu

Oś czasu jest centralnym węzłem do rozmieszczania i manipulowania elementami multimedialnymi w projekcie. Użytkownicy mogą go łatwo zlokalizować na dole interfejsu w przestrzeni roboczej Adobe Premiere Pro.

Tutaj znajdą poziomy panel reprezentujący oś czasu. Ten panel zazwyczaj rozciąga się na całą szerokość interfejsu, zapewniając dużo miejsca do edycji.

W tym miejscu użytkownicy będą przede wszystkim pracować nad montażem swoich klipów wideo, dodawaniem nakładek tekstowych i wprowadzaniem zmian w swoich projektach.

Widok zbliżenia na pasek narzędzi programu Adobe Premiere Pro z podświetlonym narzędziem Type Tool w celu dodawania tekstu podczas edycji wideo.
Wybierz Type Tool w Adobe Premiere Pro, aby tworzyć atrakcyjne tytuły i tekst w swoich produkcjach wideo.

Krok 6: Wybierz Type Tool

Użytkownicy powinni zlokalizować i wybrać "Narzędzie tekstowe", które można rozpoznać po literze "T", z paska narzędzi umieszczonego po lewej stronie ekranu, aby dodać tekst do wideo za pomocą Adobe Premiere Pro.

Użytkownicy mogą dostosować rozmiar, czcionkę, kolor, wyrównanie i inne właściwości tekstu za pomocą opcji dostępnych w panelu Podstawowa grafika lub kontrolkach tekstu bezpośrednio na Monitorze programu.

Interfejs edycji z podglądem dodawania stylizowanego tekstu do klipu wideo, prezentujący narzędzie tytułu w akcji.
Ulepsz filmy, dodając tekst za pomocą narzędzia tytułu programu Adobe Premiere Pro do dynamicznego opowiadania historii.

Krok 7: Dodaj tekst

Użytkownicy muszą po prostu kliknąć dowolne miejsce w Monitorze programu z wybraną Type Tool , tworząc pole tekstowe, w którym zaczną wpisywać żądany tekst.

Powinni kliknąć i przeciągnąć pole tekstowe, aby zmienić jego położenie na ekranie po wprowadzeniu tekstu, zapewniając optymalne rozmieszczenie napisów w klatce wideo. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować pozycjonowanie tekstu, aby uzupełnić elementy wizualne wideo i przekazać zamierzony komunikat.

Krok 8: Dostosuj właściwości tekstu

Użytkownicy mogą łatwo dostosować właściwości tekstu w Adobe Premiere Pro , wybierając warstwę tekstową i korzystając z panelu Essential Graphics. Powinni poruszać się po panelu Podstawowa grafika, aby modyfikować atrybuty tekstu, takie jak czcionka, rozmiar, kolor i wyrównanie.

Użytkownicy uzyskują dostęp do tego panelu, przechodząc do menu i wybierając Okno > Essential Graphics, jeśli nie jest widoczny. Ta akcja spowoduje wyświetlenie panelu Podstawowa grafika, zapewniającego edytorom wszechstronne elementy sterujące do dostosowywania właściwości tekstu.

Mogą eksperymentować z różnymi czcionkami w panelu Essential Graphics, aby znaleźć najbardziej odpowiedni styl dla swojego projektu. Są również w stanie dostosować rozmiar tekstu, aby zapewnić czytelność i równowagę wizualną w klatce wideo. Ponadto użytkownicy powinni wybrać żądane kolory, aby pasowały do ogólnej estetyki lub marki treści wideo.

Krok 9: Animuj tekst (opcjonalnie)

Użytkownicy mogą animować tekst w Adobe Premiere Pro , aby zwiększyć zaangażowanie wizualne i dodać dynamiczny ruch do swoich projektów wideo. Muszą użyć panelu Sterowanie efektami, aby animować tekst, na przykład zanikać, przesuwać lub zanikać.

Reżyserzy powinni dodać klatki kluczowe, aby określić punkt początkowy i końcowy animacji tekstu w tym panelu. Są w stanie tworzyć płynne przejścia i dynamiczne efekty dla swojego tekstu, dodając klatki kluczowe w różnych punktach na osi czasu.

Ponadto użytkownicy muszą dostosować właściwości animacji w panelu Sterowanie efektami, aby zdefiniować żądane zachowanie animacji po dodaniu klatek kluczowych. Na przykład są w stanie dostosować parametry, takie jak krycie, położenie, skala i obrót, aby uzyskać różne animacje tekstu.

Krok 10: Wyświetl podgląd pracy

Montażyści mogą wyświetlić podgląd swojego filmu z nowo dodanym tekstem w Adobe Premiere Pro , aby upewnić się, że nakładki tekstowe płynnie uzupełniają ogólną kompozycję wizualną. Powinni po prostu nacisnąć przycisk odtwarzania w Monitorze programów lub nacisnąć spację, aby to zrobić.

Podgląd wideo pozwala użytkownikom obserwować, jak tekst wchodzi w interakcję z treścią wideo w czasie rzeczywistym. Muszą ocenić czas, rozmieszczenie i animację nakładek tekstowych, aby upewnić się, że są one zgodne z zamierzonym przekazem i estetyką filmu.

Użytkownicy powinni dokonać wszelkich niezbędnych zmian we właściwościach tekstu lub animacji podczas podglądu, zwracając uwagę na wszelkie obszary, które wymagają udoskonalenia lub dostrojenia.

Okno ustawień eksportu programu Adobe Premiere Pro, szczegółowo opisujące kroki wyboru miejsca docelowego, dostosowywania ustawień predefiniowanych i podglądu wideo.
Zakończ edycję wideo, eksportując projekt za pomocą programu Adobe Premiere Pro. Podziel się swoją historią ze światem!

Krok 11: Eksportuj wideo

Użytkownicy mogą eksportować swoje filmy po sfinalizowaniu umieszczania i stylizacji nakładek tekstowych w Adobe Premiere Pro. Powinni przejść do menu i wybrać Plik > Eksportuj > multimedia, aby wyeksportować wideo z osadzonym tekstem.

Reżyserzy zostaną wyświetleni w oknie Ustawienia eksportu, w którym określą żądany format wyjściowy i ustawienia. Powinni wybierać spośród różnych ustawień wstępnych lub dostosować ustawienia eksportu zgodnie ze swoimi preferencjami i wymaganiami.

Następnie użytkownicy muszą kliknąć przycisk "Eksportuj", aby rozpocząć proces eksportu, gdy będą zadowoleni z ustawień. Adobe Premiere Pro Render wideo z osadzonymi nakładkami tekstowymi zgodnie z określonymi ustawieniami.

Po zakończeniu procesu eksportu montażyści będą mieli plik wideo zawierający nakładki tekstowe gotowe do udostępnienia, dystrybucji lub dalszej postprodukcji.

Dlaczego warto używać Adobe Premiere Pro do dodawania tekstu do filmów?

Użytkownicy wybierają Adobe Premiere Pro jako najlepsze oprogramowanie do edycji wideo do dodawania tekstu do filmów ze względu na jego wszechstronne funkcje i możliwości dostosowane do profesjonalnej edycji wideo. Użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy konfigurowalnych opcji tekstowych i zaawansowanych funkcji edycji za pomocą Adobe Premiere Pro, co czyni go wszechstronnym narzędziem do ulepszania filmów za pomocą precyzyjnych i atrakcyjnych wizualnie nakładek tekstowych.

Oprogramowanie zapewnia edytorom szeroką kontrolę nad właściwościami tekstu, takimi jak wybór czcionki, rozmiar, kolor, wyrównanie i animacja, umożliwiając kreatywną ekspresję i dostosowanie do stylu i tonu każdego projektu wideo. Ponadto Adobe Premiere Pro bezproblemowo integruje się z innymi aplikacjami Adobe Creative Cloud , umożliwiając płynną integrację przepływu pracy i współpracę w ramach różnych zadań kreatywnych.

Co więcej, Adobe Premiere Pro oferuje solidne funkcje edycji wykraczające poza manipulację tekstem, umożliwiając użytkownikom udoskonalanie treści wideo, stosowanie efektów wizualnych i płynne wdrażanie profesjonalnych przejść. Zapewnia reżyserom narzędzia i elastyczność potrzebne do realizacji ich kreatywnej wizji i wydajnej produkcji wysokiej jakości filmów, niezależnie od tego, czy tworzą filmy promocyjne, treści edukacyjne czy produkcje kinowe.

Jakie są najlepsze praktyki dodawania tekstu do wideo za pomocą Premiere Pro?

Włączenie tekstu do filmów znacznie zwiększy ich atrakcyjność wizualną i skuteczność w przekazywaniu informacji. Adobe Premiere Pro oferuje różnorodne funkcje ułatwiające bezproblemowe dodawanie nakładek tekstowych. Jednak opanowanie Adobe Premiere Pro dodawania tekstu do filmów wymaga zrozumienia najlepszych praktyk, aby zapewnić optymalne wyniki.

1 Zadbaj o czytelność tekstu

Użytkownicy powinni priorytetowo traktować używanie czcionek i rozmiarów, które są łatwe do odczytania na wszystkich urządzeniach, aby zapewnić czytelność tekstu w Adobe Premiere Pro. Wybór wyraźnych i czytelnych czcionek ma kluczowe znaczenie, unikając zbyt dekoracyjnych lub skomplikowanych stylów, które utrudniają czytelność, zwłaszcza na mniejszych ekranach lub niższych rozdzielczościach.

Ponadto użytkownicy powinni wybierać rozmiary czcionek, które są wystarczająco duże, aby były widoczne bez męczenia oczu widza, nawet podczas oglądania na urządzeniach mobilnych lub mniejszych ekranach. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę kontrast między tekstem a tłem, aby poprawić czytelność, zapewniając, że tekst wyraźnie wyróżnia się na tle treści wideo.

2 Kontrast jest kluczowy

Użytkownicy powinni upewnić się, że kolor tekstu dobrze kontrastuje z tłem, aby zapewnić optymalną czytelność w Adobe Premiere Pro. Dzięki temu tekst wyraźnie wyróżnia się na tle treści wideo, dzięki czemu jest łatwy do odczytania dla widzów.

Wybór kolorów tekstu, które zapewniają wystarczający kontrast, poprawia widoczność, głównie wtedy, gdy tło różni się jasnością lub kolorem. Reżyserzy powinni eksperymentować z kombinacjami kolorów, aby znaleźć najbardziej efektywny kontrast dla swoich treści wideo.

Dodatkowo powinni korzystać z narzędzi, takich jak próbnik kolorów Adobe Premiere Pro, aby wybrać kolory tekstu, które uzupełniają tło, zachowując jednocześnie czytelność.

3 Czas ma znaczenie

Użytkownicy powinni wziąć pod uwagę czas podczas dodawania tekstu do filmów w Adobe Premiere Pro. Czas, w którym tekst pojawia się i znika w odpowiednich momentach filmu, zwiększa ogólną skuteczność przekazu.

Reżyserzy muszą używać klatek kluczowych, aby animować tekst na ekranie i poza nim, dopasowując jego wygląd i znikanie do ważnych wydarzeń lub dialogów w filmie. Są w stanie utrzymać zaangażowanie widzów i zapewnić, że tekst poprawia, a nie odwraca uwagę od wrażeń z oglądania, synchronizując czas tekstu z tempem i rytmem filmu.

Ponadto użytkownicy powinni wziąć pod uwagę czas trwania każdej nakładki tekstowej, upewniając się, że pozostaje ona na ekranie wystarczająco długo, aby widzowie mogli wygodnie czytać, nie zatrzymując się niepotrzebnie i potencjalnie nie rozpraszając uwagi od głównej treści.

4 Spójny styl

Redaktorzy powinni zachować spójny styl czcionki i schemat kolorów podczas dodawania tekstu do filmów w Adobe Premiere Pro. Spójność czcionki ( dla napisów lub podpisów), stylu i kolorystyki zapewnia spójność i profesjonalizm w całym filmie.

Użytkownicy powinni stworzyć spójną tożsamość wizualną dla swoich treści wideo, wybierając jeden styl czcionki i schemat kolorów oraz stosując je spójnie we wszystkich nakładkach tekstowych. Pomaga to wzmocnić markę, stworzyć rozpoznawalny język wizualny i zwiększyć zaangażowanie widzów.

Ponadto zachowanie spójności stylu czcionki i schematu kolorów przyczynia się do ogólnej jakości estetycznej wideo, zapewniając widzom dopracowane i harmonijne wrażenia wizualne.

5 Wyróżnij słowa kluczowe

Użytkownicy powinni wyróżniać słowa kluczowe w swoich filmach, podkreślając ważne słowa lub frazy. Są w stanie zwrócić uwagę widza na kluczowe informacje lub pojęcia zawarte w treści wideo. Można to osiągnąć, dostosowując styl, rozmiar, kolor lub położenie czcionki, aby słowa kluczowe wyróżniały się na tle reszty tekstu.

Ponadto użytkownicy powinni wykorzystywać efekty animacji, aby podkreślić dalsze słowa kluczowe, na przykład animując je tak, aby pojawiały się lub znikały z efektem dynamicznym. Wyróżnianie słów kluczowych pomaga wzmocnić kluczowe punkty, zwiększyć zrozumienie i utrzymać zaangażowanie widzów w treść.

6 Testowanie na wielu urządzeniach

Reżyserzy powinni testować swoje filmy z dodanym tekstem na wielu urządzeniach, aby upewnić się, że tekst pozostaje czytelny na różnych ekranach. Ta praktyka pomaga im zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy z czytelnością wynikające z różnic w rozmiarach ekranu, rozdzielczościach i ustawieniach wyświetlania.

Użytkownicy muszą ocenić czytelność tekstu w różnych warunkach oglądania, wyświetlając podgląd wideo na różnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony.

Ponadto użytkownicy powinni przetestować wideo w orientacji poziomej i pionowej na obsługujących je urządzeniach. Testowanie na wielu urządzeniach zapewnia, że nakładki tekstowe są zoptymalizowane pod kątem różnych środowisk oglądania, gwarantując, że widzowie mają możliwość łatwego czytania i rozumienia tekstu, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają.

Interfejs aplikacji internetowej Transkriptor z opcjami przesyłania, nagrywania i pomocy w spotkaniach w celu transkrypcji dźwięku na tekst.
Zoptymalizuj zadania transkrypcji za pomocą aplikacji Transkriptor Web App — z łatwością konwertuj mowę na tekst.

Usprawnij nakładki tekstowe dzięki precyzyjnej transkrypcji Transkryptora

Użytkownicy mogą usprawnić proces dodawania nakładek tekstowych do swoich filmów, korzystając z Transkriptor . Powinni korzystać z tej platformy do transkrypcji wszelkich treści mówionych obecnych w filmie przed dodaniem nakładek tekstowych. Ten krok jest szczególnie przydatny przy tworzeniu napisów i podpisów dla niesłyszących lub gdy montażyści chcą podkreślić określone dialogi lub narrację w swoich projektach wideo.

Użytkownicy uzyskają dokładne i niezawodne transkrypcje treści mówionych, korzystając z funkcji transkrypcji Transkriptora, zapewniając, że nakładki tekstowe są idealnie dopasowane do dźwięku w filmie. Pomaga to zachować synchronizację między wypowiadanymi słowami a odpowiadającym im tekstem, zwiększając ogólną spójność i profesjonalizm filmu.

Co więcej, Transkriptor oszczędza dyrektorom cenny czas i wysiłek, automatyzując proces transkrypcji, pozwalając im skupić się na udoskonalaniu i dostosowywaniu nakładek tekstowych w Adobe Premiere Pro. Użytkownicy mogą efektywnie dodawać tekst do wideo z Adobe Premiere Pro precyzją i łatwością, bezproblemowo integrując Transkriptor ze swoim przepływem pracy. Wypróbuj za darmo!

Często zadawane pytania

Użytkownicy powinni użyć Type Tool do utworzenia warstwy tekstowej bezpośrednio w Monitorze programu, aby dodać tekst z Adobe Premiere Pro do wideo.

Użytkownicy powinni użyć Type Tool do utworzenia warstwy tekstowej bezpośrednio w Monitorze programu, aby dodać tekst z Adobe Premiere Pro do wideo.

Adobe nie ma wbudowanej funkcji zamiany tekstu na wideo, ale użytkownicy mogą ręcznie dodawać tekst do filmów za pomocą narzędzi tekstowych programu Premiere Pro.

Adobe nie ma wbudowanej funkcji zamiany tekstu na wideo, ale użytkownicy mogą ręcznie dodawać tekst do filmów za pomocą narzędzi tekstowych programu Premiere Pro.

Użytkownicy mogą używać panelu Type Tool do tworzenia i edytowania napisów, które następnie zostaną wyeksportowane wraz z wideo w celu dodania podpisów do filmów w programie Premiere Pro.

Użytkownicy mogą używać panelu Type Tool do tworzenia i edytowania napisów, które następnie zostaną wyeksportowane wraz z wideo w celu dodania podpisów do filmów w programie Premiere Pro.

Redaktorzy powinni zaimportować gotowy plik szablonu tekstu i dostosować go do swoich upodobań, aby dodać szablon tekstowy w programie Premiere Pro.

Redaktorzy powinni zaimportować gotowy plik szablonu tekstu i dostosować go do swoich upodobań, aby dodać szablon tekstowy w programie Premiere Pro.

Udostępnij post

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst