Jak dodać napisy do wideo?

Ilustracja 3D monitora z ikoną odtwarzania wideo otoczoną znakami alfabetycznymi, podkreślającą dodanie napisów.
Dowiedz się, jak dodawać napisy do filmów, aby uzyskać lepszą przejrzystość — zacznij zwiększać zasięg swoich treści wideo już teraz!

Transkriptor 2024-05-23

Napisy to pisemne wersje mówionej i dźwiękowej treści filmu. Umieszczenie podpisów lub napisów sprawia, że filmy są bardziej dostępne. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące śledzą treści mówione za pomocą napisów. Najlepszym sposobem dodawania napisów do wideo jest użycie oprogramowania do edycji wideo.

Dla tych, którzy chcą skutecznie dodawać napisy do swoich filmów, Transkriptor oferuje usprawnione rozwiązanie, dokładnie konwertując głos na tekst. Transkriptor wykorzystuje zaawansowaną technologię rozpoznawania mowy do dokładnej transkrypcji treści audio wideo na tekst pisany, kładąc podwaliny pod precyzyjne napisy.

Po transkrypcji użytkownicy mogą eksportować swoje napisy w pliku .SRT format, szeroko obsługiwany format pliku napisów, ułatwiający integrację z różnymi platformami wideo i oprogramowaniem do edycji.

Poniżej wymieniono 8 kroków, aby dodać napisy do filmu.

 1. Uzyskaj napisy za pomocą Transkriptor: Transkrybuj dźwięk wideo, w tym dialogi i znaczące efekty dźwiękowe.
 2. Wybierz oprogramowanie do edycji wideo: Wybierz narzędzie do edycji wideo, które obsługuje integrację napisów.
 3. Zaimportuj wideo: Załaduj wideo do oprogramowania do edycji, aby przygotować je do procesu dodawania napisów.
 4. Dodaj napisy: Wprowadź przygotowane napisy ręcznie lub importując plik napisów na oś czasu wideo w oprogramowaniu do edycji.
 5. Dostosuj czas wyświetlania napisów: zsynchronizuj napisy ze wskazówkami dźwiękowymi i wizualnymi, aby upewnić się, że pojawiają się w odpowiednim momencie, aby widz mógł je zrozumieć.
 6. Dostosuj wygląd napisów: Zmodyfikuj czcionkę, rozmiar, kolor i położenie, aby upewnić się, że napisy są czytelne i nie rzucają się w oczy dla treści wideo.
 7. Podgląd i przeglądanie: obejrzyj film z napisami, aby sprawdzić, czy nie ma błędów, problemów z synchronizacją i czytelnością, a następnie wprowadzić niezbędne poprawki.
 8. Zapisz lub wyeksportuj wideo: Zapisz projekt i wyeksportuj wideo w żądanym formacie z zakodowanymi napisami lub jako osobny plik.

1 Uzyskaj napisy za pomocą Transkriptor

Zacznij od Transkriptor do stworzenia dokładnych napisów do swojego filmu. To narzędzie transkrybuje dźwięk wideo na tekst, precyzyjnie przechwytując wszystkie dialogi i znaczące efekty dźwiękowe. Po transkrypcji możesz przejrzeć i edytować tekst bezpośrednio w Transkriptor , aby upewnić się, że dokładnie pasuje do treści audio. Transkriptor umożliwia również eksportowanie końcowych napisów w formacie .SRT format, co ułatwia integrację z oprogramowaniem do edycji wideo w celu dalszego przetwarzania. Ten pierwszy krok ma kluczowe znaczenie dla upewnienia się, że napisy są gotowe do dodania i synchronizacji z filmem.

2 Wybierz oprogramowanie do edycji wideo

Wybierz najlepsze oprogramowanie do edycji wideo w zależności od potrzeb i budżetu. Popularne opcje to Adobe Premiere Pro , Final Cut Pro i Da Vinci Resolve . Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Sprawdź ich plany płacowe i zdecyduj, który z nich najlepiej pasuje do intencji filmu.

3 Importowanie wideo

Otwórz wybrane oprogramowanie do edycji. Prześlij plik wideo na oś czasu oprogramowania. Jak importować zmiany wideo zgodnie z wybranym oprogramowaniem do edycji. Przeciągnij i pozostaw plik wideo w wybranym oprogramowaniu do edycji.

Inną opcją importowania wideo jest wybór spośród plików na urządzeniu. Kliknij "Importuj plik" i wybierz wideo.

Słowo kluczowe napisów wyróżnione na stronie słownika obok listy kroków dodawania napisów do filmów.
Dowiedz się, jak łatwo dodawać napisy do filmów, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Zacznij zwiększać zasięg treści już dziś!

4 Dodaj napisy

Ręcznie dodaj przygotowane wcześniej napisy. Wybierz utworzony plik napisów i prześlij go do oprogramowania do edycji wideo. Możliwe jest również tworzenie automatycznych napisów w oprogramowaniu do edycji wideo.

Kliknij "Utwórz napisy", aby utworzyć automatyczne napisy. Sprawdź automatyczne napisy, aby upewnić się, że nie ma błędów. Napraw błędy, jeśli występują.

5 Dostosuj czas napisów

Upewnij się, że każde zdanie pojawia się na ekranie w odpowiednim momencie. Napisy powinny podążać za dialogami mówionymi w filmie. Zmień ich czas, jeśli napisy nie pojawią się na czas.

Staraj się nie pisać długich napisów, ponieważ pojawiają się one na ekranie przez krótki czas. Długie napisy nie są odpowiednie dla użytkowników.

6 Dostosuj wygląd napisów

Dostosowywanie wyglądu napisów obejmuje czcionkę, rozmiar, styl i kolor tła. Wybierz czcionkę i styl, które są łatwe do odczytania i naśladowania. Unikaj wybierania skomplikowanych stylów.

Upewnij się, że napisy są czytelne w tle wideo. Jeśli nie, zmień kolor lub styl napisów.

7 Podgląd i recenzja

Odtwórz wideo od początku. Sprawdź, czy każdy napis jest poprawny i na czas. Jeśli dialog mówiony jest dłuższy niż powinien być napis, skróć zdania podczas tworzenia napisów. Ponownie dostosuj czas, jeśli napisy są asynchroniczne z dźwiękiem wideo.

8 Zapisz lub wyeksportuj wideo

Po zakończeniu edycji zapisz napisy w filmach w oprogramowaniu do przyszłych edycji. Wyeksportuj wideo w wybranym formacie. Popularne formaty to MP4, AVIi MOV. Wyeksportowane filmy pozostają na urządzeniu i są łatwo dostępne.

Jaki jest cel dodawania napisów do filmu?

Celem dodawania napisów do filmu jest dostępność i zwiększenie zrozumienia. Napisy zapewniają dostępność dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Napisy sprawiają również, że filmy są dostępne dla osób, które nie znają języka, w którym są wyświetlane.

Napisy zwiększają poziom zrozumienia filmów. Niektóre osoby nie są w stanie śledzić dźwięku wideo. Wolą więc podążać za napisami .

Napisy mają na celu lepsze zrozumienie. Filmy czasami mają niską jakość głosu. Ludzie nie słyszą filmu i nie mogą go w pełni zrozumieć. Użytkownicy preferują filmy z napisami.

Jakie znaczenie mają napisy w filmach?

Napisy w filmach są ważne, ponieważ zapewniają kilka korzyści. Korzyści te obejmują dostępność, zrozumienie i zaangażowanie. Filmy są bardziej dostępne dla większej liczby osób, gdy mają napisy. Jest to ważne, ponieważ treści stają się bardziej otwarte dla wszystkich.

Ludzie nie oglądają filmów, których nie rozumieją lub nie słyszą prawidłowo. Mają tendencję do oglądania filmów z napisami, ponieważ łatwiej jest śledzić transkrypcję wideo. Ludzie bardziej angażują się w treść, gdy lepiej ją rozumieją. Napisy zwiększają poziom zaangażowania odbiorców.

Napisy do przewodnika wideo przedstawiającego korzyści, takie jak inkluzywność i nauka języka, na ilustracji odtwarzacza wideo.
Zapoznaj się z tym, jak dodawać napisy do swoich filmów, aby uzyskać lepszy dostęp i naukę. Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku już teraz!

Jakie są korzyści z dodawania napisów dla ułatwień dostępu?

Korzyści płynące z dodawania napisów dla ułatwień dostępu są wymienione poniżej.

 • Inkluzywność dla osób niedosłyszących Osoby, które mają dostęp do treści wideo za pomocą napisów W ten sposób filmy z napisami stają się bardziej inkluzywne, ponieważ więcej osób uzyskuje dostęp do filmu i angażuje się w niego.
 • Doprecyzowanie treści audio Napisy nadają tekst zawartości audio w filmie Ludzie podążają za napisami, gdy dźwięk wideo nie jest wystarczająco dobry, aby go usłyszeć lub śledzić.
 • Lepsze zrozumienie Napisy zapewniają lepsze zrozumienie dla osób, które nie są dobre w nauce dźwiękowej Czytają treść z napisów, zamiast jej słuchać.
 • Edukacja języków obcych Osoby, które nie posługują się oryginalnym językiem filmu, używają napisów w języku, którym się posługują Ludzie zarówno słyszą nieznany język, jak i czytają znany język Ludzie dopasowują języki, a ich proces nauki języków obcych poprawia się.

Jakiego oprogramowania lub narzędzi mogę użyć do dodania napisów do mojego filmu?

Najpopularniejsze programy i narzędzia do dodawania napisów są wymienione poniżej.

 1. Adobe Premiere Pro
 2. Final Cut Pro
 3. DaVinci Resolve
 4. Amara

Adobe Premiere Pro to wiodące profesjonalne oprogramowanie do edycji wideo, oferujące użytkownikom możliwość generowania napisów za pomocą zaawansowanych narzędzi do dostosowywania. Narzędzia te pozwalają na precyzyjne dostosowanie wyglądu, czasu i rozmieszczenia napisów, poprawiając dostępność wideo i wrażenia widza.

Final Cut Pro, profesjonalny program do edycji wideo firmy Apple, zawiera wszechstronne narzędzia do dodawania i modyfikowania napisów. Służy filmowcom i twórcom treści, integrując funkcję napisów z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, zapewniając dostęp do treści szerszemu gronu odbiorców.

DaVinci Resolve łączy tworzenie i edycję napisów z podstawowymi możliwościami korekcji kolorów i edycji wideo. Posiada dedykowany obszar roboczy dla napisów i zawiera rozpoznawanie mowy do automatycznego generowania napisów, usprawniając proces postprodukcji.

Amara to platforma internetowa poświęcona tworzeniu, edycji i dystrybucji napisów poprzez wspólne wysiłki. Upraszcza proces tworzenia napisów dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, umożliwiając globalnym współtwórcom tworzenie wysokiej jakości, dostępnych treści wideo dla różnych odbiorców.

Jakie formaty są powszechnie używane do napisów w filmach?

Poniżej wymieniono powszechnie używane formaty napisów w filmach.

 1. SRT SRT oznacza SubRip tekst SRT zawiera początkowe i końcowe kody czasowe w pobliżu tekstu napisów SRT jest kompatybilny z różnymi odtwarzaczami wideo, platformami internetowymi i narzędziami do edycji.
 2. VTT VTT to format tekstowy stworzony specjalnie do użytku z HTML5 elementami wideo i audio VTT pozwala na formatowanie i pozycjonowanie tekstu.
 3. ASS/SSA Pozwala na rozbudowane opcje formatowania, takie jak stylizacja czcionek, rozmieszczenie i efekty.
 4. SBV YouTube używa zwykłego formatu tekstowego dla napisów SBV ma czas rozpoczęcia i zakończenia tuż obok tekstu napisów.

Które czcionki są uważane za najlepsze do napisów w filmach?

Poniżej wymieniono kilka czcionek, które są uważane za najlepsze do napisów w filmach.

 1. Arial Arial to podstawowy i bardzo czytelny krój pisma Sans-szeryfowego Arial jest powszechnie dostępny, łatwy do odczytania i ma stałą szerokość obrysu, co poprawia czytelność nawet przy małych rozmiarach.
 2. Helvetica Helvetica to popularny krój pisma Sansszeryfowego z czystymi liniami i stałymi odstępami Helvetica zapewnia, że tekst jest czytelny na różnych tłach.
 3. Calibri Calibri to współczesna czcionka Sansszeryfowa ze zmiękczonymi rogami i swobodnym wyglądem Calibri idealnie nadaje się do napisów, szczególnie w nieformalnych lub kreatywnych treściach wideo.
 4. Verdana Verdana to humanistyczna czcionka Sansszeryfowa o dużych odstępach i proporcjach Celem Verdanajest czytelność w małych rozmiarach na ekranach komputerów, co czyni go doskonałym wyborem dla napisów wideo.

Jaka jest różnica między napisami a podpisami?

Różnica między napisami a podpisami dotyczy ich funkcji i docelowych odbiorców. Napisy tłumaczą rozmowę mówioną dla widzów, którzy rozumieją język filmu, ale nie znają języka używanego w filmie. Zakładają, że widz słyszy dźwięk, ale potrzebuje tłumaczenia tekstu, aby zrozumieć dyskurs.

Napisy nie tylko zapewniają transkrypcję języka mówionego, ale także zawierają dodatkowe istotne wskazówki dźwiękowe, takie jak odgłosy tła i identyfikacje mówcy. Na przykład napis może wyróżniać dźwięki spoza ekranu, takie jak [dzwonek telefonu]. Dodatkowe informacje pozwalają widzom, którzy nie słyszą dźwięku, uchwycić kontekst sceny i jej emocjonalny wydźwięk.

Zwiększ dostępność wideo dzięki Transkriptor

Napisy są niezbędne, aby filmy były dostępne dla szerszej publiczności, w tym osób niesłyszących lub niedosłyszących oraz osób, dla których język obcy nie jest językiem ojczystym. Podczas gdy dodawanie napisów może być kłopotliwe w przypadku tradycyjnego oprogramowania do edycji wideo, Transkriptor usprawnia ten proces, automatycznie konwertując dźwięk z filmów na dokładny tekst napisów. To zaawansowane narzędzie zapewnia precyzję i pozwala na łatwą edycję i eksport w formacie .SRT format, kompatybilny z różnymi platformami.

Aby dodać napisy, po prostu dokonaj transkrypcji wideo za pomocą Transkriptor, dostosuj transkrypcję zgodnie z potrzebami i wyeksportuj napisy do wykorzystania w projekcie wideo. Korzystając z Transkriptor, twórcy treści mogą zwiększyć zaangażowanie widzów i zapewnić, że ich filmy są dostępne i inkluzywne. Wypróbuj za darmo!

Często zadawane pytania

Tak, możesz użyć Transkriptor, aby dodać napisy do różnych formatów wideo. Upewnij się, że oprogramowanie do edycji wideo obsługuje format pliku napisów Transkriptor.

Tak, możesz użyć Transkriptor, aby dodać napisy do różnych formatów wideo. Upewnij się, że oprogramowanie do edycji wideo obsługuje format pliku napisów Transkriptor.

SRT (SubRip Text) to podstawowy format napisów wyświetlający tekst i czas. VTT (Web Video Text Tracks) obsługuje stylizację i pozycjonowanie, oferując więcej możliwości dostosowywania filmów internetowych.

SRT (SubRip Text) to podstawowy format napisów wyświetlający tekst i czas. VTT (Web Video Text Tracks) obsługuje stylizację i pozycjonowanie, oferując więcej możliwości dostosowywania filmów internetowych.

Dostępne czcionki dla napisów wideo obejmują Arial, Helvetica, Calibri i Verdana, ponieważ są wyraźne, czytelne i powszechnie rozpoznawane, co zwiększa czytelność na różnych tłach i rozmiarach ekranu.

Dostępne czcionki dla napisów wideo obejmują Arial, Helvetica, Calibri i Verdana, ponieważ są wyraźne, czytelne i powszechnie rozpoznawane, co zwiększa czytelność na różnych tłach i rozmiarach ekranu.

Aby upewnić się, że napisy są zsynchronizowane z dźwiękiem wideo, dopasuj kody czasowe napisów do mówionego dialogu, użyj oprogramowania do edycji wideo, aby dostosować czas i przejrzyj wideo, aby potwierdzić dokładne wyrównanie między tekstem a dźwiękiem.

Aby upewnić się, że napisy są zsynchronizowane z dźwiękiem wideo, dopasuj kody czasowe napisów do mówionego dialogu, użyj oprogramowania do edycji wideo, aby dostosować czas i przejrzyj wideo, aby potwierdzić dokładne wyrównanie między tekstem a dźwiękiem.

Udostępnij post

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst