Aký je rozdiel medzi prepisom a prekladom?

Rozdiel medzi prepisovacími a prekladateľskými službami s ikonami mikrofónu a glóbusu.
Odhaľte kľúčové rozdiely medzi prepisom a prekladom v našom podrobnom sprievodcovi.

Transkriptor 2024-01-17

Dve slová, ktoré sú často mylné alebo zmätené, sú prepis a preklad. Je to pochopiteľné, pretože samotné slová sú napísané podobne a majú podobnú fonetickú štruktúru. Nielen to, ale oba procesy sa zaoberajú rovnakým zastrešujúcim predmetom - jazykom.

Chcem však ukončiť diskusiu o prepise verzus preklade a jasne vysvetliť, čo je každý proces, ako funguje a aplikácie v reálnom živote.

Prepis textu: Konverzia hovorených slov na písaný text

Začnime s prepisom, pretože je to zvyčajne proces, ktorý je menej známy a častejšie sa zamieňa s prekladom.

Definícia a vysvetlenie

Transkripcia je proces premeny hovoreného slova na písaný text fyzicky alebo digitálne. Cieľom je vytvoriť písomný alebo strojopisný dokument, ktorý explicitne uvádza slová, ktoré osoba alebo ľudia zapojení do procesu hovorili. To sa potom môže použiť na ďalšiu referenciu, ako záznam alebo na analýzu alebo dostupnosť.

Pozrime sa na príklad. Spoločnosť organizuje disciplinárne stretnutie medzi manažérom a zamestnancom. Tu by bol napísaný prepis, ktorý obsahuje všetky rozhovory a otázky, ktoré sa zúčastnili stretnutia, vrátane poznámok o tom, ktorá osoba povedala aké slová.

Prepis sa potom môže použiť ako dôkaz a na uchovanie digitálneho záznamu zo stretnutia, aby sa vrátil k akémukoľvek disciplinárnemu konaniu.

Existujú dva hlavné typy prepisu - doslovný a neverbatimný. Doslovné prepisy sú slovo za slovom a zahŕňajú každý zvuk a hovorené slovo. Nedoslovné prepisy sú oslabené a majú byť ľahšie čitateľné a obsahujú iba dôležité informácie.

Aplikácie a prípady použitia

Prepis sa už roky používa v obchode, vzdelávaní a lekárskom priemysle na výskum, štúdium a vedenie záznamov a niektoré populárne prípady použitia zahŕňajú:

 • Prepisy videí pre zjednodušenie ovládania.
 • Prepisy obchodných stretnutí alebo videokonferencií.
 • Prepisy právnych postupov.
 • Prepisy študijných stretnutí a prednášok.
 • Prepisy konzultácií s pacientmi.
 • Prístupnosť pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.
 • Dodržiavanie predpisov a usmernení týkajúcich sa prístupnosti .

Techniky a nástroje pri prepise textu

Prepis je možné vykonať manuálne a automaticky. Manuálny prepis je obzvlášť časovo náročný, pretože zahŕňa osobu, ktorá fyzicky sleduje záznam alebo je prítomná na stretnutí a prevádza zvuk na text pomocou klávesnice.

Naproti tomu softvér na automatický prepis je oveľa rýchlejší a efektívnejší, pretože používa pokročilé algoritmy AI na detekciu reči, rozpoznanie jednotlivých reproduktorov a premenu zvuku na text za zlomok času.

Lupa zvýrazňujúca "Preložiť" medzi rôznymi jazykmi, symbolizujúca jazykovú konverziu.
Premosťujte jazykové bariéry s presným prepisom a prekladom pre globálne porozumenie.

Preklad textu: vykresľovanie textu alebo reči z jedného jazyka do druhého

S jasným pochopením prepisu teraz môžeme vidieť, ako sa preklad líši a ukončiť nedorozumenie.

Definícia a vysvetlenie

Preklad je proces premeny textu písaného alebo hovoreného v jednom jazyku na iný. Cieľ je tu jednoduchý - chcete, aby dokument, časť textu alebo zvukový klip bol viacjazyčný a čitateľný napríklad pre ľudí, ktorí nevedia po anglicky.

Bežným príkladom sú preklady webových stránok. Možno má spoločnosť webovú stránku s anglickým textom, pretože ich trh je prevažne anglicky hovoriaci. Ak však expandujú na zahraničný trh, môžu chcieť vytvoriť preklad anglického textu do iného jazyka, napríklad do španielčiny alebo nemčiny.

Preklady zlepšujú prístupnosť a zabezpečujú, aby bol obsah čitateľný bez ohľadu na jazyk, ktorým publikum hovorí a číta. Dva hlavné typy prekladov sú písané a hovorené.

Aplikácie a prípady použitia

Preklad má mnoho využití a v posledných desaťročiach sa stal ešte dôležitejším vzhľadom na globálny charakter podnikania. Príklady prekladateľských žiadostí:

 • Preklady webových stránok.
 • Preklady novinových článkov.
 • Preklady kníh.
 • YouTube preklady videa.
 • Preklady marketingových materiálov.

Techniky a nástroje pri preklade textu

Preklad textu je možné vykonať za behu s ľudským vstupom. Napríklad osoba, ktorá nehovorí anglicky, môže mať vedľa seba prekladateľa, ktorý prekladá otázky a konverzácie zamerané na ňu do jej rodného jazyka.

Rovnako ako prepis, proces môže byť tiež automatizovaný a existuje široká škála nástrojov, ktoré automaticky prekladajú, keď pridáte dokument alebo prejdete blok textu. Google Prekladač je jednoduchý príklad.

Technická ilustrácia osoby pomocou prepisovacieho a prekladateľského softvéru so zvukovými a textovými prvkami.
Prepis alebo preklad? Objavte nástroje, ktoré zjednodušujú konvertovanie reči na text pre rôzne potreby.

Prepis vs preklad - poznajte rozdiel a používajte správne

Poďme si zhrnúť diskusiu o prepise verzus preklade. Transkripcia je proces premeny hovorených slov na písaný text. Tento proces má mnoho použití vrátane prepisovania právnych pojednávaní, poskytovania prepisov videoobsahu a vytvárania písomných záznamov vecí, ako sú stretnutia, rozhovory a konzultácie.

Naproti tomu preklad je proces premeny textu z jedného jazyka do druhého. Napríklad, možno máte webovú stránku s obsahom napísaným v angličtine, ale chcete vytvoriť verziu preloženú do čínštiny pre ázijské publikum. Preklad zlepšuje prístupnosť a zabezpečuje, aby obsah bol zrozumiteľný pre viaceré demografické skupiny.

Často kladené otázky

Prepis a preklad zlepšujú prístupnosť konverziou zvukového obsahu na text a prispôsobením obsahu naprieč jazykmi. Vďaka tomu sú informácie prístupné nepočujúcim alebo nedoslýchavým osobám a osobám hovoriacim rôznymi jazykmi.

Hlavnými typmi prepisu sú automatizovaný a manuálny prepis. Automatický prepis používa softvér na konverziu reči na text, zatiaľ čo manuálny prepis zahŕňa osobu, ktorá počúva zvuk a vypisuje obsah.

Softvér na automatický prepis využíva pokročilú technológiu rozpoznávania reči na analýzu zvukových súborov a konverziu hovorených slov na text. Identifikuje rečové vzory, spracováva dialóg a generuje zodpovedajúci textový dokument.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text