Hur lång tid tar det att transkribera ett 1 timme långt ljud?

Transkriberingstid för en timmes ljud som visas med en klocka och ljudvåg på ett stativ.
Upptäck den tid det tar att transkribera ett ljud på 1 timme och optimera ditt arbetsflöde.

Transkriptor 2024-01-17

Transkriberingstjänster är särskilt användbara och behövs inom olika branscher och yrken. Allt från studenter som behöver föreläsningsutskrifter till läkare som behöver utskrifter av möten - listan kan göras lång.

Men hur lång tid tar processen och hur lång tid att transkribera 1 timmes ljud kan den genomsnittliga transkriberaren förvänta sig att ta? Jag tar en titt på komplexiteten i transkriptionshastigheterna nedan, tillsammans med de faktorer som påverkar resultatet.

Genomsnittlig transkriptionshastighet

Låt oss först titta på grunderna och mäta prestandanivåerna för de olika typerna av transkriberare. Vi kan dela upp detta i tre kategorier - nybörjare eller amatörer som har mindre erfarenhet, professionella transkriberare som är mycket skickliga och automatiserade transkriptionsprogram:

  • Nybörjare: 40 till 60 ord per minut.
  • Professionell: 80 till 100 ord per minut.
  • Transkriptionsprogram: 10 minuter eller mindre för en ljudfil på 1 timme.

Det här är dock bara skriv- och transkriptionshastigheterna och det ger inte hela bilden. Det är en vanlig uppfattning att en genomsnittlig transkriberare tar cirka fyra timmar på sig att transkribera en ljudfil på 1 timme och en expert kan kanske göra det på 2-3 timmar.

Hur som helst kommer en automatiserad programvara för konvertering av ljud till text online eller transkription att göra jobbet mycket snabbare och i många fall kan denna programvara tillhandahålla live-transkriptioner.

En stiliserad representation av ljudtranskription med ikoner för mikrofoner, hörlurar och dokument.
Upptäck hur effektivt det är att konvertera ljud till text i dagens snabba digitala värld.

Faktorer som påverkar transkriptionshastigheten

Transkriptionshastigheten är inte huggen i sten och svårighetsgraden kan variera mycket beroende på en mängd faktorer.

Vi kan säga att en timmes ljud kan ta mellan 2-4 timmar att transkribera för en professionell, men detta skulle baseras på en ljudfil av god kvalitet med lätt urskiljbara högtalare och accenter. Som du kommer att se nedan är det inte alltid så enkelt och ljudkvaliteten snedvrider i hög grad transkriptionstiderna.

Ljudkvalitet

De snabbaste transkriptionerna sker när ljudkvaliteten är skarp utan bakgrundsbrus eller distorsion. Om du kan höra personerna tala tydligt bör det vara enkelt att transkribera ljudet.


Saker och ting börjar sakta ner om ljudet är kornigt eller om bakgrundsbruset maskerar talet. I dessa fall kan transkriberaren behöva lyssna på ljudfilen flera gånger bara för att förstå språket och skära igenom bruset. De kan också behöva lära sig hur man
tar bort brus från ljud för att rensa upp filen.

Högtalarens tydlighet, tempo och accenter

Jag har en ganska tung regional accent och jag kan garantera att någon skulle ta mycket längre tid att transkribera mitt tal i motsats till någon med en mer "generisk" accent. Det är det som är det fina med människor - vi pratar alla olika, med olika accenter och i olika takt.

Detta är dock en mardröm för transkriberare och det kan i hög grad bromsa framstegen. Om talarna har regionala accenter eller talar särskilt snabbt kan det ta flera genomspelningar för att förstå och transkribera vad som sägs.

Skrivhastighet och transkriberingsverktyg

Skrivhastigheten är en av de viktigaste faktorerna som avgör hastigheten på mänskliga transkriberare. Detta är något som utvecklas och förbättras med tiden och det är högst osannolikt att en amatörtranskriberare kan skriva lika snabbt eller lika exakt som ett erfaret proffs.

Transkriberare kan också öka sin takt genom att använda automatiserade transkriberingsverktyg. I det här fallet skulle ljudfilen köras genom transkriptionsprogrammet för att producera ett dokument. Transkriberaren korrekturläste och redigerade sedan dokumentet för att se till att det var sammanhängande och korrekt, vilket kunde innebära en andra genomspelning av ljudfilen.

Kvalitetskontroll och redigering

Det finns en vanlig missuppfattning om att transkribering helt enkelt innebär att man skriver vad som sägs från en ljudfil eller en livekonversation. Även om detta är den grundläggande förutsättningen, är det mycket mer arbete inblandat, vilket är anledningen till att vi inte kan gå på enbart de genomsnittliga skrivhastigheterna.

När texten är skriven måste den redigeras, korrekturläsas och kvalitetskontrolleras. Formatering och styckestruktur kan också vara viktigt om kunden vill att dokumentet ska presenteras på ett visst sätt.

Specialiserat innehåll och branschkrav

Transkriptioner behövs ofta för att ge sammanhang och en skriftlig inspelning av en ljudfil, så hur kan du transkribera snabbt och effektivt om du inte förstår vad som sägs?

Specialiserat innehåll kan utgöra hinder och sakta ner processen eftersom transkriberaren kan behöva göra ytterligare efterforskningar för att stava tekniska ord korrekt. Dessutom kan olika branscher och företag kräva ytterligare arbete för transkriptioner som anteckningar, förklaringar och talarinformation, som alla tar tid.

En symbol för effektivitet i transkriptionen med en animerad person undviker röda barriärer.
Använd transkriptionstjänster i stället för manuell transkription för att spara tid.

Mänsklig transkription har sina begränsningar när det gäller hastighet

Jag hoppas att du har tyckt att den här artikeln är intressant och att du har en klar uppfattning om transkriptionshastigheter och de faktorer som hindrar framstegen. Så, hur lång tid tar det att transkribera 1 timmes ljud? För den genomsnittliga mänskliga transkriberaren, vanligtvis mellan 2-4 timmar. Däremot kan automatiserad transkriptionsprogramvara slutföra denna uppgift mycket snabbare och potentiellt få en fullständig transkription inom 10 minuter.

Vanliga frågor och svar

Transkriptor, en automatiserad transkriptionstjänst, kan påskynda transkriptionsprocessen jämfört med manuella metoder. Den använder taligenkänningsteknik för att snabbt konvertera ljudfiler till text, vilket minskar den tid som krävs för transkription avsevärt.

En professionell transkriberare kan arbeta med en hastighet av cirka 80 till 100 ord per minut. Detta innebär att de kan transkribera en ljudfil på 1 timme på cirka 2 till 3 timmar, med tanke på ljudets komplexitet och klarhet.

Ja, ljudkvaliteten påverkar transkriptionshastigheten avsevärt. Klart ljud utan bakgrundsbrus eller distorsion möjliggör snabbare och mer exakt transkription. Dålig ljudkvalitet, med faktorer som bakgrundsbrus och låg klarhet, kan sakta ner processen eftersom det kan kräva flera uppspelningar och noggrann lyssning.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text