Wat is het verschil tussen transcriptie en vertaling?

Het verschil tussen transcriptie- en vertaaldiensten met microfoon- en wereldbolpictogrammen.
Ontdek de belangrijkste verschillen tussen transcriptie en vertaling in onze gedetailleerde gids.

Transkriptor 2024-01-17

Twee woorden die vaak verkeerd of verward worden, zijn transcriptie en vertaling. Dit is begrijpelijk omdat de woorden zelf op dezelfde manier worden gespeld en een vergelijkbare fonetische structuur hebben. Niet alleen dat, maar beide processen hebben te maken met hetzelfde overkoepelende onderwerp: taal.

Ik wil echter een einde maken aan het debat over transcriptie versus vertaling en duidelijk uitleggen wat elk proces is, hoe het werkt en wat de toepassingen in het echte leven zijn.

Teksttranscriptie: gesproken woorden omzetten in geschreven tekst

Laten we beginnen met transcriptie, omdat dit meestal het proces is dat minder bekend is en vaker wordt verward met vertaling.

Definitie en uitleg

Transcriptie is het proces waarbij gesproken woorden fysiek of digitaal worden omgezet in geschreven tekst. Het doel is om een geschreven of getypt document te maken waarin expliciet de woorden worden vermeld die de persoon of personen die bij het proces betrokken zijn, hebben gesproken. Dit kan vervolgens worden gebruikt voor verdere referentie, als een record, of voor analyse of toegankelijkheid.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Een bedrijf houdt een disciplinair gesprek tussen een manager en een werknemer. Hier zou een transcriptie worden geschreven met alle gesprekken en vragen die tijdens de vergadering hebben plaatsgevonden, inclusief aantekeningen van welke persoon welke woorden heeft gezegd.

Een transcriptie kan dan worden gebruikt als bewijs en om een digitaal verslag van de vergadering bij te houden om naar terug te verwijzen wanneer er disciplinaire maatregelen worden genomen.

Er zijn twee hoofdtypen transcriptie: woordelijk en niet-woordelijk. Woordelijke transcripties zijn woord-voor-woord en bevatten elk stukje audio en gesproken woorden. Niet-letterlijke transcripties zijn afgezwakt en zijn bedoeld om gemakkelijker te lezen te zijn en bevatten alleen de belangrijke informatie.

Toepassingen en gebruiksscenario's

Transcriptie wordt al jaren gebruikt in het bedrijfsleven, het onderwijs en de medische industrie voor onderzoek, studie en het bijhouden van gegevens en enkele populaire use-cases zijn:

 • Videotranscripties voor toegankelijkheid.
 • Transcripties van zakelijke bijeenkomsten of videoconferenties.
 • Transcripties van juridische procedures.
 • Transcripties van studiesessies en hoorcolleges.
 • Transcripties van consulten met patiënten.
 • Toegankelijkheid voor doven en slechthorenden.
 • Om te voldoen aan toegankelijkheidsvoorschriften en -richtlijnen .

Technieken en hulpmiddelen bij teksttranscriptie

Transcriptie kan handmatig en automatisch worden gedaan. Handmatige transcriptie is vooral tijdrovend omdat het gaat om een persoon die fysiek naar de beelden kijkt of aanwezig is bij de vergadering en audio naar tekst converteert met een toetsenbord.

Automatische transcriptiesoftware daarentegen is veel sneller en efficiënter omdat het geavanceerde AI -algoritmen gebruikt om spraak te detecteren, individuele sprekers te herkennen en de audio in een fractie van de tijd om te zetten in tekst.

Vergrootglas dat 'Vertalen' markeert te midden van verschillende talen, wat taalkundige conversie symboliseert.
Overbrug taalbarrières met nauwkeurige transcriptie en vertaling voor een globaal begrip.

Tekstvertaling: het weergeven van tekst of spraak van de ene taal naar de andere

Met een duidelijk begrip van transcriptie kunnen we nu zien hoe vertaling verschilt en een einde maken aan het misverstand.

Definitie en uitleg

Vertalen is het proces waarbij tekst die in de ene taal is geschreven of gesproken, wordt omgezet in een andere. Het doel hier is eenvoudig: u wilt dat het document, het stuk tekst of het audiofragment meertalig en leesbaar is voor mensen die bijvoorbeeld geen Engels spreken.

Een veelvoorkomend voorbeeld zijn websitevertalingen. Misschien heeft een bedrijf een website met Engelse tekst omdat hun markt overwegend Engelstalig is. Als ze echter uitbreiden naar een buitenlandse markt, willen ze misschien een vertaling van de Engelse tekst in een andere taal maken, zoals Spaans of Duits.

Vertalingen verbeteren de toegankelijkheid en zorgen ervoor dat de inhoud leesbaar is, ongeacht de taal die het publiek kan spreken en lezen. De twee belangrijkste soorten vertalingen zijn geschreven en gesproken.

Toepassingen en gebruiksscenario's

Vertalen heeft zoveel toepassingen en is de afgelopen decennia nog belangrijker geworden vanwege het wereldwijde karakter van het bedrijfsleven. Voorbeelden van vertaaltoepassingen zijn:

 • Vertalingen van websites.
 • Vertalingen van nieuwsartikelen.
 • Boekvertalingen.
 • YouTube videovertalingen.
 • Vertalingen van marketingmateriaal.

Technieken en hulpmiddelen bij het vertalen van tekst

Tekstvertaling kan on-the-fly worden gedaan met menselijke input. Iemand die geen Engels spreekt, kan bijvoorbeeld een vertaler naast zich hebben staan die vragen en gesprekken die op hem gericht zijn, in zijn moedertaal vertaalt.

Net als transcriptie kan het proces ook worden geautomatiseerd en is er een breed scala aan tools die automatisch vertalen wanneer u een document toevoegt of een tekstblok plakt. Google Translate is een eenvoudig voorbeeld.

Technische illustratie van een persoon met behulp van transcriptie- en vertaalsoftware met audio- en tekstelementen.
Transcriptie of vertaling? Ontdek tools die het omzetten van spraak in tekst vereenvoudigen voor uiteenlopende behoeften.

Transcriptie versus vertaling - Ken het verschil en gebruik het correct

Laten we het debat over transcriptie versus vertaling samenvatten. Transcriptie is het proces waarbij gesproken woorden worden omgezet in een geschreven tekst. Dit proces heeft vele toepassingen, waaronder het transcriberen van juridische hoorzittingen, het leveren van transcripties voor video-inhoud en het maken van schriftelijke verslagen van zaken als vergaderingen, interviews en consultaties.

Vertalen daarentegen is het proces waarbij een tekst van de ene taal naar de andere wordt overgebracht. Misschien heeft u bijvoorbeeld een website met inhoud die in het Engels is geschreven, maar wilt u een versie maken die in het Chinees is vertaald voor een Aziatisch publiek. Vertaling verbetert de toegankelijkheid en zorgt ervoor dat inhoud door meerdere demografische groepen kan worden begrepen.

Veelgestelde vragen

Transcriptie en vertaling verbeteren de toegankelijkheid door respectievelijk audio-inhoud om te zetten in tekst en inhoud in verschillende talen aan te passen. Dit maakt informatie toegankelijk voor doven en slechthorenden en voor anderstaligen.

De belangrijkste soorten transcriptie zijn geautomatiseerde en handmatige transcriptie. Geautomatiseerde transcriptie maakt gebruik van software om spraak om te zetten in tekst, terwijl bij handmatige transcriptie een persoon naar de audio luistert en de inhoud uittypt.

Automatische transcriptiesoftware maakt gebruik van geavanceerde spraakherkenningstechnologie om audiobestanden te analyseren en gesproken woorden om te zetten in tekst. Het identificeert spraakpatronen, verwerkt de dialoog en genereert een bijbehorend tekstdocument.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst