Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Transkriptor Ltd., ägaren och leverantören av denna webbplats. Transkriptor Ltd. tar integriteten för din information mycket seriöst. Denna sekretesspolicy gäller för vår användning av alla uppgifter som samlas in av oss eller som tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen.

Definitioner och tolkning

I denna sekretesspolicy används följande definitioner:

 1. Data – tillsammans all information som du skickar till Transkriptor Ltd. via webbplatsen. Denna definition innehåller, där så är tillämpligt, definitionerna i dataskyddslagarna.
 2. Småkakor – en liten textfil placerad på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och / eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om de cookies som används av denna webbplats anges i avsnittet nedan ( Småkakor );
 3. Lagar om dataskydd – tillämplig lag som gäller behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till direktiv 96/46 / EG (dataskyddsdirektivet) eller GDPR, och eventuella nationella genomförandelagar, förordningar och sekundärlagstiftning, så länge som GDPR är effektiv i Belgien;
 4. GDPR – den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679,
 5. Transkriptor Ltd., vi eller oss
 6. EU: s cookielag – Reglerna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv) 2003, ändrade genom bestämmelserna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv) (Ändringsförslag) 2011;
 7. Användare eller du – någon tredje part som går in på webbplatsen och inte gör det heller (i) anställd av Transkriptor Ltd. och agerar under deras anställning eller (ii) anlitat som konsult eller på annat sätt tillhandahållit tjänster till Transkriptor Ltd. och åtkomst till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster; och
 8. Hemsida – webbplatsen som du för närvarande använder, https://www.transkriptor.com/ , och alla underdomäner på denna webbplats, såvida de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

I denna sekretesspolicy, om inte sammanhanget kräver en annan tolkning:

 1. entallen inkluderar plural och vice versa;
 2. hänvisningar till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor till denna sekretesspolicy;
 3. en hänvisning till en person inkluderar företag, företag, statliga enheter, trust och partnerskap;
 4. ”inklusive” förstås innebära ”inklusive utan begränsning”;
 5. hänvisning till lagstadgade bestämmelser inkluderar ändringar eller ändringar av den;
 6. rubrikerna och underrubrikerna ingår inte i denna integritetspolicy.

Omfattning av denna integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast Transkriptor Ltd. och användarnas handlingar med avseende på denna webbplats. Det sträcker sig inte till några webbplatser som kan nås från denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, några länkar vi kan tillhandahålla till webbplatser för sociala medier.

För tillämpningen av gällande dataskyddslagar är Transkriptor Ltd. den ”personuppgiftsansvarige”. Detta innebär att Transkriptor Ltd. avgör syftet för vilket och hur dina uppgifter behandlas.

Insamlad data

Vi kan samla in följande uppgifter, som inkluderar personuppgifter, från dig:

 1. namn;
 2. jobbtitel;
 3. yrke;
 4. kontaktinformation såsom e-postadresser och telefonnummer;
 5. demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen;
 6. IP-adress (samlas automatiskt);
 7. webbläsartyp och version (samlas automatiskt);
 8. operativsystem (samlas automatiskt);
 9. fysisk adress ;
 10. användningsdata om hur du använder vår webbplats;
 11. register över korrespondens du har med oss;

i båda fallen, i enlighet med denna sekretesspolicy.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in data på följande sätt:

 1. uppgifter ges till dig av dig;
 2. data tas emot från andra källor; och
 3. data samlas in automatiskt.

Uppgifter som du har gett oss

Transkriptor Ltd. samlar in dina uppgifter på ett antal sätt, till exempel:

 1. när du kontaktar oss via webbplatsen, via telefon, post, e-post eller på annat sätt;
 2. när du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter / tjänster;
 3. när du genomför undersökningar som vi använder för forskningsändamål (även om du inte är skyldig att svara på dem);
 4. när du använder våra tjänster;

i båda fallen, i enlighet med denna sekretesspolicy.

Uppgifter som tas emot från tredje part

Transkriptor Ltd. kommer att ta emot uppgifter om dig från följande tredje parter:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Knaprig;
 4. Typform;
 5. YouTube API *

* Användare som väljer att ladda upp filer med YouTube-uppladdningsintegrationen godkänner att de är bundna av YouTubes användarvillkor ( https://www.youtube.com/t/terms ), som är relaterade till Googles sekretesspolicy ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Data som samlas in automatiskt

I den utsträckning du besöker webbplatsen samlar vi in dina uppgifter automatiskt, till exempel:

 1. vi samlar automatiskt in lite information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att göra förbättringar av webbplatsens innehåll och navigering och inkluderar din IP-adress, datum, tider och frekvens med vilken du besöker webbplatsen och hur du använder och interagerar med dess innehåll.
 2. vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies, i linje med cookie-inställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet nedan, med rubriken ”Cookies”.

Vår användning av data

 1. Någon eller alla ovanstående uppgifter kan krävas av oss då och då för att ge dig bästa möjliga service och erfarenhet när du använder vår webbplats. Specifikt kan Data användas av oss av följande skäl:
  1. intern journalföring;
  2. förbättring av våra produkter / tjänster;
  3. överföring via e-post av marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig;
  4. kontakt för marknadsundersökningsändamål som kan göras med e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen;
 2. Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser det nödvändigt att göra det för våra legitima intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att göra invändningar under vissa omständigheter (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).
 3. För att leverera direktmarknadsföring till dig via e-post behöver vi ditt samtycke, antingen via opt-in eller soft-opt-in:
  1. soft opt-in-samtycke är en specifik typ av samtycke som gäller när du tidigare har haft kontakt med oss (till exempel kontaktar du oss för att be oss om mer information om en viss produkt / tjänst och vi marknadsför liknande produkter / tjänster). Under ”soft opt-in” -samtycke tar vi ditt samtycke som givet om du inte väljer bort det.
  2. För andra typer av e-marknadsföring måste vi erhålla ditt uttryckliga samtycke. du måste vidta positiva och bekräftande åtgärder när du samtycker till exempel genom att markera en kryssruta som vi tillhandahåller.
  3. om du inte är nöjd med vår strategi för marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att ta reda på hur du drar tillbaka ditt samtycke, se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.
 4. När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra tjänster är den rättsliga grunden för denna behandling genomförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

Vem vi delar data med

 1. Vi kan dela dina uppgifter med följande grupper av människor av följande skäl:
  1. våra anställda, agenter och / eller professionella rådgivare – För att göra det möjligt för oss att delta i direktmarknadsföring (såsom nyhetsbrev eller e-postmarknadsföring för produkter och tjänster som vi tillhandahåller som vi tror kommer att vara av intresse för dig) .;
  2. tredjepartsbetalningsleverantörer som behandlar betalningar som gjorts via webbplatsen – för att göra det möjligt för tredjepartsbetalningsleverantörer att behandla användarbetalningar och återbetalningar;

i båda fallen, i enlighet med denna sekretesspolicy.

Att hålla data säkra

 1. Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, till exempel:
  1. åtkomst till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.
  2. vi lagrar dina data på säkra servrar.
 2. Tekniska och organisatoriska åtgärder inkluderar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via den här e-postadressen: support@transkriptor.com
 3. Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägeri, identitetsstöld, virus och många andra onlineproblem, besök www.getsafeonline.org .

Datalagring

 1. Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi bara att lagra dina uppgifter i våra system under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller tills du begär att uppgifterna raderas.
 2. Även om vi tar bort dina uppgifter kan det kvarstå vid säkerhetskopiering eller arkivmedia för juridiska, skattemässiga eller regleringsändamål.

Dina rättigheter

 1. Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:
  1. Rätt till tillgång – rätten att begära (i) kopior av den information vi har om dig när som helst, eller (ii) att vi modifierar, uppdaterar eller tar bort sådan information. Om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig, debiterar vi dig inte för detta, såvida inte din begäran är ”uppenbart ogrundad eller överdriven.” Om vi har lagligt tillstånd att göra det kan vi vägra din begäran. Om vi vägrar din begäran kommer vi att berätta varför.
  2. Rätt att korrigera – rätten att korrigera dina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
  3. Rätt att radera – rätten att begära att vi tar bort eller tar bort dina data från våra system.
  4. Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter – rätten att ”blockera” oss från att använda dina data eller begränsa hur vi kan använda dem.
  5. Rätt till dataportabilitet – rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.
  6. Rätt att invända – rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter inklusive var vi använder dem för våra legitima intressen.
 2. För att göra förfrågningar, utöva någon av dina rättigheter enligt ovan eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (där samtycke är vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter), vänligen kontakta oss via den här e-postadressen: support@transkriptor.com
 3. Om du inte är nöjd med hur ett klagomål du gör i samband med dina uppgifter hanteras av oss kan du kanske hänvisa ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. För Irland är detta Data Protection Commission (DPC). DPC: s kontaktuppgifter finns på deras hemsida på https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina uppgifter ändras under den period vi håller den.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan från tid till annan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicyn eller uttalandet på andra webbplatser innan du använder dem.

Förändringar av företagets ägande och kontroll

 1. Transkriptor Ltd. kan, från tid till annan, utvidga eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och / eller överföring av kontroll över hela eller delar av Transkriptor Ltd. Uppgifter som tillhandahålls av användare kommer, där det är relevant för någon del av vår verksamhet som överförs så, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nyligen kontrollerande parten kommer enligt villkoren i denna sekretesspolicy att få använda informationen de syften för vilka den ursprungligen levererades till oss.
 2. Vi kan också lämna ut uppgifter till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.
 3. I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att din integritet skyddas.

Småkakor

 1. Denna webbplats kan placera och komma åt vissa kakor på din dator. Transkriptor Ltd. använder kakor för att förbättra din upplevelse av att använda webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av tjänster. Transkriptor Ltd. har noggrant valt dessa kakor och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.
 2. Denna webbplats kan placera följande kakor: Nedan följer en lista över de kakor som vi använder. Vi har försökt att se till att detta är fullständigt och uppdaterat, men om du tror att vi har missat en cookie eller om det finns någon skillnad, vänligen meddela oss.
  1. Strikt nödvändiga cookies – Dessa är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda e-faktureringstjänster.
  2. Analytiska / prestandakakor – De låter oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att säkerställa att användarna lätt hittar det de letar efter.
  3. Funktionskakor – Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll åt dig, hälsa dig med namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt val av språk eller region).
 1. Du hittar en lista över kakor som vi använder i schemat för kakor.
 2. Du kan välja att aktivera eller inaktivera kakor i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare kakor men detta kan ändras. Mer information finns i hjälpmenyn i din webbläsare.
 3. Du kan välja att ta bort kakor när som helst; dock kan du förlora all information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare och mer effektivt inklusive, men inte begränsat till, personaliseringsinställningar.
 4. Vi rekommenderar att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på att justera dina integritetsinställningar.
 5. För mer information i allmänhet om cookies, inklusive hur du inaktiverar dem, se aboutcookies.org. Du hittar också information om hur du tar bort cookies från din dator.

Allmän

 1. Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy om vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 2. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna sekretesspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses utgå, och giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna sekretesspolicy påverkas inte.
 3. Om inget annat överenskommits kommer ingen försening, handling eller underlåtenhet att utöva någon rättighet eller åtgärd betraktas som ett avstående från detta eller någon annan, rättighet eller åtgärd.

Barn under 16 år

 1. Webbplatsen riktar sig inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet personlig information från barn under 16 år. Om du är under 16 år ska du inte använda våra tjänster eller tillhandahålla någon information till oss via webbplatsen. Om vi får veta att vi har samlat in eller fått personlig information från ett barn under 16 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 16 år, kontakta oss på support@transkriptor.com

Ändringar av denna sekretesspolicy

 1. Transkriptor Ltd. förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy som vi anser nödvändiga då och då eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

Du kan kontakta Transkriptor Ltd. via e-post på support@transkriptor.com