Ako pridať text do videa s Adobe Premiere Pro?

Naučte sa pridávať text do videí pomocou Adobe Premiere Pro s podrobnou monochromatickou 3D ilustráciou.
S Adobe Premiere Pro zvládnite pridávanie textu do videí - začnite jednoducho vytvárať pútavý obsah ešte dnes.

Transkriptor 2024-05-23

Začlenenie textu do videí zlepšuje rozprávanie príbehov, poskytuje kontext a efektívne zapája publikum. Adobe Premiere Pro ponúka používateľom flexibilitu a možnosti prispôsobenia na dosiahnutie profesionálne vyzerajúcich výsledkov pri vytváraní názvov, titulkov , titulkov alebo iných textových prvkov. Na zjednodušenie tohto procesu je rozhodujúce začať s presným textom alebo titulkami a tu vstupuje do hry Transkriptor .

Pomocou Transkriptormôžu redaktori generovať presné titulky konverziou zvukového obsahu svojich videí na text. Tento počiatočný krok zaisťuje, že titulky sú pripravené na integráciu, čo šetrí čas a zvyšuje presnosť pred prechodom na úpravu videa pomocou Adobe Premiere Pro.

11 krokov na pridanie textu do videa pomocou Adobe Premiere Pro je uvedených nižšie.

 1. Pripravte titulky pomocou Transkriptor: Generujte titulky pomocou Transkriptor ľahko.
 2. Prevzatie a inštalácia Adobe Premiere Pro: Prejdite na webovú stránku spoločnosti Adobe, vyberte plán predplatného pre Adobe Premiere Proa nainštalujte ho podľa pokynov založených na vašom operačnom systéme.
 3. Registrácia alebo prihlásenie: Vytvorte si nový Adobe účet alebo sa prihláste pomocou existujúcich prihlasovacích údajov.
 4. Otvorenie alebo spustenie nového projektu: Vyberte si, či chcete začať nový projekt alebo otvoriť existujúci a nastavte podrobnosti projektu.
 5. Prejdite na časovú os: Prejdite na časovú os v dolnej časti rozhrania a začnite upravovať.
 6. Vyberte Type Tool: Pomocou ikony "T" pridajte text do videa priamo na monitore programu.
 7. Pridať text: Kliknutím na monitor programov zadajte text a upravte jeho umiestnenie na obrazovke.
 8. Úprava vlastností textu: Prispôsobte písmo, veľkosť, farbu a ďalšie atribúty textu na paneli Základná grafika.
 9. Animácia textu (voliteľné): Pomocou panela Ovládacie prvky efektov môžete do textu pridávať animácie nastavením kľúčových snímok.
 10. Ukážka práce: Pozrite si video s pridaným textom tak, že ho prehráte na monitore programov.
 11. Exportujte video: Po spokojnosti exportujte svoje video výberom položky Súbor > Exportovať > médiá, výberom požadovaných nastavení a kliknutím na tlačidlo "Exportovať".

Krok 1: Pripravte titulky pomocou Transkriptor

Predtým, ako sa ponoríte do úpravy videa, zabezpečte svoje titulky pomocou Transkriptor . Tento výkonný nástroj prepisuje zvuk vášho videa na text s výnimočnou presnosťou, čím zaisťuje, že vaše titulky sú pripravené na integráciu. Transkriptor zjednodušuje proces, podporuje rôzne zvukové vstupy a poskytuje možnosti exportu vrátane .SRT formát, aby ste do projektu mohli bez problémov pridávať titulky.

Ak chcete začať, nahrajte svoje video do Transkriptor alebo prilepte webovú adresu YouTube videa na priamy prepis. Skontrolujte a upravte prepis podľa potreby, aby ste presne zachytili dialógy a významné zvukové efekty. Užívateľsky prívetivé rozhranie Transkriptorzjednodušuje úpravy, čo vám umožňuje pridávať časové pečiatky a mená reproduktorov pre prehľadnosť. Po príprave titulkov ich exportujte do priečinka .SRT formát na jednoduché použitie v softvéri na úpravu videa.

Adobe Premiere Pro webová stránka zobrazená na monitore s funkciami softvéru na úpravu videa na inštaláciu.
Pozdvihnite video projekty stiahnutím a inštaláciou Adobe Premiere Pro, špičkového softvéru na úpravu.

2. krok: prevezmite a nainštalujte Adobe Premiere Pro

Riaditelia by mali navštíviť oficiálnu webovú stránku Adobe a stiahnuť a nainštalovať Adobe Premiere Pro. Mali by prejsť do sekcie "Aplikácie" alebo konkrétne vyhľadať Adobe Premiere Pro. Je možné ho zakúpiť ako súčasť balíka Adobe Creative Cloud .

Budúci používatelia si budú musieť vybrať plán predplatného, ktorý vyhovuje ich potrebám, pretože Adobe Premiere Pro nie je k dispozícii zadarmo. Používatelia pokračujú v sťahovaní softvéru po výbere predplatného a dokončení platby.

Na dokončenie procesu inštalácie musia postupovať podľa ďalších výziev v závislosti od operačného systému používateľa. Používatelia by tiež mali zabezpečiť, aby ich systém spĺňal minimálne požiadavky na hladký chod Adobe Premiere Pro .

Krok 3: Zaregistrujte sa alebo sa prihláste

Používatelia budú vyzvaní, aby sa prihlásili pri prvom otvorení Adobe Premiere Pro . Ak nemajú Adobe účet, musia sa zaregistrovať podľa pokynov na obrazovke a vytvoriť si nový účet. Zvyčajne to zahŕňa poskytnutie e-mailovej adresy, vytvorenie hesla a overenie účtu.

Riaditelia sa tiež môžu prihlásiť pomocou svojich existujúcich Adobe poverení pre tých, ktorí majú Adobe účet. Zvyčajne to zahŕňa zadanie e-mailovej adresy a hesla priradeného k ich účtu Adobe .

Snímka obrazovky nového rozhrania projektu Adobe Premiere Pro so zvýraznením procesu nastavenia projektov na úpravu videa.
Začnite s úpravami otvorením alebo vytvorením nového projektu v Adobe Premiere Pro – začnite svoj príbeh teraz.

Krok 4: Otvorenie alebo spustenie nového projektu

Používatelia majú možnosť spustiť nový projekt alebo otvoriť existujúci projekt v Adobe Premiere Pro po prihlásení. Mali by kliknúť na možnosť "Nový projekt" a začať nový projekt. Umožní im to definovať podrobnosti o projekte, ako je názov a umiestnenie.

Používatelia by mali vybrať možnosť "Otvoriť projekt" pre tých, ktorí chcú pokračovať v práci na predchádzajúcom projekte alebo získať prístup k existujúcemu. To vyzve redaktorov, aby prešli do umiestnenia, kde je súbor projektu uložený v ich počítači. Ďalej vyberú súbor projektu a otvoria ho v rámci Adobe Premiere Pro po umiestnení.

Adobe Premiere Pro rozhranie s aktívnou časovou osou, ktorá počas úprav predstavuje rôzne video a audio stopy.
Zvládnite postup úprav navigáciou na časovej osi v Adobe Premiere Pro, kde každú sekundu formuje váš príbeh.

Krok 5: Prejdite na časovú os

Časová os je ústredným centrom pre usporiadanie a manipuláciu s mediálnymi prvkami v rámci projektu. Používatelia ho môžu ľahko nájsť v spodnej časti rozhrania v pracovnom priestore Adobe Premiere Pro.

Tu nájdu horizontálny panel, ktorý predstavuje časovú os. Tento panel sa zvyčajne rozprestiera po celej šírke rozhrania a poskytuje dostatok priestoru na úpravy.

Tu budú používatelia primárne pracovať na zostavovaní svojich videoklipov, pridávaní textových prekrytí a úpravách svojich projektov.

Detailný pohľad na panel s nástrojmi Adobe Premiere Pro so zvýraznenou Type Tool pre pridávanie textu pri úprave videa.
Vyberte Type Tool v Adobe Premiere Pro a vytvorte podmanivé titulky a text vo svojich videoprodukciách.

Krok 6: Vyberte Type Tool

Používatelia by mali vyhľadať a vybrať "Nástroj na písanie", identifikovateľný písmenom "T", na paneli nástrojov umiestnenom na ľavej strane obrazovky, aby pridali text do videa s Adobe Premiere Pro.

Používatelia môžu upraviť veľkosť, písmo, farbu, zarovnanie a ďalšie vlastnosti textu pomocou možností dostupných na paneli Essential Graphics alebo textových ovládacích prvkov priamo na monitore programov.

Editačné rozhranie s ukážkou pridania štylizovaného textu do videoklipu, ktoré predstavuje nástroj pre titulky v akcii.
Vylepšite videá pridaním textu pomocou titulného nástroja Adobe Premiere Pro na dynamické rozprávanie príbehov.

Krok 7: Pridanie textu

Používatelia jednoducho kliknú kdekoľvek na programovom monitore s vybratou Type Tool a vytvoria textové pole, do ktorého začnú písať požadovaný text.

Mali by kliknúť a presunúť textové pole, aby ho po zadaní textu premiestnili na obrazovku, čím sa zabezpečí optimálne umiestnenie titulkov v rámci rámu videa. To umožňuje používateľom prispôsobiť umiestnenie textu tak, aby dopĺňal vizuálne prvky videa a sprostredkoval zamýšľanú správu.

Krok 8: Úprava vlastností textu

Používatelia môžu ľahko upraviť vlastnosti textu v Adobe Premiere Pro výberom textovej vrstvy a využitím panela Essential Graphics. Mali by prechádzať panelom Základná grafika a upravovať textové atribúty, ako sú písmo, veľkosť, farba a zarovnanie.

Používatelia pristupujú k tomuto panelu tak, že prejdú do ponuky a vyberú možnosť Window > Essential Graphics, ak nie je viditeľná. Táto akcia vyvolá panel Essential Graphics a poskytne editorom komplexné ovládacie prvky na prispôsobenie vlastností textu.

Sú schopní experimentovať s rôznymi písmami na paneli Essential Graphics, aby našli najvhodnejší štýl pre svoj projekt. Sú tiež schopní upraviť veľkosť textu, aby zabezpečili čitateľnosť a vizuálnu rovnováhu v rámci videozáznamu. Okrem toho by si používatelia mali vybrať požadované farby, aby zodpovedali celkovej estetike alebo značke ich videoobsahu.

Krok 9: Animácia textu (voliteľné)

Používatelia môžu animovať text v Adobe Premiere Pro zvýšiť vizuálnu angažovanosť a pridať dynamický pohyb do svojich videoprojektov. Musia využiť panel ovládacích prvkov efektov na animáciu textu, napríklad na jeho postupné zosilňovanie, presúvanie alebo postupné zoslabovanie.

Režiséri by mali pridať kľúčové snímky na určenie počiatočných a koncových bodov textovej animácie na tomto paneli. Sú schopní vytvárať plynulé prechody a dynamické efekty pre svoj text pridaním kľúčových snímok v rôznych bodoch časovej osi.

Používatelia tiež musia upraviť vlastnosti animácie na paneli Ovládacie prvky efektov, aby definovali požadované správanie animácie po pridaní kľúčových snímok. Napríklad sú schopní upraviť parametre, ako je nepriehľadnosť, poloha, mierka a rotácia, aby dosiahli rôzne textové animácie.

Krok 10: Zobrazenie ukážky práce

Redaktori si môžu prezrieť ukážku svojho videa s novo pridaným textom v Adobe Premiere Pro , aby sa zabezpečilo, že textové prekrytia bez problémov dopĺňajú celkovú vizuálnu kompozíciu. Mali by jednoducho stlačiť tlačidlo prehrávania na monitore programov alebo stlačiť medzerník.

Ukážka videa umožňuje používateľom sledovať, ako text interaguje s videoobsahom v reálnom čase. Musia posúdiť načasovanie, umiestnenie a animáciu textových prekrytí, aby sa zabezpečilo, že sú v súlade so zamýšľaným posolstvom a estetikou videa.

Používatelia by mali počas náhľadu vykonať všetky potrebné úpravy vlastností textu alebo animácie, pričom by si mali všimnúť všetky oblasti, ktoré vyžadujú spresnenie alebo doladenie.

Adobe Premiere Pro okno nastavení exportu s podrobnými krokmi na výber cieľa, prispôsobenie predvolieb a zobrazenie ukážky videa.
Dokončite úpravu videa exportovaním projektu pomocou Adobe Premiere Pro. Podeľte sa o svoj príbeh so svetom!

Krok 11: Exportujte video

Používatelia môžu exportovať svoje videá po dokončení umiestnenia a štýlu svojich textových prekrytí v Adobe Premiere Pro. Mali by prejsť do ponuky a vybrať položku Súbor > Exportovať > médiá na export videa s vloženým textom.

Režisérom sa zobrazí okno Export Settings, kde určia požadovaný výstupný formát a nastavenia. Mali by si vybrať z rôznych predvolieb alebo prispôsobiť nastavenia exportu podľa svojich preferencií a požiadaviek.

Potom musia používatelia kliknúť na tlačidlo "Exportovať", aby spustili proces exportu, keď sú spokojní s nastaveniami. Adobe Premiere Pro bude Render video s vloženými textovými prekrytiami podľa zadaných nastavení.

Redaktori budú mať videosúbor, ktorý obsahuje textové prekrytia pripravené na zdieľanie, distribúciu alebo ďalšie postprodukčné práce po dokončení procesu exportu.

Prečo používať Adobe Premiere Pro na pridávanie textu do videí?

Používatelia si vyberajú Adobe Premiere Pro ako najlepší softvér na úpravu videa na pridávanie textu do videí vďaka svojim komplexným funkciám a možnostiam prispôsobeným pre profesionálnu úpravu videa. Používatelia majú prístup k širokej škále prispôsobiteľných možností textu a pokročilým funkciám úprav s Adobe Premiere Pro, čo z neho robí všestranný nástroj na vylepšenie videí s presnými a vizuálne príťažlivými textovými prekrytiami.

Tento softvér poskytuje editorom rozsiahlu kontrolu nad vlastnosťami textu, ako je výber písma, veľkosť, farba, zarovnanie a animácia, čo umožňuje kreatívne vyjadrenie a prispôsobenie tak, aby zodpovedali štýlu a tónu každého video projektu. Okrem toho sa Adobe Premiere Pro bezproblémovo integruje s inými aplikáciami Adobe Creative Cloud , čo umožňuje hladkú integráciu pracovných postupov a spoluprácu naprieč rôznymi kreatívnymi úlohami.

Okrem toho Adobe Premiere Pro ponúka robustné funkcie úprav nad rámec manipulácie s textom, čo používateľom umožňuje vylepšovať videoobsah, aplikovať vizuálne efekty a bezproblémovo implementovať prechody na profesionálnej úrovni. Poskytuje režisérom nástroje a flexibilitu potrebnú na dosiahnutie ich kreatívnej vízie a efektívnu produkciu vysokokvalitných videí, či už ide o vytváranie propagačných videí, vzdelávacieho obsahu alebo filmových produkcií.

Aké sú najvhodnejšie postupy pridávania textu do videa pomocou Premiere Pro?

Začlenenie textu do videí výrazne zvýši ich vizuálnu príťažlivosť a efektívnosť pri sprostredkovaní informácií. Adobe Premiere Pro ponúka rôzne funkcie na uľahčenie bezproblémového pridávania textových prekrytí. Zvládnutie Adobe Premiere Pro pridávania textu do videí si však vyžaduje pochopenie osvedčených postupov na zabezpečenie optimálnych výsledkov.

1 Udržujte text čitateľný

Používatelia by mali uprednostňovať používanie písiem a veľkostí, ktoré sú ľahko čitateľné na všetkých zariadeniach, aby sa zabezpečila čitateľnosť textu v Adobe Premiere Pro. Výber jasných a čitateľných písiem je rozhodujúci, aby sa zabránilo príliš dekoratívnym alebo zložitým štýlom, ktoré bránia čitateľnosti, najmä na menších obrazovkách alebo s nižším rozlíšením.

Okrem toho by sa používatelia mali rozhodnúť pre dostatočne veľké veľkosti písma, aby boli viditeľné bez namáhania očí diváka, a to aj pri sledovaní na mobilných zariadeniach alebo menších obrazovkách. Je tiež dôležité zvážiť kontrast medzi textom a pozadím, aby sa zlepšila čitateľnosť a zabezpečilo, že text jasne vynikne oproti videoobsahu.

2 Kontrast je kľúčový

Používatelia by mali zabezpečiť, aby farba textu dobre kontrastovala s pozadím pre optimálnu čitateľnosť v Adobe Premiere Pro. Tým sa zabezpečí, že text jasne vynikne nad videoobsahom, vďaka čomu bude pre divákov ľahko čitateľný.

Výber farieb textu, ktoré poskytujú dostatočný kontrast, zvyšuje viditeľnosť, najmä ak sa pozadie mení jasom alebo farbou. Režiséri by mali experimentovať s farebnými kombináciami, aby našli najefektívnejší kontrast pre svoj videoobsah.

Okrem toho by mali využívať nástroje, ako je výber farieb Adobe Premiere Pro, na výber farieb textu, ktoré dopĺňajú pozadie pri zachovaní čitateľnosti.

3 Na načasovaní záleží

Používatelia by mali zvážiť načasovanie pri pridávaní textu do videí v Adobe Premiere Pro. Načasovanie zobrazenia a zmiznutia textu vo videu zvyšuje celkovú účinnosť správy.

Režiséri musia používať kľúčové snímky na animáciu textu na obrazovke aj mimo nej, zosúladiť jeho vzhľad a zmiznutie s významnými udalosťami alebo dialógmi vo videu. Sú schopní udržať zapojenie diváka a zabezpečiť, aby text vylepšoval, a nie odvádzal pozornosť od zážitku zo sledovania synchronizáciou časovania textu s tempom a rytmom videa.

Okrem toho by používatelia mali zvážiť trvanie každého textového prekrytia a zabezpečiť, aby zostal na obrazovke dostatočne dlho na to, aby si ho diváci mohli pohodlne prečítať bez toho, aby sa zbytočne zdržiavali a potenciálne odvádzali pozornosť od hlavného obsahu.

4 Konzistentný štýl

Redaktori by mali pri pridávaní textu do videí v Adobe Premiere Prozachovávať konzistentný štýl písma a farebnú schému. Konzistentnosť písma (pre titulky alebo titulky), štýlu a farebnej schémy zaisťuje súdržnosť a profesionalitu v celom videu.

Používatelia by mali vytvoriť súdržnú vizuálnu identitu pre svoj videoobsah výberom jedného štýlu písma a farebnej schémy a ich konzistentným použitím vo všetkých textových prekrytiach. Pomáha to posilniť budovanie značky, vytvoriť rozpoznateľný vizuálny jazyk a zvýšiť zapojenie divákov.

Okrem toho zachovanie konzistentnosti štýlu písma a farebnej schémy prispieva k celkovej estetickej kvalite videa a poskytuje uhladený a harmonický zážitok zo sledovania pre divákov.

5 Zvýraznenie kľúčových slov

Používatelia by mali vo svojich videách zvýrazniť kľúčové slová zdôraznením dôležitých slov alebo fráz. Dokážu upriamiť pozornosť diváka na kľúčové informácie alebo koncepty v rámci videoobsahu. Je to možné dosiahnuť úpravou štýlu písma, veľkosti, farby alebo polohy textu tak, aby kľúčové slová výrazne vynikli oproti zvyšku textu.

Okrem toho by používatelia mali využívať efekty animácie na zdôraznenie ďalších kľúčových slov, napríklad ich animáciou, aby sa zobrazili alebo zmizli s dynamickým efektom. Zvýraznenie kľúčových slov pomáha posilniť kľúčové body, zlepšiť porozumenie a udržať divákov v interakcii s obsahom.

6 Test na viacerých zariadeniach

Režiséri by mali testovať svoje videá s pridaným textom na viacerých zariadeniach, aby sa zabezpečilo, že text zostane čitateľný na rôznych obrazovkách. Táto prax im pomáha identifikovať akékoľvek potenciálne problémy s čitateľnosťou vyplývajúce z rozdielov vo veľkostiach obrazoviek, rozlíšeniach a nastaveniach zobrazenia.

Používatelia musia posúdiť čitateľnosť textu za rôznych podmienok prezerania náhľadom videa na rôznych zariadeniach, ako sú stolné počítače, notebooky, tablety a smartfóny.

Okrem toho by používatelia mali testovať video v orientácii na šírku a na výšku na zariadeniach, ktoré ich podporujú. Testovanie na viacerých zariadeniach zaisťuje, že textové prekrytia sú optimalizované pre rozmanitú škálu prostredí sledovania, čo zaručuje, že diváci majú možnosť ľahko čítať a porozumieť textu bez ohľadu na zariadenie, ktoré používajú.

Rozhranie webovej aplikácie Transkriptor s možnosťami nahrávania, nahrávania a pomoci pri schôdzach na prepis zvuku na text.
Optimalizujte úlohy prepisu pomocou webovej aplikácie Transkriptor – efektívne konvertujte reč na text s ľahkosťou.

Zjednodušte textové prekrytia pomocou presného prepisu Transkriptor

Používatelia môžu zefektívniť proces pridávania textových prekrytí do svojich videí pomocou Transkriptor . Mali by použiť túto platformu na prepis akéhokoľvek hovoreného obsahu prítomného vo videu pred pridaním textových prekrytí. Tento krok je obzvlášť výhodný pri vytváraní titulkov a titulkov alebo keď chcú redaktori zdôrazniť konkrétne dialógy alebo rozprávanie vo svojich videoprojektoch.

Používatelia získajú presné a spoľahlivé prepisy hovoreného obsahu pomocou funkcií prepisu Transkriptor, čím sa zabezpečí, že textové prekrytia budú dokonale v súlade so zvukom vo videu. To pomáha udržiavať synchronizáciu medzi hovoreným slovom a zodpovedajúcim textom, čím sa zvyšuje celková súdržnosť a profesionalita videa.

Okrem toho Transkriptor šetrí riaditeľom drahocenný čas a úsilie automatizáciou procesu prepisu, čo im umožňuje sústrediť sa na vylepšenie a prispôsobenie textových prekrytí v rámci Adobe Premiere Pro. Používatelia môžu efektívne pridávať text do videa s Adobe Premiere Pro s presnosťou a ľahkosťou bezproblémovou integráciou Transkriptor do svojho pracovného postupu. Vyskúšajte to zadarmo!

Často kladené otázky

Používatelia by mali použiť Type Tool na vytvorenie textovej vrstvy priamo na programovom monitore na pridanie textu s Adobe Premiere Pro do videa.

Adobe nemá vstavanú funkciu prevodu textu na video, ale používatelia môžu pridávať text do videí manuálne pomocou textových nástrojov Premiere Pro.

Používatelia môžu pomocou panela Type Tool vytvárať a upravovať titulky, ktoré sa potom exportujú spolu s videom a pridávajú titulky k videám v Premiere Pro.

Redaktori by mali importovať vopred pripravený súbor textovej šablóny a prispôsobiť ho podľa svojich predstáv, aby Premiere Pro pridali textovú šablónu.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text