Prevodník reči na text

Premeňte svoje rečové súbory na text vo viac ako 30 jazykoch.

Prevod súborov reči na text pomocou
Transkriptor.

Prestaňte písať prejavy rukami. Použite úplne novú technológiu na prevod reči na text.

Ako funguje reč na text?

speech

Nahrajte svoj prejav.

Podporujeme širokú škálu formátov. Ak však máte nejaký súbor, ktorý má vzácny a jedinečný formát, mali by ste ho previesť na niečo bežnejšie, napríklad mp3, mp4 alebo wav.

Nechajte prepis na nás.

Transkriptor automaticky prepíše vašu reč v priebehu niekoľkých minút. Po dokončení objednávky dostanete e-mail s informáciou, že váš text je pripravený.

Upravte a exportujte svoj text

Prihláste sa do svojho účtu a uveďte zoznam dokončených úloh. Nakoniec si stiahnite alebo zdieľajte súbory s prepisom.

Jedna stránka zvládne všetko.

Na vykonanie všetkých potrebných zmien použite ovládací panel transkriptora.

Uložte si súbory.

opraviť drobné chyby.

usporiadať mená rečníkov.

zmeniť dĺžku odsekov…

nemusíte používať žiadny iný nástroj.

audio to text file organization
Converting audio to text

Brainstorming 4x rýchlejšie.

Zadávanie myšlienok je zastarané. Hovorte im nahlas.

Premeňte prejavy na text pomocou Transkriptoru.

Píšte veci na cestách.

Prístup zo všetkých zariadení.

Premeňte reč na text v iPhone a Androide.

blank
Žijeme v ére AI (umelej inteligencie) a stáva sa súčasťou nášho každodenného života. Od našich smartfónov až po motory áut, prenikol takmer do každého aspektu nášho života. Jedným z takýchto príkladov je technológia prevodu reči na text. Automatické nahrávky vašich konverzácií sú oveľa rýchlejšie a ľahšie sa analyzujú, keď sú v zvukovom formáte.

Šetrí pero a papier zoznamy úloh a kancelárske záležitosti. Pomáha tiež lekárom objednávať testy a pristupovať k pacientskym tabuľkám s presnosťou vyššou ako 99 %.

So službou Speech Analytics už nepotrebujete zberateľa prieskumov, aby ste sa mohli pýtať ľudí, ako sa cítia. Stačí si namiesto toho prečítať ich textové správy, aj keď sú v neznámom jazyku.

Čo je technológia reči na text?

Reč na text mení spôsob, akým žijeme a pracujeme. Má veľké výhody a v niektorých prípadoch môže úplne vyriešiť problém. Aplikácie tohto nástroja v zdravotníctve, zákazníckom servise, žurnalistike, kvalitatívnom výskume a tak ďalej každým rokom rastú.

Tento článok ukazuje rôzne spôsoby, akými sa tento úžasný kus technológie dnes podieľa na rôznych priemyselných odvetviach. Softvér na prevod reči na text je prospešný pre všetkých – od zdravotníckych pracovníkov až po novinárov. Zabezpečuje požiadavku na rýchle a podrobné reportovanie. Výhody vyplývajú z toho, že šetria čas, zlepšujú služby zákazníkom a zlepšujú kvalitu služieb.

Táto technológia nie je ideálna na prirodzenú konverzáciu. Ale v spojení s ľuďmi so skvelými komunikačnými schopnosťami môže asistent AI vykonávať úlohy nekonečne lepšie.

Ako funguje softvér na prevod reči na text?

Rozpoznávanie a preklad hlasu je starý koncept, ktorý existuje už desaťročia. Vždy sa spoliehalo na prirodzené jazykové schopnosti ľudí.

Ľudia by teda po prenose a preklade do iného jazyka vyčistili možné chyby a vyvodili význam z údajov.

V súčasnosti sa generácia rozpoznávania hlasu spolieha na umelé neurónové siete. Poskytuje mu skvelý výkon pri porozumení písanej ľudskej reči prostredníctvom zvukových signálov. Počítače môžu tiež ovplyvniť výber slov na základe zamýšľaného významu alebo analýzy sentimentu. Ako je napríklad analýza sentimentu kanálov Twitter s cieľom určiť, či sú ľudia spokojní alebo nespokojní s platformou alebo produktom.

Tím, ktorý používa reč na text

4 kroky prevodu reči na text:

1. Softvér na rozpoznávanie reči konvertuje analógové signály do digitálneho jazyka. Keď vibrácie prechádzajú cez reproduktor do mikrofónu, softvér prevedie tieto vibrácie na údaje, ktoré predstavujú digitálne signály.

2. Prevodník reči na text filtruje digitálne vlny, aby sa zachovali relevantné zvuky. Znie to tak, že váš hlas a klávesy písacieho stroja tvoria hluk na pozadí zvukov, ktoré chceme rozlíšiť; napríklad vietor a dážď. Ale s dostatočným tréningom sa systém stáva lepším pri zachytávaní týchto neraz vytvorených pozemských akcentov, ako sú oceány alebo hmyz. Nenecháva nič iné ako dizajn vášho hlasu (alebo iných zdrojov zvuku).

3.  Softvér rozdeľuje dlhšie zvukové nahrávky na veľmi krátke segmenty, napríklad na tisícinu sekundy. Robí to preto, aby ich porovnal s rôznymi neznámymi textami a prišiel s virtuálnym prekladom.

Systém STT je založený na procese fonetickej transkripcie . Rozdeľuje akúkoľvek rečovú udalosť na dôležité zvukové jednotky alebo slabiky podľa jej fonetických kvalít. Vo všeobecnosti každá slabika zodpovedá písmenu abecedy alebo inému znaku. Je to vhodná jednotka na kódovanie ústnej reči.

4.  Nakoniec softvér vypíše textový súbor, ktorý obsahuje všetok nahovorený materiál v textovej podobe.

Rôzne modely reproduktorov používané pri prevode reči na text

Systém rozpoznávania hlasu nezávislý od reproduktora rozpozná hlas hovoriaceho a priradí ho k vopred určenej databáze hlasov. Potom ho môže použiť každý. Na druhej strane systém závislý od rečníka trénuje hlas jednotlivca špecifickými slovami. Takže model sa učí ich rečové vzorce. To umožňuje systému poskytovať presnejšie výsledky, keď hovoria, berúc do úvahy premenné, ako je prízvuk, dialekt, hluk alebo prekážka.

V súčasnosti je pre tieto systémy ťažké dostať sa lepšie ako ľudskí poslucháči pri detekcii vlčieho píšťalky a hluku v pozadí. Dúfame však, že časom budú schopné poskytnúť čistejšie zvukové súbory. Čo umožní nové príležitosti v telekomunikáciách.

Kde sa používa reč na text?

Keďže stroje sú čoraz lepšie v chápaní ľudskej reči, používame ich na miestach, ktoré by boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Aby sa to stalo, musíme poznať obmedzenia technológie.

Pochopenie prirodzeného jazyka kontroluje implicitný význam v jazyku a koreluje ho s textom, aby našiel vzory, ktoré sa vyskytujú v hovorovej reči.

Pokiaľ ide o pochopenie prirodzeného jazyka, analýza sociálnych médií je jedným z najpopulárnejších prípadov použitia. Potrebujete program na pochopenie tém, pocitov alebo dokonca rôznych typov politických názorov v príspevku na Facebooku, aby mohli spoločnostiam pomôcť lepšie analyzovať ich publikum.

Tieto programy stále nie sú také kompetentné pri vyvodzovaní záverov o obsahu, pretože ľudí je ťažké zovšeobecniť, ale osvedčili sa pri zisťovaní spamových e-mailov a analýze hodnôt ľudí z digitálnych stôp.

Reč na text v strojovom preklade

V rôznych kultúrach existujú rôzne spôsoby komunikácie myšlienok a zámerov jednotlivcov. Jedným z nich sú nástroje na prevod reči na text. Reč na text je čoraz populárnejšou funkciou aplikácií hlasu cez internetový protokol, ktorá umožňuje dvom alebo viacerým ľuďom, ktorí hovoria dvoma rôznymi jazykmi, efektívne navzájom komunikovať v reálnom čase.

Pracovný priestor

Tento nástroj na prevod reči na text prekladá hlasovú správu na slová. Keď príde na to, je možné ľahko preložiť ich hlasovú správu do iného jazyka. Je to jednoduchý spôsob komunikácie s ľuďmi, ktorí nehovoria vaším jazykom, ak máte fotoaparát.

Je to užitočné najmä vtedy, keď ide o novinárov, ktorí sa zaoberajú témami, ktoré sú špecifické pre iné kultúry, bez toho, aby plynule hovorili miestnym jazykom, alebo pre každého, kto by radšej hovoril ako písal.

Reč na text v sumarizácii dokumentu

Automatické súhrnné nástroje sú veľmi sľubné v tejto dobe, keď sa každú sekundu nahráva množstvo rôznych typov obsahu. Nebude vás odstrašovať prečítať si celý článok ešte raz. To si pravdepodobne vyžiada veľa času a úsilia. Ak dokážete získať hlavnú myšlienku/súhrnné informácie len v jednom alebo dvoch riadkoch, pomôže vám to ušetriť veľa času a úsilia.

Sumarizácia akademického obsahu alebo sumarizácia dokumentov je dôležitou schopnosťou počítačov poskytovať študentom okamžité zhrnutia pri čítaní dokumentácie na internete. Keďže v súčasnosti dochádza k mnohým zmenám v mnohých aspektoch, vrátane trendov v študijných postojoch a produktívnych spôsoboch štúdia.

Reč na text v kategorizácii obsahu

Kategorizácia obsahu je účelové rozdelenie konkrétneho obsahu do rôznych kategórií. Dá sa to dosiahnuť technikami porozumenia prirodzenému jazyku.

Obsah možno optimalizovať pre vyhľadávanie Google aj pomocou algoritmov strojového učenia, ktoré spracujú slová nájdené v textoch a vypočítajú ich relevantnosť, pričom táto relevantnosť je faktorom hodnotenia. Týmto spôsobom je možné kategorizovať obsah podľa relevantnosti kľúčových slov, takže ho môžu nájsť iní ľudia, ktorí chcú nájsť informácie o určitých predmetoch alebo témach.

Reč na text v analýze sentimentu

S príchodom softvéru na analýzu obsahu už ľudia nemusia manuálne zasahovať, aby pochopili zmysel textu.

Nástroje na porozumenie prirodzenému jazyku nám umožňujú nahliadnuť do názorov čitateľov, ktoré sú tu inak „kognitívne pod úrovňou“, čo niekedy vedie len k domnienkam o údajoch. Vďaka nim môžu stroje ponúknuť systematickú analýzu blogov, recenzií, tweetov atď., čo inzerentom a obchodníkom uľahčuje rozpoznanie toho, čo zákazník chce alebo potrebuje, bez toho, aby bol súčasťou alebo ovplyvnený touto subjektivitou.

Reč na text pri odhaľovaní plagiátov

Pokročilé nástroje NLP nie sú ako jednoduché nástroje na plagiátorstvo

Proces odhaľovania plagiátov môžu vykonať iní ľudia. Pokročilé nástroje na porozumenie prirodzeného jazyka však odhaľujú aj plagiát. Robí to pomocou výpočtových algoritmov, ak existuje plagiátorstvo, ale aj parafrázovanie. Tieto algoritmy spracovávajú vety s rôznym stupňom zložitosti viet a používajú frázy z druhého daného odseku ako porovnanie na kontrolu podobnosti.

Nevýhody nástrojov prevodu reči na text

V porovnaní s inými konkurentmi na spracovanie prirodzeného jazyka majú nástroje na prevod reči na text relatívne nízku úspešnosť. To platí najmä vtedy, keď je zvuková kvalita nahrávky nízka.

Zlé nahrávacie podmienky môžu zničiť profesionálne nahrávanie. Môže to tiež pokaziť reláciu komentára k reklamnému videu spoločnosti a zmeniť niečo, čo znie zaujímavo, na nezmysel.

Musíte byť konkrétni, pokiaľ ide o vaše skripty, ktoré idú do zvukovej kabíny a čítajú sa doslovne. Zatiaľ čo herci mohli ľahko použiť zvukové efekty a iné zvuky v pozadí, aby to znelo oveľa živšie počas ich sedení.

Spoločnosť, ktorá konvertuje na text

Keď softvér prepíše nahrávku, osoba alebo softvér musí skontrolovať, či je prepis presný. Či už boli nejaké prerušenia, hovorili príliš rýchlo alebo príliš pomaly. Tiež, ak bolo niečo vnímané ako povedané, ale v skutočnosti nebolo, musia to všetko prejsť a upraviť.

V opačnom prípade bude prepis reči do textu nepresný a budú musieť začať od nuly.

 
girl that converts audio to text

Dajte svojim rukám pokoj.
Už nemusíte písať rukou

Vo svojom každodennom živote príliš veľa píšete a píšete rukou.

Škoda, že to znie bežne. Pretože ľudia
nie sú určené na to, aby počas dňa vysedávali a písali.

Míňate energiu.

Pozrite si, čo o nás povedali naši zákazníci!

Poskytujeme služby tisícom ľudí z akéhokoľvek veku, profesie a krajiny. Kliknite na komentáre alebo na tlačidlo nižšie a prečítajte si o nás úprimnejšie recenzie.

Maricelly G.
profesor
Zobraziť viac
Hlavnou výhodou je pre mňa čas. Aký skvelý nástroj pre mňa, práve teraz môžem robiť svoju prácu rýchlo a kvalitne. Transkriptor je naozaj dobrý nástroj pre výskumníkov, pretože musíme robiť tento druh úloh a nemáme veľa času na prepis.
Jimena L.
Zakladateľ
Zobraziť viac
Všetko je veľmi dobré, nie je to drahé, dobrý pomer ceny a kvality a je to aj celkom rýchle. Veľká presnosť vo vzťahu k časom titulkov a v rozpoznávaní slov. Bolo potrebné vykonať veľmi málo opráv.
Jaqueline B.
sociológ
Zobraziť viac
Na transkryptore sa mi najviac páčilo, že má vysokú presnosť. Vďaka ľahko použiteľnej platforme som potreboval iba upraviť interpunkciu
Predošlé
Ďalšie

často kladené otázky

Platené aplikácie majú tendenciu prekonávať tie bezplatné, čo sa týka presnosti a rýchlosti, a tiež to, čo zostane z úpravy článkov, ponecháva na vás. Platené aplikácie vás však budú stáť peniaze, takže pre niektorých ľudí tento kompromis nestojí za peniaze, ktoré stojí.
Nikto nemá rád platenie a správu predplatného, a preto tieto služby musia byť viac než len bezplatné, aby obstáli v skúške časom. Nie vždy ponúkajú kvalitnú technickú podporu, sú slabé z hľadiska rýchlosti a presnosti a nechávajú na vás veľa úprav.

S toľkými softvérovými nástrojmi na prevod reči na text na trhu je problém vybrať si jeden.
Všeobecné vyhľadávanie v Google pre „reč na text“ zobrazí zoznam užitočného softvéru na trhu. Treba si však pozorne preštudovať ich obsah a vybrať si plnohodnotný balík so spoľahlivou technickou podporou a užitočným zákazníckym servisom – nejde o all-inclusive politiku, kde zavoláte do centralizovaných kancelárií a nikto neodpovedá!
Niektoré dobré príklady zahŕňajú Transkriptor a Otter