Koliko je vremena potrebno za prepisivanje zvuka dugog 1 sat?

Vrijeme transkripcije za jednosatni zvuk prikazan sa satom i zvučnim valom na postolju.
Otkrijte vrijeme potrebno za transkripciju jednosatnog zvuka i optimizaciju tijeka rada.

Transkriptor 2024-01-17

Usluge transkripcije posebno su korisne i potrebne su u različitim industrijama i profesijama. Svatko od studenata koji trebaju transkripte predavanja do liječnika kojima su potrebni transkripti pregleda - popis se nastavlja.

Ali koliko dugo traje proces i koliko dugo treba transkribirati 1 sat zvuka može li prosječni transkribator očekivati? U nastavku ću pogledati složenost brzina transkripcije, zajedno s čimbenicima koji utječu na ishod.

Prosječna brzina transkripcije

Pogledajmo najprije osnove i procijenimo razine performansi različitih vrsta transkriborata. To možemo podijeliti u tri kategorije - početnici ili amateri koji imaju manje iskustva, profesionalni prepisivači koji su visoko kvalificirani i softver za automatiziranu transkripciju:

  • Početnici: 40 do 60 riječi u minuti.
  • Profesionalno: 80 do 100 riječi u minuti.
  • Softver za transkripciju: 10 minuta ili manje za jednosatnu audio datoteku.

To su samo brzine tipkanja i transkripcije i to ne daje cijelu sliku. Obično se smatra da će prosječnom transkriberu trebati oko četiri sata da prepisuje jednosatnu audio datoteku, a stručnjak bi to možda mogao učiniti za 2-3 sata.

U svakom slučaju, automatizirani pretvarač zvuka u tekst na mreži ili softver za transkripciju obavit će posao mnogo brže iu mnogim slučajevima ovaj softver može pružiti transkripcije uživo.

Stilizirani prikaz transkripcije zvuka s ikonama za mikrofone, slušalice i dokumente.
Razotkrijte učinkovitost pretvaranja zvuka u tekst u današnjem ubrzanom digitalnom svijetu.

Čimbenici koji utječu na brzinu transkripcije

Stopa transkripcije nije postavljena u kamenu i poteškoća se može uvelike razlikovati ovisno o mnoštvu čimbenika.

Možemo reći da bi sat vremena zvuka moglo potrajati između 2-4 sata za transkripciju za profesionalca, ali to bi se temeljilo na kvalitetnoj audio datoteci s lako prepoznatljivim zvučnicima i naglascima. Kao što ćete vidjeti u nastavku, nije uvijek tako jednostavno, a kvaliteta zvuka uvelike iskrivljuje vrijeme transkripcije.

Kvaliteta zvuka

Najbrže transkripcije nastaju kada je kvaliteta zvuka oštra bez pozadinske buke ili izobličenja. Ako čujete ljude kako jasno govore, prepisivanje zvuka trebalo bi biti jednostavno.


Stvari se počinju usporavati ako je zvuk zrnat ili pozadinska buka maskira govor. U tim slučajevima, transcriber će možda morati slušati audio datoteku nekoliko puta samo da bi shvatio jezik i presjekao buku. Možda će također morati naučiti
kako ukloniti buku iz zvuka kako bi očistili datoteku.

Jasnoća, tempo i naglasci zvučnika

Imam prilično težak regionalni naglasak i mogu jamčiti da će nekome trebati puno više vremena da prepisuje moj govor za razliku od nekoga s "generičkim" naglaskom. To je ljepota ljudi - svi govorimo drugačije, s različitim naglascima i različitim tempom.

To je, međutim, noćna mora za transkribore i može uvelike usporiti napredak. Ako govornici imaju regionalne naglaske ili govore posebno brzo, moglo bi biti potrebno više reprodukcija da bi razumjeli i prepisali ono što se govori.

Brzina tipkanja i alati za transkripciju

Brzina tipkanja jedan je od najvažnijih čimbenika koji određuje brzinu ljudskih prepisivača. To je nešto što se s vremenom razvija i poboljšava i vrlo je malo vjerojatno da amaterski transkribator može tipkati jednako brzo ili točno kao iskusni profesionalac.

Prepisivači bi također mogli povećati svoj tempo pomoću automatiziranih alata za transkripciju. U ovom slučaju, audio datoteka će se pokrenuti kroz softver za transkripciju kako bi se proizveo dokument. Transkript bi zatim lektorirao i uređivao dokument kako bi bio siguran da je kohezivan i točan što bi moglo uključivati drugu reprodukciju audio datoteke.

Kontrola kvalitete i uređivanje

Postoji uobičajena zabluda da prepisivanje jednostavno uključuje upisivanje onoga što se govori iz audio datoteke ili razgovora uživo. Iako je to osnovna premisa, uključeno je mnogo više posla zbog čega ne možemo ići samo na prosječne brzine tipkanja.

Nakon što je tekst napisan, potrebno ga je urediti, lektorirati i provjeriti ima li kontrole kvalitete. Oblikovanje i struktura odlomka također mogu biti važni ako klijent želi da se dokument prezentira na određeni način.

Specijalizirani sadržaji i industrijski zahtjevi

Transkripti su često potrebni za davanje konteksta, kao i pisani zapis audio datoteke, pa kako možete brzo i učinkovito prepisati ako ne razumijete što se govori?

Specijalizirani sadržaj može pružiti prepreke i usporiti proces jer će transkribir možda morati provesti dodatna istraživanja kako bi ispravno napisao tehničke riječi. Osim toga, različite industrije i tvrtke mogu zahtijevati dodatni rad za transkripcije kao što su bilješke, objašnjenja i informacije o govornicima, a za to je potrebno vrijeme.

Simboliziranje učinkovitosti u transkripciji s animiranom osobom izbjegava crvene barijere.
Koristite usluge transkripcije umjesto ručne transkripcije kako biste uštedjeli vrijeme.

Ljudska transkripcija ima svoja ograničenja u smislu brzine

Nadam se da vam je ovaj članak zanimljiv i da imate jasnu predodžbu o brzinama transkripcije i čimbenicima koji ometaju napredak. Dakle, koliko je vremena potrebno za transkribiranje 1 sata zvuka? Za prosječni ljudski transkriber, obično između 2-4 sata. Nasuprot tome, softver za automatiziranu transkripciju mogao bi dovršiti ovaj zadatak mnogo brže i potencijalno imati potpuni transkript u roku od 10 minuta.

Najčešća pitanja

Transkriptor, automatizirana usluga transkripcije, može ubrzati proces transkripcije u usporedbi s ručnim metodama. Koristi tehnologiju prepoznavanja govora za brzu pretvorbu audio datoteka u tekst, značajno smanjujući vrijeme potrebno za transkripciju.

Profesionalni transkriberator može raditi brzinom od približno 80 do 100 riječi u minuti. To znači da mogu prepisati jednosatnu audio datoteku za oko 2 do 3 sata, s obzirom na složenost i jasnoću zvuka.

Da, kvaliteta zvuka značajno utječe na brzinu transkripcije. Jasan zvuk bez pozadinske buke ili izobličenja omogućuje bržu i točniju transkripciju. Loša kvaliteta zvuka, s čimbenicima kao što su pozadinska buka i niska jasnoća, može usporiti postupak jer može zahtijevati višestruke reprodukcije i pažljivo slušanje.

Zajedničko korištenje objave

Govor u tekst

img

Transkriptor

Pretvaranje audiodatoteka i videodatoteka u tekst