Ako pridať text do videa pomocou programu Adobe Premiere Pro?

Modro podsvietená editačná stanica; obrazovka zobrazuje 3D zvukové vlny a multimediálne symboly
Objavte nuansy integrácie textu do svojich videoprojektov pomocou DaVinci Resolve.

Transkriptor 2023-04-25

Ako pridať text do videa pomocou programu Premiere Pro ?

Krok 1: Vyberte nástroj Type Tool (T)

Text do videoklipu môžete pridať buď z panela Essential Graphics (Základná grafika), pomocou nástroja Type Tool (Písanie) alebo súčasným stlačením klávesovej skratky Ctrl+T alebo Cmd+T, čím sa otvorí nové textové pole. Ak však chcete text prispôsobiť, najjednoduchšie to bude na paneli Základná grafika.

Krok 2: Pridanie textového poľa

Ak chcete pridať titulky pomocou nástroja na písanie, prejdite na panel s nástrojmi a ak ho nevidíte, prejdite na stránku Windows > Nástroje, jednoducho kliknite a chvíľu podržte nástroj na písanie a zobrazia sa možnosti Nástroje na písanie a Zvislé písanie.

Po výbere nástroja Type Tool kliknite na okno prehliadača a pridajte textové pole. Budete do nej môcť zadať, čokoľvek chcete. Musíte zrušiť výber nástroja Type Tool a kliknutím naň prepnúť na nástroj Selection Tool.

Všetky nové texty sa zobrazia aj na paneli projektu, ktorý sa nachádza naľavo od časovej osi. Tu môžete odstraňovať a kopírovať text, ako aj upravovať niekoľko ďalších nastavení.

Keď prejdete do základného grafického panela, ako prvé uvidíte všetky textové vrstvy. Viaceré textové polia sa na tomto paneli zobrazia ako vrstvy, čo umožňuje oveľa plynulejšie používanie.

Krok 3: Prispôsobenie textu

Ak chcete prispôsobiť text, napríklad nepriehľadnosť, tvar, veľkosť a farbu textu, štýl textu, musíte sa nachádzať na paneli Základná grafika, kde sa v rozbaľovacej ponuke zobrazia všetky možnosti pre text.

Ak chcete pracovať s určitou časťou textu, musíte mať túto konkrétnu vrstvu textu zvýraznenú skôr, ako niečo zmeníte. Odtiaľto upravte text podľa vlastného uváženia v rámci projektu.

Ak posuniete hlavu prehrávača trochu dopredu a potom posuniete umiestnenie textu, zobrazí sa animácia textu. Šablóny textu je možné vyplniť a obtiahnuť, ako aj pridať k textu kvapkový tieň.

Karta „Zarovnanie a transformácia“ na základnom grafickom paneli vám umožňuje vykonať s textom niekoľko rôznych úkonov. Po prvé, a to je pravdepodobne najdôležitejšie, sú tu tlačidlá, ktoré automaticky zacvaknú text tak, aby bol správne vertikálne aj horizontálne vycentrovaný.

Výberom ikony vedľa čísiel umiestnenia nastavíte kľúčový rámec pre polohu textu. Ak sa presuniete na ovládací panel efektu, uvidíte kľúčový snímok, ktorý je reprezentovaný jednou bielou bodkou. Ovládacie prvky efektu zobrazia každý kľúčový snímok pre akýkoľvek klip, ktorý ste vybrali na časovej osi.

Krok 4: Zvážte pridanie vlastného písma

V programe Adobe Premiere Pro je už načítaný určitý počet štýlov písma, ale je celkom možné, že chcete v projekte použiť iné písmo.

V takom prípade pridajte ďalšie písma pomocou možnosti Pridať písma Adobe (predtým Typekit) v pravom hornom rohu rozbaľovacej ponuky písiem.

Otvorí sa nová karta v prehliadači a zobrazí sa hlavná databáza písiem Adobe Fonts. Keď sa dostanete do aplikácie Adobe Fonts, vyberte požadované písmo a aktivujte ho. Aktivované písma sa zobrazia v možnostiach písma v aplikácii Adobe Premiere.

Adobe Premiere Pro

Ako používať Adobe Premiere Pro?

Tu sú základné kroky pre začiatočníkov pri používaní aplikácie Adobe Premiere Pro CC:

 • Otvorte aplikáciu Premiere a vytvorte nový projekt: Kliknutím otvorte aplikáciu Premiere Pro v systéme Windows alebo Mac. Kliknite na položku Súbor v hornej časti > Nový > Projekt. Projekt pomenujte a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete importovať médiá, dvakrát kliknite na knižnicu v ľavom rohu. Potom už stačí len pretiahnuť požadovaný videosúbor na časovú os programu Premiere Pro.
 • Súbory videa importujte výberom položky „Súbor“ > „Importovať“ na paneli s ponukami. Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a kliknite na tlačidlo „Importovať“.
 • Novú sekvenciu vytvoríte výberom položky „Súbor“ > „Nový“ > „Sekvencia“ na paneli ponúk. Nastavte nastavenia sekvencie tak, aby zodpovedali vašim videosúborom.
 • Upravte klipy na časovej osi ich presunutím na požadované miesto.
 • Pomocou nástrojov na paneli nástrojov môžete klipy podľa potreby strihať, deliť a upravovať.
 • Pomocou panela „Efekty“ môžete do klipov pridávať videoefekty a prechody.
 • Pomocou pracovného priestoru „Zvuk“ môžete upravovať úrovne zvuku a pridávať zvukové efekty do klipov.
 • Pomocou pracovného priestoru „Farba“ môžete korigovať farby a triediť klipy.
 • Na export videa použite funkciu „Export“. Vyberte vhodné nastavenia pre formát videa, rozlíšenie a kvalitu.
 • Projekt uložte výberom položky „Súbor“ > „Uložiť“ alebo „Uložiť ako“ z panela ponúk.

Ako pridať titulky v aplikácii Premiere Pro?

Nadpisy sú podobné textovým prvkom, pretože vyjadrujú slová, ale majú tendenciu mať o niečo väčší šmrnc, či už ide o animáciu, 3D efekty alebo jedinečné farby.

 • Ak chcete pridať názov, prejdite na panel Základná grafika alebo do hlavnej ponuky a vyberte položku Windows > Pracovné plochy > Grafika.
 • Prezrite si pripravené šablóny titulkov, statické aj animované. Alebo použite jednu z mnohých šablón titulkov Motion Array Premiere Pro.
 • Ak chcete pridať rolovací alebo plaziaci sa nadpis, po vytvorení textu prejdite do časti Ovládacie prvky efektu a umiestnite ho na panel časovej osi.
 • Umiestnite ho do stredu obrazovky pod rám.
 • V časti Transformácia je potrebné pridať značku alebo kľúčový snímok výberom ikony stopiek podľa položky Pozícia a potom presunúť hlavu prehrávania na miesto, kde chcete, aby sa titulky prestali premietať.
 • Po výbere tejto položky posuňte kredity na poslednú pozíciu.
 • Upravte a prispôsobte názov z panela Essential Graphics (Základná grafika) prácou na karte Edit (ktorá sa nachádza hneď vedľa karty Browse).

často kladené otázky

Adobe Premiere Pro je softvérová aplikácia na úpravu videa, ktorá je súčasťou balíka kreatívnych nástrojov Adobe Creative Cloud. Používajú ho profesionálni strihači videa a filmári na strihanie a tvorbu videí, filmov a iných multimediálnych projektov. Aplikácia Premiere Pro podporuje širokú škálu formátov videa a ponúka pokročilé textové nástroje na korekciu farieb, úpravu zvuku a efekty videa.
Spoločnosť Adobe ponúka aj program After Effects, ktorý je softvérovou aplikáciou na digitálne vizuálne efekty, pohyblivú grafiku a kompozíciu pre Photoshop a strih videa. Mnohé textové prekryvy a textové efekty sa dajú vytvoriť len pomocou programu After Effects od spoločnosti Adobe, takže je príjemné, že sú vopred pripravené a zahrnuté v programe Premiere.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text