Jak přidat text do videa pomocí Adobe Premiere Pro?

Přečtěte si, jak přidat text do videí pomocí Adobe Premiere Pro s podrobnou monochromatickou 3D ilustrací.
S Adobe Premiere Pro se naučíte přidávat text do videí a začněte snadno vytvářet poutavý obsah ještě dnes.

Transkriptor 2024-05-23

Začlenění textu do videí zlepšuje vyprávění příběhů, poskytuje kontext a efektivně zapojuje publikum. Adobe Premiere Pro nabízí uživatelům flexibilitu a možnosti přizpůsobení, aby dosáhli profesionálně vypadajících výsledků při vytváření názvů, titulků , titulků nebo jiných textových prvků. Pro zefektivnění tohoto procesu je zásadní začít přesným textem nebo titulky a zde přichází na řadu Transkriptor .

Využitím Transkriptormohou editoři generovat přesné titulky převodem zvukového obsahu svých videí na text. Tento počáteční krok zajišťuje, že titulky jsou připraveny k integraci, což šetří čas a zvyšuje přesnost, než přejdete k úpravám videa pomocí Adobe Premiere Pro.

Níže je uvedeno 11 kroků pro přidání textu do videa pomocí Adobe Premiere Pro .

 1. Připravte titulky pomocí Transkriptor: Snadno generujte titulky pomocí Transkriptor .
 2. Stažení a instalace Adobe Premiere Pro: Přejděte na web společnosti Adobe, vyberte plán předplatného pro Adobe Premiere Proa nainstalujte jej podle pokynů podle vašeho operačního systému.
 3. Zaregistrujte se nebo se přihlaste: Vytvořte nový účet Adobe nebo se přihlaste pomocí stávajících přihlašovacích údajů.
 4. Otevřít nebo Zahájit nový projekt: Zvolte, zda chcete zahájit nový projekt nebo otevřít existující projekt, a nastavte podrobnosti projektu.
 5. Přejděte na časovou osu: Přejděte na časovou osu ve spodní části rozhraní a začněte upravovat.
 6. Vyberte Type Tool: Pomocí ikony "T" přidejte text do videa přímo na monitoru programu.
 7. Přidat text: Kliknutím na Monitor programu můžete zadat text a upravit jeho umístění na obrazovce.
 8. Úprava vlastností textu: Přizpůsobte písmo, velikost, barvu a další atributy textu na panelu Základní grafika.
 9. Animace textu (volitelné): Pomocí panelu Ovládací prvky efektů můžete do textu přidávat animace nastavením klíčových snímků.
 10. Náhled díla: Zkontrolujte video s přidaným textem přehráním v monitoru programu.
 11. Exportovat video: Jakmile budete spokojeni, exportujte své video výběrem File > Export > Media, výběrem požadovaných nastavení a kliknutím na "Exportovat".

Krok 1: Připravte titulky pomocí Transkriptor

Než se ponoříte do střihu videa, zabezpečte si titulky pomocí Transkriptoru . Tento výkonný nástroj přepisuje zvuk vašeho videa na text s výjimečnou přesností a zajišťuje, že vaše titulky jsou připraveny k integraci. Transkriptor zjednodušuje proces, podporuje různé zvukové vstupy a poskytuje možnosti exportu, včetně .SRT formátu, abyste do projektu mohli bez problémů přidávat titulky.

Chcete-li začít, nahrajte své video do Transkriptor nebo vložte adresu URL YouTube videa pro přímý přepis. Zkontrolujte a podle potřeby upravte přepis, abyste přesně zachytili dialogy a významné zvukové efekty. Uživatelsky přívětivé rozhraní Transkriptorusnadňuje úpravy a umožňuje přidávat časová razítka a jména mluvčích pro přehlednost. Jakmile jsou titulky připraveny, exportujte je do souboru .SRT formát pro snadné použití ve vašem softwaru pro úpravu videa.

Adobe Premiere Pro webová stránka zobrazená na monitoru s funkcemi softwaru pro úpravu videa pro instalaci.
Vylepšete své video projekty stažením a instalací špičkového softwaru pro úpravy Adobe Premiere Pro.

Krok 2: Stažení a instalace Adobe Premiere Pro

Ředitelé by měli navštívit oficiální webové stránky Adobe , kde si mohou stáhnout a nainstalovat Adobe Premiere Pro. Měli by přejít do sekce "Aplikace" nebo konkrétně vyhledat Adobe Premiere Pro. Je možné jej zakoupit jako součást Adobe Creative Cloud apartmá.

Budoucí uživatelé si budou muset vybrat plán předplatného, který vyhovuje jejich potřebám, protože Adobe Premiere Pro není k dispozici zdarma. Uživatelé pokračují ve stahování softwaru, jakmile je vybráno předplatné a platba dokončena.

K dokončení procesu instalace musí postupovat podle dalších pokynů v závislosti na operačním systému uživatele. Uživatelé by se také měli ujistit, že jejich systém splňuje minimální požadavky na hladký chod Adobe Premiere Pro .

Krok 3: Zaregistrujte se nebo se přihlaste

Uživatelé budou vyzváni k přihlášení při prvním otevření Adobe Premiere Pro . Pokud nemají Adobe účet, musí se zaregistrovat podle pokynů na obrazovce a vytvořit si nový účet. To obvykle zahrnuje zadání e-mailové adresy, vytvoření hesla a ověření účtu.

Ředitelé se také mohou přihlásit pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů Adobe pro ty, kteří mají účet Adobe . To obvykle zahrnuje zadání jejich e-mailové adresy a hesla spojeného s jejich účtem Adobe .

Snímek obrazovky nového projektového rozhraní Adobe Premiere Pro, který zvýrazňuje proces nastavení projektů pro úpravu videa.
Začněte s úpravami otevřením nebo vytvořením nového projektu v Adobe Premiere Pro – začněte svůj příběh hned teď.

Krok 4: Otevřete nebo spusťte nový projekt

Uživatelům se po přihlášení zobrazí možnost zahájit nový projekt nebo otevřít stávající v Adobe Premiere Pro . Měli by kliknout na možnost "Nový projekt" a zahájit nový projekt. Umožní jim definovat podrobnosti projektu, jako je název a umístění.

Uživatelé by měli vybrat možnost "Otevřít projekt" pro ty, kteří chtějí pokračovat v práci na předchozím projektu nebo přistupovat k existujícímu. To vyzve editory, aby přešli do umístění, kde je soubor projektu uložen v jejich počítači. Dále vyberou soubor projektu a otevřou jej do Adobe Premiere Pro po nalezení.

Adobe Premiere Pro rozhraní s aktivní časovou osou, která během úprav zobrazuje různé video a zvukové stopy.
Ovládněte postup úprav procházením časové osy v Adobe Premiere Pro, kde každá sekunda utváří váš příběh.

Krok 5: Přejděte na časovou osu

Časová osa je centrálním centrem pro uspořádání a manipulaci s mediálními prvky v rámci projektu. Uživatelé jej mohou snadno najít ve spodní části rozhraní v pracovním prostoru Adobe Premiere Pro.

Zde najdou vodorovný panel, který představuje časovou osu. Tento panel se obvykle rozprostírá po celé šířce rozhraní a poskytuje dostatek prostoru pro úpravy.

Zde budou uživatelé primárně pracovat na sestavování svých videoklipů, přidávání textových překryvů a provádění úprav svých projektů.

Detailní pohled na panel nástrojů Adobe Premiere Pro se zvýrazněným Type Tool pro přidávání textu při střihu videa.
Vyberte Type Tool v Adobe Premiere Pro a vytvořte ve svých videoprodukcích poutavé titulky a text.

Krok 6: Vyberte Type Tool

Uživatelé by měli najít a vybrat "Textový nástroj", identifikovatelný písmenem "T", z panelu nástrojů umístěného na levé straně obrazovky, aby mohli přidat text do videa pomocí Adobe Premiere Pro.

Uživatelé mohou upravit velikost, písmo, barvu, zarovnání a další vlastnosti textu pomocí voleb dostupných na panelu Základní grafika nebo ovládacích prvků textu přímo na monitoru programu.

Editační rozhraní s náhledem přidání stylizovaného textu do videoklipu, předvádějící nástroj titulků v akci.
Vylepšete videa přidáním textu pomocí nástroje pro titulky Adobe Premiere Pro pro dynamické vyprávění příběhů.

Krok 7: Přidejte text

Uživatelé jednoduše musí kliknout kamkoli na Sledování programu s vybranou Type Tool a vytvořit textové pole, do kterého začnou psát požadovaný text.

Po zadání textu by měli kliknout na textové pole a přetáhnout jej, aby jej přemístili na obrazovce, čímž zajistí optimální umístění titulků ve snímku videa. To umožňuje uživatelům přizpůsobit umístění textu tak, aby doplňoval vizuální prvky videa a předával zamýšlené sdělení.

Krok 8: Upravte vlastnosti textu

Uživatelé mohou snadno upravit vlastnosti textu v Adobe Premiere Pro výběrem textové vrstvy a využitím panelu Základní grafika. Měli by procházet panel Základní grafika a upravovat atributy textu, jako je písmo, velikost, barva a zarovnání.

Uživatelé se k tomuto panelu dostanou tak, že přejdou do nabídky a vyberou Okno > Základní grafika, pokud není viditelný. Tato akce vyvolá panel Základní grafika, který editorům poskytuje komplexní ovládací prvky pro přizpůsobení vlastností textu.

Mohou experimentovat s různými písmy na panelu Základní grafika, aby našli nejvhodnější styl pro svůj projekt. Jsou také schopni upravit velikost textu, aby byla zajištěna čitelnost a vizuální vyváženost v rámci rámečku videa. Kromě toho by si uživatelé měli vybrat požadované barvy, aby odpovídaly celkové estetice nebo značce jejich videoobsahu.

Krok 9: Animace textu (volitelné)

Uživatelé mohou animovat text v Adobe Premiere Pro zlepšit vizuální zapojení a přidat do svých video projektů dynamický pohyb. Musí používat panel Ovládání efektů k animaci textu, například k jeho postupnému zvýrazňování, přesouvání nebo zeslabování.

Režiséři by měli přidat klíčové snímky, které určují počáteční a koncový bod animace textu na tomto panelu. Jsou schopni vytvářet plynulé přechody a dynamické efekty pro svůj text přidáváním klíčových snímků v různých bodech časové osy.

Uživatelé také musí upravit vlastnosti animace na panelu Ovládání efektů, aby definovali požadované chování animace po přidání klíčových snímků. Jsou například schopni upravit parametry, jako je krytí, poloha, měřítko a rotace, aby dosáhli různých textových animací.

Krok 10: Náhled práce

Editoři si mohou prohlédnout své video s nově přidaným textem, Adobe Premiere Pro zajistit, aby textové překryvy hladce doplňovaly celkovou vizuální kompozici. Měli by jednoduše stisknout tlačítko přehrávání v monitoru programu nebo stisknout mezerník.

Náhled videa umožňuje uživatelům sledovat, jak text interaguje s obsahem videa v reálném čase. Musí posoudit načasování, umístění a animaci textových překryvů, aby se ujistili, že jsou v souladu se zamýšleným sdělením a estetikou videa.

Uživatelé by měli během náhledu provést potřebné úpravy vlastností textu nebo animace a vzít na vědomí všechny oblasti, které vyžadují upřesnění nebo doladění.

Adobe Premiere Pro okno nastavení exportu s podrobnými kroky pro výběr cíle, přizpůsobení předvoleb a náhled videa.
Dokončete úpravy videa exportem projektu pomocí Adobe Premiere Pro. Podělte se o svůj příběh se světem!

Krok 11: Exportujte video

Uživatelé mohou exportovat svá videa, jakmile dokončí umístění a styl svých textových překryvů v Adobe Premiere Pro. Měli by přejít do nabídky a vybrat Soubor > Export > média exportovat video s vloženým textem.

Ředitelům se zobrazí okno Nastavení exportu, kde zadají požadovaný výstupní formát a nastavení. Měli by si vybrat z různých předvoleb nebo upravit nastavení exportu podle svých preferencí a požadavků.

Poté musí uživatelé kliknout na tlačítko "Exportovat" a zahájit proces exportu, jakmile budou s nastavením spokojeni. Adobe Premiere Pro Render video s vloženými textovými překryvy podle zadaného nastavení.

Editoři budou mít po dokončení procesu exportu k dispozici video soubor obsahující textové překryvy připravené ke sdílení, distribuci nebo dalším postprodukčním pracím.

Proč používat Adobe Premiere Pro pro přidávání textu do videí?

Uživatelé si Adobe Premiere Pro vybírají jako nejlepší software pro úpravu videa pro přidávání textu do videí díky jeho komplexním funkcím a možnostem přizpůsobeným pro profesionální střih videa. Uživatelé mají přístup k široké škále přizpůsobitelných textových možností a pokročilých editačních funkcí s Adobe Premiere Pro, což z něj činí všestranný nástroj pro vylepšení videí přesnými a vizuálně přitažlivými textovými překryvy.

Software poskytuje editorům rozsáhlou kontrolu nad vlastnostmi textu, jako je výběr písma, velikost, barva, zarovnání a animace, což umožňuje kreativní vyjádření a přizpůsobení tak, aby odpovídaly stylu a tónu každého video projektu. Kromě toho se Adobe Premiere Pro bezproblémově integruje s dalšími Adobe Creative Cloud aplikacemi, což umožňuje hladkou integraci pracovních postupů a spolupráci na různých kreativních úkolech.

Kromě toho Adobe Premiere Pro nabízí robustní editační funkce nad rámec manipulace s textem a umožňuje uživatelům vylepšovat obsah videa, aplikovat vizuální efekty a bezproblémově implementovat přechody na profesionální úrovni. Poskytuje režisérům nástroje a flexibilitu potřebnou k dosažení jejich kreativní vize a efektivní produkci vysoce kvalitních videí, ať už jde o vytváření propagačních videí, vzdělávacího obsahu nebo filmové produkce.

Jaké jsou osvědčené postupy pro přidávání textu do videa pomocí Premiere Pro?

Začlenění textu do videí výrazně zvýší jejich vizuální přitažlivost a efektivitu při předávání informací. Adobe Premiere Pro nabízí řadu funkcí, které usnadňují bezproblémové přidávání textových překryvů. Zvládnutí Adobe Premiere Pro pro přidávání textu do videí však vyžaduje pochopení osvědčených postupů, které zajistí optimální výsledky.

1 Udržujte text čitelný

Uživatelé by měli upřednostňovat používání písem a velikostí, které jsou snadno čitelné na všech zařízeních, aby byla zajištěna čitelnost textu v Adobe Premiere Pro. Výběr jasných a čitelných písem je zásadní, abyste se vyhnuli příliš dekorativním nebo složitým stylům, které brání čitelnosti, zejména na menších obrazovkách nebo s nižším rozlišením.

Kromě toho by se uživatelé měli rozhodnout pro velikosti písma, které jsou dostatečně velké, aby byly viditelné, aniž by namáhaly oči diváka, a to i při sledování na mobilních zařízeních nebo menších obrazovkách. Je také nezbytné vzít v úvahu kontrast mezi textem a pozadím, aby se zlepšila čitelnost a zajistilo se, že text jasně vynikne na obsahu videa.

2 Kontrast je klíčový

Uživatelé by měli zajistit, aby barva textu dobře kontrastovala s pozadím pro optimální čitelnost v Adobe Premiere Pro. Tím je zajištěno, že text jasně vynikne na obsahu videa, což divákům usnadní čtení.

Výběr barev textu, které poskytují dostatečný kontrast, zvyšuje viditelnost, zejména když se pozadí liší jasem nebo barvou. Režiséři by měli experimentovat s barevnými kombinacemi, aby našli nejúčinnější kontrast pro svůj videoobsah.

Kromě toho by měli využívat nástroje, jako je výběr barev Adobe Premiere Pro, k výběru barev textu, které doplňují pozadí při zachování čitelnosti.

3 Na načasování záleží

Uživatelé by měli zvážit načasování při přidávání textu do videí v Adobe Premiere Pro. Načasování toho, aby se text objevil a zmizel ve vhodných okamžicích ve videu, zvyšuje celkovou účinnost sdělení.

Režiséři musí používat klíčové snímky k animaci textu na obrazovce i mimo ni, sladit její vzhled a zmizení s významnými událostmi nebo dialogy ve videu. Jsou schopni udržet zapojení diváka a zajistit, aby text spíše vylepšoval než odváděl pozornost od zážitku ze sledování synchronizací načasování textu s tempem a rytmem videa.

Kromě toho by uživatelé měli zvážit dobu trvání každého překryvného textu, aby zajistili, že zůstane na obrazovce dostatečně dlouho, aby si diváci mohli pohodlně číst, aniž by se zbytečně zdržovali a potenciálně odváděli pozornost od hlavního obsahu.

4 Konzistentní styl

Editoři by měli při přidávání textu do videí v Adobe Premiere Prozachovat konzistentní styl písma a barevné schéma. Konzistence písma (pro titulky nebo titulky), stylu a barevného schématu zajišťuje soudržnost a profesionalitu v celém videu.

Uživatelé by měli vytvořit soudržnou vizuální identitu pro svůj videoobsah výběrem jednoho stylu písma a barevného schématu a jejich konzistentním použitím ve všech textových překryvech. To pomáhá posílit branding, vytvořit rozpoznatelný vizuální jazyk a zvýšit zapojení diváků.

Zachování konzistence stylu písma a barevného schématu navíc přispívá k celkové estetické kvalitě videa a poskytuje divákům uhlazený a harmonický zážitek ze sledování.

5 Zvýrazněte klíčová slova

Uživatelé by měli ve svých videích zvýraznit klíčová slova zdůrazněním důležitých slov nebo frází. Jsou schopni upozornit diváka na klíčové informace nebo koncepty v obsahu videa. Toho lze dosáhnout úpravou stylu, velikosti, barvy nebo polohy písma tak, aby klíčová slova výrazně vynikla oproti zbytku textu.

Kromě toho by uživatelé měli využívat animační efekty ke zdůraznění dalších klíčových slov, například jejich animací tak, aby se objevily nebo zmizely s dynamickým efektem. Zvýraznění klíčových slov pomáhá posílit klíčové body, zlepšit porozumění a udržet diváky v kontaktu s obsahem.

6 Testování na více zařízeních

Režiséři by měli testovat svá videa s přidaným textem na více zařízeních, aby se ujistili, že text zůstane čitelný na různých obrazovkách. Tento postup jim pomáhá identifikovat případné problémy s čitelností vyplývající z rozdílů ve velikostech obrazovky, rozlišení a nastavení zobrazení.

Uživatelé musí posoudit čitelnost textu za různých podmínek sledování náhledem videa na různých zařízeních, jako jsou stolní počítače, notebooky, tablety a chytré telefony.

Kromě toho by uživatelé měli otestovat video v orientaci na šířku a na výšku na zařízeních, která je podporují. Testování na více zařízeních zajišťuje, že textové překryvy jsou optimalizovány pro širokou škálu prostředí pro sledování, což zaručuje, že diváci mají možnost snadno číst a porozumět textu bez ohledu na zařízení, které používají.

Rozhraní webové aplikace Transkriptor s možnostmi nahrávání, nahrávání a pomoci se schůzkami pro přepis zvuku na text.
Optimalizujte úlohy přepisu pomocí webové aplikace Transkriptor – efektivně a snadno převádějte řeč na text.

Zjednodušte překryvy textu pomocí přesného přepisu Transkriptoru

Uživatelé mohou zefektivnit proces přidávání textových překryvů do svých videí pomocí Transkriptoru . Měli by tuto platformu použít k přepisu jakéhokoli mluveného obsahu přítomného ve videu před přidáním textových překryvů. Tento krok je zvláště výhodný pro vytváření titulků a popisků nebo když editoři chtějí zvýraznit konkrétní dialog nebo vyprávění v rámci svých video projektů.

Uživatelé získají přesné a spolehlivé přepisy mluveného obsahu pomocí funkcí přepisu Transkriptoru, které zajistí, že textové překryvy budou dokonale zarovnány se zvukem ve videu. To pomáhá udržovat synchronizaci mezi mluveným slovem a odpovídajícím textem, což zvyšuje celkovou soudržnost a profesionalitu videa.

Kromě toho Transkriptor šetří režisérům drahocenný čas a námahu tím, že automatizuje proces přepisu, což jim umožňuje soustředit se na zdokonalování a přizpůsobování textových překryvů v rámci Adobe Premiere Pro. Uživatelé mohou efektivně přidávat text do videa s Adobe Premiere Pro s přesností a lehkostí díky bezproblémové integraci Transkriptor do svého pracovního postupu. Vyzkoušejte to zdarma!

Často kladené otázky

Uživatelé by měli pomocí Type Tool vytvořit textovou vrstvu přímo v monitoru programu a přidat do videa text s Adobe Premiere Pro.

Adobe nemá vestavěnou funkci převodu textu na video, ale uživatelé mohou přidávat text do videí ručně pomocí textových nástrojů Premiere Pro.

Uživatelé mohou pomocí panelu Type Tool vytvářet a upravovat titulky, které se pak exportují s videem a přidávají titulky k videím v Premiere Pro.

Editoři by měli importovat předem připravený soubor textové šablony a upravit jej podle svých představ, aby mohli přidat textovou šablonu v Premiere Pro.

Sdílet příspěvek

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text