12 soorten spraakherkenning

Typen spraakherkenning worden omlijnd met een microfoonpictogram voor een informatieve Transkriptor gids.
Ontdek de 12 soorten spraakherkenning om uw vergaderingen en interviews te verbeteren!

Transkriptor 2024-01-17

Spraakherkenning, door elkaar spraakherkenning genoemd, heeft de interactie van mensen met onze apparaten veranderd. Spraakherkenning is een technologie die gesproken commando's begrijpt en ernaar handelt. De opmerkelijke innovatie heeft veel toepassingen mogelijk gemaakt en de productiviteit in verschillende industrieën gestimuleerd, zoals de gezondheidszorg, klantenservice en telecommunicatie.

Spraakherkenning is geen one-size-fits-all oplossing. Spraakherkenning is genuanceerd en de typen variëren op basis van de vele functionaliteiten. De functionaliteiten omvatten spraakidentificatie en sprekerherkenningssystemen. De verscheidenheid aan beschikbare spraakherkenningssoftware komt tegemoet aan verschillende behoeften en toepassingen.

Hieronder staan 12 soorten spraakherkenning.

 1. Sprekerafhankelijke spraakherkenning: Sprekerafhankelijke spraakherkenningssystemen leren en passen zich aan de unieke stemkenmerken van een individuele gebruiker aan.
 2. Sprekeronafhankelijke spraakherkenning: Sprekeronafhankelijke spraakherkenningssystemen begrijpen en verwerken spraak van elke gebruiker zonder voorafgaande training.
 3. Continue spraakherkenning: Systemen voor continue spraakherkenning verwerken en transcriberen nauwkeurig natuurlijke, vloeiende spraak.
 4. Discrete spraakherkenning: Discrete spraakherkenningssystemen vereisen dat gebruikers woorden afzonderlijk uitspreken met pauzes ertussen voor nauwkeurige herkenning.
 5. Large Vocabulary Continuous Speech Recognition ( LVCSR): Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR )-systemen verwerken en begrijpen spraak met een breed scala aan woordenschat in een natuurlijke stroom.
 6. Command and Control Spraakherkenning: Command and Control Spraakherkenningssystemen herkennen specifieke spraakopdrachten en voeren overeenkomstige acties of bedieningselementen uit.
 7. Natural Language Processing (NLP)-Verbeterde spraakherkenning: Natural Language Processing (NLP)-Verbeterde spraakherkenningssystemen interpreteren en analyseren gesproken taal met behulp van geavanceerde NLP technieken.
 8. Far-Field Speech Recognition: Far-Field Speech Recognition-systemen vangen en verwerken spraak nauwkeurig op afstand, waardoor achtergrondgeluiden en ruimteakoestiek worden overwonnen.
 9. Near-Field Speech Recognition : Near-Field Speech Recognition-systemen zijn gespecialiseerd in het nauwkeurig verwerken van spraak van dichtbij, meestal binnen een paar meter van de microfoon.
 10. Geïntegreerde en cloudgebaseerde spraakherkenning: Ingebouwde spraakherkenningssystemen werken lokaal op een apparaat en verwerken spraakopdrachten zonder dat er een internetverbinding nodig is.
 11. Op deep learning gebaseerde spraakherkenning: Op deep learning gebaseerde spraakherkenningssystemen maken gebruik van geavanceerde neurale netwerken om menselijke spraak met hoge nauwkeurigheid te analyseren en te interpreteren.
 12. Hybride systemen : Hybride systemen combineren de sterke punten van verschillende spraakherkenningstechnologieën om de nauwkeurigheid en prestaties te verbeteren.

Silhouet van een persoon die spraakherkenningstechnologie met visuele geluidsgolven en microfoonpictogram gebruikt.
Duik in de diverse soorten spraakherkenningstechnologie die de toekomst van communicatie vormgeven.

1. Spreker-afhankelijke spraakherkenning

Sprekerafhankelijke spraakherkenning past zich specifiek aan de stem van de gebruiker aan, waardoor nauwkeurige realtime transcriptie mogelijk is. De belangrijkste kenmerken van sprekerafhankelijke spraakherkenning zijn onder meer hoge precisiesnelheden en aangepaste spraakprofielen. Een mogelijk nadeel is de initiële tijdsinvestering voor systeemtraining, ondanks de indrukwekkende nauwkeurigheid.

Het sprekerafhankelijke type biedt superieure precisie, maar minder flexibiliteit in vergelijking met sprekeronafhankelijke spraakherkenning. Ideaal voor professionals die nauwkeurige transcripties nodig hebben, sprekerafhankelijke spraakherkenning is niet geschikt voor algemeen gebruik.

2. Spreker-onafhankelijke spraakherkenning

Sprekeronafhankelijke spraakherkenning begrijpt elke stem zonder dat er gebruikersspecifieke aanpassingen nodig zijn. De belangrijkste kenmerken van sprekeronafhankelijke spraakherkenning zijn onder meer een breed scala aan bruikbaarheid en aanpassingsvermogen. Sprekeronafhankelijke spraakherkenning doet afbreuk aan de nauwkeurigheid in vergelijking met luidsprekerafhankelijke systemen.

Gebruikers raden sprekeronafhankelijke spraakherkenning aan voor toepassingen die grootschalige spraakherkenning vereisen, zoals klantenservicebots of spraakgestuurde huishoudelijke apparaten.

3. Continue spraakherkenning

Continue spraakherkenning stelt, in tegenstelling tot andere systemen, gebruikers in staat om natuurlijk en vloeiend te spreken, waarbij zinnen worden herkend in plaats van geïsoleerde woorden. Een opvallend kenmerk is de mogelijkheid om verbonden spraak te ontcijferen, wat een intuïtieve en gebruiksvriendelijke ervaring bevordert. De nauwkeurigheid van continue spraakherkenning hapert bij overlappende spraak, hoewel superieur in het spiegelen van menselijke gesprekken.

Continue spraakherkenning biedt een meer organische interactie in tegenstelling tot sprekeronafhankelijke spraakherkenning, maar kan moeite hebben met nauwkeurigheid in rumoerige omgevingen. Continue spraakherkenning is ideaal voor transcriptieservices en blinkt uit in scenario's waarin natuurlijke, vloeiende gesprekken essentieel zijn, zoals dicteren of transcriptie van vergaderingen.

4. Discrete spraakherkenning

Discrete spraakherkenning vereist dat gebruikers pauzeren tussen woorden, waardoor de nauwkeurigheid van de herkenning wordt verbeterd. De veelzijdige technologie blinkt uit in taken zoals spraakopdrachtsystemen, zij het ten koste van de natuurlijke gespreksstroom. Discrete spraakherkenning voelt minder intuïtief aan in tegenstelling tot continue spraakherkenning, maar de precisie bij het interpreteren van commando's is superieur. Gebruikers bevelen het herkenningstype aan voor taken die prioriteit geven aan nauwkeurigheid boven vloeiendheid, zoals toepassingen voor spraakopdrachten.

5. Grote woordenschat continue spraakherkenning (LVCSR)

Continue spraakherkenning met grote woordenschat (LVCSR) is een krachtige technologie die opvalt door zijn uitgebreide vocabulaire. LVCSR blinkt uit in het interpreteren van complexe, natuurlijke taal, waardoor het een superieure keuze is voor toepassingen. LVCSR worstelt met nauwkeurigheid te midden van achtergrondgeluiden, zoals de continue spraakherkenning.

LVCSR blinkt uit ten opzichte van discrete spraakherkenning door een naadloze gesprekservaring mogelijk te maken, wat ideaal is voor transcriptiediensten. Gebruikers bevelen LVCSR vaak aan voor academisch onderzoek, media en juridische diensten vanwege het superieure vermogen om complexe taal te interpreteren.

6. Spraakherkenning voor commando en controle

Command and Control (C&C) spraakherkenning blinkt uit in het uitvoeren van nauwkeurige acties via spraakopdrachten, waardoor het een belangrijke rol speelt bij handsfree toepassingen en toegankelijkheid. Een belangrijk voordeel van C&CSR is de mogelijkheid om apparaten te bedienen zonder handmatige tussenkomst, wat het gemak en de toegankelijkheid ten goede komt. het kan haperen bij het begrijpen van complexe taal in vergelijking met continue spraakherkenning met een grote woordenschat (LVCSR). C&C-spraakherkenning is het meest geschikt voor industrieën zoals de auto-industrie, smart home-systemen en ondersteunende technologie.

Illustratie van een hand die NLP aanraakt en een complexe visualisatie van spraakherkenningstechnologie.
Ontdek de diverse wereld van spraakherkenningstechnologie en de interactie met NLP.

7. Natuurlijke taalverwerking (NLP) - verbeterde spraakherkenning

Spraakherkenning met natuurlijke taalverwerking (NLPverbetert de gebruikerservaring door menselijke taal op een contextuele manier te begrijpen en te interpreteren. NLPverbeterde spraakherkenning gedijt bij het begrijpen van de nuances van menselijke gesprekken, in tegenstelling tot command and control (C&C) spraakherkenning.

De belangrijkste kracht van natuurlijke taalverwerking (NLP)-verbeterde spraakherkenning ligt in het superieure contextuele begrip, dat de interactie met de gebruiker verbetert. Het nadeel is de toegenomen behoefte aan hoge rekenkracht. Industrieën waar mensachtige gespreksvertolking cruciaal is, profiteren van NLP-Enhanced Speech Recognition.

8. Spraakherkenning op afstand

Far-Field Speech Recognition (FFSR) verwerkt spraak op afstand, waardoor het ideaal is voor smart home-systemen en vergaderruimtes. Een belangrijk voordeel van Far-Field Speech Recognition is de mogelijkheid om spraak te detecteren te midden van achtergrondgeluiden, een functie die het onderscheidt van Command and Control (C&C) spraakherkenning.

FFSR worstelt met de nauwkeurigheid van de interpretatie wanneer de spreker ver weg is. FFSR biedt bredere toepassingen waarbij het apparaat zich niet dicht bij de gebruiker bevindt, terwijl C&C uitblinkt in het direct uitvoeren van opdrachten. Gebruikers raden deze technologie aan voor situaties waarin spraakopdrachten op afstand nodig zijn.

9. Spraakherkenning in het nabije veld

Near-Field Speech Recognition (NFSR) is op maat gemaakt voor interacties op korte afstand en blinkt uit in toepassingen waarbij de spreker zich binnen een paar meter van het apparaat bevindt. De kracht van NFSR ligt in het leveren van een hoge transcriptienauwkeurigheid vanwege de nabijheid. De prestaties van NFSR nemen af in farfield-situaties, in tegenstelling tot far-field-spraakherkenning. NFSR is met name effectief voor gebruikers van persoonlijke apparaten, waarbij de gebruiker zich doorgaans in de buurt van het apparaat bevindt.

Embedded en cloudgebaseerde vorm van spraakherkenning in het dagelijks gebruik van technologie.
Ontdek de uitgebreide toepassingen van spraakherkenningstechnologie op verschillende apparaten en in verschillende sectoren.

10. Ingebouwde en cloudgebaseerde spraakherkenning

Geïntegreerde en cloudgebaseerde spraakherkenningssystemen bieden veelzijdige toepassingen in verschillende apparaten en omgevingen. Ingebedde systemen Excel in offline operaties, waardoor privacy en snelheid worden gegarandeerd. Ze missen mogelijk de enorme taalkundige mogelijkheden die cloudgebaseerde systemen bieden. Cloudsystemen hebben weliswaar een internetverbinding nodig, maar bieden een superieure nauwkeurigheid dankzij uitgebreide taaldatabases.

Cloudgebaseerde spraakherkenningssystemen floreren in zowel nabije als verafgelegen situaties, in tegenstelling tot NFSR. Beide technologieën zijn geschikt voor gebruikers die prioriteit geven aan offline bewerkingen of bredere taalondersteuning.

11. Op deep learning gebaseerde spraakherkenning

Op deep learning gebaseerde spraakherkenning maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie om de nauwkeurigheid van transcripties te verbeteren. Op deep learning gebaseerde spraakherkenning maakt gebruik van uitgebreide taaldatabases, waardoor de taalkundige mogelijkheden vergelijkbaar zijn met cloudgebaseerde systemen. Deze spraakherkenningstechnologie floreert in omgevingen met verschillende dialecten en accenten, waardoor het perfect geschikt is voor organisaties die te maken hebben met multiculturele klanten.

12. Hybride systemen

Hybride systemen maken gebruik van een neurale netwerkbenadering (NN) om nauwkeurige en hoogwaardige transcriptie te bieden. Deze systemen combineren de voordelen van zowel ingebedde als op deep learning gebaseerde spraakherkenning, wat resulteert in een naadloze balans tussen offline activiteiten en taalvaardigheid. De complexiteit van hybride systemen leidt tot hogere rekeneisen in vergelijking met andere typen. Hybride systemen gedijen goed in taalkundige diversiteit, waardoor ze ideaal zijn voor industrieën met een multicultureel gebruikersbestand.

Wat is spraakherkenning?

Spraakherkenning is een fundamentele vooruitgang die het landschap van mens-computerinteractie blijft vormgeven. Spraakherkenning werkt door gesproken taal om te zetten in geschreven tekst. De technologie is op verschillende gebieden van cruciaal belang en verbetert de effectiviteit en efficiëntie. Spraakherkenning helpt bijvoorbeeld online transcriptieplatforms, zoals Transkriptor, door real-time conversie van spraak naar tekst mogelijk te maken.

Spraakherkenning maakt spraakgestuurd bellen en zoekmogelijkheden mogelijk op het gebied van klantenservice. Spraakherkenning dient als een waardevol hulpmiddel voor toegankelijkheid en biedt een alternatieve communicatiemethode voor mensen met een handicap. Gebruikers kunnen handsfree met technologie omgaan door gebruik te maken van een spraakherkenningssysteem.

Welk type spraakherkenning wordt dagelijks gebruikt?

Twee soorten spraakherkenning worden dagelijks gebruikt. De typen omvatten ingesloten en cloudgebaseerd. Ingebouwde spraakherkenning kan worden geïntegreerd in apparaten zoals smartphones en laptops, waardoor ze audio-invoer lokaal kunnen verwerken.

Cloudgebaseerde spraakherkenning is voor verwerking afhankelijk van internetconnectiviteit en externe servers. Mensen gebruiken beide vormen van spraakherkenning bij alledaagse taken, zoals het geven van spraakopdrachten op apparaten en interactie met de klantenservice.

50% van de mensen heeft de afgelopen maand gesproken zoekopdrachten gebruikt via een persoonlijk apparaat, wat de wijdverbreide prevalentie en impact van spraakherkenningstechnologie in het dagelijks leven onderstreept. De technologie omvat vaak een combinatie van Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR), Natural Language Processing (NLP)-Enhanced Speech Recognition en Deep Learning-Based Speech Recognition om nauwkeurige gesproken zoekopdrachten mogelijk te maken.

Welk type spraakherkenning wordt zelden gebruikt?

Een type spraakherkenning dat zelden wordt gebruikt, is discrete spraakherkenning, waarbij geïsoleerde woorden of zinsdelen worden ingevoerd. Gespecialiseerde toepassingen, zoals medische transcriptiesoftware of commandobesturingssystemen, maken meestal gebruik van dit type spraakherkenning.

Welke spraakherkenningssoftware is het beste voor schrijvers?

De beste spraakherkenningssoftware voor schrijvers is Transkriptor. Transkriptor stroomlijnt het transcriptieproces met zijn verbazingwekkende nauwkeurigheid, snelle doorlooptijden en naadloze integratie van AI. Transkriptor staat ongeëvenaard, of gebruikers nu spontane gedachten opschrijven of lange interviews transcriberen. Het geavanceerde algoritme van Transkriptor zorgt voor een hoge nauwkeurigheid, waardoor tijdrovende revisies minder nodig zijn.

Wat zijn de toepassingen van de verschillende soorten spraakherkenning?

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende toepassingen van spraakherkenning.

 • Gezondheidszorg: Medische professionals gebruiken spraakherkenningstechnologie voor medische transcriptie en het vastleggen van patiëntgegevens, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid van documentatie wordt verbeterd.
 • Telecommunicatie: Spraakherkenning maakt spraakgestuurd bellen en geautomatiseerde klantenservice mogelijk, wat het gemak vergroot en de klantervaring verbetert.
 • Auto-industrie: Spraakherkenning maakt handsfree bedieningssystemen voor navigatie en entertainment mogelijk, zodat bestuurders gefocust kunnen blijven terwijl ze toegang hebben tot verschillende functies.
 • Domotica: Spraakherkenning maakt spraakgestuurde smart home-apparaten mogelijk, waardoor het moeiteloos is om lampen en thermostaten te bedienen.
 • Schrijven: Spraakherkenningsdiensten zoals Transkriptor helpen schrijvers door nauwkeurige en efficiënte transcriptie te bieden, tijd te besparen en de productiviteit te verhogen.
 • Recht: Spraakherkenningstechnologie helpt bij het transcriberen van getuigenissen, interviews en rechtszaken, waardoor een nauwkeurige registratie van juridische processen wordt gegarandeerd.
 • Onderwijs: Spraakherkenning stelt studenten in staat om colleges om te zetten in tekst voor een beter begrip en revisie.
 • Ondertiteling: Spraakherkenning helpt bij real-time ondertiteling en ondertiteling, waardoor de toegankelijkheid voor kijkers wordt verbeterd en de zoekmachineoptimalisatie wordt verhoogd (SEO ).
 • Financiën: Spraakherkenning versnelt het proces van het documenteren van transacties en klantinteracties.
 • Detailhandel: Spraakherkenning stroomlijnt voorraadbeheer door middel van spraakgestuurde opslag.

Wat is het verschil tussen spraakherkenning en dicteren?

Het verschil tussen spraakherkenning en dicteren is dat spraakherkenning gesproken commando's begrijpt en ernaar handelt, terwijl dicteren zich richt op het omzetten van gesproken taal in geschreven tekst. Zowel spraakherkenning als dicteren zijn effectieve hulpmiddelen bij het transcriberen van gesproken woorden in tekst, die fundamenteel verschillende doelen dienen.

Interactieve technologieën zoals spraakassistenten en geautomatiseerde klantenservice maken vaak gebruik van spraakherkenning om spraak te begrijpen en erop te reageren. Dicteren is van onschatbare waarde voor iedereen die transcriptiediensten nodig heeft, omdat het voornamelijk gesproken taal omzet in geschreven tekst. Spraakherkenning interpreteert en reageert op spraak, terwijl dicteren de spraak transcribeert.

Veelgestelde vragen

Ja, u kunt Transkriptor gebruiken voor het dicteren van e-mails. Het is een veelzijdige tool die geschikt is om gesproken woorden om te zetten in geschreven tekst, waardoor het ideaal is voor het opstellen van e-mails.

Microsoft Word's dicteerfunctie ondersteunt meerdere talen en biedt gebruikers de flexibiliteit om in verschillende talen te dicteren volgens hun behoeften.

Sommige dicteertools, zoals Microsoft Transcriberen, bieden offline mogelijkheden, waardoor gebruikers kunnen dicteren zonder internetverbinding.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst