Převodník řeči na text

Formálně oblečený muž sedí u stolu, drží mikrofon a používá převodník řeči na text.
Zvyšte svou produktivitu pomocí převodníku řeči na text.

Transkriptor 2022-02-16

Žijeme v éře umělé inteligence (AI) a stává se součástí našeho každodenního života. Nyní můžete během několika sekund převést své řečové soubory na text ve více než 30 jazycích.

Převést soubory řeči na text pomocí
Transkriptor.

Automatické nahrávky vašich konverzací jsou mnohem rychlejší a snáze se analyzují, když jsou ve zvukovém formátu. Šetří tužku a papír seznamy úkolů a kancelářské pochůzky. Přestaňte zapisovat projevy rukama. Použijte zcela novou technologii a aplikaci pro převod řeči na text.

a guy who is talking to a microphone

Nahrajte svůj projev.

Podporujeme širokou škálu formátů. Ale pokud máte nějaký soubor, který má vzácný a jedinečný formát, měli byste ho převést na něco běžnějšího, jako je mp3, mp4 nebo wav.

Přepis nechte na nás.

Transkriptor automaticky přepíše vaši řeč během několika minut. Po dokončení objednávky obdržíte e-mail s informací, že je váš text připraven.

Upravte a exportujte svůj text

Přihlaste se ke svému účtu a vypište dokončené úkoly. Nakonec si stáhněte nebo sdílejte soubory přepisu.

Co je technologie řeči na text?

Řeč na text mění způsob, jakým žijeme a pracujeme. Má velké výhody a v některých případech může zcela vyřešit problém. Aplikace tohoto nástroje ve zdravotnictví, zákaznickém servisu, žurnalistice, kvalitativním výzkumu a tak dále každým rokem rostou.

Tento článek ukazuje různé způsoby, jakými se tento úžasný kus technologie dnes podílí na různých průmyslových odvětvích. Software pro převod řeči na text je přínosný od zdravotníků až po novináře. Zajišťuje poptávku po rychlém a podrobném reportingu. Výhody plynou z toho, že šetří čas, zlepšuje služby zákazníkům a zlepšuje kvalitu služeb.

Tato technologie není ideální pro přirozenou konverzaci. Ale ve spojení s lidmi se skvělými komunikačními schopnostmi může asistent AI plnit úkoly nekonečně lépe.

Jak funguje software pro převod řeči na text?

Rozpoznávání hlasu a překlad je starý koncept, který existuje již desítky let. Vždy se spoléhalo na přirozené jazykové schopnosti lidí.

Po přenosu a překladu do jiného jazyka by tedy lidé vyčistili možné chyby a odvodili význam z dat.

V dnešní době se generace rozpoznávání hlasu spoléhá na umělé neuronové sítě. Poskytuje mu skvělý výkon při porozumění psané lidské řeči prostřednictvím zvukových signálů.

Počítače mohou také ovlivnit výběr slov na základě zamýšleného významu nebo analýzy sentimentu. Jako je analýza sentimentu kanálů Twitter, aby se zjistilo, zda jsou lidé spokojeni nebo nespokojeni s platformou nebo produktem.

4 kroky převodu řeči na text:

1. Software pro rozpoznávání řeči převádí analogové signály do digitálního jazyka. Když vibrace procházejí reproduktorem do mikrofonu, software převádí tyto vibrace na data, která představují digitální signály.

2. Převodník řeči na text filtruje digitální vlny, aby zachoval relevantní zvuky. Zní to tak, že váš hlas a klávesy psacího stroje tvoří hluk na pozadí zvuků, které chceme rozlišit; například vítr a déšť.

Ale s dostatečným tréninkem se systém stane lepším v zachycení těchto kdysi na Zemi vytvořených akcentů, jako jsou oceány nebo hmyz. Nezbývá nic jiného než design vašeho hlasu (nebo jiných zdrojů zvuku).

3. Software rozděluje delší zvukové nahrávky na velmi krátké úseky, například na tisícinu sekundy. Dělá to proto, aby je porovnal s různými neznámými texty a přišel s virtuálním překladem.

Systém STT je založen na fonetickém přepisu . Rozdělí jakoukoli řečovou událost na důležité zvukové jednotky nebo slabiky podle jejích fonetických kvalit. Obecně platí, že každá slabika odpovídá buď písmenu abecedy nebo jinému znaku. Je to vhodná jednotka pro kódování ústní řeči.

4. Nakonec software vytvoří textový soubor, který obsahuje veškerý namluvený materiál v textové podobě.

Různé modely reproduktorů používané v převodu řeči na text

Systém rozpoznávání hlasu nezávislý na mluvčím detekuje hlas mluvčího a přiřazuje jej k předem určené databázi hlasů. Pak to může používat kdokoli.

Na druhé straně systém závislý na mluvčím trénuje hlas jednotlivce pomocí konkrétních slov. Model se tak učí jejich řečové vzorce. To umožňuje systému poskytovat přesnější výsledky, když mluví, s ohledem na proměnné, jako je přízvuk, dialekt, hluk nebo překážky.

V tuto chvíli je pro tyto systémy těžké být lepší než lidští posluchači v detekci vlčích píšťalek a hluku na pozadí. Ale doufáme, že časem budou schopni poskytovat čistší zvukové soubory. Což umožní nové příležitosti v telekomunikacích.

Pište věci na cestách.

Speech to text mobile app

Přístup ze všech zařízení. Převod zvukových souborů na text v zařízeních iphone a Android.

Kde se používá řeč na text?

Jak se stroje zdokonalují v porozumění lidské řeči, používáme je na místech, která by byla ještě před pár lety nepředstavitelná. Aby k tomu došlo, potřebujeme znát omezení technologie.

Porozumění přirozenému jazyku kontroluje implicitní význam v jazyce a koreluje je s textem, aby našel vzorce, které se vyskytují v hovorové řeči.

Pokud jde o porozumění přirozenému jazyku, analýza sociálních médií je jedním z nejoblíbenějších případů použití. Potřebujete program, abyste porozuměli tématům, náladám nebo dokonce různým typům politických názorů v příspěvku na Facebooku, aby mohli společnostem pomoci lépe analyzovat jejich publikum.

Tyto programy zatím nejsou tak kompetentní při vytváření závěrů o obsahu, protože lidi lze těžko zobecnit, ale osvědčily se při odhalování nevyžádané pošty a analýze hodnot lidí na základě digitálních stop.

Řeč na text ve strojovém překladu

V různých kulturách existují různé způsoby komunikace myšlenek a záměrů jednotlivců. Jedním z nich jsou nástroje pro převod řeči na text. Řeč na text je stále populárnější funkcí aplikací využívajících hlas přes internetový protokol, která umožňuje dvěma nebo více lidem, kteří mluví dvěma různými jazyky, spolu efektivně komunikovat v reálném čase.

speech to text app

Tento nástroj pro převod řeči na text převádí hlasovou zprávu na slova. Když na to dojde, lze snadno přeložit jejich hlasovou zprávu do jiného jazyka. Je to snadný způsob, jak komunikovat s lidmi, kteří nemluví vaším jazykem, pokud máte fotoaparát.

To je zvláště užitečné, pokud jde o novináře, kteří se zabývají tématy, která jsou specifická pro jiné kultury, aniž by plynule ovládali místní jazyk, nebo prostě pro kohokoli, kdo dává přednost mluvení před psaním.

Řeč na text v sumarizaci dokumentu

Nástroje pro automatické shrnutí jsou velmi slibné v této době, kdy je každou sekundu nahráno mnoho různých typů obsahu. Přečíst si celý článek znovu nebude odstrašující. To bude pravděpodobně vyžadovat hodně času a úsilí. Pokud dokážete získat hlavní myšlenku/souhrnné informace pouze v jednom nebo dvou řádcích, pomůže vám to ušetřit tolik času a úsilí právě tam.

Shrnutí akademického obsahu neboli sumarizace dokumentů je důležitou schopností počítačů, které studentům při čtení dokumentace na internetu poskytují okamžitá shrnutí. Protože v dnešní době dochází neustále k mnoha změnám v mnoha aspektech, včetně trendů ve studijních postojích a produktivních způsobech studia.

Řeč na text v kategorizaci obsahu

Kategorizace obsahu je účelové rozdělení konkrétního obsahu do různých kategorií. Toho lze dosáhnout pomocí technik porozumění přirozenému jazyku.

Obsah lze také optimalizovat pro vyhledávání Google pomocí algoritmů strojového učení, které zpracovávají slova nalezená v textech a vypočítávají jejich relevanci, přičemž tato relevance je faktorem hodnocení. Tímto způsobem je možné kategorizovat obsah podle relevance klíčových slov, takže jej mohou najít další lidé, kteří chtějí najít informace o určitých předmětech nebo tématech.

Řeč na text v analýze sentimentu

S příchodem softwaru pro analýzu obsahu již lidé nemusí ručně zasahovat, aby dávali smysl zaujatému textu.

Nástroje pro porozumění přirozenému jazyku nám umožňují nahlédnout do názorů čtenářů, které jsou zde jinak „kognitivně pod úrovní“, což někdy vede pouze k domněnkám o datech. Stroje s nimi mohou nabídnout systematickou analýzu blogů, recenzí, tweetů atd., což inzerentům a obchodníkům usnadňuje rozpoznat, co zákazník chce nebo potřebuje, aniž by byl touto subjektivitou součástí nebo ovlivněn.

Řeč na text při detekci plagiátů

Pokročilé nástroje NLP nejsou jako jednoduché nástroje pro plagiátorství. Proces odhalování plagiátů mohou provést jiní lidé. Pokročilé nástroje pro porozumění přirozenému jazyku však také odhalí plagiát. Pomocí výpočetních algoritmů zjistí, zda se jedná o plagiát, ale také o parafrázování.

Tyto algoritmy zpracovávají věty s různým stupněm složitosti vět a používají frázování z druhého daného odstavce jako srovnání pro kontrolu podobnosti.

Nevýhody nástrojů pro převod řeči na text

Ve srovnání s jinými konkurenty v oblasti zpracování přirozeného jazyka mají nástroje pro převod řeči na text relativně nízkou úspěšnost. To platí zejména tehdy, když je kvalita zvuku nahrávky špatná.

Špatné nahrávací podmínky mohou zničit profesionální nahrávku. Může to také zkazit hlasovou relaci pro firemní propagační video a změnit něco, co zní zajímavě, na blábol.

Musíte být konkrétní, pokud jde o vaše skripty, které vstupují do zvukové kabiny a jsou doslovně přečteny. Zatímco herci mohli snadno používat zvukové efekty a další zvuky na pozadí, aby to znělo mnohem živěji během jejich sezení.

Dejte svým rukám pauzu.
Už nemusíte psát rukou

Ve svém každodenním životě příliš mnoho píšete a píšete rukou.

Je škoda, že to zní běžně. Protože lidé
nejsou určeny k sezení a psaní po celý den.

Plýtváte energií.

Poté, co software přepíše nahrávku, musí osoba nebo software zkontrolovat, zda je přepis přesný. Ať už došlo k nějakému přerušení, mluvili příliš rychle nebo příliš pomalu. Také, pokud bylo něco vnímáno jako řečené, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo, musí to všechno projít a provést úpravy.

Nebylo by skvělé, kdybychom vám řekli, že Transkriptor tento problém minimalizuje? Díky nejmodernější umělé inteligenci ušetříte čas i peníze!

Podívejte se, co o nás řekli naši zákazníci!

Sloužíme tisícům lidí z jakéhokoli věku, profese a země. Klikněte na komentáře nebo na tlačítko níže a přečtěte si o nás více upřímných recenzí.

Často kladené otázky

Placené aplikace mají tendenci překonávat ty bezplatné, pokud jde o přesnost a rychlost, také to, co zbylo z úprav článků, nechává na vás. Ale placené aplikace vás budou stát peníze, takže pro některé lidi tento kompromis nestojí za peníze, které stojí.

Nikdo nemá rád placení a správu předplatného, a proto tyto služby musí být více než jen bezplatné, aby obstály ve zkoušce času. Ne vždy nabízejí kvalitní technickou podporu, jsou špatné z hlediska rychlosti a přesnosti a nechají na vás spoustu úprav.

S tolika softwarovými nástroji pro převod řeči na text na trhu je těžké vybrat jeden.

Obecné vyhledávání v Google pro „řeč na text“ vyvolá seznam užitečného softwaru na trhu. Člověk však musí pečlivě prozkoumat jejich obsah a vybrat si plnohodnotný balíček se spolehlivou technickou podporou a užitečným zákaznickým servisem – nejde o all-inclusive politiku, kdy voláte do centralizovaných kanceláří a nikdo nereaguje!

Mezi dobré příklady patří Transkriptor a Otter.

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text