Hvor lang tid tar det å transkribere en 1 time lang lyd?

Transkripsjonstid for en times lyd vist med en klokke og lydbølge på et stativ.
Oppdag tiden det tar å transkribere en 1-times lyd og optimalisere arbeidsflyten.

Transkriptor 2024-01-17

Transkripsjonstjenester er spesielt nyttige og trengs i ulike bransjer og yrker. Alle fra studenter som trenger forelesningsutskrifter til leger som trenger transkripsjoner av avtaler - listen fortsetter.

Men hvor lenge varer prosessen og hvor lang tid å transkribere 1 time med lyd kan den gjennomsnittlige transkribenten forvente å ta? Jeg tar en titt på kompleksiteten ved transkripsjonshastigheter nedenfor, sammen med faktorene som påvirker utfallet.

Gjennomsnittlig transkripsjonshastighet

La oss først se på det grunnleggende og måle ytelsesnivåene til de forskjellige transkribentene. Vi kan dele dette inn i tre kategorier - nybegynnere eller amatører som har mindre erfaring, profesjonelle transkribenter som er dyktige og automatisert transkripsjonsprogramvare:

  • Nybegynner: 40 til 60 ord per minutt.
  • Profesjonell: 80 til 100 ord per minutt.
  • Transkripsjonsprogramvare: 10 minutter eller mindre for en 1-times lydfil.

Dette er bare skrive- og transkripsjonshastighetene, og det gir ikke hele bildet. Det er vanlig å hevde at en gjennomsnittlig transkribent vil ta rundt fire timer å transkribere en 1-times lydfil, og en ekspert kan kanskje gjøre det om 2-3 timer.

Uansett vil en automatisert lyd-til-tekst-konverterer online eller transkripsjonsprogramvare gjøre jobben mye raskere, og i mange tilfeller kan denne programvaren gi live transkripsjoner.

En stilisert representasjon av lydtranskripsjon med ikoner for mikrofoner, hodetelefoner og dokumenter.
Avdekk effektiviteten ved å konvertere lyd til tekst i dagens fartsfylte digitale verden.

Faktorer som påvirker transkripsjonshastigheten

Transkripsjonshastigheten er ikke satt i stein, og vanskeligheten kan variere sterkt avhengig av en rekke faktorer.

Vi kan si at en time med lyd kan ta mellom 2-4 timer å transkribere for en profesjonell, men dette vil være basert på en lydfil av god kvalitet med lett gjenkjennelige høyttalere og aksenter. Som du vil se nedenfor, er det ikke alltid så enkelt, og lydkvaliteten forskyver transkripsjonstidene sterkt.

Lydkvalitet

De raskeste transkripsjonene oppstår når lydkvaliteten er skarp uten bakgrunnsstøy eller forvrengning. Hvis du kan høre folk snakke tydelig, bør det være enkelt å transkribere lyden.


Ting begynner å avta hvis lyden er kornete eller bakgrunnsstøy maskerer talen. I disse tilfellene kan transkribenten måtte lytte til lydfilen flere ganger bare for å forstå språket og skjære gjennom støyen. De må kanskje også lære å
fjerne støy fra lyd for å rydde opp i filen.

Høyttalerklarhet, tempo og aksenter

Jeg har en ganske tung regional aksent, og jeg kan garantere at noen ville ta mye lengre tid å transkribere talen min i motsetning til noen med en mer "generisk" aksent. Det er skjønnheten til mennesker - vi snakker alle annerledes, med forskjellige aksenter og i forskjellige tempo.

Dette er imidlertid et mareritt for transkribenter, og det kan i stor grad bremse fremgangen. Hvis høyttalerne har regionale aksenter eller snakker spesielt raskt, kan det ta flere gjennomspillinger for å forstå og transkribere det som blir sagt.

Skrivehastighet og transkripsjonsverktøy

Skrivehastighet er en av de viktigste faktorene som bestemmer hastigheten til menneskelige transkribenter. Dette er noe som utvikles og forbedres over tid, og det er svært usannsynlig at en amatørtranskribent kan skrive så raskt eller så nøyaktig som en erfaren profesjonell.

Transkribenter kan også øke tempoet ved å bruke automatiserte transkripsjonsverktøy. I dette tilfellet vil lydfilen kjøres gjennom transkripsjonsprogramvaren for å produsere et dokument. Transkribenten ville deretter korrekturlese og redigere dokumentet for å sikre at det var sammenhengende og nøyaktig, noe som kunne innebære en andre gjennomspilling av lydfilen.

Kvalitetskontroll og redigering

Det er en vanlig misforståelse at transkribering ganske enkelt innebærer å skrive det som blir sagt fra en lydfil eller en live samtale. Selv om dette er den grunnleggende forutsetningen, er det mye mer arbeid involvert, og det er derfor vi ikke kan gå på de gjennomsnittlige skrivehastighetene alene.

Når teksten er skrevet, må den redigeres, korrekturleses og kontrolleres for kvalitetskontroll. Formatering og avsnittsstruktur kan også være viktig hvis oppdragsgiver ønsker dokumentet presentert på en bestemt måte.

Spesialiserte innholds- og bransjekrav

Transkripsjoner er ofte nødvendig for å gi kontekst så vel som en skriftlig registrering av en lydfil, så hvordan kan du transkribere raskt og effektivt hvis du ikke forstår hva som blir sagt?

Spesialisert innhold kan gi barrierer og bremse prosessen, da transkribenten kanskje trenger å gjøre ytterligere undersøkelser for å stave tekniske ord riktig. I tillegg kan ulike bransjer og selskaper kreve ekstra arbeid for transkripsjoner som notater, forklaringer og høyttalerinformasjon, som alle tar tid.

Symbolisering av effektivitet i transkripsjon med en animert person unngår røde barrierer.
Bruk transkripsjonstjenester i stedet for manuell transkripsjon for å spare tid.

Menneskelig transkripsjon har sine begrensninger når det gjelder hastighet

Jeg håper du har funnet denne artikkelen interessant og har en klar ide om transkripsjonshastigheter og faktorene som hindrer fremgang. Så, hvor lang tid tar det å transkribere 1 time lyd? For den gjennomsnittlige menneskelige transkribenten, vanligvis mellom 2-4 timer. I motsetning til dette kan automatisert transkripsjonsprogramvare fullføre denne oppgaven mye raskere og potensielt ha et komplett transkripsjon innen 10 minutter.

ofte stilte spørsmål

Transkriptor, en automatisert transkripsjonstjeneste, kan fremskynde transkripsjonsprosessen sammenlignet med manuelle metoder. Den bruker talegjenkjenningsteknologi for raskt å konvertere lydfiler til tekst, noe som reduserer tiden som trengs for transkripsjon betydelig.

En profesjonell transkribent kan jobbe med en hastighet på omtrent 80 til 100 ord per minutt. Dette betyr at de kan transkribere en 1-times lydfil på omtrent 2 til 3 timer, med tanke på lydens kompleksitet og klarhet.

Ja, lydkvaliteten påvirker transkripsjonshastigheten betydelig. Klar lyd uten bakgrunnsstøy eller forvrengning gir raskere og mer nøyaktig transkripsjon. Dårlig lydkvalitet, med faktorer som bakgrunnsstøy og lav klarhet, kan bremse prosessen, da det kan kreve flere avspillinger og nøye lytting.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst