การถอดเสียงยาว 1 ชั่วโมงใช้เวลานานเท่าใด

เวลาถอดเสียงสําหรับเสียงหนึ่งชั่วโมงที่แสดงพร้อมนาฬิกาและคลื่นเสียงบนขาตั้ง
ค้นพบเวลาที่ใช้ในการถอดเสียงความยาว 1 ชั่วโมงและเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณ

Transkriptor 2024-01-17

บริการถอดความมีประโยชน์อย่างยิ่งและจําเป็นในอุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆ ทุกคนตั้งแต่นักเรียนที่ต้องการใบรับรองผลการเรียนการบรรยายไปจนถึงแพทย์ที่ต้องการใบรับรองผลการเรียนการนัดหมาย - รายการดําเนินต่อไป

แต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานเท่าใดและการถอดเสียง 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด ฉันดูความซับซ้อนของความเร็วในการถอดความด้านล่าง พร้อมกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

ความเร็วในการถอดความเฉลี่ย

ก่อนอื่นเรามาดูพื้นฐานและวัดระดับประสิทธิภาพของตัวถอดเสียงประเภทต่างๆ เราสามารถแบ่งสิ่งนี้ออกเป็นสามประเภท - ผู้เริ่มต้นหรือมือสมัครเล่นที่มีประสบการณ์น้อยผู้ถอดเสียงมืออาชีพที่มีทักษะสูงและซอฟต์แวร์ถอดความอัตโนมัติ:

  • เริ่มต้น: 40 ถึง 60 คําต่อนาที
  • มืออาชีพ: 80 ถึง 100 คําต่อนาที
  • ซอฟต์แวร์ถอดเสียง: 10 นาทีหรือน้อยกว่าสําหรับไฟล์เสียง 1 ชั่วโมง

นี่เป็นเพียงความเร็วในการพิมพ์และการถอดความเท่านั้น และนั่นไม่ได้ให้ภาพรวมทั้งหมด โดยทั่วไปผู้ถอดเสียงโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการถอดเสียงไฟล์เสียง 1 ชั่วโมง และผู้เชี่ยวชาญอาจทําได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ตัวแปลงเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติ ทางออนไลน์หรือซอฟต์แวร์การถอดเสียงจะทํางานได้เร็วขึ้นมาก และในหลายกรณี ซอฟต์แวร์นี้สามารถให้การถอดเสียงแบบสดได้

การแสดงการถอดเสียงอย่างมีสไตล์พร้อมไอคอนสําหรับไมโครโฟน หูฟัง และเอกสาร
คลี่คลายประสิทธิภาพของการแปลงเสียงเป็นข้อความในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการถอดความ

อัตราการถอดความไม่ได้กําหนดไว้ในหินและความยากอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

เราสามารถพูดได้ว่าเสียงหนึ่งชั่วโมงอาจใช้เวลาระหว่าง 2-4 ชั่วโมงในการถอดเสียงสําหรับมืออาชีพ แต่สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับไฟล์เสียงคุณภาพดีพร้อมลําโพงและสําเนียงที่แยกแยะได้ง่าย ดังที่คุณจะเห็นด้านล่าง มันไม่ง่ายอย่างนั้นเสมอไป และคุณภาพเสียงก็บิดเบือนเวลาในการถอดเสียงอย่างมาก

คุณภาพเสียง

การถอดเสียงที่เร็วที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณภาพเสียงคมชัดโดยไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างหรือการบิดเบือน หากคุณได้ยินคนพูดอย่างชัดเจนการถอดเสียงควรเป็นเรื่องง่าย


สิ่งต่างๆ เริ่มช้าลงหากเสียงเป็นเม็ดเล็กหรือเสียงพื้นหลังปิดบังคําพูด ในกรณีเหล่านี้ ผู้ถอดเสียงอาจต้องฟังไฟล์เสียงหลายๆ ครั้งเพื่อทําความเข้าใจภาษาและตัดเสียงรบกวน พวกเขาอาจต้องเรียนรู้วิธี
ลบเสียงรบกวนออกจากเสียง เพื่อล้างไฟล์

ความชัดเจน จังหวะ และสําเนียงของผู้พูด

ฉันมีสําเนียงภูมิภาคที่ค่อนข้างหนักและฉันสามารถรับประกันได้ว่าใครบางคนจะใช้เวลานานกว่ามากในการถอดเสียงคําพูดของฉันเมื่อเทียบกับคนที่มีสําเนียง "ทั่วไป" มากกว่า นั่นคือความงามของมนุษย์ - เราทุกคนพูดต่างกันด้วยสําเนียงที่แตกต่างกันและในจังหวะที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นฝันร้ายสําหรับผู้ถอดเสียง และอาจทําให้ความคืบหน้าช้าลงอย่างมาก หากผู้พูดมีสําเนียงภูมิภาคหรือพูดเร็วเป็นพิเศษ อาจต้องใช้การเล่นหลายครั้งเพื่อทําความเข้าใจและถอดเสียงสิ่งที่กําลังพูด

ความเร็วในการพิมพ์และเครื่องมือถอดความ

ความเร็วในการพิมพ์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่กําหนดความเร็วของผู้ถอดเสียงที่เป็นมนุษย์ นี่คือสิ่งที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป และไม่น่าเป็นไปได้สูงที่ผู้ถอดเสียงมือสมัครเล่นจะสามารถพิมพ์ได้เร็วหรือแม่นยําเท่ากับมืออาชีพที่ช่ําชอง

ผู้ถอดเสียงยังสามารถเพิ่มความเร็วได้โดยใช้เครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ไฟล์เสียงจะทํางานผ่านซอฟต์แวร์การถอดเสียงเพื่อสร้างเอกสาร จากนั้นผู้ถอดเสียงจะตรวจทานและแก้ไขเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหนียวแน่นและถูกต้องซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเล่นไฟล์เสียงครั้งที่สอง

การควบคุมคุณภาพและการแก้ไข

มีความเข้าใจผิดกันทั่วไปว่าการถอดเสียงเกี่ยวข้องกับการพิมพ์สิ่งที่พูดจากไฟล์เสียงหรือการสนทนาสด แม้ว่านี่จะเป็นหลักฐานพื้นฐาน แต่ก็มีงานอีกมากมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถใช้ความเร็วในการพิมพ์เฉลี่ยเพียงอย่างเดียวได้

เมื่อเขียนข้อความแล้ว จะต้องแก้ไข พิสูจน์อักษร และตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ การจัดรูปแบบและโครงสร้างย่อหน้าอาจมีความสําคัญหากลูกค้าต้องการนําเสนอเอกสารในลักษณะเฉพาะ

เนื้อหาเฉพาะทางและข้อกําหนดของอุตสาหกรรม

การถอดเสียงมักจําเป็นเพื่อให้บริบทเช่นเดียวกับบันทึกไฟล์เสียงเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นคุณจะถอดเสียงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรหากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังพูด

เนื้อหาเฉพาะทางอาจเป็นอุปสรรคและทําให้กระบวนการช้าลง เนื่องจากผู้ถอดเสียงอาจต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสะกดคําทางเทคนิคให้ถูกต้อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ อาจต้องทํางานเพิ่มเติมสําหรับการถอดความ เช่น บันทึกย่อ คําอธิบาย และข้อมูลผู้พูด ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา

สัญลักษณ์ประสิทธิภาพในการถอดความด้วยบุคคลที่เคลื่อนไหวหลบสิ่งกีดขวางสีแดง
ใช้บริการถอดความแทนการถอดเสียงด้วยตนเองเพื่อประหยัดเวลา

การถอดความโดยมนุษย์มีข้อจํากัดในแง่ของความเร็ว

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าบทความนี้น่าสนใจและมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเร็วในการถอดความและปัจจัยที่ขัดขวางความก้าวหน้า ดังนั้นการถอดเสียง 1 ชั่วโมงใช้เวลานานเท่าใด สําหรับผู้ถอดเสียงมนุษย์โดยเฉลี่ยโดยทั่วไประหว่าง 2-4 ชั่วโมง ในทางตรงกันข้าม ซอฟต์แวร์การถอดเสียงอัตโนมัติสามารถทํางานนี้ให้เสร็จเร็วกว่ามากและอาจมีการถอดเสียงที่สมบูรณ์ภายใน 10 นาที

คําถามที่พบบ่อย

Transkriptor ซึ่งเป็นบริการถอดความอัตโนมัติสามารถเร่งกระบวนการถอดความได้เร็วกว่าวิธีการด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีการรู้จําเสียงเพื่อแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาที่จําเป็นสําหรับการถอดเสียงได้อย่างมาก

ผู้ถอดเสียงมืออาชีพสามารถทํางานได้ด้วยความเร็วประมาณ 80 ถึง 100 คําต่อนาที ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถถอดเสียงไฟล์เสียง 1 ชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง โดยพิจารณาจากความซับซ้อนและความชัดเจนของเสียง

ใช่ คุณภาพเสียงมีผลอย่างมากต่อความเร็วในการถอดความ เสียงที่ชัดเจนโดยไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างหรือการบิดเบือนช่วยให้สามารถถอดเสียงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้น คุณภาพเสียงที่ไม่ดี โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่น เสียงรบกวนรอบข้างและความคมชัดต่ํา อาจทําให้กระบวนการช้าลง เนื่องจากอาจต้องเล่นหลายครั้งและฟังอย่างระมัดระวัง

แชร์โพสต์

การแปลงคําพูดเป็นข้อความ

img

Transkriptor

แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณเป็นข้อความ